Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak przyśpieszyć likwidację szkody z OC?

0
Podziel się:

Czasami, mimo iż jeździmy ostrożnie, ktoś inny uderzy w nasz samochód. Wówczas czeka nas likwidacja szkody z OC właściciela samochodu, który w nas wjechał.

Jak przyśpieszyć likwidację szkody z OC?
(Robbie Howell/CC/Flicr)
bEEHwLYR

Czasami, mimo iż jeździmy ostrożnie, ktoś inny uderzy w nasz samochód. Wówczas czeka nas likwidacja szkody z OC właściciela samochodu, który w nas wjechał. Jeżeli odpowiednio się przygotujemy możemy przyspieszyć cały proces i zmniejszyć stres z nim związany.

Najczęstsze przyczyny wydłużenia decyzji merytorycznej ze strony ubezpieczyciela, wynikają z opóźnienia w dostarczeniu dokumentów przez sprawcę lub poszkodowanego. Jak przyspieszyć cały proces?

1. Potwierdzenie sprawcy

W przypadku zgłoszenia szkody w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych do ubezpieczyciela wymagane jest uzyskanie potwierdzenia okoliczności przez sprawcę zdarzenia. W tym celu zakład ubezpieczeń przesyła do sprawcy druk, z prośbą o jego wypełnienie. Niestety, często druki te nie są odsyłane w wyznaczonym terminie lub nie trafiają do ubezpieczyciela wcale.

bEEHwLYT

Właściciele polisy, z której zgłaszana jest szkoda OC, niejednokrotnie myślą, że nieodesłanie przez nich druków potwierdzenia okoliczności oraz unikanie kontaktów z ubezpieczycielem będą skutkowały odmową wypłaty odszkodowania, a tym samym nie utracą zniżek. Jest to myślenie błędne, ponieważ ubezpieczyciel, jeżeli wyczerpie możliwość uzyskania odpowiedzi od sprawcy, to - nawet pomimo braku potwierdzenia okoliczności zdarzenia - może zdecydować o wypłacie odszkodowania w sytuacjach, w których wina za spowodowanie kolizji nie budzi wątpliwości.

Opóźnienia w uzyskaniu potwierdzenia od sprawcy mogą wynikać z braku zgłoszenia do ubezpieczyciela faktu zbycia pojazdu, przedmiotu ubezpieczenia. W sytuacji, gdy sprzedajemy swój samochód, jesteśmy zobowiązani do zawiadomienia o tym zakładu ubezpieczeń. Jeżeli tego nie zrobimy, to oczywiście, w momencie sprzedaży polisa OC przechodzi na nowego nabywcę, ale w razie ewentualnej szkody, druki z potwierdzeniem okoliczności kolizji zostaną wysłane do zbywcy (poprzedniego właściciela), który z kolizją nie ma nic wspólnego. Wówczas, zazwyczaj po kilkunastu dniach, zbywca kontaktuje się z firmą ubezpieczeniową informując, że pojazd sprzedał. Następnie uzupełniane są dane nowego właściciela pojazdu i ponownie wysyłane jest pismo do właściwego sprawcy. Brak aktualnej informacji o właścicielu pojazdu znacznie wydłuża postępowanie likwidacyjne.

Podobnie jest z notatką policyjną z miejsca zdarzenia, która niejednokrotnie dociera do ubezpieczyciela z opóźnieniem.

bEEHwLYZ

2. Udostępnienie dowodu rejestracyjnego samochodu poszkodowanego

Opóźnienia w przedstawieniu do wglądu ubezpieczyciela dowodu rejestracyjnego pojazdu poszkodowanego również przedłuża wydanie decyzji merytorycznej w szkodzie. Dokument ten jest niezbędny, ponieważ wskazuje właściciela lub właścicieli pojazdu, w tym banki i firmy leasingowe, które są upoważnione do odbioru odszkodowania. Dowód rejestracyjny może zostać zastąpiony decyzją o rejestracji lub w uzasadnionych przypadkach kartą pojazdu, jednak bez dokumentu potwierdzającego prawa własności, decyzja o wypłacie odszkodowania nie może zostać wydana.

