Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

30 czerwca - termin składania sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy

0
Podziel się:

Zgodnie z art. 37 pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. nr 60, poz. 704) - wszyscy przedsiębiorcy korzystający z pomocy są zobowiązani do składania organowi nadzorującemu okresowych sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy.

Pierwsze sprawozdanie za rok 2001 przedsiębiorców (spoza sektorów wrażliwych) powinno zostać złożone najpóźniej do 30 czerwca 2002 r., pod warunkiem powstania obowiązku sprawozdawczego w 2001 r.

W rozporządzeniu wykonawczym do ww. ustawy, wydanym przez Radę Ministrów dnia 26 czerwca 2001 r. (Dz. U. 69, poz. 718) określono:
° grupę przedsiębiorców zobowiązanych do składania sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy,
° zakres obowiązków sprawozdawczych,
° okresy sprawozdawcze,
° termin składania sprawozdań,
° wzór formularza będącego podstawą składania sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy (załącznik do rozporządzenia)
° zakres informacji pozwalających na ocenę skuteczności i efektywności tej pomocy, jak również jej wpływu na konkurencję.

I tak, zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, obowiązek składania sprawozdań dotyczy:

  1. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorach wrażliwych (dla których zostały wydane odrębne rozporządzenia), czyli: kopalnictwa surowców siarkonośnych, transportu lądowego, transportu lotniczego, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, pośrednictwa finansowego oraz przemysłu włókienniczego,
  2. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych na podstawie stosownych zezwoleń,
  3. przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej którzy otrzymali pomoc, której wartość, łącznie z udzieloną pomocą w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień tego udzielenia, przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys. EURO.

Zatem dla przedsiębiorcy wymienionego w rozporządzeniu obowiązek sprawozdawczy powstanie po raz pierwszy za rok 2001, o ile w tym roku wartość pomocy udzielonej w 2001 r., jak również w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia pomocy w 2001 r., przekroczyła 100 tys. EURO.

Przedsiębiorca składa sprawozdania organowi nadzorującemu w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym powstał obowiązek sprawozdawczy. Organem nadzorującym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W pewnych okolicznościach przedsiębiorca ma możliwość uzupełnienia złożonego sprawozdania w określonym przepisami zakresie, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, za który powstał obowiązek sprawozdawczy.

przedsiębiorcy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)