Notowania

praca w polsce
30.12.2014 16:47

Praca w Polsce. Z NBP płyną pozytywne dane

Dotyczy to jednak tylko osób pracujących na umowach czasowych i samozatrudnionych - zaznacza bank.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Krystian Dobuszyński/Reporter)

W III kwartale 2014 roku, mimo gorszych danych z gospodarki, widoczna była dalsza poprawa na rynku pracy - wynika z opublikowanego dziś przez Narodowy Bank Polski kwartalnego raportu o rynku pracy.

_ W III kw. 2014 roku następowała dalsza poprawa na rynku pracy, pomimo nieznacznego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego i mało optymistycznych danych miesięcznych z przemysłu i budownictwa. Dynamika liczby pracujących wg BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) zwiększyła się do 2,1 proc. r/r, na szybszy wzrost wskazywały także statystyki raportowane przez firmy _ - napisano w dokumencie.

Według banku centralnego wzrost zatrudnienia dotyczył jednak jedynie pracujących na podstawie umów czasowych oraz osób samozatrudnionych poza rolnictwem. Najszybszy i największy w ujęciu bezwzględnym pozostał wzrost liczby pracujących w usługach, choć w III kw. nieco silniejszy okazał się wzrost w sektorze przemysłowym.

_ Za wzrost liczby osób pracujących odpowiadał rosnący czwarty kwartał z rzędu, przepływ z bezrobocia do zatrudnienia, przy także rosnącej liczbie ofert pracy. Liczba aktywnych zawodowo wzrosła nieco dynamiczniej niż w poprzednim kwartale, na co wpływ miał z rosnący współczynnik aktywności zawodowej (głównie wśród osób w wieku powyżej 45 lat, z wykształceniem średnim lub wyższym) _ - poinformował NBP.

W raporcie wskazano, że coraz bardziej negatywny jest wpływ na podaż pracy czynników demograficznych. Stopa bezrobocia (BAEL) ponownie istotnie spadła w III kw. 2014 r. (o 0,5 pkt proc. kdk, po odsezonowaniu) osiągając poziom 8,7 proc. Zdaniem analityków spadek ten był przede wszystkim wynikiem wzrostu zatrudnienia.

_ Dane o przepływach na rynku pracy także wskazują, że o obniżeniu poziomu bezrobocia zadecydowała wzrastająca liczba osób odpływających z bezrobocia do zatrudnienia, jak również malejąca liczba osób napływających z nieaktywności do bezrobocia (np. absolwentów poszukujących pracy) _ - napisano.

Zgodnie z komunikatem dynamika płac w gospodarce w III kw. 2014 r. utrzymała się na niezmienionym w porównaniu z poprzednim kwartałem poziomie 3,5 proc. r/r i była nieznacznie wyższa od dynamiki w sektorze przedsiębiorstw (3,3 proc. r/r), na którą wpływ miały niższe niż przed rokiem zarobki w górnictwie. Na obniżeniu dynamiki płac poza sektorem przedsiębiorstw zaważyła z kolei relatywnie niska dynamika płac w edukacji.

Dynamika ULC (unity labour cost, jednostkowe koszty pracy) zwiększyła się w III kw. 2014 r. o 0,6 pkt proc. i wyniosła 2,3 proc. r/r, w konsekwencji nieco niższej dynamiki wydajności pracy oraz stabilnego tempa wzrostu płac. Spadek wydajności pracy (o 0,6 pkt proc., do poziomu 1,2 proc. r/r) jest głownie efektem wzrostu dynamiki zatrudnienia przy nieznacznie niższym tempie wzrostu PKB.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: praca w polsce, wiadomości, praca, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, czołówki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz