Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Koszty pracy w krajach Unii Europejskiej

28
Podziel się:

Oczywistym jest, że niskie koszty pracy w danym kraju zwiększają jego konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Z kolei wysokie koszty zatrudnienia często stanowią barierę dla przyciągania inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy. Mogą również prowadzić do zwiększania szarej strefy.

Koszty pracy w krajach Unii Europejskiej
(JAKUB ORZECHOWSKI/REPORTER/EAST NEWS)

Z punktu widzenia pracowników ważny jest udział kosztów wynagrodzeń w łącznych kosztach pracy. Wysoka partycypacja pozapłacowych kosztów pracy świadczy o tym, że z wysokich wynagrodzeń w dużej mierze korzysta państwo, a nie sami pracownicy. Opracowanie Sedlak & Sedlak przedstawia wysokość kosztów pracy w Polsce i Unii Europejskiej w ostatnich latach.

Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), koszt pracy to całkowity koszt poniesiony przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika. W ten sposób rozumiany koszt pracy obejmuje: wynagrodzenie za wykonaną pracę, wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy, premie i gratyfikacje, koszt posiłków, napojów, płatności w naturze, koszt mieszkań pracowników ponoszonych przez pracodawcę, wydatki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, koszty szkolenia, świadczenia społeczne i inne, takie jak: koszty transportu pracowników, odzież robocza, koszty rekrutacji oraz podatki traktowane jako koszty pracy.

Ile kosztuje zatrudnienie polskiego pracownika?

Koszty pracy w Polsce znacznie różnią się ze względu na branżę. Według danych GUS najwyższe, w ujęciu miesięcznym i godzinowym, wystąpiły w informacji i komunikacji. Niewątpliwie wpływ na to ma szybki w ostatnich latach wzrost wynagrodzeń w tej branży. Zwracają uwagę również wysokie koszty pracy w górnictwie.

Tabela 1. Koszty pracy w ujęciu miesięcznym i godzinowym w sekcjach w 2016 roku (w PLN)

Sekcja miesięcznie godzinowo
ogółem 5 489,14 33,73
informacja i komunikacja 9 356,66 56,29
Górnictwo 8 967,28 51,05
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 8 615,43 51,37
działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8 415,99 50,97
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 7 444,32 44,72
administracja publiczna i obrona narodowa 6 116,41 37,06
obsługa rynku nieruchomości 5 561,25 33,39
Budownictwo 5 378,06 31,65
Edukacja 5 359,15 42,11
transport i gospodarka magazynowa 5 270,41 31,23
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 4 724,35 28,68
opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4 722,42 28,90
administrowanie i działalność wspierająca 3 850,18 23,07
zakwaterowanie i gastronomia 3 675,04 22,01

_ Źródło: opracowanie Sedlak _ & _ Sedlak na podstawie GUS _

Udział wynagrodzeń całkowitych w kosztach pracy w 2016 w Polsce według danych GUS wyniósł 77,5%. Najwyższy udział wynagrodzeń w kosztach pracy wystąpił w sekcji działalność finansowa (81,6%). Z kolei najniższy udział wynagrodzeń zasadniczych w górnictwie (26%).

Poniższa tabela prezentuje udział poszczególnych składowych w całkowitych kosztach pracy.

Tabela 2. Udział wynagrodzeń w całkowitych kosztach pracy w Polsce w 2016 roku

składowa udział w kosztach pracy (w %)
wynagrodzenie zasadnicze 62,3
dodatki za staż pracy 3,4
premie wypłacane periodycznie za osiągnięcia w wykonywaniu podstawowych zadań 6,0
nagrody (bez wypłat z zysku) 2,9
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 2,5
nagrody jubileuszowe, gratyfikacje odprawy wypłacone po przejściu na emeryturę lub rentę 0,4

_ Źródło: opracowanie Sedlak _ & _ Sedlak na podstawie GUS _

Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej

Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 roku jednostkowe koszty pracy w Polsce wyniosły 9,4 EUR za godzinę, przy średniej unijnej wynoszącej 26,8 EUR. W poszczególnych krajach wspólnoty wahały się w granicach od 4,9 EUR do 42,6 EUR.

