Notowania

odwrócona hipoteka
23.10.2014 12:04

Odwrócony kredyt hipoteczny. Oto ostateczny kształt prawa

Sejm odrzucił dziś część poprawek do ustawy wprowadzonych przez Senat. Dokument trafi teraz do podpisu prezydenta.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Rafał Guz)

Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Dotyczyły one między innymi tego, aby umowa o odwróconym kredycie miała formę aktu notarialnego, zaś odstąpienie od tej umowy następowało w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

Sejm odrzucił także poprawkę Senatu by używany w ustawie termin _ inne koszty _ oznaczał wyłącznie koszty prowizji wykonywanych przez bank upoważnień, wyceny nieruchomości lub lokalu oraz monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu. W ustawie uchwalonej przez Sejm było zapisane, że _ inne koszty _ to koszty inne niż odsetki, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową odwróconego kredytu hipotecznego, w szczególności prowizje i inne opłaty.

Sejm przyjął natomiast poprawkę Senatu, by kwoty wskazane w formularzu informacyjnym dot. oferty odwróconego kredytu hipotecznego nie musiały mieć charakteru szacunkowego. Posłowie przyjęli także poprawkę Senatu, zgodnie z którą bank powinien dostarczyć kredytobiorcy formularz informacyjny dotyczący odwróconego kredytu hipotecznego w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy, ale termin ten może być skrócony na żądanie kredytobiorcy.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczenia zobowiązań z niej wynikających. Zgodnie z nią taki kredyt oferować będą mogły tylko banki, oddziały banków zagranicznych czy instytucji kredytowych, a także instytucje kredytowe prowadzące działalność, transgraniczną, które podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Ustawa zakłada także, że spadkobiercy kredytobiorcy, jeśli będą chcieli zachować nieruchomość, dostaną 12 miesięcy na spłatę należności bankowi. W wypadku, gdy tego nie zrobią, nieruchomość ma przejść na własność banku, z tym, że jeżeli jej wartość przekroczy sumę należności wobec banku, ten wypłaci nadwyżkę spadkobiercom. Natomiast gdyby wartość nieruchomości nie pokryła całej należności wobec banku, ten nie będzie mógł wobec nich zgłaszać roszczeń z tego tytułu.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Czytaj więcej w Money.pl
Polacy wracają po kredyty mieszkaniowe Szybko rośnie liczba zaciąganych kredytów hipotecznych, a ich oprocentowanie spada.
Przełom w sprawie odwróconej hipoteki? Odwrócony kredyt hipoteczny ma pozwolić właścicielom nieruchomości uzyskiwać pieniądze, bez niebezpieczeństwa utraty nieruchomości.
Renta dożywotnia. Rząd kończy prace. Efekty Projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym zakłada, że wypłata tego świadczenia byłaby zabezpieczona hipoteką na nieruchomości świadczeniobiorcy.
Tagi: odwrócona hipoteka, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, gospodarka polska, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz