Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Amerykanie zaskoczą danymi?

0
Podziel się

Na początku dzisiejszej sesji kurs EUR/PLN oscyluje wokół tej bariery 4,50, prawdopodobny jest jednak ponowny wzrost w pobliże oporu 4,55.

Amerykanie zaskoczą danymi?
bEibprAR

Wczorajsza sesja na rynku złotego kolejny dzień z rzędu przyniosła wzrost kursu EUR/PLN w okolice poziomu 4,5500. Jednak już po zamknięciu notowań w Europie, przy mniejszej płynności rynku, polska waluta zdołała odreagować i zejść poniżej poziomu 4,5000 zł za euro.

Na początku dzisiejszej sesji kurs EUR/PLN oscyluje wokół tej bariery, prawdopodobny jest jednak ponowny wzrost w pobliże oporu 4,5500.

Na rynku utrzymuje się realne zagrożenie dewaluacją łotewskiego łata. Sztywny kurs EUR/LVL nie uległ zmianie od początku kryzysu, podczas gdy pozostałe waluty regionu o płynnym kursie silnie straciły na wartości względem euro. Częściowo deprecjacja walut europejskich gospodarek wschodzących była wynikiem działań spekulacyjnych, a częściowo miała miejsce na fali dostosowania się relacji walutowych do nowych warunków ekonomicznych. Łotwa silnie ucierpiała w wyniku kryzysu, który ponadto ujawnił wiele nierównowag tamtejszej gospodarki. Zmiany te jednak nie miały szansy zostać zdyskontowane w kursie EUR/LVL, w efekcie czego w obecnym momencie pozostaje on obiektywnie niedoszacowany (wartość łata względem euro jest przeszacowana).

bEibprAT

Jakkolwiek możliwa dewaluacja łata powoduje wzrost awersji względem całego regionu europejskich rynków wschodzących, jednak nie mamy do czynienia z takim odpływem kapitału z regionu, jaki miał miejsce jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy to na jaw wychodziły problemy Węgier czy Ukrainy. Najlepszym dowodem bardziej stabilnych nastrojów w regionie jest wczorajszy wysoki popyt na aukcji obligacji rządu węgierskiego. Wyniósł on prawie 257 mln dolarów (52 mld forintów), trzykrotnie przekraczając wartość zaoferowanych obligacji.

Podczas wczorajszej sesji kurs EUR/USD testował linię szyi formacji głowy z ramionami (dobrze widocznej na godzinowym wykresie tej pary walutowej). Próby trwałego przebicia tego ograniczenia (usytuowanego w pobliżu 1,4100) jednak się nie powiodły. Tradycyjnie w takiej sytuacji nastąpiło odreagowanie, dzięki któremu kurs euro względem dolara wzrósł ponad poziom 1,4200. Nieznacznie powyżej tej wartości kształtował się on również przed początkiem dzisiejszej sesji europejskiej. W kolejnych godzinach kluczowymi poziomami dla tej pary walutowej będą: z dołu wspomniany 1,4100, natomiast z góry wczorajsze maksima -1,4240. Przebicie jednej z tych wartości prawdopodobnie da impuls do większego ruchu. Tak jak to zostało wspomniane we wczorajszym komentarzu, dopóki kurs pozostaje powyżej 1,4100, za bardziej prawdopodobne należy uznać dalsze wzrosty.

W trakcie dzisiejszej sesji decydujący wpływ na notowania EUR/USD może mieć publikacja oficjalnego raportu z amerykańskiego rynku pracy, a w nim danych na temat zmiany poziomu zatrudnienia poza sektorem rolniczym. Prognozy zakładają, że w maju w Stanach Zjednoczonych ubyło nieco mniej miejsc pracy niż w kwietniu (520 tys. wobec 539 tys. poprzednio). Wydaje się, że jedynie ubytek mniejszy niż 500 tys. będzie w stanie wpłynąć pozytywnie na nastroje na światowych rynkach, co przełożyłoby się na wzrost, dodatnio skorelowanych z nimi, notowań EUR/USD. Wahania kursu tej pary walutowej po publikacji wspomnianych danych są często bardzo zaskakujące i jedyne, czego można być pewnym, to fakt, że znacząco wzrośnie zmienność. Raport z amerykańskiego rynku pracy zostanie przedstawiony o godz. 14.30.

bEibprBu
dziś w money
komentarze walutowe
wiadomości
Źródło:
TMS Brokers
KOMENTARZE
(0)