Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Tauron stracił ponad miliard złotych. Oto przyczyna

Tauron stracił ponad miliard złotych. Oto przyczyna

Fot. Piotr Zajac/REPORTER

W 2015 roku Tauron stracił 1,804 mld złotych. Rok wcześniej spółka wygenerowała zysk na poziomie 1,185 mld złotych. Wynik obciążyła m.in. utrata wartości posiadanego majątku uwzględniona w sprawozdaniu finansowym. Energetyczna firma już zapowiedziała wdrożenie planu oszczędności.

- Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem z wyłączeniem kosztów amortyzacji) grupy Tauron uzyskany w 2015 roku jest nieznacznie niższy w porównaniu z rokiem 2014. Niestety, Grupa zanotowała stratę netto wynikającą z przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów wytwórczych. Niekorzystna dla wytwórców energii sytuacja rynkowa spowodowała konieczność skorygowania wartości bilansowej nierentownych jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Nie ulega wątpliwości, że to czynniki rynkowe i regulacyjne będą stanowiły o długoterminowych perspektywach dla wytwarzania energii elektrycznej - mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

W komunikacie czytamy, że dobra koniunktura gospodarcza i wzrost produkcji przemysłowej pozytywnie wpłynęły na zwiększenie popytu na energię wśród klientów Tauronu. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł rok do roku o 2,7 proc. – do poziomu 49,2 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy powiększyła się o 40 tysięcy.

Utrata wartości majątku

W lutym Tauron informował, że w wyniku przeprowadzonych testów wartość aktywów zostanie zmniejszona o 4,931 mld złotych.

Tauron podał, że kluczowe założenia biznesowe wpływające na oszacowanie wartości odzyskiwalnej obejmowały przyjęte ścieżki cen energii elektrycznej i paliw, limity emisji CO2 dla produkcji energii elektrycznej, przychód taryfowy przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

Czas na oszczędności

Aby zniwelować negatywne efekty aktualizacji wartości majątku, spółka wdroży nowy plan oszczędności. Przez trzy najbliższe lata grupa Tauron chce zaoszczędzić 1,3 mld zł dzięki wdrożeniu trzeciego już programu poprawy efektywności na lata 2016-2018. Dwa poprzednie takie programy, prowadzone w latach 2010-2015, przyniosły łącznie 2,3 mld zł oszczędności.

Cytowany w komunikacie Tauronu prezes Remigiusz Nowakowski zaznaczył, że program jest konieczny ze względu na uwarunkowania rynkowe i sytuację spółki.

- Wpływ trudnej sytuacji rynkowej na grupę będzie częściowo zrekompensowany efektami wynikającymi z programu. Większość oszczędności wygenerujemy w obszarach dystrybucja i wytwarzanie, ale w programie będą uczestniczyć też pozostałe segmenty, także spółka holdingowa. Po realizacji inicjatyw efektywnościowych, roczna EBITDA grupy od 2018 roku trwale zwiększy się o 400 mln zł - zapowiedział Nowakowski.

Z zakładanych łącznie 1,3 mld zł oszczędności 406 mln zł ma zostać osiągniętych w 2016 roku, 432 mln zł w 2017, a 465 mln zł - w 2018 roku. Największe oszczędności mają zostać wypracowane w dystrybucyjnej części działalności grupy - aż 390 mln zł. W obszarze wytwarzania energii mają one sięgnąć 367 mln zł, a w działalności wydobywczej - 255 mln zł.

Według informacji wiceprezesa Tauronu ds. korporacji Kamila Kamińskiego, działania programu mają opierać się o: poprawę efektywności operacyjnej, ograniczenie kosztów majątku, optymalizację programu inwestycyjnego oraz dalszą restrukturyzację zatrudnienia osiągniętą m.in. dzięki programom dobrowolnych odejść.

Efekty ma przynieść też uproszczenie struktury zarządzania. W ostatnich miesiącach zmieniły się zarządy większości spółek grupy Tauron, w części z nich ograniczono liczbę członków zarządu. Wiceprezes Kamiński już wówczas wyjaśniał, że chodzi o usprawnienie pracy spółek i obniżenie kosztów funkcjonowania ich zarządów.

Przedstawiciele obecnego zarządu Tauronu sygnalizowali też już konieczność przeanalizowania programu inwestycyjnego grupy (plan inwestycyjny na lata 2014-2023 wyceniono w dotychczasowej strategii na lata 2014-2023 na ok. 37 mld zł). W grupie powstają obecnie główne założenia do nowej strategii. Mają one być gotowe do końca pierwszego kwartału tego roku; do połowy roku strategia powinna zostać przedłożona do zatwierdzenia akcjonariuszom.

– Wynik EBITDA Grupy TAURON uzyskany w 2015 r. jest nieznacznie niższy w porównaniu z rokiem 2014. Niestety, Grupa zanotowała stratę netto wynikającą z przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów wytwórczych. Niekorzystna dla wytwórców energii sytuacja rynkowa spowodowała konieczność skorygowania wartości bilansowej nierentownych jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Nie ulega wątpliwości, że to czynniki rynkowe i regulacyjne będą stanowiły o długoterminowych perspektywach dla wytwarzania energii elektrycznej – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Czytaj także
Polecane galerie
Hac
83.24.49.* 2016-03-11 19:27
Ograniczenie zatrudnienia na stanowiskach robotniczych i mnożenie stanowisk sprawozdawczych to był początek strat w Tauronie. Niech się cieszą, że sam się zwolniłem, zaoszczędzili kilkadziesiąt tysięcy :P
strachsiebać
89.78.196.* 2016-03-10 20:57
To znaczy się jutro masakraaaaaaa na Tauronie. Kondolencje dla posiadaczy
szpunt
89.231.230.* 2016-03-10 19:03
zostaną tylko cyborgi charujace na trzech-czterech stanowiskach
Zobacz więcej komentarzy (21)