Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Prezydencki projekt obniżający wiek emerytalny we wtorek w Sejmie

4
Podziel się:

Prezydencki projekt, zapowiadany w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, trafił do Sejmu pod koniec listopada 2015 r.; pierwsze czytanie odbyło się w grudniu.

Prezydencki projekt obniżający wiek emerytalny we wtorek w Sejmie

Sejm, który we wtorek rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, będzie m.in. kontynuował pracę nad prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Projekt pozytywnie zaopiniowała komisja polityki społecznej.

Prezydencki projekt, zapowiadany w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, trafił do Sejmu pod koniec listopada 2015 r.; pierwsze czytanie odbyło się w grudniu. W połowie stycznia b.r. komisja polityki społecznej przeprowadziła wysłuchanie publiczne projektu. Podczas wysłuchania związki zawodowe opowiadały się za wprowadzeniem dodatkowego kryterium - stażu pracy - pozwalającego na przechodzenie na emeryturę.

Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci - podnoszony jest stopniowo: kobiety osiągną go w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r.

Sejmowa komisja przyjęła poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Sejmu oraz podkomisję, która rekomendowała wprowadzenie niższego wieku emerytalnego od 1 października 2017 roku.

Sejm we wtorek będzie także kontynuował pracę nad rządowym projektem noweli, który zawiesza podatek od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2018 r.; w projekcie zaproponowano, aby przepisy ustawy o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od l stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od września 2016 r. do grudnia 2017 r.

Ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzono dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Posłowie będą też debatować nad projektem Nowoczesnej, zakładającym całkowite zniesienie tego podatku.

W połowie września Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie obowiązującego od początku tego miesiąca w Polsce podatku od handlu detalicznego i wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.

Sejm będzie też kontynuował pracę nad projektem nowelizacji ustaw o PIT i CIT, utrzymującym w 2016 i 2017 roku dotychczasową kwotę wolną od podatku i opodatkowującego Fundusze Inwestycyjne Zamknięte. W pierwszym czytaniu, Sejm nie zgodził się z wnioskiem PO i Nowoczesnej o odrzucenie projektu PiS.

Posłowie będą również kontynuowali pracę nad projektem nowelizacji ustawy o VAT, która zakłada ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT poprzez m.in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej i ograniczenie rozliczeń kwartalnych. Projekt przewiduje także utrzymanie do końca 2018 r. dotychczasowych stawek podatku VAT: 8 i 23 proc., obok obowiązującej stawki 5 proc. Projekt wprowadza też opodatkowanie podatkiem CIT, Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ), co ma dać budżetowi 2-2,5 mld zł rocznie.

Na godz. 19.30 zaplanowano blok. głosowań. Posłowie będą głosowali nad odrzuceniem projektu PiS, który wprowadza m.in. nowe zasady wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Odrzucenia projektu chcą: PO, Nowoczesna i PSL. Za dalszymi pracami nad projektem jest PiS. Kukiz'15 nie ma uzgodnionego stanowiska.

Według projektu Zgromadzenie Ogólne TK przedstawia prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału "w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat". Dziś ustawa o TK z 22 lipca br. mówi, iż obrady ZO w tej sprawie zwołuje się "między 30 a 15 dniem" przed upływem kadencji prezesa. Kadencja obecnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego kończy się 19 grudnia. Projekt nie precyzuje liczby kandydatów na prezesa przedstawianych głowie państwa przez ZO (dziś w ustawie o TK jest ich trzech). ZO ma przedstawiać prezydentowi jako kandydatów wszystkich sędziów, którzy w głosowaniu ZO otrzymali co najmniej 5 głosów.

W porządku obrad Sejmu jest też sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy, który ma na celu ułatwienia sprzedaży przez rolników żywnościz własnego gospodarstwa.

Posłowie we wtorek będą kontynuowali pracę nad rządowym projektem noweli ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, którego celem jest efektywna promocja tych produktów na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.

Sejm we wtorek zajmie się również sprawozdaniem komisji rolnictwa o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Projekt przewiduje sięgające do 65 proc. dopłaty do składki ubezpieczeń dla rolników oraz znaczące zwiększenie dotacji z budżetu na ten cel.

Posłowie rozpatrzą projekt zmian w Karcie Polaka oraz w ustawie o cudzoziemcach; zakłada on, że decyzję o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, posiadając wcześniej Kartę Polaka, będą wydawali nie starostowie, ale wojewodowie.

We wtorek posłowie będą też debatować nad rządowym projektem ustawy, który zakłada powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej jako samodzielnego rodzaju sił zbrojnych. Wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, złożone przez PO i Nowoczesną, nie uzyskały poparcia. Zgodnie z projektem, WOT mają zostać powołane od początku 2017 r. jako piąty rodzaj sił zbrojnych. W 2018 r. WOT mają liczyć ok. 35 tys. żołnierzy, a w 2019 r. ponad 50 tys. Rząd szacuje, że koszty utworzenia, wyposażenia i funkcjonowania obrony terytorialnej do 2019 r. mają wynieść ok. 3,6 mld zł.

W środę w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Projekt dotyczy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2015 r., poprzez wydłużenie (z 5 lat do 10 lat) okresu, po upływie którego od uprawomocnienia się wyroku, nie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania, lub nie była należycie reprezentowana.

Sejm rozpatrzy rządowy projekt, który ma na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców; projekt dotyczy zidentyfikowania i usunięcia szeregu barier prawnych z różnych gałęzi prawa, które utrudniają lub ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości.

Posłowie zdecydują też, czy przyjąć poprawki Senatu do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, które m.in. zakładają, że przepisy o KAS zaczną obowiązywać 1 marca 2017 r., a nie 1 stycznia, jak chciał Sejm.

Ustawa o KAS oraz ustawa wprowadzająca jej przepisy, przewiduje konsolidację obecnej Służby Celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej. W miejsce obecnych Służby Celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa. Obecnie, jak przekonywali w toku prac przedstawiciele rządu, służby te działają w modelu rozproszonym.

Ostateczny harmonogram posiedzenia Sejmu zostanie ustalony we wtorek rano na posiedzeniu Konwentu Seniorów i Prezydium Sejmu.

kraj
prawo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(4)
Jozek
7 lat temu
Obnizeniemie Ale Emerytur razem z wiekiem emerytalnym a z czego rząd weźmie ma premie za rok rządzenia 100 milionów złotych tak się kiwa obywateli aby stołki dobrze płatne mieli emeryt szybciej umrze za emeryturę 780 zł bo braknie na leki a bezpłatne po 75 roku życia tylko laksygen niech rząd odda diety darmowe swoje żarcie samochody a pensje ma 780 zł na dwa miesiące tak się kiwa wyborców to zorganizowana grupa P ZPR
frogo
7 lat temu
ciekawa dyskryminacja mężczyzn
Aga
7 lat temu
Przydał by się jeszcze program ROZUM +=
Ślubowaliśmy,...
7 lat temu
Najwyższy etap miłości to miłość Lizbońska.