Dane pokazują znaczne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Polska należy do grupy państw o relatywnie niskich kosztach pracy. Najniższe wystąpiły w Bułgarii (4,9 EUR), Rumunii (6,3 EUR), Litwie (8 EUR), Łotwie (8,1 EUR), Węgrzech (9,1 EUR) i Polsce (9,4 EUR). Spośród krajów Unii Europejskiej, na drugim biegunie znalazła się Dania (42,5 EUR), Belgia (39,6 EUR), Szwecja (38,3 EUR) i Luksemburg (37,6 EUR).

W 2017 roku udział pozapłacowych kosztów pracy w kosztach pracy ogółem w Unii Europejskiej wynosił 24%. W państwach członkowskich UE udział pozapłacowych kosztów pracy również był bardzo zróżnicowany. Najwyższy wystąpił we Francji (32,8%), w Szwecji (32,6 %), na Litwie (28,8 %) i we Włoszech (27,7 %). Jak wynika ze statystyk Eurostatu, najmniejsze obciążenie wynikające z pozapłacowych kosztów pracy występowało na Malcie i w Luksemburgu - odpowiednio 6,5% i 12,2%. Polska należy do krajów o stosunkowo niskim udziale pozapłacowych kosztów, wynoszącym 19,2% całkowitych kosztów pracy w 2017 roku. Należy dodać, że w większości krajów udział kosztów pozapłacowych w kosztach pracy wzrasta z roku na rok.

Tabela 3. Koszty pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2017 roku (w EUR)

kraj koszty pracy koszt wynagrodzeń i płac udział wynagrodzeń w kosztach pracy pozapłacowe koszty pracy udział pozapłacowych kosztów w kosztach pracy
Dania 42,5 36,6 86,12% 5,9 13,88%
Belgia 39,6 28,9 72,98 10,7 27,02%
Szwecja 38,3 25,8 67,36% 12,5 32,64%
Luksemburg 37,6 33,0 87,77% 4,6 12,23%
Francja 36,0 24,2 67,22% 11,8 32,78%
Holandia 34,8 26,4 75,86% 8,4 24,14%
Niemcy 34,1 26,4 77,42% 7,7 22,58%
Unia Europejska 26,8 20,3 75,75% 6,5 24,25%
Wielka Brytania 25,7 21,3 82,88% 4,4 17,12%
Grecja 14,5 10,8 74,48% 3,7 25,52%
Portugalia 14,1 11,3 80,14% 2,8 19,86%
Malta 13,8 12,9 93,48% 0,9 6,52%
Czechy 11,3 8,2 72,57% 3,1 27,43%
Słowacja 11,1 8,1 72,97% 3,0 27,03%
Chorwacja 10,6 9,0 84,91% 1,6 15,09%
Polska 9,4 7,6 80,85% 1,8 19,15%
Węgry 9,1 7,2 79,12% 1,9 20,88%
Łotwa 8,1 6,4 79,01% 1,7 20,99%
Litwa 8,0 5,7 71,25% 2,3 28,75%
Rumunia 6,3 5,1 80,95% 1,2 19,05%
Bułgaria 4,9 4,1 83,67% 0,8 16,33%

_ Źródło: opracowanie Sedlak _ & _ Sedlak na podstawie Eurostatu _

Dynamika kosztów pracy

Mimo tego, że wysokość kosztów pracy w Polsce należy do jednych z najniższych w Europie, ich dynamika jest wysoka. Pod względem tempa wzrostu kosztów pracy znajdujemy się w unijnej czołówce.

Łączne koszty zatrudnienia wyrażone w euro w Unii Europejskiej wzrosły w 2017 roku o 2,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Największy wzrost godzinowych kosztów zaobserwowano w Rumunii (17,8%) i Bułgarii (12,5%).

