Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rada Dialogu Społecznego zajmie się minimalną stawką godzinową

0
Podziel się:

Wicepremier Morawiecki ma przedstawić informacje o swoim "Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". W programie spotkania zaplanowano też dyskusje i głosowania m.in. nad przygotowywanym jeszcze w środę wspólnym stanowiskiem pracodawców i związków zawodowych o projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wersji z 18 marca.

Rada Dialogu Społecznego zajmie się minimalną stawką godzinową
(STEFAN MASZEWSKI/REPORTER/EAST NEWS)
bFfvCDoB

Rada Dialogu Społecznego na czwartkowym plenarnym posiedzeniu prawdopodobnie przyjmie wspólną opinię o rządowym projekcie godzinowej płacy minimalnej m.in. od umów zleceń.

Podczas rozpoczętego posiedzenia wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawi informacje o swoim "Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".

bFfvCDoD

Rada przyjęła już w czwartek uchwałę, w której zarekomendowała powierzenie funkcji dyrektora biura Rady prawnikowi z Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku Katarzynie Łażewskiej.

Wicepremier Morawiecki ma Radzie przedstawić informacje o swoim "Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". W programie spotkania zaplanowano też dyskusje i głosowania m.in. nad przygotowywanym jeszcze w środę wspólnym stanowiskiem pracodawców i związków zawodowych o projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wersji z 18 marca.

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski powiedział PAP przed posiedzeniem, że poprze projekt, jeśli uzyska dodatkowe informacje ze strony ministra finansów, co do stosowania ustawy w jednostkach budżetowych. "Państwowe instytucje mają określony budżet, mogą nie mieć środków na wykonanie tej ustawy, chciałbym wiedzieć, jakie jest w tej sprawie stanowisko ministra finansów" - wyjaśnił.

Rząd po przedstawieniu w styczniu pierwszego projektu zakładającego minimalną płacę godzinową na umowie-zleceniu w wysokości 12 zł i uzyskaniu krytycznych opinii, przygotował nowy projekt. Zgodnie z marcową wersją ustawa miałaby wejść w życie 1 września, a obowiązek zapewnienia minimalnej płacy najpóźniej z początkiem 2017 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy i obowiązujących w tym dniu minimalne wynagrodzenie znajdzie zastosowanie od 1 stycznia 2017 r.

bFfvCDoJ

12 zł stawka godzinowa zgodnie z projektem miałaby obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Projekt precyzuje kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane, m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia.

W projekcie zapisano zasady wzrostu tego wynagrodzenia w kolejnych latach - na równi ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość tego wzrostu byłaby konsultowana z RDS - zakłada projekt.

Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za prace mają dotyczyć m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek.

Rozbieżne opinie związki i pracodawcy mieli wcześniej w sprawie nowych uprawnień i rozszerzenia możliwości kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, również zawartych w projekcie.

bFfvCDoK

Podczas czwartkowych obrad Rada zdecydowała, o powołaniu zespołu doraźnego, który zajmie się przygotowaniem opinii o projekcie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisach w wprowadzających to nowe rozwiązanie. Rada będzie też omawiać wspólne stanowisko związków i pracodawców dotyczące hutnictwa stali.

RDS zgodnie z ustawowym wymogiem zatwierdziła też na początku posiedzenia sprawozdanie za pierwszy okres swej działalności od powołania - 22 października 2015, do końca marca.

W Radzie zasiadają 62 osoby - przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz rządu. Swych przedstawicieli ma w niej również prezydent oraz prezesi NBP i GUS. RDS zastąpiła Komisję Trójstronną.

bFfvCDpe
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)