Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

OC

0
Podziel się:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów zarejestrowanych w Polsce. Chroni kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód.

Dzięki wykupieniu polisy OCsprawca zdarzenia nie płaci za wyrządzone szkody z własnej kieszeni. Robi to zakład ubezpieczeń. Wypłata odszkodowania dotyczy na przykład kosztów naprawy samochodu, w który sprawca uderzył (to szkody rzeczowe) oraz odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadku (szkody osobowe). OC działa tylko w sytuacji, gdy do zdarzenia doszło w związku z ruchem pojazdu.

W języku prawa _ ruch pojazdu _ to nie tylko jego faktyczne przemieszczanie, dlatego naprawiane są także szkody zaistniałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Jakie mogą być skutki braku OC

Posiadaczowi pojazdu, który nie wykupił ubezpieczenia OC, grożą kary grzywny (dokładnie są określone w art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Dodatkowo, nieubezpieczony pojazd jest automatycznie wyeliminowany z ruchu drogowego, co nakłada na jego właściciela obowiązek pokrycia kosztów holowania pojazdu i jego postoju na parkingu.

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC są dużo większe w momencie, gdy kierowca pojazdu spowoduje wypadek. Wówczas zobowiązany jest do pokrycia strat związanych z remontem samochodu, czy jego holowaniem. Może się również zdarzyć, że będzie musiał pokryć koszty leczenia i rehabilitacji, a w skrajnych wypadkach - wypłacać poszkodowanemu dożywotnią rentę inwalidzką.

Warto również pamiętać, że mimo posiadania aktualnego OC, towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić od sprawcy wypadku zwrotu odszkodowania wypłaconego w jego ramach, jeśli ten był nietrzeźwy, uciekł z miejsca zdarzenia lub nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Na co należy zwracać uwagę wybierając OC

W przypadku zakupu polisy OC należy zwrócić uwagę zarówno na wysokość składki, jak i na dodatkowe produkty, jakie mogą być oferowane bezpłatnie do tego ubezpieczenia (np. ubezpieczenie Assistance, ubezpieczenie Zielonej Karty).

Wybierając OC warto też sprawdzić, czy firma honoruje zniżki za bezszkodową jazdę oraz jakie ma limity kwotowe i kilometrowe w tzw. podstawowym assistance. W przypadku niektórych firm są one bardzo małe, co w konsekwencji może oznaczać, że klient będzie musiał dopłacić za holowanie z miejsca wypadku.

Czy ma znaczenie, gdzie kupimy OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Można je nabyć zarówno w siedzibie ubezpieczyciela, jak i w systemie bezpośrednim - przez internet i telefon. Sposób zawarcia umowy z ubezpieczycielem nie ma tu znaczenia. Wybierając najlepszą dla nas ofertę warto jednak sprawdzić, jaka jest cena polisy oraz jak szybko dana firma radzi sobie z likwidacją szkody i jak długo trzeba czekać na decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania.

Co się dzieje z OC przy sprzedaży samochodu

W przypadku sprzedaży pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na kupującego, któremu należy przekazać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Nowy właściciel pojazdu może wypowiedzieć umowę przed upływem 30 dni od dnia jego nabycia. Jeżeli tak się nie stanie, umowa ubezpieczenia zawarta przez poprzedniego właściciela pojazdu trwać będzie nadal. Pamiętajmy, że umowa jest automatycznie przedłużana, chyba że zostanie wypowiedziana w określonym terminie. W przypadku wypowiedzenia umowy zanim pojazd ponownie wyjedzie na ulicę, należy wykupić nowe OC.

Sprzedający samochód ma również 30 dni na powiadomienie ubezpieczyciela o dokonanej transakcji i przekazanie danych osobowych nowego właściciela pojazdu. Jeśli tego nie zrobi, wówczas - solidarnie z nabywcą auta - będzie odpowiedzialny za pokrycie składki ubezpieczeniowej należnej od daty sprzedaży auta do dnia dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy sprzedający, wbrew obowiązkowi, nie zawarł umowy ubezpieczenia OC, nowy właściciel zobowiązany jest zawrzeć umowę w dniu, w którym nabył nieubezpieczony pojazd. W przeciwnym wypadku naraża się na kary Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co zrobić, gdy doszło do kolizji lub wypadku, a sprawca szkody nie ma OC

Należy bezwzględnie wezwać policję. Roszczenia należy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem któregokolwiek zakładu ubezpieczeniowego, na podstawie policyjnego protokołu z miejsca zdarzenia. Wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć wykaz wszystkich dokumentów potwierdzających zaistniałą szkodę. Będą one podstawą do wypłaty świadczeń i odszkodowań przez UFG.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)