Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Koniec podatkowej biurokracji?

0
Podziel się:

Proponowane przez rząd zmiany w podatkach mają zaktywizować przedsiębiorców głównie dzięki ograniczeniu nadmiernej biurokratyzacji rozliczeń z fiskusem

- poinformowała w piątek w Sejmie wiceminister finansów Irena Ożóg.

W Sejmie trwa pierwsze czytanie pakietu zmian podatkowych, które mają ożywić przedsiębiorczość. Pakiet zawiera projekty nowelizacji siedmiu ustaw podatkowych i ma służyć głównie małym i średnim przedsiębiorcom.

'Projekty te stanowią pierwszy etap realizacji strategii gospodarczej rządu' - powiedziała Ożóg.

'Ich podstawowym celem jest stworzenie warunków do aktywizacji przedsiębiorców. Tylko nieliczne zmiany spowodują zmniejszenie obciążeń podatkowych, ale aktywizacja ma wynikać głównie ze zmniejszenia nadmiernej biurokratyzacji' - dodała.

Irena Ożóg poinformowała, że w wypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zostanie zlikwidowana konieczność corocznego składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

'Jeśli podatnik raz złoży takie oświadczenie, to w kolejnych latach urząd będzie przyjmował, że (podatnik) ten wybór podtrzymuje' - dodała.

Projekt noweli ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada zwiększenie możliwości korzystania przez podatników z uproszczonych form rozliczania się z fiskusem, takich jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa.

W zakresie ryczałtu dotyczy to przede wszystkim zwiększenia maksymalnego rocznego limitu przychodów, który uprawnia do rozliczania w formie ryczałtu, do 250 tys. euro, z obecnych ok. 140 tys. euro (499,6 tys. zł).

Nowela przewiduje też zwiększenie przedmiotowego zakresu ryczałtu, gdyż w tej formie będą się mogli rozliczać podatnicy świadczący usługi, których dotychczas ryczałt nie obejmował. Dotyczy to m.in. pośrednictwa sprzedaży samochodów i części do nich, usług hotelowych, parkingowych, pośrednictwa finansowego i usług biur matrymonialnych. Usługi te będą opodatkowane według nowej stawki ryczałtu w wysokości 17 proc.

Nowelizacja zakłada też możliwość wyboru ryczałtu przez przedstawicieli wolnych zawodów, ale pod warunkiem, że świadczą usługi wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla usług świadczonych przez przedstawicieli wolnych zawodów nowelizacja przewiduje nową stawkę ryczałtu w wysokości 20 proc.

'Proponujemy też możliwość rozliczania ryczałtem przychodów z najmu niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Chodzi o przysłowiowy pokoik dla studenta. Nie będzie się to wiązało z prowadzeniem żadnej ewidencji. Wystarczy to zgłosić i odprowadzać podatek' - powiedziała wiceminister finansów.

Według projektu ryczałtem będą mogły być rozliczane przychody z najmu i dzierżawy uzyskiwane przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, do tej pory opodatkowane według zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej. Stawka ryczałtu od tych przychodów ma wynosić 8,5 proc. - do 4 tys. euro przychodów z tego tytułu, a od nadwyżki ponad tę kwotę: 20 proc.

Nowela zakłada też, że osoby, których roczne przychody nie przekroczą 25 tys. euro, będą mogły opłacać ryczałt kwartalnie.

Projekt przewiduje, że w wypadku, gdyby fiskus wykrył niezewidencjonownie przez podatnika jakiegoś przychodu, podatnik będzie musiał od tej kwoty zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości pięciokrotności normalnej stawki (czyli pięciokrotność 20 proc.; 17 proc.; 8,5 proc.; 5,5 proc. lub 3,0 proc.). Obecnie w przypadku sankcji maksymalna stawka ryczałtu wynosi 20 proc.

W części dotyczącej karty podatkowej projekt przewiduje rozszerzenie tej formy rozliczeń z fiskusem na działalność w zakresie wolnych zawodów (dotyczy to lekarzy i lekarzy dentystów, felczerów medycznych, techników dentystycznych), na usługi w handlu detalicznym artykułami nieżywnościowymi oraz usługi objęte dotychczas tzw. małym ryczałtem, czyli m.in. wynajem pokojów gościnnych i domków turystycznych, wytwórczość ludową i artystyczną.

Nowela zakłada też, że stawki karty podatkowej zostaną zwaloryzowane dopiero od 2004 roku. 'To jest faktyczne zmniejszenie obciążeń podatkowych, bo po waloryzacji stawki wzrosłyby w 2003 roku' - powiedziała Ożóg.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
zakłada znaczną modyfikację istniejącego systemu zapłaty zaliczek w formie uproszczonej.

Podatnicy, którzy zdecydują się na uproszczone rozliczenie, będą wpłacać co miesiąc 1/12 kwoty podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy. W takiej sytuacji podatnik nie będzie też zobowiązany w ciągu roku podatkowego do składania żadnych deklaracji.

Projekt wprowadza też dla osób rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą możliwość zwolnienia od obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy i składania deklaracji w ciągu roku.

'To jest nic innego, jak kredyt podatkowy na okres od 11 do 18 miesięcy' - powiedziała wiceminister finansów.

Podatnik, który rozpocznie działalność gospodarczą w pierwszej połowie roku podatkowego, będzie zwolniony ze składania deklaracji i płacenia zaliczek w tym roku podatkowym, natomiast ten, który rozpocznie działalność w drugiej połowie roku, także przez cały kolejny rok podatkowy.

Projekt przewiduje też preferencje dla inwestowania w fabrycznie nowe środki trwałe.

Podatnik będzie mógł jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpis amortyzacyjny w wysokości 30 proc. wartości już w pierwszym roku podatkowym używania danego środka trwałego. Zasada ta ma być stosowana do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji od dnia ogłoszenia ustawy.

Analogiczne jak w PIT rozwiązania dotyczące płacenia zaliczek, składania deklaracji oraz amortyzacji nowych środków trwałych przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz o podatku akcyzowym przewiduje, że podatnik będzie mógł wybrać możliwość rozliczania się z VAT z fiskusem co trzy miesiące, a nie, jak obecnie - co miesiąc.

Możliwość ta będzie jednak dotyczyła tylko tzw. małych podatników, czyli - według projektu - takich, u których wysokość obrotów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 800 tys. euro, a w przypadku podatników świadczących usługi pośrednictwa, agencyjne, zlecenia i inne usługi o podobnym charakterze - nie więcej niż 30 tys. euro.

Projekt noweli ustawy o VAT daje też podatnikowi możliwość wyboru kasowej, zamiast obecnej memoriałowej, metody rozliczania podatku VAT. Podatnik, który wybierze tę metodę, także będzie się rozliczał z urzędem skarbowym w okresach kwartalnych.

Natomiast projekt nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej zakłada obniżenie o 1/4 lub o 1/3 opłat od niektórych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, Np. od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej do 600 zł z 833 zł obecnie.

Projekty, którymi zajął się Sejm, są częścią rządowego programu 'Przede wszystkim przedsiębiorczość' i mają służyć aktywizacji przedsiębiorstw, a w konsekwencji - ożywieniu wzrostu gospodarczego i zmniejszeniu bezrobocia.

przedsiębiorcy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)