Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wchodzi w życie ustawa o upadłości konsumenckiej
Nowe prawo pozwala na ogłoszenie upadłości w sytuacji, kiedy zadłużona osoba w wyniku niezależnych od siebie okoliczności nie będzie w stanie regulować należności.
Czytaj więcej w Money.pl
Upadłość konsumencka. Będzie o nią łatwiej
Nowa ustawa likwiduje pewne bariery formalne. Sąd będzie mógł m.in. pominąć drobne braki we wnioskach i oświadczeniach konsumenta.
Upadłość konsumencka. Poradnik od Ministerstwa Sprawiedliwości
Dokument ma wyjaśnić przepisy, które weszły w życie na początku roku
Upadłość konsumencka. Sejm uchwalił nowelę ustawy
Osoby, które nieumyślnie wpadły w kłopoty finansowe, będą mogły łatwiej ogłosić upadłość, co pozwoli im na rozpoczęcie nowego rozdziału z czystą kartą.


Konrad Gruner z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że w celu skorzystania z nowych przepisów trzeba zgłosić się do sądu, który wyznaczy 5-letni plan spłaty zobowiązań. W tym celu majątek dłużnika zostanie spieniężony. Jeśli konsument posiada mieszkanie, zostanie ono sprzedane, a z uzyskanej kwoty sąd wydzieli część, która pozwoli na wynajem mieszkania przez 12 miesięcy. Pozostałe pieniądze będą przeznaczone na spłatę wierzycieli. Dopiero po zrealizowaniu 5-letniego planu spłaty wierzycieli, można liczyć na umorzenie pozostałych należności.


Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową zwraca znaczne ograniczenia dotyczące tego kto będzie mógł skorzystać z prawa do upadłości konsumenckiej. Z tego powodu, jego zdaniem, liczba dłużników, którym ustawa pomoże nie będzie zbyt liczna. Wpłynie na to ograniczenie możliwości do skorzystania z prawa tylko do osób, które stały się niewypłacalne w sposób niezawiniony oraz brak umorzenia spłaty, a jedynie wydłużenie czasu regulowania należności.

Ustawa o upadłości konsumenckiej nakłada na dłużnika sporo ograniczeń. Przez 5-letni okres rozliczenia z wierzycielami nie można między innymi zaciągać kredytów, korzystać z karty kredytowej, ani dokonywać zakupów na raty. Ponadto co roku taka osoba jest zobowiązana do sporządzania raportu o spłacie zadłużenia.

W sytuacji nagłego poprawienia sytuacji materialnej, na przykład w wyniku otrzymania spadku, plan spłaty wierzycieli może zostać zmieniony tak, aby otrzymali oni większą kwotę należnych im pieniędzy. Wysokość spłacanych długów nie wzrośnie jednak, kiedy sytuacja materialna dłużnika poprawi się na skutek jego pracy, czyli w razie podwyżki lub zmiany pracy.

Z prawa do upadłości konsumenckiej można korzystać raz na dziesięć lat.
wyniki, dług, prawo, pieniądze, upadłość konsumencka, ustawa, praca, życie
IAR