Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd za przyspieszeniem inwestycji kolejowych

0
Podziel się:

Ma ono polegać na skróceniu terminu wydawania pozwoleń na budowę. Autorem jest resort infrastruktury i rozwoju.

Rząd za przyspieszeniem inwestycji kolejowych
(PAP/Radek Pietruszka)
bESOeFaZ

Przyspieszenie realizacji inwestycji kolejowych, m.in. dzięki skróceniu terminu wydawania pozwoleń na budowę takich inwestycji - to cel przyjętych przez rząd założeń projektu noweli ustawy o transporcie kolejowym. Autorem założeń jest resort infrastruktury i rozwoju.

Projekt zakłada, że skrócony zostanie termin wydawania pozwolenia na budowę inwestycji kolejowych - do 45 dni (obecnie jest to 65 dni) od daty złożenia wniosku o wydanie decyzji w tej sprawie. Jeśli decyzja nie zostanie wydana w wyznaczonym terminie, to organ wyższy w stosunku do organu decyzyjnego, wymierzy karę 500 zł - za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar mają stanowić dochód budżetu państwa.

_ Wpisuje się to w zapowiedź premiera Donalda Tuska z expose z 2011 r. o uproszczeniu procedur budowlanych, w tym skróceniu czasu wydawania pozwolenia na budowę _ - czytamy w komunikacie CIR po posiedzeniu Rady Ministrów.

bESOeFbb

Zgodnie z projektem zarządca infrastruktury kolejowej (PKP PLK SA) i samorząd terytorialny będą mogły czasowo zająć nieruchomości, których eksploatacja jest niezbędna do budowy, przebudowy czy modernizacji infrastruktury kolejowej. Na czasowe zajęcie nieruchomości nie będzie potrzebna zgoda ich właścicieli lub użytkowników wieczystych. Rozwiązanie to ma zapewnić szybszą i sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych bez konieczności dokonywania wywłaszczeń.

Ponadto - według założeń - zarządca infrastruktury kolejowej i samorząd terytorialny uzyskają prawo do nieodpłatnego zajęcia terenów: wód płynących lub dróg publicznych - na czas realizacji inwestycji kolejowej. Zostaną też zobowiązani do wypłaty odszkodowań za ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości i spowodowanie szkód w trakcie procesu inwestycyjnego.

Nie będzie też konieczne uzyskiwanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów na terenie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje kolejowe.

Drewno uzyskane z nieodpłatnej wycinki drzew i krzewów będzie stanowić własność przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe.

bESOeFbh

Założenia przewidują także, że prawo do opiniowania wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji linii kolejowej będzie miał zarządca drogi publicznej - w zakresie, w jakim krzyżowałaby się ona z drogą publiczną.

Poza tym w projekcie przewidziano rozwiązania wspierające rozwój transportu intermodalnego - kombinowanego. Polega on na łączeniu różnych środków transportu wykorzystywanych do przewozu jednego ładunku - najczęściej transportu samochodowego z kolejowym. W celu zwiększenia liczby takich przewozów będzie obowiązywać ulga w opłacie podstawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej przez przewoźników kolejowych - wykonujących ten rodzaj przewozów. Wprowadzona zostanie definicja _ towarowych przewozów intermodalnych _, co umożliwi zarządcy infrastruktury kolejowej rozliczanie tej ulgi.

Jak wyjaśnił wcześniej resort infrastruktury i rozwoju, projekt założeń noweli o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw ma pozwolić na szybszą realizację również tych inwestycji kolejowych, które są współfinansowane ze środków europejskich.

Podobny cel - przyspieszenia inwestycji kolejowych - przyświeca noweli ustawy o transporcie kolejowym, która w zeszłym tygodniu trafiła do podpisu prezydenta. Nowela zakłada, że przy wydawaniu decyzji administracyjnych, na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym, organy wydające te decyzje nie stosują przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące.

bESOeFbi

W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania decyzji dotyczących lokalizacji linii kolejowej. W dużych miastach może to doprowadzić do paraliżu niektórych inwestycji kolejowych.

Ułatwienia procedur dotyczących inwestycji kolejowych są ważne ze względu na nowy budżet UE.

Jak przypominał w niedawnej rozmowie z PAP prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Remigiusz Paszkiewicz spółka w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 chce wydać na budowę, remonty nowych szlaków, peronów i dworców ponad 50 mld zł. Dofinansowanie ze Wspólnoty miałoby wynieść ok. 40 mld zł.

W ciągu najbliższych sześciu latach PKP PLK będzie inwestowało przede wszystkim w infrastrukturę towarową. Remontowana będzie m.in. tzw. nadodrzanka, czyli jedna z kluczowych towarowych linii łączących Dolny Śląsk ze Szczecinem. Trasa ma dojść do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Modernizowane mają być również linie kolejowe prowadzące do portów w Gdyni i Gdańsku. Chodzi m.in. o przedwojenną magistralę węglową, łączącą Górny Śląsk z Gdynią. Remontowana będzie także m.in. linia nr 1 łącząca Katowice z Warszawą. Aby odciążyć stolicę od ruchu towarowego, remontowana będzie też południowa linia towarowa.

bESOeFbj
Czytaj więcej w Money.pl
Ponad 20 mld zł na kolej. Resort transportu ujawnia plan - _ Program inwestycji kolejowych na lata 2014-20 jest już prawie gotowy _ - poinformował wiceminister Andrzej Massel.
72 mln za linie kolejową mazurskiego lotniska Polskie Linie Kolejowe SA otrzymały na ten cel 47 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury.
Kolej uczy się na błędach. Co się zmieni? Prezes PKP PLK przekonuje, że spółka jest lepiej przygotowana na wykorzystanie nowych funduszy UE.
PKP wystawia sobie "czwórkę z plusem" Zarząd kolejowej grupy zapowiada kolejne, wielkie inwestycje. Wyda na nie prawie dwa razy tyle, ile w minionych dwóch latach.
bESOeFbC
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)