Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zaskakujące prognozy MFW dla Polski

0
Podziel się

Wzrost gospodarczy traci tempo, a inflacja jest na historycznie
niskim poziomie. Co ze stopami?

Zaskakujące prognozy MFW dla Polski
(PAP/EPA)
bDyYbPsR

Wzrost gospodarczy w Polsce traci tempo, a inflacja jest na historycznie niskim poziomie. Po przejściowym spowolnieniu powinno nastąpić stopniowe wzmocnienie aktywności gospodarczej. Wzrost PKB w 2014-2015 powinien wynieść około 3 proc. - poinformował MFW. Fundusz też radzi Radzie Polityki Pieniężnej dalszą obniżkę stóp procentowych, ponieważ w ocenie ekspertów organizacji oczekiwania w gospodarce nie ma oczekiwania na wzrost cen.

W resorcie finansów odbyła się konferencja prasowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w związku z zakończeniem misji Funduszu w Polsce w ramach cyklicznego przeglądu gospodarki naszego kraju.

_ - Ożywienie gospodarcze w Polsce traci dynamikę przy historycznie niskim poziomie inflacji. Oczekujemy, że to spowolnienie będzie tymczasowe i że ożywienie wróci na początku przeszłego roku. Prognozujemy wzrost gospodarczy na poziomie 3 proc. w tym roku i przyszłym roku _ - poinformowała podczas konferencji Daria Zakharova z MFW.

bDyYbPsT

W opinii MFW, gospodarka wyhamowuje pod wpływem spowolnienia w strefie euro oraz osłabiających zaufanie napięć geopolitycznych. Tłumacząc niski poziom inflacji eksperci MFW wskazują m.in. na niskie ceny żywności i energii.

_ - Jednocześnie nastąpiła poprawa warunków na rynkach kredytowym i pracy, a sektor finansowy pozostaje w dobrej kondycji. W perspektywie, po przejściowym spowolnieniu nastąpi stopniowe wzmocnienie aktywności gospodarczej wspierane popytem wewnętrznym. Na lata 2014 i 2015 szacujemy wzrost PKB na poziomie około 3 proc. Zakładając kontynuację obecnej polityki makroekonomicznej przewidujemy na koniec 2015 roku, aczkolwiek z ryzykiem opóźnienia, powrót inflacji do przedziału wyznaczonego przez cel inflacyjny _ - podał MFW w przekazanym komunikacie podsumowującym misję.

Od początku 2004 r. cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół.

W opinii Funduszu, nadal należy obawiać się zewnętrznych zagrożeń, m.in. napięć geopolitycznych wokół konfliktu Rosji z Ukrainą oraz _ silniejszej od oczekiwanej reakcja rynków na normalizację polityki monetarnej USA _. _ Dzięki mocnym fundamentom i właściwej polityce gospodarczej Polska pozostaje odporna na zawirowania rynków finansowych. Elastyczna Linia Kredytowa (FCL) MFW dla Polski także pomaga w łagodzeniu zewnętrznych zagrożeń. Polityka gospodarcza powinna być skupiona na zabezpieczeniu stabilności i wzrostu gospodarczego _ - czytamy w komunikacie.

bDyYbPsZ

Zdaniem MFW, powrót inflacji do poziomu wyznaczonego przez cel inflacyjny może wymagać dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. _ Ostatnie obniżki stóp procentowych są decyzjami właściwymi. Jednakże powrót do celu inflacyjnego jest zagrożony przez spowolnienie gospodarcze i dezinflację w strefie euro oraz przez nierozwiązane napięcia geopolityczne wokół konfliktu Rosji z Ukrainą _ - poinformowano.

Eksperci wskazują też, że różnice w poziomie stóp procentowych w porównaniu ze strefą euro i porównywalnymi krajami spośród rynków wschodzących jak i kontynuacja ekspansywnej polityki pieniężnej w strefie euro stwarzają przestrzeń do dalszych obniżek stóp.

W opinii MFW, Polska powinna kontynuować konsolidację fiskalną. Fundusz przewiduje obniżenie deficytu do około 3,25 proc. PKB w 2014 i dalej do około 2,75 proc. PKB w 2015 roku. Wskaźnik długu publicznego obniży się z około 55,75 proc. PKB w końcu 2013 roku do około 48,5 PKB w końcu 2014 roku, głownie wskutek zmian w systemie emerytalnym.

_ - Przyspieszenie kluczowych reform w sektorze finansowym wzmocni stabilność finansową. Ostatnio przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego testy odpornościowe oraz przegląd jakości aktywów potwierdzają właściwą kapitalizację, rentowność oraz odporność na szoki zewnętrzne systemu bankowego _ - podaje MFW.

bDyYbPta

Fundusz też radzi Radzie Polityki Pieniężnej dalszą obniżkę stóp procentowych, ponieważ w ocenie ekspertów organizacji oczekiwania w gospodarce nie ma oczekiwania na wzrost cen.

Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego zalecają także gromadzenie rezerw walutowych, co ma lepiej chronić gospodarkę przed zewnętrznymi zagrożeniami.

Czytaj więcej w Money.pl

bDyYbPtb
bDyYbPtu
wiadomości
KOMENTARZE
(0)