Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Pomoc dla frankowiczów bez podatku. Jest stanowisko resortu finansów

Pomoc dla frankowiczów bez podatku. Jest stanowisko resortu finansów

Fot. Bartosz Wawryszuk

Umorzenie zobowiązań kredytowych lub niższe od nominalnych spłaty kwot kredytu hipotecznego nie będą objęte podatkiem dochodowym - proponuje Ministerstwo Finansów w projekcie rozporządzenia, które zostało w czwartek umieszczone na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

W uzasadnieniu MF zwraca uwagę, że projekt to realizacja jednego z postulatów Związku Banków Polskich, a także nawiązanie do analogicznego rozporządzenia z maja 2015 roku.

Umożliwiało ono zwolnienie z podatku dochodowego udogodnień w spłacie kredytu mieszkaniowego, oferowanych przez banki tzw. frankowiczom po "czarnym czwartku" 15 stycznia 2015 roku.

Wówczas to uwolnienie przez szwajcarski bank centralny kursu franka wobec euro spowodowało skokowe umocnienie się szwajcarskiej waluty, a co za tym idzie znaczący wzrost kosztów obsługi kredytów mieszkaniowych, indeksowanych lub denominowanych do franka.

Panika na franku. Co się dzieje?

MF przypomina w uzasadnieniu, że podatnik, któremu bank umorzył zobowiązanie z tytułu kredytu, "jest obowiązany do uwzględnienia takiego przychodu w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym go uzyskał i obliczenia należnego podatku od łącznej sumy dochodów".

"Jednakże wciąż aktualne pozostają argumenty ZBP, o tym, że decyzje kredytodawców o częściowym umorzeniu spłaty kredytu, nie powinny wiązać się dla kredytobiorców z koniecznością opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu tego umorzenia. Skoro bowiem kredytobiorcy stracili możliwość regulowania zobowiązań wobec podmiotu udzielającego kredytu, tym bardziej będą mieli trudności w zapłaceniu podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu otrzymania przysporzenia majątkowego w postaci umorzenia tych zobowiązań" - pisze resort w uzasadnieniu do projektu.

"ZBP wskazał, iż racjonalność ekonomiczną dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, może nieść jedynie synergia działań ze strony kredytodawców oraz państwa" - dodaje.

Rozporządzenie nr 2

Powyższe argumenty, przypomina resort, skłoniły ministra finansów do wydania rozporządzenia z dnia 22 maja 2015 r. Ponieważ jednak "sytuacja tych kredytobiorców zasadniczo nie uległa zmianie, stąd też proponuje się wydanie kolejnego rozporządzenia".

Proponowane przez MF nowe rozporządzenie obejmowałoby kredyty udzielone przed 15 stycznia 2015 roku, a zaniechanie poboru podatku dochodowego dotyczyłoby tej części zobowiązania kredytobiorcy, która "opiewa na wartość umorzonego kredytu oraz odsetek, prowizji oraz wszelkich opłat, które były warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy kredytu".

"Proponowany w niniejszym projekcie zakres zaniechania poboru podatku od osób fizycznych obejmuje dochody (przychody) z tytułu umorzenia zobowiązań kredytowych wobec kredytobiorców, jak również niższej od nominalnej spłaty kwoty kredytu, niezależnie od waluty, w której kredytobiorca zaciągnął kredyt" - podkreśla MF.

"Stąd też, z zaniechania będą mogli skorzystać nie tylko kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt na własne cele mieszkaniowe nominowany we franku szwajcarskim czy indeksowany do tej waluty, ale również w złotym, euro czy innej obcej walucie" - dodaje.

Dla banków wejście w życie rozporządzenia oznaczać będzie brak obowiązku sporządzania i przekazywania kredytobiorcom oraz właściwym dla nich urzędom skarbowym informacji PIT-8C.

"Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia i miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. W ten sposób, mimo że rozporządzenie z dnia 22 maja 2015 r. przestało obowiązywać z dniem 31 grudnia 2016 r. zachowana zostanie ciągłość zwolnienia od poboru podatku od świadczeń zarówno dla kredytobiorców określonych w projekcie, jak i kredytodawców" - dodaje MF.

PAP
Czytaj także
Polecane galerie
zcb
2017-08-14 17:18
to kim jest ten pan jak pomaga tylko Frankowiczom jesli jest Polakiem to powinien pomagac wszystkim
Luka
2017-08-14 17:10
Jak pomoc to dla wszystkich. Czemu ci co maja kredyty mieszkaniowe w Pln maja na tym tracic. Frankowicze jak brali kredyt wiedzieli na co sie pisza. To ich ryzyko. Ja tez place kredyt w Pln od poczatku nie bylo latwo ale jakos ciagne. Nie dalem sie nabrac na chwilowy niski kurs franka. A wam franki proponuje do banku i przewalutowac kredyt. Nie placzcie bo nad rozlanym mlekim nie ma co plakac. Taki jest biznes
zuzia
2017-08-14 16:48
zlodziejstwo pogania zlodziejstwo.
Pokaż wszystkie komentarze (42)