Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wygrałeś nagrodę? Są sposoby, aby się jej pozbyć bez podatku

0
Podziel się:

Aby uniknąć podatku od sprzedaży trzeba pamiętać o uwzględnieniu kosztów.

Wygrałeś nagrodę? Są sposoby, aby się jej pozbyć bez podatku
(cmeder/iStockphoto)

Niechcianej nagrody można się pozbyć na różne sposoby. Jednym z nich jest darowizna. W tym przypadku podatek nie pojawi się po stronie darczyńcy. Trzeba się jednak liczyć z podatkiem po stronie obdarowanego. Prezent dla najbliższej rodziny będzie jednak zwolniony z podatku. Nagroda może zostać także sprzedana. Aby uniknąć podatku od sprzedaży trzeba pamiętać o uwzględnieniu kosztów.

Wygrana w konkursie to z pewnością dla wielu radość. Może się jednak okazać, że radość nie będzie trwała długo. Trudno się cieszyć np. z samochodu, gdy się nie ma prawa jazdy. Dlatego wielu zastanawia się co można zrobić z taką wygraną. Wyjścia z tej sytuacji są co najmniej trzy, z czego dwa warte omówienia. Z wygranej można uczynić przedmiot darowizny albo ją sprzedać. Pamiętać trzeba jednak o pułapkach podatkowych, w które można wpaść, jeśli postąpi się nierozważnie.

Darowizna jest czynnością nieodpłatną więc nie powoduje powstania przychodu po stronie darczyńcy. Z punktu widzenia podatku dochodowego czynność ta będzie więc miała charakter neutralny. Trzeba jednak mieć świadomość, że ewentualne obciążenie może pojawić się po stronie obdarowanego. Obdarowany będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn o ile zastosowania nie znajdą zwolnienia przewidziane ustawą o podatku od spadków i darowizn.

Jednakże, jeśli obdarowanym jest osoba z kręgu najbliższej osoby darczyńcy, warto skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od spadku i darowizn (art. 4a tej ustawy). Zgodnie z nim, darowizna będzie zwolniona z opodatkowania, jeśli osobą obdarowaną będzie osoba z tzw. grupy „zerowej”. Jest to: małżonek, zstępni (np. dzieci), wstępni (np. rodzice), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, jeżeli zgłoszą oni nabycie samochodu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy. Zgłoszenia nie trzeba dokonywać jeśli wartość samochodu łącznie z innymi darowiznami otrzymanymi od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat nie przekracza kwoty 9637zł lub gdy umowa darowizny zawierana jest w formie aktu notarialnego.

Z grupy zerowej wyłączeni zostali: zięć, synowa, teść i teściowa. W związku z tym, darowizna na rzecz tych osób będzie podlegała opodatkowaniu na ogólnych zasadach. W takiej sytuacji korzystniejszym rozwiązaniem w stosunku do płacenia podatku jest wykorzystanie pośrednika z grupy zerowej. Przykładowo, jeśli teść chce przekazać darowiznę na rzecz zięcia lepiej dokonać dwóch darowizn: najpierw przekazać rzecz córce, która następnie przekaże darowiznę na rzecz męża.

Sprzedaż możliwa dopiero po czasie

KALKULATOR ODSETEK

Wybierz rodzaj zobowiązania:
Termin płatności zobowiązania:
Dzień uregulowania zobowiązania:
Podaj kwotę:

Nagrody można się także pozbyć w drodze odpłatnego zbycia. Jednak, aby uczynić to bez żadnych konsekwencji w podatku dochodowym warto zaczekać co najmniej pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy będącej przedmiotem nagrody. Jeśli jednak nagrodą jest nieruchomość czekać trzeba aż pięć lat licząc od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta. A to wszystko przy założeniu, że sprzedaż nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej. Wynika to z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d. ustawy o PIT)
.

Jeżeli jednak pół roku to zbyt długi czas oczekiwania, trzeba liczyć się obowiązkiem wykazania takiej sprzedaży w zeznaniu rocznym. W przypadku rzeczy innych niż nieruchomości, sprzedaż należy rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT 36 w pozycji „inne źródła” i opodatkować na ogólnych zasadach według skali podatkowej.

Pamiętaj o kosztach

Nie w każdej jednak sytuacji pojawi się podatek do zapłaty. Opodatkowaniu bowiem podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Mimo, że osoba, która wygrała w konkursie nagrodę nie poniosła faktycznie kosztów, może je uwzględnić w kalkulacji dochodu. Wynika to z art. 22 ust. 1d ustawy o PIT, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia jest:

  • wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo
    • wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń i pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Z powyższego wynika, że przychodem ze sprzedaży rzeczy wygranej w konkursie jest cena wynikająca z umowy sprzedaży, o ile odpowiada wartości rynkowej tej rzeczy. Natomiast kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nagrody, przed upływem pół roku, jest wartość rzeczy przyjęta do obliczenia 10 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w konkursie oraz wartość ewentualnych nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy (np. zamontowanie alarmu w wygranym aucie czy zakup wyposażenia).

Należy przy tym podkreślić, że w myśl art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT kosztem uzyskania przychodów nie może być 10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygrania nagrody. Wartość tego podatku nie ma wpływu na ustalenie dochodu (straty) ze sprzedaży.

Z uwagi na to, że zryczałtowany podatek jest odprowadzony przez organizatora konkursu, tylko on będzie dysponował dokładną informacją na temat wartości wygranej. Warto więc poprosić organizatora konkursu o udostepnienie takiej informacji.

Możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodów może spowodować, że dochód do opodatkowania nie powstanie. Jeżeli nagroda zostanie sprzedana za cenę niższą lub równą w stosunku do jej wartości z dnia nabycia, tj. wygrania w konkursie, podlegający opodatkowaniu dochód nie wystąpi pod warunkiem, że cena uzyskana ze sprzedaży nie odbiega od wartości rynkowej. Stanowisko to potwierdzają liczne interpretacje wydane w tym zakresie. Przykładowo jest to interpretacja z 16 marca 2011 (IBPBII/1/415-1034/10/MZ) czy też z 23 lutego (IBPBII/1/415-945/10/BJ).

Czytaj więcej na temat obniżania podatków
[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/wspierasz;stowarzyszenia;odlicz;podatek,3,0,861443.html) Wspierasz stowarzyszenia? Odlicz podatek Przedsiębiorcy wspierający finansowo stowarzyszenia lub organizacje nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego mogą skorzystać z takiego przywileju.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/36/t25636.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/kiedy;mozna;odliczyc;od;podatku;darowizne;na;cele;pozytku;publicznego,221,0,836061.html) Kiedy można odliczyć od podatku darowiznę na cele pożytku publicznego Darowizny na rzecz m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców nie dają prawa do odliczenia od dochodu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/225/t34785.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/kontrowersje;wokol;rozliczania;wydatkow;na;nabycie;wierzytelnosci,227,0,905443.html) Kontrowersje wokół rozliczania wydatków na nabycie wierzytelności W pismach organów podatkowych prezentowany jest niekorzystny dla podatników pogląd w sprawie kosztów uzyskania przychodów.
prawo podatkowe
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)