Koszty płacowe w 2017 roku wzrosły o 2,4% w całej Unii, pozapłacowe zaś o 2,1% w porównaniu do poprzedniego roku. Pod względem dynamiki wzrostu kosztów wynagrodzeń na pierwszym miejscu znalazła się Rumunia (17,9%). Natomiast wśród wszystkich krajów Unii, największa dynamika wzrostu kosztów pozapłacowych wystąpiła w Rumunii (17,7%) i Bułgarii (13,3%). Stosunkowo wysoka dynamika wzrostu tego wskaźnika wystąpiła również w Polsce (6%). Z kolei największy spadek zanotowano w Luksemburgu (-7,8) i na Węgrzech (-5,1%).

Z danych Eurostatu wynika również, że koszty pozapłacowe rosną w naszym kraju w podobnym tempie co wynagrodzenia. Warto zwrócić uwagę na takie kraje jak Luksemburg czy Węgry, gdzie koszty wynagrodzeń wzrosły, zaś koszty pozapłacowe spadły. Świadczy to o tym, że w tych krajach z wypracowanego wzrostu gospodarczego w coraz większym stopniu korzystają sami pracownicy, a nie państwo.

Wykres 1. Koszty pracy w 2017 roku (% zmiana w porównaniu z 2016 rokiem) w wybranych krajach Unii Europejskiej

źródło: Sedlak&Sedlak

Podsumowanie

Jak wynika z Eurostatu, koszt zatrudnienia pracownika w Polsce należy do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Z punktu widzenia nowych inwestycji i zatrudnienia jest to pozytywne zjawisko. Niskie koszty pracy wiążą się ze stosunkowo niskimi płacami w naszym kraju. Warto wspomnieć, że wysokość kosztów pracy należy odnosić do wydajności pracy. W Polsce płace rosną wolniej niż wydajność pracy. Według danych Eurostatu, wydajność zatrudnionego w Polsce stanowi ok. 70% wydajności niemieckiego pracownika. Z kolei koszty zatrudnienia, a w szczególności wynagrodzeń, są w Polsce ponad trzykrotnie niższe niż koszty pracy w Niemczech.

Autor: Karolina Jurczak, Sedlak & Sedlak

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
wynagrodzenia.pl
KOMENTARZE
(28)
Paweł
6 lat temu
Co to znaczy, że Niemiec jest bardziej wydajny od Polaka? Polacy harują jak woły, a wmawia się im, że są nie wydajni. Bzdura i chamstwo!
!@#$%^&*(*&^%...
6 lat temu
To policzmy: podatek PIT-19% , podatek vat-23%, ZUS-49%,na bezrobotnych 2% RAZEM 93% !!! Polacy pracuja gorzej jak niewolnicy w starożytnym Rzymie ,bo oni dostawali 10%!!! Państwo nas okrada i jeszcze mówi ze to w imie naszego dobra -a ja sądze ,że to w imie lepszego zycia władzy,polityków i wszystkich którzy gwarantuja im taki stan czyli sady,prokuratorzy,policja ,wojsko itd. Państwo to oszustwo !!!
zzzzttt
6 lat temu
W Polsce nawet gdyby pracownicy byli darmowi to i tak nic nikomu by się nie opłacało. Taka mentalność. Nikt Ci uczciwie nie da zarobić, najlepiej przez urząd, zap aż się zużyje i następny albo Ukrainiec.
derf
6 lat temu
co za bzdury! przy wynagrodzeniu 15000brutto (co nie jest calkowitym kosztem pracy, te wynosza ponad 20000. zatem tylko 50% kosztow pracy poniesionych przez mojego pracodawce trafia do mojej kieszeni.
ZK590
6 lat temu
31,65 zł za godzinę w budownictwie. Ja, z 40 letnim stażem na budowie w Małopolsce mam 13 zł/h netto czyli do powyższej kwoty daleko. Właściciela u którego pracuję nie stać aby zapłacić za urlop wypoczynkowy.
...
Następna strona