Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu
PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych. Pracodawcy krytykują nowe przepisy

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych. Pracodawcy krytykują nowe przepisy

Fot. shutterstock

Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia ustawę o ochronie danych osobowych. Organizacji szczególnie nie podoba się sposób odwołania od decyzji administracyjnej oraz wysokość kar za naruszenie przepisów. Zwraca ona również uwagę, że prawo do kontroli może być nadużywane, co zagraża swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zdaniem pracodawców sądem, który daje pełne gwarancje obrony praw stron postępowania, w tym przedsiębiorców, powinien być Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Nasze duże wątpliwości wzbudza również brak ochrony przedsiębiorców przed nadmierną kontrolą Prezesa Urzędu w zakresie przestrzegania standardów ochrony danych osobowych - mówi Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan. - Projekt wyłącza stosowanie ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym przepisów o zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli i znosi zakaz prowadzenia więcej niż jednej kontroli jednocześnie.

Niezrozumiałym, w ocenie Konfederacji Lewiatan, jest brak możliwości zawarcia ugody w toku postępowania prowadzonego przez prezesa Urzędu. - Nie zgadzamy się z argumentacją Ministerstwa Cyfryzacji, że istota naruszenia, jakim jest naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych wyłącza możliwość stosowania wspomnianej instytucji - podkreśla Musielak.

Ekspertka zwraca uwagę, że polubowne rozwiązanie może być czasami najlepsze dla obu stron. - Biorąc pod uwagę m.in. wysokość przewidywanych kar administracyjnych, uzasadnione wydaje się zapewnienie możliwości zawarcia porozumienia miedzy osobą, której prawa zostały naruszone a naruszycielem - zauważa Musielak. - Takie rozwiązanie umożliwi zakończenie postępowania bez konieczności kierowania sporu na drogę sądową.

Przedsiębiorcy są również zaniepokojeni ustaleniem na poziomie 100 tys. zł maksymalnych kar za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przez podmioty publiczne. Konfederacja Lewiatan nie zgadza się z tym, by wspomniane kary były 840 razy mniejsze od nakładanych na przedsiębiorców.

kontrola, ochrona danych osobowych, pracodawcy, lewiatan, kary
Czytaj także
Polecane galerie
Kaliber
2017-04-20 11:48
bardzo płytki artykuł który większości osób tylko namiesza niż pomoże....
antykomuchowa
2017-04-18 14:55
Komunizm w czystej postaci wrócił .
darek
2017-04-17 08:41
Jak sama nazwa wskazuje Lewiatan jest mitycznym potworem który pożre nasze robotnicze ciała i dusze aby nakarmić klasę wyzyskiwaczy.
Pokaż wszystkie komentarze (12)