Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) jest rodzajem rachunku oszczędnościowego. Często nazywany jest kontem osobistym.

ROR służy do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej. Przeważnie ma charakter rachunku a'vista, istnieje również możliwość (automatycznego lub przez zlecenie) otwierania lokaty terminowej w rachunku.

Rachunek otwierany jest dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania swoich stałych przychodów pochodzących z wynagrodzeń, rent, emerytur itp. Posiadacz rachunku lub jego pełnomocnik (pełnomocnictwo na rachunku oszczędnościowym) może dysponować środkami dostępnymi na rachunku, powodując powstanie salda debetowego (zadłużenia). Może również korzystać z przyznanego w tym rachunku kredytu.

Oddział banku może automatycznie wykonywać stałe zlecenia płatnicze o charakterze okresowym (opłaty telefoniczne, czyns8ze itp.). Poza tym z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych można dokonywać wypłat gotówkowych, za pośrednictwem bankomatów i czeków, lub przeprowadzać trans8akcje bezgotówkowe, za pomocą kart płatniczych oraz poleceń przelewu. Za prowadzenie ROR-ów banki pobierają prowizje natomiast za przeprowadzane operacje opłaty bankowe ( prowizje i opłaty bankowe).

Wkłady gromadzone na kontach osobistych w określonych warunkach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Poza tym, niektóre określone prawem bankowym wkłady, są gwarantowane przez Skarb Państwa.

Podejmując decyzję dotyczącą wyboru konkretnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

  • sieć placówek i bankomatów-w przypadku gdy zależy ci na łatwym i szybkim dostępie do rachunku,
  • oprocentowanie kredytu w rachunku lub salda debetowego-jeżeli będziesz korzystać z tej formy kredytowania,
  • oferta kart płatniczych-w przypadku gdy będziesz korzystać często z bezgotówkowych form płatności,
  • wysokość stałych opłat bankowych oraz prowizji-w sytuacji gdy będziesz miesięcznie dokonywał dużą liczbę operacji na rachunku,
  • dostęp do rachunku poprzez telefon i internet-gdy chcemy ograniczyć do minimum odwiedziny banku.
Czytaj także
Polecane galerie