Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Podatek od nieruchomości w 2017 roku. Kończy się czas na wpłatę pierwszej raty

Podatek od nieruchomości w 2017 roku. Kończy się czas na wpłatę pierwszej raty

Fot. Syda Productions, Shutterstock

Masz mieszkanie, grunt, a może garaż? Nie zapomnij zapłacić podatku. Właściciele nieruchomości muszą wywiązać się z obowiązku na czas. Termin płatności pierwszej raty mija 15 marca.

Podatek od nieruchomości odprowadzą wszystkie osoby, które posiadają grunty, budynki, mieszkania lub lokale użytkowe (z księgą wieczystą). Osoby fizyczne uregulują płatność w czterech ratach.

Pierwszą kwotę muszą przekazać na konto organu podatkowego (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości) już do 15 marca 2017 roku. Kolejne zapłacą maksymalnie do 15 maja, 15 września i 15 listopada. Inaczej jest, gdy należność nie przekracza 100 zł. W tej sytuacji całość trzeba wpłacić już w pierwszym terminie.

Jednostki organizacyjne, spółki i osoby prawne również muszą pamiętać o rozliczeniu na czas. Ważny termin przypada akurat 15 marca, ale z nieco innych względów. W przypadku instytucji obowiązują odmienne zasady. Podatek od nieruchomości opłacają za poszczególne miesiące, najpóźniej do 15 dnia każdego z nich (wyjątkiem jest 31 stycznia).

Jak określić wysokość zobowiązania?

Właściciel mieszkania nie oblicza podatku samodzielnie. Gmina powinna przekazać mu decyzję o ustalonej wysokości. Urzędnicy mieli na to czas do końca lutego. Jeśli z winy urzędu dokument znajdzie się w rękach podatnika dopiero po terminie płatności pierwszej raty, sumę trzeba będzie wpłacić w ciągu 14 dni od odebrania listu.

Wartość daniny zależy od powierzchni gruntów i budynków (lub ich części) oraz od lokalnie ustalonej stawki. W sytuacji, gdy roczna należność nie przekracza 6,20 zł, nie trzeba nic płacić. Wyższy podatek można uregulować na kilka sposobów. W kasie gminy, przelewem na konto bankowe lub u tzw. inkasenta, czyli specjalnie wyznaczonej osoby.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości

Wysokość kwot podatku ustalają poszczególne gminy. Wartości nie mogą jednak przekroczyć limitów określonych przez Ministerstwo Finansów. W 2017 roku nie uległy one zmianie. Górne stawki i opłaty lokalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2016 roku.

Stawki podatku:

- od budynków lub ich części (od 1 m/kw powierzchni użytkowej):

  • mieszkalnych - 0,75 zł;
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,66 zł;
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł;
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - 4,61 zł;
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje OPP - 7,62 zł;

- od gruntów (od 1 m/kw powierzchni z wyjątkiem wód):

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) - 0,89 zł;
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
  • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę (jeśli od dnia wejścia w życie planu upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy) - 2,98 zł;
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację OPP - 0,36 zł;

Informacje o lokalnych stawkach można uzyskać w urzędzie gminy i na jej stronie internetowej. Poszczególne urzędy mają prawo wprowadzać dodatkowe zwolnienia z podatku od nieruchomości. Warto zorientować się, jakie ułatwienia przysługują w konkretnym regionie. Co do zasady, osoby bez działalności gospodarczej nie muszą rozliczać się m.in. z budynków przeznaczonych na specjalną produkcję rolną czy z użytków ekologicznych.

Czytaj także
Polecane galerie
M. Pascale
2017-03-16 14:12
moj byly B.Adamowicz mnie wymeldowal poniewaz nie chcial placic podatku a mnialam we wrzesniu byc jego zona 2006
oko
2017-03-16 13:06
w ogóle tytuł pisma nakaz zapłaty co to jest nakaz prośba lub po prostu pisma o wysokości podatku ale nie k nakaz niedługo to wszystko będzie nakazywane
Ben
2017-03-16 12:27
Draństwo to podatek od miejsca postojowego w budynku mieszkalnym (bloku) gdzie ponad 50% powierzchnie to mieszkania. Uznano że jest to budynek inny i podatek x 10, do tego dzierżawa ziemi w Warszawie pod mieszkanie 1% wartości gruntu rocznie, 3% wartości gruntu pod miejsce postojowe. Dlatego nie na widzę samorządów. Do tego jak jest kiedy polecony przyszedł 7 dni przed 15-tym ? chyba wtedy termin wpłaty przesuwa się 2 tygodnie od otrzymania pisma.
Pokaż wszystkie komentarze (29)