Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak rozliczyć się z fiskusem i zapłacić mniej

0
Podziel się:

Znów nadszedł czas składania w urzędach skarbowych rocznych PIT-ów. Tym razem, po raz ostatni, rozliczymy wydatki poniesione na remont, natomiast po raz pierwszy - koszty używania internetu.

Przy wypełnianiu formularzy podatkowych warto skorzystać z któregoś z darmowych, dostępnych w internecie, programów służących do tego celu. Jeśli chcesz ściągnąć taki program,_ *kliknij tutaj. * _

Ze względu na wielką wygodę oraz oszczędność czasu jest to rozwiązanie naprawdę godne polecenia.

Tego typu programy same bowiem dokonują potrzebnych obliczeń, podczas gdy my wypełniamy jedynie niezbędne pola formularza. Na końcu całość drukujemy, trzeba jeszcze się podpisać i możemy wędrować do swojego urzędu skarbowego.

Na zakończenie poradnika prezentujemy przykładowe rozliczenie. Według opisu zostały także wypełnione PIT-y, które znajdują się w załącznikach pod tekstem.

Jakie PIT-y dla kogo?

Oto kilka przykładów:

 • - Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową wypełni PIT-36L
  • - Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych wypełni PIT-36
  • - Podatnik zatrudniony na etacie, nie uzyskujący dochodów z działalności gospodarczej wypełni PIT-37
  • - Podatnik uzyskujący dochody z papierów wartościowych wypełni PIT-38
  • - Podatnik prowadzący działalność gospodarczą lub najem na zasadzie ryczałtu wypełni PIT-28
  • - Podatnik rozliczający dochody z wynajmu mieszkania wypełni PIT-28.

Ulgi - ważna rzecz

W tym roku - ze względu na ostatnią taką możliwość - najważniejszym odliczeniem jest bez wątpienia ulga remontowa.

Osoby korzystające w domu z internetu mogą natomiast po raz pierwszy skorzystać z nowej, wprowadzonej w 2005 roku, ulgi na ten właśnie cel.

Warto zwrócić uwagę również na darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego lub organizacji kultu religijnego _ (więcej o jednoprocentowym odpisie dowiesz się klikając tutaj) _.

Ostatni taki remont

Jeżeli do końca grudnia 2005 r. udało nam się dokonać zakupów materiałów budowlanych związanych z remontem mieszkania lub posiadamy faktury na prace remontowe w nim wykonane, możemy skorzystać z tej ulgi.

Musimy też wykazać się tytułem prawnym do zajmowanego lokalu lub budynku mieszkalnego. Takim tytułem jest np. akt własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo lokatorskie, ale - co ważne - również umowa użyczenia lokalu czy domu.

W ramach tej ulgi odliczamy również wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.

Odliczyć możemy 19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż:

 • - 5.670 zł. w przypadku remontu budynku mieszkalnego (3% x 189.000 zł)
  • - 4.725 zł. w przypadku remontu lokalu mieszkalnego (2,5% x 189.000 zł)

Aby skorzystać z ulgi musimy w okresie trzech lat objętych ulgą (a więc 2003, 2004, 2005) wydać co najmniej 567 zł (0,3% x 189.000 zł).

Na wszystkie wydatki musimy mieć potwierdzenie w postaci faktur wystawionych przez płatników VAT.

W przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej wydatki dokumentujemy natomiast odpowiednim dowodem wpłaty.

Co odliczamy?

Odliczeniu w ramach ulgi remontowej podlegają wydatki, które ponieśliśmy na:

  • zakup materiałów budowlanych i urządzeń
   • zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu, transport materiałów i urządzeń
   • wykonawstwo robót
   • najem sprzętu budowlanego

Zasada jest taka, że odliczamy wydatki na to wszystko, co jest na stałe połączone z budynkiem, a więc są to wydatki np. na:

 • - zakup materiałów i wykonanie szafy wnękowej
  • - wykonanie szafki pod zlewozmywak
  • - zakup armatury sanitarnej, wanny, umywalki, czy zlewu
  • - zakup oraz ułożenie kafelek
  • - zakup oraz wymianę paneli podłogowych
  • - zakup oraz wymianę okien

Wydatki poniesione na remont instalacji gazowej podwyższają limit ulgi remontowej.

Odliczyć możemy maksymalnie 945 zł. (0,5 % x 189.000), co odpowiada wydatkom w wysokości 4.973,68 zł.

Również i w tym przypadku wszystkie wydatki, tak jak przy remoncie domu czy mieszkania, muszą być udokumentowane fakturami VAT.

Nowość - ulga na internet

W ramach tej nowej ulgi od dochodu odliczamy wydatki związane z użytkowaniem internetu w lokalu lub budynku będącym naszym miejscem zamieszkania.

Każdy z domowników może odpisać do 760 zł. rocznie.

Warunkiem jest posiadanie zameldowania w mieszkaniu z podłączonym internetem oraz posiadanie dochodu, bo tylko od dochodu można sobie tę ulgę odliczyć.

Ważne również, by na fakturze wystawionej przez dostawcę internetu było nasze nazwisko.

Odliczeniu podlegają zarówno abonamenty za stałe łącza, jak i opłaty za dostęp poprzez modem, pod warunkiem jednak, że wydatki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli zakład pracy zwraca nam część abonamentu, sami nie możemy już tego odliczyć.

Poniesione wydatki koniecznie muszą być udokumentowana fakturą VAT. Nie jest więc możliwe odliczanie wydatków na podstawie umowy oraz dowodów wpłaty, jeżeli nie została wystawiona faktura VAT.

Odliczyć możemy również wpłaty dokonane w 2005 r. za inne okresy rozliczeniowe pod warunkiem posiadania faktury VAT, bez względu na datę jej wystawienia.

Podziel się podatkiem

Jeżeli tylko mamy taką możliwość, warto przekazać 1 proc. naszego podatku na rzecz dowolnie wybranej organizacji społecznej pod warunkiem, że posiada ona status tzw. organizacji pożytku publicznego.

Wpłat na konto wybranej organizacji dokonuje się między 1 maja roku, którego dotyczy zeznanie, a dniem złożenia tego właśnie zeznania, najpóźniej w ostatnim dniu składania zeznań za dany rok.

Wpłaty muszą być dokonane na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, a my musimy posiadać dowód wpłaty, na którym wyszczególnione będzie nasze imię, nazwisko i adres oraz kwota wpłaty i nazwa organizacji.

Wpłata, o którą pomniejszamy podatek nie może być jednocześnie odliczona od dochodu z tytułu darowizny.

Podaruj coś na dobry cel

W ramach tej ulgi od dochodu odliczamy darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, oświata, kultura i sztuka, ekologia, porządek i bezpieczeństwo publiczne) przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego),
   • przekazane na cele kultu religijnego.

Odliczyć możemy nie więcej niż 6% dochodu.

Takim ograniczeniem nie są jednak objęte darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób prawnych.

W zeznaniu rocznym trzeba wykazać kwotę przekazanej darowizny (jeżeli darowizna była wyższa, a odliczyliśmy tylko jej część), kwotę odliczonej darowizny oraz podać nazwę i adres obdarowanego.

Darowizna nie może być przekazana na rzecz osoby fizycznej.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.

Pozostałe ulgi

W tym roku w dalszym ciągu obowiązuje również:

  • na zasadzie praw nabytych - ulga związana z oszczędzaniem w kasach mieszkaniowych (30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł.)
   • ulga na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego (odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 189.000 zł)
   • ulga na rehabilitację osoby niepełnosprawnej - zakup leków, używanie samochodu, opłacenie przewodnika lub utrzymanie psa-przewodnika (limit roczny wynosi 2.280 zł)

JAK WYPEŁNIĆ PIT-a

Poniżej załączone są pliki w formacie pdf z wypełnionym PIT-em według opisanego przykładu:

Jan Kowalski rozlicza się indywidualnie na formularzu PIT-37.

W części A wpisuje dane urzędu skarbowego, w części B – swoje dane personalne.

Jan Kowalski jest zatrudniony na etacie, pracuje w jednej firmie, więc w części C wpisuje (na podstawie informacji uzyskanych z zakładu pracy) przychód, jaki uzyskał w roku 2005, koszty uzyskania tego przychodu, dochód oraz kwotę pobranych zaliczek.

W części D Jan Kowalski wpisuje odliczenia od dochodu.

W pozycji 87 podaje kwotę składek na ubezpieczenia społeczne.

W pozycji 89 wpisuje dochód pomniejszony o kwotę tych składek.

Tak naprawdę Jan Kowalski sam nie musi niczego obliczać, korzysta z jednego z darmowych programów do rozliczania zeznań podatkowych, więc po podaniu potrzebnych danych program robi to za niego automatycznie.

W pozycji 91 Jan Kowalski wpisuje kwotę odliczenia za użytkowanie internetu (wykazaną w załączniku PIT/O w części B w polu 21).

W części E Jan Kowalski oblicza swój podatek.

W pozycji 98 podaje podstawę obliczenia podatku po zaokrągleniu do pełnego złotego.

W pozycji 99 wpisuje obliczony podatek (19 proc. podstawy minus 530 zł 08 gr) - sam nic nie liczy, program automatycznie podaje wynik.

Kwota z pozycji 99 zostaje przeniesiona do pozycji 101.

W części F Jak Kowalski podaje odliczenia od podatku.

Do pozycji 102 wpisuje składki na ubezpieczenie zdrowotne, a do pozycji 106 wpisuje podatek po odliczeniach.

W pozycji 107 wpisuje - wykazaną w załączniku PIT D (w części C3 w pozycji 56) - sumę odliczenia od podatku wydatków poniesionych na remont i modernizację mieszkania.

Jan Kowalski w latach 2003 i 2004 wcale nie korzystał z ulgi remontowej, więc cały limit (5670 zł) zachował sobie na rok 2005.

W roku 2005 Jan Kowalski wydał na remont swojego mieszkania równo 30.000 zł, jednak odliczyć może jedynie wydatki do wysokości 29.842,50 zł, co odpowiada wykorzystaniu całego limitu w kwocie 5.670 zł.

W pozycji 107 Jan Kowalski wpisuje więc pełną kwotę limitu 5.670 zł.

Ze względu jednak na fakt, że jego podatek po odliczeniach (pozycja 106) wynosi jedynie 3.332,54 zł, więc tylko tyle może odliczyć w roku 2005. Pozostała kwota, czyli 2.337,46 zł, pozostanie do rozliczenia w roku następnym.

W części G Jan Kowalski oblicza swoje zobowiązania podatkowe.

W pozycji 110 "podatek należny" wpisuje 0,00 zł, gdyż ze względu na korzystanie z ulgi remontowej to on otrzyma od urzędu skarbowego nadpłatę.

W pozycji 113 wpisuje sumę zaliczek pobranych na podatek i przepisuje ją do pozycji 115, gdyż nadpłata otrzymana z urzędu skarbowego będzie właśnie takiej wysokości.

W części H Jan Kowalski wpisuje jakie załączniki składa razem z PIT-em 37.

Teraz już tylko Jan Kowalski musi wydrukować formularze, podpisać się i zanieść je do urzędu skarbowego.

ZOBACZ TEŻ:

pit
porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)