Notowania

Przejdź na
rząd
02.05.2012 13:46

Rząd o szpitalach i hospicjach. Ważne zmiany

Szpitale nie będą miały obowiązku kupowania ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Jan Bielecki/East News)

Rada Ministrów na rozpoczętym dziś o godz. 13 posiedzeniu zajmuje się m.in. projektem założeń do projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Przewiduje on m.in., że szpitale nie będą miały obowiązku kupowania ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Projekt założeń - przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia - zakłada ponadto, że organizacje pożytku publicznego, prowadzące np. hospicja, będą podlegały w pełnym zakresie przepisom ustawy o działalności leczniczej, nie posiadając jednocześnie statusu przedsiębiorcy. MZ informuje, że zmiana była postulowana przez organizacje.

Instytucje prowadzące hospicja zgłaszały obawy, że w związku z obecnymi przepisami ustawy o działalności leczniczej nie będą mogły legalnie korzystać z pracy wolontariuszy, pieniędzy pochodzących z darowizn oraz z odpisu 1 proc. podatku.

_ Hospicja muszą mieć możliwość świadczenia bardzo ważnej społecznie funkcji, którą dzisiaj pełnią. Z pewnością trzeba poprawić prawo, tak aby hospicja miały zapewnione stabilne warunki funkcjonowania. Na pewno zrobimy wszystko, aby po 1 lipca hospicja funkcjonowały nadal bez zakłóceń _ - podkreślił w wywiadzie dla minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Projekt założeń przewiduje, że szpitale nie będą miały obowiązku kupowania ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów prowadzących szpitale od zdarzeń medycznych jest konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie.

Projekt założeń przewiduje, że ubezpieczenia od zdarzeń medycznych nie będą obowiązkowe - w przypadku braku polisy pełną odpowiedzialność będą ponosiły szpitale. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że takie rozwiązanie pozostawia podmiotowi prowadzącemu szpital swobodę w podejmowaniu decyzji, czy odpowiedzialność wobec pacjentów będzie ponosiła lecznica, czy ubezpieczyciel.

MZ podkreśla, że w praktyce okazało się, że taki produkt ubezpieczeniowy oferuje szpitalom tylko PZU S.A., a proponowane składki przekraczają możliwości finansowe lecznic. Większość z nich do tej pory nie wykupiło ubezpieczenia, a to jest podstawą do wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Resort zdrowia ocenia, że z czasem pojawią się jednak także oferty innych ubezpieczycieli.

Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów to projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy _ Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu _.

Prawo o szkolnictwie wyższym daje uczelniom, których jednostki organizacyjne mają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni, możliwość używania w swojej nazwie wyrazu _ uniwersytet _ uzupełnionego przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu spełnia kryteria ustawowe odnośnie liczby posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

Ministrowie rozpatrzą również projekt nowelizacji ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Polski i administracji morskiej z autopoprawką.

Rząd zajmie się również projektem ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Projekt reguluje organizację i działanie tej komisji, zasady i sposób badania wypadków i incydentów morskich oraz sporządzania raportów i wydawania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa morskiego.

Jednocześnie projekt wskazuje, że Komisja prowadzi badania wypadków i incydentów morskich na podstawie ustawy oraz uzgodnionych w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) norm, standardów i zalecanych metod postępowania, które wiążą Polskę.

Rada Ministrów rozpatrzy też wniosek ministra edukacji narodowej dotyczący wycofania zastrzeżeń do Konwencji o prawach dziecka, sporządzonej 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku.

Czytaj więcej o finansowaniu służby zdrowia
Nowa lista NFZ? Niektóre leki taniej nawet o 30 procent Dla 436 substancji, pacjenci zapłacą mniej niż teraz. Ucieszą się zwłaszcza...
Lekarze namawiają do akcji wobec NFZ Przyjęta w tej sprawie uchwała to część zapowiadanej akcji ogólnopolskiej.
Nowy problem z lekami. Od 1 lipca się zacznie Pacjenci korzystający z programów lekowych mogą mieć problemy po 1 lipca
Tagi: rząd, zdrowie, szpitale, ubezpieczenia, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz