Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Rząd zajmie się zmianami w systemie emerytalnym

0
Podziel się:

We wtorek rząd zajmie się projektami rozporządzeń Rady Ministrów związanych z ostatnimi zmianami w systemie emerytalnym.

Rząd zajmie się zmianami w systemie emerytalnym
(PAP/Radek Pietruszka)

Dotyczą one m.in. limitów inwestycyjnych OFE, czy kwestii związanych z Funduszem Gwarancyjnym, chroniącym członków OFE.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne mówi m.in. o sposobach zabezpieczeń dla obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, w które mogą być lokowane aktywa OFE.

Zgodnie z projektem zabezpieczeniem takim może być - pod pewnymi warunkami - ustanowienie zastawu rejestrowego albo hipoteki na nieruchomości, czy udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia np. przez bank, czy zakład ubezpieczeń.

Projekt reguluje także kwestie limitów inwestycyjnych OFE. Mówi, że w przypadku lokat aktywów funduszu w akcjach, prawach do akcji, prawach poboru i kwitach depozytowych, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 20 proc. jednej emisji. W przypadku, gdy udział papierów wartościowych spółki w aktywach funduszu przekracza 2 proc., lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 10 proc. jednej emisji.

Ponadto zgodnie z projektem łączna wartość aktywów OFE ulokowanych w akcjach, prawach do akcji, prawach poboru i kwitach depozytowych, i w których lokaty funduszu stanowią więcej niż 10 proc. jednej emisji, nie może stanowić więcej niż 10 proc. wartości aktywów tego funduszu.

W przypadku lokat aktywów funduszu w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 35 proc. jednej emisji.

W projekcie przewidziano, że lokaty aktywów OFE m.in. w akcjach, prawach poboru i prawach do akcji będących przedmiotem danej oferty publicznej, mogą stanowić łącznie nie więcej niż 20 proc. wartości aktywów funduszu.

W projekcie zakazano funduszom nabywania niektórych niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, czy niepublicznych tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego. Zgodnie z projektem aktywa funduszu nie będą mogły być także lokowane w banku oraz instytucji kredytowej, które są: akcjonariuszem towarzystwa zarządzającego funduszem, podmiotem związanym w stosunku do towarzystwa, podmiotem związanym w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa.

Natomiast projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Funduszu Gwarancyjnego reguluje m.in. kwestie wysokości, sposobu i trybu wnoszenia wpłat do tego funduszu, sposobu i trybu jego działania, czy lokowania jego środków, sposobu gospodarowania. Projekt dotyczy też kwestii związanych z opłatami wnoszonymi do Krajowego Depozytu za administrowanie Funduszem Gwarancyjnym.

Ponadto wysokość wpłat do Funduszu Gwarancyjnego dokonywanych przez powszechne towarzystwa emerytalne ustalona została na poziomie 0,3 proc. wartości netto aktywów OFE zarządzanego przez to towarzystwo.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/106/124010.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/komentarze/artykul/czego;by;ofe;nie;zrobily;i;tak;zaplacimy;my,48,0,1444400.html) *Czego by OFE nie zrobiły i tak zapłacimy my * Są dwa wyjścia: oba ze szkodą dla nas - pisze Bartosz Chochołowski.

Fundusz ma zapewnić bezpieczeństwo środków członków OFE. Przychody Funduszu Gwarancyjnego pochodzą z obowiązkowych wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych, stanowiących określoną procentowo część aktywów, identyczną dla wszystkich otwartych funduszy.

Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS. Z OFE do ZUS mają zostać przeniesione obligacje Skarbu Państwa. W te papiery, jak i w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, OFE nie będą mogły już inwestować.

Ponadto przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE mają być stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.

Wprowadzony zostanie minimalny poziom inwestycji OFE w akcje. Będzie on wynosił 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r.

Czytaj więcej w Money.pl

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)