Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Komu przysługuje renta rodzinna

Komu przysługuje renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania tych świadczeń.

Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

ZOBACZ TAKŻE:Renta rodzinna za wakacjeDo pobierania renty rodzinnej uprawnione są dzieci własne oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

Do ukończenia 16 roku życia dzieci mają prawo do renty rodzinnej bez żadnych warunków.
Natomiast po przekroczeniu tego wieku, renta przysługuje im jedynie pod warunkiem kontynuowania nauki - czyli tylko wtedy, gdy uczą się lub studiują i to tylko do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów).

Giełda na żywo

Prawo do renty rodzinnej mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne zmarłego, a ponadto zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego oraz nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach.

Rentę rodzinną pobierać może wdowa, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat, albo ma orzeczoną całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, a także wdowa wychowująca dzieci uczące się, ale tylko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Wdowa nabywa również prawo do renty rodzinnej, jeżeli wiek 50 lat osiągnie w ciągu 5 lat od chwili śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci uprawnionych do renty (tj. w ciągu 5 lat od ukończenia przez dzieci 18 roku życia).

Prawo do renty rodzinnej ma również małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie mieszkała z nim i nie prowadziła wspólnego gospodarstwa.
Osoba taka ma prawo do renty, ale tylko wtedy, gdy oprócz warunków wymienionych powyżej - czyli np. osiągnięcia odpowiedniego wieku - miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony.

Wszystkie warunki dotyczące wdów obejmują oczywiście także wdowców.

Również rodzice zmarłej osoby mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób.

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej związana jest z wysokością świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu.

Dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85 proc. wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. tego świadczenia, a dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95 proc.

Warto pamiętać, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje łącznie jedna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest na równe części.

Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej z tego tytułu dodatek, który wynosi 287,93 zł.

Od 1 marca 2006 r. najniższa renta rodzinna wynosi 597,46 zł.

zasiłek, świadczenie, renta rodzinna, wysokość renty
ZUS
Czytaj także
Polecane galerie
Kajl
83.5.185.* 2015-11-21 22:13
witam, Kiedy stracę prawo do przyznania mi renty rodzinnej i renty socjalnej? np którą odbiorą mi rentę gdy zacznę pracować? czy najpierw socjalna? czy rodziną? Np wtedy gdy będę zarabiał minimalna płace krajowa w Polsce czyli niecałem 1300zł na rękę? Bo ja dostałem te dwie renty na dwa lata i mam orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy( za pewne mam dwie renty dlatego, i dlatego ze rozchorowałem się w czasie nauki szkolnej)
Czy gdy zacznę pracę odbiorą mi którąś z rent lub obie?
Ile mogę dorobić do rent by ich nie stracić? i jaką musze podjąć pracę? tylko w trybie chronionym?
Czy gdyby pracował wczasie dwóch lat pobiernia renty i po wygasnieciu jej stanął na komisji w ZUS i stan zdrowia wcale sie nie poprawił i orzeczono mi znów całkowitą niezdolność do pracy to mogę dostać znów dwie renty socjalne z ZUSu? czy mimo pracy w czasie np dwóch lat pobiernia rent lub nawet jednego roku nieostatniego gdy pobierac bede rentę i uzyskaniu całkowitej niezdolności do pracy przez orzecznika ZUSu? Ile muszę zarabiać by nie odebrano mi renty rodzinnej i/lub socjalnej?
Z góry dziękuję!
Albin794
91.205.72.* 2015-11-18 12:57
Witam, pobieram rentę rodzinną po zmarłym ojcu (tata zmarł w 2004 roku) w lutym skończę 25 lat w tym roku rozpoczałęm szkołę policealną. Do kiedy będzie mi przysługiwała renta? do ukończenia szkoły czy tylko do lutego? Kolejna sprawa to czy moja mama może przejść na rentę w tym roku skończyła 50 lat (opłaca KRUS ). Pozdrawiam
Kaśka669
89.230.8.* 2015-10-16 19:45
Witam, pobieram rentę rodzinną jestem na ostatnim roku studiów magisterskich ur 17 czerwca 1991 zus przyznał mi rentę do 18 czerwca 2016r czy ta decyzja jest słuszna kiedy kończy się rok akademicki sądzę że renta powinna mi się należeć do 30 września lub przynajmniej do czasu obrony pracy magisterskiej.Pozdrawiam
Zobacz więcej komentarzy (1359)