Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ratingi banków: Fitch wystawia oceny polskim bankom. Źle nie jest

0
Podziel się:

Agencja Fitch wydała opinie odnośnie dwóch polskich banków. W przypadku BZ WBK, jak i Banku Ochrony Środowiska ratingi nie tylko nie spadały, ale nawet i rosły.

Ratingi banków: Fitch wystawia oceny polskim bankom. Źle nie jest
(PAP/EPA)
bFeapwLF

Agencja Fitch wydała opinie odnośnie dwóch polskich banków. W przypadku BZ WBK rating nie spadł. Nieznacznie gorzej oceniono BOŚ. Oczekiwania znacznego pogorszenia ocen sprzed półtora miesiąca chwilowo odeszły w niepamięć.

15 stycznia agencja Standard and Poor's obniżyła naszemu krajowi rating kredytowy, reagując na przeprowadzane przez nowy rząd PiS zmiany polityczne i gospodarcze. To wywołało obawy o kolejne gorsze oceny i spadki złotego. Okazuje się, że pozostałe agencje nie podzielają tej opinii i ich oceny praktycznie się nie zmieniają.

Fitch Ratings potwierdził 1 marca rating długoterminowy IDR dla walut obcych Banku Zachodniego WBK na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną i rating krótkoterminowy IDR dla walut obcych na poziomie F2.

bFeapwLH

Ponadto utrzymał ocenę zdolności przetrwania (tzw. viability rating) na poziomie bbb+, a rating wsparcia utrzymał na poziomie 2. Potwierdził też rating krajowy długoterminowy na poziomie AA-(pol) z perspektywą stabilną. Z kolei długoterminowy rating krajowy związany z emisją niezabezpieczonych obligacji został potwierdzony na poziomie AA-(pol).

Agencja Fitch zmieniła też długoterminowy rating Banku Ochrony Środowiska, obniżając go z poziomu BB na B+ z perspektywą stabilną. Analiza agencji ratingowej obejmowała okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r. wraz z uwzględnieniem prognozy wyniku za cały 2015 r.

"Zmiana ratingu BOŚ wiąże się m.in. z ograniczeniem możliwości wsparcia banków przez instytucje państwowe określone w unijnej dyrektywie w sprawie restrukturyzacji banków (BRRD). Agencja swoją ocenę uzasadniła także osłabiającą się rentownością polskiego sektora bankowego spowodowaną wprowadzeniem podatku bankowego, niskimi stopami procentowymi i ryzykiem związanym z walutowymi kredytami hipotecznymi" - czytamy w komunikacie Banku Ochrony Środowiska.

Agencja zwróciła także uwagę na koncentrację portfela kredytowego BOŚ w jednym sektorze gospodarki i na duże pojedyncze ekspozycje kredytowe (zbyt duże zaangażowanie w kredytowanie poszczególnych klientów). Równocześnie Fitch wskazuje na szansę, jaką stwarza dla banku dokapitalizowanie.

bFeapwLN

"Procedura podniesienia kapitału już trwa: 15 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska przyjęło harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji, a sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r." - czytamy dalej.

Bank wskazuje, że kolejnym istotnym krokiem było przyjęcie 26 lutego 2016 r. przez radę nadzorczą BOŚ przedstawionych przez zarząd warunków podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość planowanej przez bank emisji akcji serii U to kwota w przedziale od 300 mln zł do 600 mln zł.

- Zamiarem zarządu banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi organiczny rozwój oraz generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju - powiedział p.o. prezesa Sławomir Zawadzki, cytowany w komunikacie.

Równolegle w BOŚ ruszyły intensywne prace nad aktualizacją dotychczasowych dokumentów strategicznych banku i przygotowaniem Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016 - 2020. Akceptacja strategii przez radę nadzorczą powinna nastąpić w kwietniu, stanowiąc podstawę decyzji akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału banku.

bFeapwLO

- Naszym celem jest wzrost rentowności banku do poziomu odpowiadającego najlepszym bankom - podkreślił Sławomir Zawadzki.

- Bank Ochrony Środowiska posiada duży potencjał biznesowy, a jego działania mają istotne znaczenie dla gospodarki, szczególnie w obszarze finansowania inwestycji proekologicznych. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju tego rynku, osiąganie satysfakcjonujących zysków przez BOŚ jest jak najbardziej realne w relatywnie krótkim czasie - dodał przewodniczący rady nadzorczej banku Wojciech Wardacki.

Notowania tygodniowe akcji BZ WBK i BOŚ

bFeapwMi
giełda
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)