Trwa ładowanie...
bDTcpQeZ

Notowania

Prokurent – Wszystkie wiadomości

4
18.09.2020 14:42

PROKURENT
 / 
Prokurent w spółce. Jakie ma zadania?

Prokura to szczególne pełnomocnictwo, które jest udzielone tylko przez przedsiębiorcę, który podlegającemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Jakie zadania ma prokurent, kto go powołuje i kto może zostać prokurentem?

1
29.08.2018 9:29

PEŁNOMOCNICTWO
 / 
Jak wygląda i czemu służy pełnomocnictwo?

Każda czynność prawna powinna być wykonana osobiście albo za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnik zawsze działa na rzecz mocodawcy, a podjęte przez niego działania pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla osoby udzielającej mu pełnomocnictwa.

27.08.2013 6:44

PROKURENT
 / 
Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki

Prokurent nie ponosi odpowiedzialności za szkodę związaną z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

10.10.2011 15:00

PROKURENT
 / 
Czy członek zarządu spółki może być prokurentem?

Należy zadbać o wyraźne wskazanie, w jakim charakterze składa na różnych dokumentach podpis osoba, która jest zarazem członkiem zarządu i prokurentem.

25.08.2008 11:24

PROKURENT
 / 
Prokurent w spółkach prawa handlowego

W zależności od rodzaju udzielonej prokury, różne będą sposoby reprezentacji spółki przez prokurenta.