Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Prawa pracowników do poprawy. Sejm zajął się projektem prezydenta

Prawa pracowników do poprawy. Sejm zajął się projektem prezydenta

Fot. TADEUSZ KONIARZ/REPORTER

Sejm w pierwszym czytaniu zajął się w środę prezydenckim projektem ustawy, który ma ułatwić realizację praw pracowniczych m.in. wydawania świadectw pracy. Zmiana ma też otworzyć katalog przesłanek uzasadniających uznanie jakiegoś postępowania za dyskryminację.

Projekt skierowany do Sejmu przez prezydenta Andrzeja Dudę wynika z oczekiwań pracowników, którzy m.in. w korespondencji kierowanej do Kancelarii Prezydenta sygnalizowali trudności związane z korzystaniem z niektórych uprawnień pracowniczych - uzasadniał sporządzenie projektu prezydencki minister Andrzej Dera.

Projekt noweli przewiduje zmiany nie tylko w Kodeksie pracy, ale też w Kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Wśród zmian proponowanych przez prezydenta w Kodeksie pracy dotyczące świadectwa pracy to: wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni. Dodano także regulację, z której wprost wynika prawo wystąpienia do sądu pracy przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa.

Projekt zakłada też możliwość wydania przez sąd orzeczenia zastępującego świadectwo pracy w przypadku bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego pracodawcę do wydania świadectwa pracy, zaprzestania działalności przez pracodawcę lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy. Prezydent proponuje też zaostrzenie regulacji dotyczącej odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy.

W projekcie zaproponowano także stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających uznanie jakiegoś postępowania za dyskryminację. Jak wyjaśniono w komunikacie, obecnie dyskryminację stanowi wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

"Nie jest natomiast dyskryminacją nierówność wynikająca z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące, co powoduje nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej osób, wobec których pracodawca naruszył zakaz równego traktowania w zatrudnieniu" - podkreślono w uzasadnieniu.

W przypadku mobbingu projektodawca chce umożliwić pracownikowi dochodzenie od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale - na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych - poniósł konkretną szkodę.

Zobacz także: Praca na wakacje dla najmłodszych. Kiedy i gdzie mogą pracować nieletni?

PAP
Czytaj także
Polecane galerie
koneksje
2017-08-01 08:00
A co z przepisem o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w instytucjach państwowych? gdy wskaźnik zatrudnienia takich osób nie przekracza 6%? Od dwóch lat szukam pracy w urzędach itp., jestem po studiach administracyjnych, jestem osobą niepełnosprawną, w każdej instytucji do której aplikowałam nawet na zwykłego referenta, próg zatrudnienia osób niepełnosprawnych był poniżej 6%, a prace dostawał i tak ktoś inny. Jest tajemnicą poliszynela, kto dostaje prace np. w urzędzie gminy. Może w końcu ktoś władny zwróci uwagę i położy większy nacisk na przestrzeganie jednak tego przepisu o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w urzędach. Obecnie wygląda to tak, że przepis jest, ale i tak niczym nie skutkuje.