Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Ulga na dzieci przy podatku zryczałtowanym

Ulga na dzieci przy podatku zryczałtowanym

Od 28 grudnia 2008 roku prowadzę działalność gospodarczą, jednocześnie pracuję na umowę. Rozliczam się z US w formie ryczałtu. Do końca roku nie dokonałem żadnego zakupu ani też, nie uzyskałem żadnego przychodu. Czy w związku z tym mogę rozliczyć się wspólnie z żoną i zastosować ulgę na dzieci?
2. W 2008 roku  syn  uzyskał dochód  z tytułu umowy zlecenia  2990zł. Nie ma ukończonych 18 lat i nie ma nadanego numeru NIP.W jaki sposób ma się rozliczyć z US aby odzyskać pobrane zaliczki na podatek dochodowy?
3. Jakich formularzy będę potrzebował?

Odpowiedź:

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego powinny zostać rozliczone na formularzu PIT-28 do końca stycznia 2009 roku. Powinien Pan złożyć zeznanie roczne nawet jeśli nie osiągnął Pan żadnych przychodów z działalności. Nie może Pan rozliczyć się wspólnie z małżonką z innych źródeł dochodu, czyli z umowy o pracę, gdyż wybrał Pan ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania działalności.

Nie może Pan też skorzystać z odliczenia od podatku w ramach tzw. ulgi na dzieci - ulga ta została zarezerwowana wyłącznie dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Nieletnie dzieci, które osiągnęły dochody min. z tytułu umowy zlecenia, zobowiązane są rozliczyć się samodzielnie tak jak osoba dorosła. Dochodów tych nie łączy się z dochodami rodziców. Nieletnie dziecko powinno złożyć zeznanie na formularzu PIT-37 ze swoimi danymi osobowymi swoim numerem NIP. Zeznanie to podpisuje w imieniu dziecka rodzic. Numer NIP powinien zostać dziecku nadany na wniosek złożony przez pracodawcę. Jeżeli jednak nieletnie dziecko nie posiada numeru, to razem z rozliczeniem rocznym należy złożyć wniosek o nadanie numeru na formularzu NIP-3.

 

SOHO
Czytaj także
Polecane galerie