Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Po wejściu Polski do Unii wcale nie musi być drogo

0
Podziel się:

Narodowy Banku Polski i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chcą zapobiegać wykorzystywaniu integracji europejskiej jako pretekstu do podnoszenia cen. Z analiz przeprowadzonych przez obie instytucje wynika bowiem, że w wyniku akcesji, ceny towarów i usług nie powinny w Polsce ulec istotnej zmianie. Money.pl włączy się do tej akcji. Na naszych stronach opisywać będziemy przypadki nadmiernego wzrostu cen.

Po wejściu Polski do Unii wcale nie musi być drogo

Planowane jest też uruchomienie specjalnej infolinii, na którą każdy będzie mógł zgłosić informacje o zamianach cen. W przypadkach ich znaczącego podnoszenia, pod pretekstem przystąpienia Polski do UE, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie przeprowadzać postępowania wyjaśniające.

Co może zdrożeć i o ile?

Zdaniem NBP i UOKiK, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowoduje zarówno wzrosty, jak i spadki cen niektórych grup towarów. Będzie to wynikać z:
- przyczyn bezpośrednich (po stronie kosztowej): zmiany stawek VAT, stawek akcyzy, przyjęcia Wspólnej Taryfy Celnej oraz objęcia Polski Wspólną Polityką Rolną.
- efektów rynkowych: wzrost konkurencji, liberalizacja.
Przewiduje się, że wzrost cen spowodowany akcesją będzie dotyczył 15 proc. towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe (tzw. koszyk dóbr i usług), spadek cen będzie dotyczył 33 proc., a na 52 proc. cen przystąpienie do UE nie będzie miało wpływu.

Jak wynika z raportu NBP i UOKiK, przy uwzględnieniu wyłącznie efektów bezpośrednich, skala potencjalnych podwyżek nielicznej grupy towarów będzie jednak na tyle duża, że przeważą one nad obniżkami. Oznacza to, że przeciętnie konsumowany koszyk dóbr może w 2004 r. nieznacznie zdrożeć.
Towary, które powinny stanieć obniżą CPI (z angielskiego Consumer Price Index – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, potocznie inflacja) o 0,4 pkt. proc. Towary, które mogą zdrożeć podniosą CPI maksymalnie o: 1,3 pkt. proc. Maksymalny wzrost CPI wyniesie: 0,9 pkt. proc.
Wzrost ogólnego poziomu cen o 0,9 pkt. proc. to maksymalny krótkoterminowy wpływ, jaki może mieć na ceny w Polsce przystąpienie do UE. Szacunek ten nie uwzględnia jednak działania sił konkurencji, które z dużym prawdopodobieństwem, zmniejszą skalę tego wzrostu.

Wyszczególnienie VAT akcyza Cło WPR Łączny efekt
Pieczywo i mąka - - -
Makarony - - -
Kury, koguty, kurczęta - + -
Masło - + -
Oleje - + -
Owoce cytrusowe (bez cytryn) - -
Kawa - -
Herbata - -
Wyroby spirytusowe i likiery - -
Wina gronowe - -
Piwo - -
Ubiory i obuwie męskie i damskie - -
AGD - -
Samochody nowe - -
Samochody używane - -
Odbiorniki telewizyjne - -
Wyroby kosmetyczne, perfumeryjne, środki do mycia - -
Wyszczególnienie VAT akcyza Cło WPR Łączny efekt
Ryż + +
Mięso wieprzowe - + +
Ryby morskie i konserwy rybne + +
Cytryny + +
Banany + +
Cukier - + +
Wyroby cukiernicze - + +
Papierosy + - +
Odzież dla dzieci (z wyłączeniem odzieży dla niemowląt) + - +
Materiały do konserwacji mieszkania lub domu + - +
Usługi w zakresie sportu i rekreacji (bilety na spektakle, koncerty, imprezy) + +

Istotny wpływ na poziom cen w Polsce po 1 maja 2004 r. wywrzeć mogą także zmiany regulacyjne przeprowadzane obecnie w krajach Wspólnoty m.in. w sektorze telekomunikacyjnym, energetycznym czy usług finansowych. Są one częścią programu reform społeczno-gospodarczych mających zwiększyć konkurencyjność gospodarki europejskiej znanego jako Strategia Lizbońska. Głównym jej założeniem jest wysuniecie na pierwszy plan interesów obywateli Zjednoczonej Europy poprzez zapewnienie im dostępu do usług powszechnych za przystępną cenę, zwiększenie możliwości wyboru, będących konsekwencją lepszej alokacji zasobów w ramach Jednolitego Rynku oraz wzrostu konkurencyjności i obniżenia kosztów.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ceny w UE są zróżnicowane i nie podlegają szybkiemu wyrównywaniu. W dużej mierze zależą one od stopnia rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Dobrym przykładem tego zróżnicowania są ceny żywności.

.

Kraj Wskaźnik PKB per capita Wskaźnik cen
Luksemburg 189 110
Irlandia 125 111
Dania 113 128
Holandia 111 96
Austria 111 104
Belgia 107 100
Wielka Brytania 107 103
Francja 105 110
Szwecja 105 113
Finlandia 102 112
Niemcy 100 101
Włochy 98 100
Hiszpania 86 82
Grecja 71 83
Portugalia 71 83
Kraj Wskaźnik PKB per capita Wskaźnik cen
Cypr 76 92
Słowenia 69 85
Malta 69 80
Czechy 62 53
Węgry 53 59
Słowacja 47 51
Polska 41 58
Estonia 40 68
Litwa 39 58
Łotwa 35 65
Rumunia 27 53
Bułgaria 26 54
Turcja 25 55

(*) Średni PKB na głowę mieszkańca i średni poziom cen żywności
w piętnastu obecnych krajach UE = 100

_ Źródło: Eurostat, “Purchasing Power Parities and related economic indicators for EU, Acceding and Candidate Countries and EFTA, Statistic in focus, theme 2-64/2003; „Eating, drinking, smoking – comparative price levels in UE and Candidate Countries for 2001”, Statistic in focus, theme 2-42/2002. _

Analizując zmiany cen w Polsce po 1 maja 2004 r. i porównując je do poziomu istniejącego w obecnych państwach członkowskich pamiętać należy, iż obecnie mimo wieloletniego procesu budowania Jednolitego Rynku oraz przyjęcia wspólnej waluty, ceny usług oraz towarów, zarówno żywnościowych, jak i przemysłowych, są znacznie zróżnicowane w poszczególnych krajach. Są one bowiem zawsze wypadkową siły nabywczej konsumentów, stopnia liberalizacji danego rynku oraz poziomu konkurencji.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)