Podobnie w sytuacji przedstawienia nieaktualnego dowodu rejestracyjnego po zakupie pojazdu i okazanie jedynie umowy kupna sprzedaży, bez potwierdzenia jej autentyczności w Wydziale Komunikacji lub Starostwie, czy też okazania do wglądu potwierdzenia uiszczenia obowiązkowego podatku od czynności cywilnoprawnych na druku PCC-3, ubezpieczyciel nie będzie miał pewności co do właścicieli pojazdu i wypłata odszkodowania nie będzie możliwa.

3. Wspólne stanowisko współwłaścicieli

Dodatkowo częstym problemem jest brak zgody wszystkich właścicieli pojazdu do przekazania należności z odszkodowania w określony sposób. Należy wyjaśnić, iż wszyscy właściciele pojazdu są uprawnieni do odbioru odszkodowania w swojej części i wypłata całości na rzecz jednego z nich możliwa jest po uzyskaniu akceptacji przez wszystkich pozostałych. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i instytucji, w tym banków i firm leasingowych. Dotyczy to szkód zgłoszonych z każdego rodzaju ubezpieczenia, OC, Casco, ubezpieczeń mieszkaniowych, rolnych i innych, gdzie na przedmiocie ubezpieczyciela ustanowiona jest cesja lub został nabyty na podstawie umowy leasingowej lub stanowi wspólny majątek kilku osób. Niezwłocznie po ustaleniu rozmiaru szkody zakład ubezpieczeń przesyła zapytanie do leasingodawcy lub cesjonariusza z pytaniem o sposób wypłaty odszkodowania. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi, np. zgody na wypłatę odszkodowania w celu jego naprawy, możliwe jest zajęcie stanowiska i ewentualna wypłata odszkodowania.
Poszkodowany ma możliwość poinformowania kredytodawcy o zaistniałej szkodzie równolegle ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, co może przyspieszyć wydanie przez niego zgody.

bEEHwLZa

4. Podanie sposobu wypłaty odszkodowania

Często poszkodowani zwlekają z podaniem dyspozycji wypłaty odszkodowania. Funkcjonuje wśród nich przeświadczenie, że raz dokonana wypłata należności oznacza koniec postępowania likwidacyjnego i w sytuacji poniesienia wyższych kosztów związanych z naprawą, nie będą mogli ubiegać się o dopłatę. Jest to mit. Należy pamiętać, że kosztorys ubezpieczyciela i wyliczona wysokość odszkodowania stanowi tzw. kwotę bezsporną. W sytuacji, gdy poszkodowany udokumentuje poniesienie wyższych kosztów naprawy, może zwrócić się do ubezpieczyciela o wyrównanie różnicy. Dokonanie wypłaty wspomnianej kwoty bezspornej w żaden sposób nie zamyka drogi do składania dodatkowych roszczeń.

Podsumowując współpraca z ubezpieczycielem i dostarczanie dokumentów wymaganych do likwidacji szkody w możliwie najkrótszym terminie, mogą znacznie przyspieszyć proces likwidacji szkody i czas niezbędny do naprawy naszego auta po stłuczce, a także pokrycia kosztów innych czynności, strat związanych ze szkodą, czy usług, jak wynajem pojazdu zastępczego, holowanie i inne. Dzięki współpracy obu stron, postępowanie będzie mogło zakończyć się w odpowiednio krótkim czasie.

bEEHwLZb

Maciej Kubinowski,
koordynator ds. merytorycznej likwidacji szkód

Czytaj więcej w Money.pl
Prowadzący pod wpływem alkoholu płacą odszkodowania... Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji, co najmniej 4,5 tys. kierowców w okresie długiego weekendu majowego siadło za kierownicę pod wpływem alkoholu.
Dodatkowe ubezpieczenie dziecka. Czy warto? Żeby zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami wypadków można wyposażyć dziecko w dodatkową, indywidualną polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Auto stanęło w ogniu. Trzy osoby nie żyją Trzy osoby zginęły w wypadku niedaleko miejscowości Prostynia (Zachodniopomorskie). Trasa Lubieszyn - Płońsk jest zablokowana. Zorganizowano objazdy.
bEEHwLZu
porady
ubezpieczenia
KOMENTARZE
(0)