Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PIT 2016. Wspólne rozliczenie małżonków. Jakie warunki należy spełnić?

PIT 2016. Wspólne rozliczenie małżonków. Jakie warunki należy spełnić?

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Podatnicy mają do wyboru różne formy składania zeznania podatkowego za 2016 rok. Rozliczą się na papierze lub przez internet. Mogą też zdecydować, czy deklarację wypełnić indywidualnie, czy może wspólnie z małżonkiem. W ostatnim przypadku muszą spełniać odpowiednie kryteria. O czym należy pamiętać?

Wspólne rozliczenie małżonków może być korzystne finansowo. Złożenie jednego formularza PIT pozwala często znacząco obniżyć podatek. Nie każda para może sobie jednak pozwolić na taki przywilej. Na początek, warto pamiętać, że taka preferencja jest dozwolona tylko w sytuacji, gdy deklaracja zostanie złożona w narzuconym terminie. W tym roku, dla większości zeznań nieprzekraczalną datą jest 2 maja.

Związek małżeński przez cały rok

Opcja wspólnego rozliczenia przysługuje wyłącznie osobom, które pozostają w związku małżeńskim przez dłuższy czas. A przynajmniej - przez cały poprzedni rok. Świeżo upieczeni małżonkowie skorzystają więc z tej możliwości dopiero po pierwszej rocznicy ślubu. W 2017 roku na jednym druku nie złożą zeznania pary, które pobrały się dopiero w zeszłym roku. Do przywileju nie upoważni nawet ślub wzięty 1 stycznia.

Co w przypadku wdów i wdowców? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyli się wspólnie ze zmarłym małżonkiem. Znaczenie ma tutaj jednak data śmierci drugiej osoby. Jeśli nastąpiło to w trakcie roku podatkowego, a związek był zawarty przed jego rozpoczęciem, nie ma problemu. Podobnie jest w przypadku, gdy para pozostawała w związku małżeńskim przez cały 2016 rok, a małżonek zmarł przed złożeniem PIT-a.

Rozwód w trakcie roku powoduje wygaśnięcie opcji wspólnego rozliczenia. Istnieje tylko jeden wyjątek. Z łącznego opodatkowania za 2016 rok skorzystają małżonkowie, wobec których sąd orzekł rozwód w dniu 30 grudnia. W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego następuje on z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu, więc nastąpi to dopiero w 2017 roku.

Wspólnota majątkowa uprawnia do przywileju

Wypełnienie jednego druku PIT jest też możliwe tylko pod warunkiem posiadania wspólnoty majątkowej. Co to oznacza w praktyce? Małżonkowie dzielą się dobrami, które nabywają w trakcie trwania związku. Chodzi nie tylko o zakupione przedmioty, ale także o wynagrodzenia za pracę, dochody z działalności zarobkowej, majątek osobisty każdej z osób, a nawet środki w funduszach emerytalnych.

Przy rozdzielności powstałej w wyniku dobrowolnej umowy obu stron, takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. Małżonkowie mogą się na nią zdecydować w wyniku rozwodu czy separacji, jak i również na samym początku nowej drogi życia, podpisując intercyzę. Bez względu na to jak długo w ciągu roku ona trwa, wspólne rozliczenie PIT nie jest możliwe. Będzie przysługiwało dopiero za pełny rok wspólnoty majątkowej.

Co ważne, ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną już po złożeniu deklaracji podatkowej również skutkuje brakiem prawa do łącznego opodatkowania. Co w takiej sytuacji powinni zrobić podatnicy? Mają obowiązek skorygowania zeznania za ten rok, w którym małżonkowie rozliczali się wspólnie.

Forma opodatkowania a wspólne rozliczenie PIT

Z możliwości skorzystają osoby, osiągające przychody z działalności rolniczej, kapitałów pieniężnych (wykazywanych w PIT-38) oraz najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem 8,5 proc. od przychodów ewidencjonowanych. W ostatnim przypadku jednak małżonkowie złożą wspólne rozliczenie jedynie z pozostałych dochodów według skali (PIT-37 i PIT-36), a nie na jednym formularzu PIT-28 za wynajem.

Przywilej utracą natomiast małżonkowie, jeśli któreś z nich korzystało w ciągu minionego roku z opodatkowania:

  • podatkiem liniowym 19 proc.
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej (z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej);
  • podatkiem tonażowym;

Decydując się na jeden z powyższych sposobów rozliczenia, podatnik nie skorzysta ze wspólnej deklaracji. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie uzyskał żadnych dochodów czy przychodów.

Wspólne zeznanie podatkowe jest natomiast możliwe, jeżeli jeden z małżonków prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, a następnie w trakcie roku utracił prawo do tej formy (np. w wyniku podjęcia współpracy z byłym pracodawcą). Dlaczego tak się dzieje? W efekcie musiał opodatkować dochody według skali podatkowej.

Inne kryteria podatkowe

Rozliczenie wspólne przysługuje osobom pozostającym w związku małżeńskim pod warunkiem, że podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeden PIT mogą złożyć pod warunkiem, że:

  • byli rezydentami polskimi;
  • oboje mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;
  • jedno z nich podlegało obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugie miało miejsce zamieszkania dla celów podatkowych poza Polską (jeśli osiągnęli na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku i udokumentowali miejsce zamieszkania odpowiednim certyfikatem rezydencji);

Jak rozliczyć PIT wspólnie?

Małżonkowie najpierw sumują dochody i odliczają od nich poszczególne kwoty ulg i składek na ubezpieczenie społeczne. Potem ustalają podatek dla połowy łącznych środków. Np. 18 proc. z jednej części i 18 proc. z drugiej. W zeznaniu podatkowym wpisują daninę pomnożoną razy dwa, czyli policzoną dla obojga małżonków.

Wspólne zeznanie podatkowe może okazać się korzystne. Zwłaszcza w sytuacji, gdy jeden małżonek zarabia znacznie więcej od drugiej osoby. Jeśli jego dochody przekraczają 85 528 zł (zgodnie ze skalą podatkową), przy indywidualnym zeznaniu zapłaciłby podatek w wysokości 32 proc. Połączenie dochodów pozwala odliczyć podatek dwa razy po 18 proc. od połowy tej sumy, co często zwyczajnie bardziej się opłaca.

ROZLICZ PIT EKSPRESOWO Z WP money

Czytaj także
Polecane galerie