Formularz PIT-37

PIT-37 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa. Na tym druku rozliczają się z fiskusem m.in. pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci i renciści. Dotyczy wszystkich tych osób, które deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. Formularz muszą złożyć do końca kwietnia po roku podatkowym (w 2017 roku ostateczny termin wypada 2 maja).

Deklarację PIT-37 wypełnią podatnicy, którzy w ubiegłym roku osiągali przychody z tytułu:

  • wynagrodzeń ze stosunku służbowego lub stosunku pracy;

  • emerytur lub rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych;

  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;

  • stypendiów;

  • działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zleceń lub kontraktów menadżerskich);

  • praw autorskich i innych praw majątkowych;

Do wypełnienia zeznania rocznego na tym formularzu niezbędne są dane z PIT-11. Druki dokument każda osoba powinna otrzymać od pracodawcy lub zleceniodawcy. Podatnik pracujący w ciągu roku w kilku miejscach musi pamiętać o skompletowani pełnej dokumentacji.

Na druku PIT-37 należy zadeklarować przychody, koszty ich uzyskania, składki na ubezpieczenia oraz zaliczki pobierane w ciągu roku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyć się indywidualnie, łącznie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Deklaracja pozwala również na skorzystanie z ulg i odliczeń podatkowych.

JAK WYPEŁNIĆ PIT-37. ZOBACZ INSTRUKCJĘ KROK PO KROKU


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę