Notowania

15.06.2009 15:15

Uwaga na podwójne OC!

Podziel się
Dodaj komentarz

Jeżeli nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomimy na piśmie ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu, umowa przedłuża się na kolejne 12 miesięcy.

Oznacza to, że jeżeli zdarzy nam się zapomnieć o wypowiedzeniu ubezpieczycielowi umowy OC przed upływem 12 miesięcy, a kupimy polisę u innego ubezpieczyciela - wówczas będziemy musieli opłacić obydwie umowy.

Wypowiedzenie umowy OC

Co więcej, jeżeli dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia OC - nie można wypowiedzieć jej przed upływem 12 miesięcy. Zgodnie z prawem, ustanie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych możliwe jest jedynie w ściśle określonych przypadkach, tj:

* - z upływem okresu, na który została zawarta;
* -z chwilą wyrejestrowania pojazdu;
* - z dniem odstąpienia od umowy w przypadku nie zarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży;
* - w przypadku wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu w terminie 30 dni od daty zakupu;
* - z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza;
* - z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

Szczegółowo określa to Ustawa z dnia 23 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz