Na skróty
Money.plEmeryturyPoradnikiKomu przysługuje renta rodzinna
2007-09-03 13:09

Komu przysługuje renta rodzinna

Komu przysługuje renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania tych świadczeń.

Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

ZOBACZ TAKŻE:Renta rodzinna za wakacjeDo pobierania renty rodzinnej uprawnione są dzieci własne oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

Do ukończenia 16 roku życia dzieci mają prawo do renty rodzinnej bez żadnych warunków.
Natomiast po przekroczeniu tego wieku, renta przysługuje im jedynie pod warunkiem kontynuowania nauki - czyli tylko wtedy, gdy uczą się lub studiują i to tylko do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów).

Giełda na żywo

Facebook zaskoczył wynikami. Co z raportem Apple?

Zobacz, jak najnowsze informacje przyjęli inwestorzy giełdowi z Wall Street.

Giełda na żywo

Wyniki spółek w centrum uwagi na Wall Street

Obie spółki pod koniec środowej sesji mocno traciły na wartości.

Giełda na żywo

Rano dane GUS, popołudniu z USA. Które okażą się ważniejsze?

Dane GUS mogą zaskoczyć inwestorów. To one w dużej mierze wpłyną na nastroje...

Prawo do renty rodzinnej mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne zmarłego, a ponadto zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego oraz nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach.

Rentę rodzinną pobierać może wdowa, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat, albo ma orzeczoną całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, a także wdowa wychowująca dzieci uczące się, ale tylko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Wdowa nabywa również prawo do renty rodzinnej, jeżeli wiek 50 lat osiągnie w ciągu 5 lat od chwili śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci uprawnionych do renty (tj. w ciągu 5 lat od ukończenia przez dzieci 18 roku życia).

Prawo do renty rodzinnej ma również małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie mieszkała z nim i nie prowadziła wspólnego gospodarstwa.
Osoba taka ma prawo do renty, ale tylko wtedy, gdy oprócz warunków wymienionych powyżej - czyli np. osiągnięcia odpowiedniego wieku - miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony.

Wszystkie warunki dotyczące wdów obejmują oczywiście także wdowców.

Również rodzice zmarłej osoby mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób.

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej związana jest z wysokością świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu.

Dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85 proc. wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. tego świadczenia, a dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95 proc.

Warto pamiętać, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje łącznie jedna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest na równe części.

Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej z tego tytułu dodatek, który wynosi 287,93 zł.

Od 1 marca 2006 r. najniższa renta rodzinna wynosi 597,46 zł.Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


ZUS Renty Rodzinne / 151.228.40.* / 2014-04-23 10:38
Wczerwcu minie rok jak odmówił ZUSrenty rodzinnej po zmarlym ojcu. Jestem sama na zasilku chorobowym w angli z racji choroby juz dwa lata. Niestarcza mi na pogodzenie wszystkich wydatków na uczace się dzieci. Co mogę zrobić.czy mam szanse na odwolanie sie od tej decyzji do sadu czy moze powinnam żądać alimentów od zmarlego rodzicow.proszę o pomoc.i odpowiedz na maila:(elzbietawasilewska250812@gmail.com).potrzebuję pomocy znajomi radzą zlozyc sprawę do sadu. Odmówiono mi tej renty z powodu że ZuS nie chcial skompletować zmarlego lat pracy przed 1990rokiem . Nierozumi przecież to wszystko muszą mieć w systemie każdą odprowadzona skladke kazdy przepracowany rok. Proszę mi pomóc. Odzial który odmowil mieści się w Giżycku. E.Wasilewska
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
wiwan / 2014-04-23 11:08 / Tysiącznik na forum
1. Na odwołanie się do sądu był 1 miesiąc od otrzymania decyzji, informacja taka jest w owej decyzji odmownej. By więc w ogóle z Zakładem się sądzić należy ponownie złożyć wniosek o rentę i od ponownej decyzji odmownej w ww terminie się odwołać. Co oczywiście ma sens, jeśli są/będą podstawy.

2. Co do alimentów od dziadków się nie wypowiadam, to kwestia pozaubezpieczeniowa.

3. ZUS tylko w nielicznych przypadkach (np. osób prowadzących DG) ma informację o składkach sprzed 1999 r., bo dopiero po 1998 zaprowadzono indywidualne konta dla każdego ubezpieczonego. Wcześniej składka (a jeszcze wcześniej podatko-składka) była odprowadzana przez danego płatnika (np. zakład pracy) hurtem za wszystkich ubezpieczonych. Po prostu był to odpis z funduszu płac- czyli określony % z kwoty, jaką np. w styczniu 1986 w danym zakładzie wypłacono łącznie wszystkim pracownikom od dyrektora po sprzątaczkę.
Stąd przy wniosku o świadczenie niezbędne są dokumenty poświadczające okres ubezpieczenia oraz owe zarobki, by wstecznie ustalić wysokość indywidualnego wkładu ubezpieczonego do ZUS.

Dodatkowo r. rodzinna jest z ub. rentowego, a tej składki nie ewidencjonuje się i obecnie.

4. Zwracam uwagę, że niekonieczne jest udokumentowanie całej historii ubezpieczeniowej, wystarczy taka, która pozwala spełnić wymogi minimalne do uzyskania świadczenia- lepsze świadczenie zaniżone z powodu braku części dokumentów niż żadne.

5. Zatem musi Pani wydobyć jakąś dokumentację. Nie pisze nic Pani o matce/wdowie, innym (np. przyrodnim rodzeństwie). Jeśli osoby takie istnieją- jest prawdopodobne, że jako zamieszkałe w kraju owe dokument złożyły i być może renta jest już komuś wypłacana. Wtedy wystarczyłby wniosek bez ww dokumentacji- o podział renty, tj. uwzględnienie Pani w kręgu uprawnionych.

Choćby po to jest wskazany ponowny kontakt z ZUS, w celu ustalenia, czy ktoś w międzyczasie wniosek o rentę po zmarłym złożył.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Magda 1000 / 2014-04-22 13:47
Witam.

Od kilku miesięcy otrzymuję rentę rodzinną po zmarłej mamie. Kończę teraz studia licencjackie i żeby dalej być uprawnioną do otrzymywania renty muszę kontynuować naukę. Chciałabym podjąć naukę za granicą i chciałabym się dowiedzieć, czy renta to obejmuje? Jeżeli tak, to czy musi to być uczelnia publiczna, czy też może być to szkoła prywatna?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
wiwan / 2014-04-22 14:08 / Tysiącznik na forum
Ustawa emerytalna (art. 68) NIE różnicuje pod tym względem szkół na krajowe i zagraniczne. Może być więc zagraniczna, i tak jak w przypadku szkół polskich- nieważne czy publiczna, czy tryb stacjonarny.

Byle było odpowiednie tego udokumentowanie. Oznacza to m.in. wymóg tłumaczenia przysięgłego zaświadczeń ze szkoły.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

weltes / 83.27.236.* / 2014-04-16 19:20
Witam moj tato zmarł rok temu pobierał rente jeśli trzy lata nie chodze do szkoły a zaczne uczęszczać do zaocznej czy przyznają mi rente dodam że mam niecałe 22 lata i pracuje (najniższa krajowa)
wiwan / 2014-04-16 22:29 / Tysiącznik na forum
Tak. To, że przez kilka lat nie spełniałeś warunków uzyskania prawa do renty nie sprawia, że prawo do niej się przedawnia, z chwilą ich spełnienia można składać wniosek o świadczenie.

Przy płacy minimalnej z jednoczesnego etatu nie będzie też zmniejszenia r. rodzinnej, bo następuje to dopiero po przekroczeniu progu 70% przeciętnego wynagrodzenia, co obecnie (marzec-maj) oznacza 2676,40 zł brutto/mc.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

beata sowa / 62.141.216.* / 2014-04-03 20:04
Witam,

14 lutego 2013r. zmarł mój mąż. Ja urodziłam się 4 czerwca 1970r. a nasza córka - 13 czerwca 1995. Córka uczy się i pobiera rentę rodzinną. Kilka razy słyszałam, że w momencie kiedy przestanie się uczyć (studiować) tzn. w wieku 25 lat, istnieje możliwość przejęcia przeze mnie - matki/wdowy, pobieranej przez córkę renty.
Proszę o informację jaki przepis reguluje tę sprawę.
Dziękuję i pozdrawiam.
Beata
wiwan / 2014-04-03 21:39 / Tysiącznik na forum
Przez krótki okres tj. luty 2013- czerwiec 2013 do renty poza córką była uprawniona i Pani, z tyt. wychowywania dziecka do r. rodzinnej uprawnionego.

By być ponownie uprawnioną do r. rodzinnej ( bez kwestii powstania u Pani niezdolności do pracy orzeczonej przez orzecznika ZUS ) musi spełnić Pani warunek uzyskania 50 lat nie później niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania córki uprawnionej do renty. Córka do swoich 18 urodzin była uprawniona do renty i nie wyszła wcześniej za mąż. To oznacza, że ww zaprzestanie nastąpiło wraz z jej 18 urodzinami.
Niestety ani 1 ani 2 warunku Pani nie spełni, jest Pani po prostu za młoda.

Tylko ewentualne powstanie u Pani niezdolności do pracy na ww zasadach- tj. nie później niż 5 lat od 18 urodzin córki wznowiłoby Pani prawo do r. rodzinnej.
Z wiadomych względów tego Pani nie życzę.

Podstawa - art. 70 USTAWY
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Iwona901 / 178.36.187.* / 2014-03-27 17:24
Witam,
Cyt."Wdowa nabywa również prawo do renty rodzinnej (...) od zaprzestania wychowywania dzieci uprawnionych do renty (tj. w ciągu 5 lat od ukończenia przez dzieci 18 roku życia). "
Moja mama skończyła 50 lat w marcu 2014, natomiast brat skończył 18 lat w styczniu 2009r, a więc różnica wynosi 5 lat i 2 miesiące. Czy te 5 lat liczy się rocznikowo, czy z dokładnością co do dnia?
wiwan / 2014-03-28 14:54 / Tysiącznik na forum
Co do dnia. Zaprzestanie wychowywania dziecka uprawnionego do renty rodzinnej nie zawsze oznacza datę jego 18 urodzin. Może to być również jego wstąpienie w związek małżeński przed 18 urodzinami albo zaprzestanie pobierania nauki po uzyskaniu lat 16 i nie wznowienie jej przed 18 urodzinami (brak niezdolności do pracy). Bo wtedy dziecko traci prawo do r. rodzinnej więc w dniu 18 urodzin już tym bardziej nie jest dzieckiem uprawnionym.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Boż / 46.175.40.* / 2014-03-19 23:21
Witam,
Mój brat jest upośledzony umysłowo, ma obecnie 23 lata i pobiera rentę socjalną. Wcześniej póki się uczył w szkole specjalnej, pobierał rentę rodzinną z KRUSu, razem z moim drugim bratem oraz ze mną. Obecnie tylko ja dostaję rentę rodzinną. Z tego co wyczytałam (w Internecie itd), skoro u brata powstała niezdolność do pracy przed 16 rokiem zycia (bo jest od urodzenia upośledzony), to rentę rodzinną mógłby nadal otrzymywać (razem z socjalną, tylko ten zbieg rent nie mógłby przekraczać odpowiednich wartości).
Moje pytanie jest następujące. Czy można teraz wystąpić do KRUSu o rentę rodzinną dla brata? (skoro już brat zaprzestał jej pobierania)
wiwan / 2014-03-28 14:48 / Tysiącznik na forum
Tak. Jako osoba całkowicie niezdolna do pracy spełnia warunek jej uzyskania bez względu na wiek i warunek nauki/studiowania. Jest to uprawnienie więc dożywotnie, albo do "odzyskania" zdolności do pracy.

Tyle, że kwotowo niewiele to zwiększy łącznie rentę dla Was z KRUS, bo jedynie o 5% lub 5,5% jeśli zmarły miał wypadek przy pracy rolniczej lub chorobę zawodową rolniczą.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

IV1990 / 158.75.83.* / 2014-03-09 19:30
Witam, urodziłam się 31.08.1990 pobieram w krus-ie rentę rodzinną. Uczęszczałam do technikum (4 lata), póżniej studia, obecnie powinnam być na I roku II stopnia (lub IVroku) ale zachorowałam i musiałam zrobić roczną przerwę. Rentę otrzymuje się do 25.r a wtedy będę na I roku II st, do końca zabraknie mi tylko 1 roku. ponieważ urodziłam się w sierpniu a rok akademicki kończy się 30 września to co teraz mam robić? Bo co z tego że przedłużą mi na miesiąc jak nie będę mogła studiować dalej, czy jest szansa na dalsze przedłużenie?
wiwan / 2014-03-10 12:41 / Tysiącznik na forum
Co do zasady- nie, bo przedłużenie prawa do renty poza 25 urodziny dotyczy sytuacji uzyskania tego wieku na ostatnim roku studiów. Tu takowa nie zachodzi.

Ale jest szereg wyroków, w indywidualnych sprawach, takie prawo dających- poprzez stwierdzenie, że jeśli zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie wpisu na ostatni rok nastąpi przed 25 urodzinami- to uznaje się, że jednak ma tu miejsce ukończenia 25 lat na ostatnim roku, mimo że jest to przed 1 października.

Np.

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;pracy;ubezpieczen;spolecznych;i;spraw;publicznych,ia,ii,uk,15,07,8379,orzeczenie.html

Zatem po prostu warto zawalczyć i w takiej sytuacji od decyzji wstrzymującej rentę się odwołać.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

milena.g / 95.41.140.* / 2014-02-23 19:55
mam pytanie gdy pobieram rente rodzinna po zmarlej mamie w wysokosci ponad 700 zl poniewaz zaocznie sie ucze i znajde prace to nadal bede dostawala rente? czy jest jakis prog miesiecznego dochodu..?
wiwan / 2014-02-24 11:12 / Tysiącznik na forum
Tak- jest kwestia zmniejszania lub całkowitego zawieszania wypłaty r. rodzinnej na skutek uzyskiwania przez rencistę innych przychodów podlegających ub. społecznym.

Są dwa progi - 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał w kraju ogłaszanego przez GUS co 3 miesiące. Przekroczenie pierwszego powoduje zmniejszenie, drugiego- zawieszenie.

Obecnie (grudzień 2013- luty 2014) jest to odpowiednio 2556,20 zł i 4747,30 zł brutto/mc.

Na decyzji rentowej jest pouczenie o obowiązku zgłaszania tych dodatkowych przychodów. Najpierw na zasadzie zamiaru ich uzyskiwania (spodziewana data i wysokość), a po roku kalendarzowym (do końca lutego) szczegółowego rozliczenia z ZUS- przychodów rzeczywiście uzyskanych.

Wynika to z art. 104 i 105 ustawy emerytalnej.

Ps. Czy jesteś jedyną do tej renty uprawnioną, czy też jest to renta dzielona np. z rodzeństwem ?

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Paulina01234 / 79.163.241.* / 2014-02-22 21:23
Witam, jak wygląda sytuacja otrzymywania renty po zmianie nazwiska? Mam 21 lat, uczę się i w tym roku wychodzę za mąż czy dalej będę otrzymywała rentę rodzinną po ojcu?
wiwan / 2014-02-24 11:04 / Tysiącznik na forum
Zamążpójście jest bez wpływu na prawo do renty rodzinnej dziecka po zmarłym.

Jeśli poza rentą ma Pani jakiś dochód podlegający ZUS- aktualizacji danych personalnych dokonuje ów płatnik. Jeśli jest tylko renta- musi Pani dokonać tego sama w placówce Zakładu dokumentując tę zmianę danych- np. nowym dowodem osobistym, akt małżeństwa.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

bartek727 / 92.55.217.* / 2014-02-18 12:06
Witam mam nadpłatę renty rodzinnej czy mogę pobierać rentę dalej jeżeli będe kontynuował nauke i jednocześnie spłacać rente w ratach. Jeżeli tak to w jaki sposób mam to zrobić ? Z góry dziękuje za odpowiedz
wiwan / 2014-02-18 12:58 / Tysiącznik na forum
Jak nadpłata, z jakiego tytułu i co mówi decyzja.

Co do zasady w przypadku wypłacenia świadczenia nienależnego i istnienia dalszego prawa do świadczenia Zakład sam to rozlicza, tj. wypłaca świadczenie bieżące częściowo* aż do rozliczenia zwrotu renty określonego w decyzji o nienależności pobranego świadczenia za dany okres.

* to jaka część może być potrącana wynika z art. 139 do 141 ustawy emerytalnej.

Czyli można potrącić nawet 50% renty, ale do wypłaty musi zostać min. 60 % renty minimalnej.
bartek727 / 92.55.217.* / 2014-02-18 13:23
czyli nie musze pisac żadnych podan do prezesa kasy? wystarczy ze wysle zaswiadczenie o kontynuacji nauki?
wiwan / 2014-02-18 13:57 / Tysiącznik na forum
A, czyli to renta z KRUS i decyzja została wydana w czasie, gdy renty jeszcze nie wznowiono. Zasady są takie same jak w ZUS.
Zaświadczenie o podjęciu nauki/pobieraniu nauki dołączasz do wniosku o wznowienie wypłaty renty. Wznowienie nastąpi od miesiąca złożenia wniosku i jednocześnie ruszą potrącenia w opisanych granicach.

Jeszcze kwestia terminu- jeśli w decyzji o zwrocie podano ostateczną datę zwrotu i będzie ona wcześniejsza niż możliwa data podjęcia nauki i tego udokumentowania zaświadczeniem- będzie moim zdaniem potrzebny wcześniej wniosek o odroczenie spłaty nienależnie pobranej renty z argumentem takim, że teraz gotówkowo Cię nie stać, a podjąłeś kroki (np. złożenie dokumentów do szkoły) by rentę odzyskać, a więc Kasa będzie miała z czego sobie potrącać.

Lepiej sprawę załatwiać osobiście, czasem chcą jakichś dodatkowych oświadczeń.
bartek727 / 92.55.217.* / 2014-02-18 14:48
dzięki wielkie. tak to renta z KRUS załatwie to osobiście decyzja została wydana wczoraj a jutro pójde po zaświadczenie
bartek727 / 92.55.217.* / 2014-02-18 13:20
decyzja o wstrzymaniu wyplaty i żadaniu zwrotu nienależnie pobranych swiadczen emerytalno rentowych z powodu zaprzestania nauki
Kaala12 / 82.145.221.* / 2014-02-12 11:14
Witam
Mam pytanie dotyczące renty moja mama zmarła 3 lata temu była ciężko chora mi przysługiwała renta , gdy nie korzystałam z niej gdy złożę teraz wszystkie papiery i gdyby mi ją przyznano dostanę jakiś procent zwrotu za te 3 lata?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
wiwan / 2014-02-12 11:47 / Tysiącznik na forum
Nie, jeśli spełniasz warunki renty pobierania- renta będzie wypłacana poczynając od miesiąca w którym zostanie złożony wniosek. BEZ wyrównania wstecz.

Wyrównanie, ewentualne odsetki są należne gdy świadczenie nie jest wypłacane lub wypłacane w kwocie zaniżonej z winy ZUS.
kasiajarosz / 94.254.210.* / 2014-02-02 12:53
Witam. 5 lutego koncze 25 lat. Rente rodzinna dostane za caly miesiac, czy tylko za te piec dni?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
wiwan / 2014-02-03 14:56 / Tysiącznik na forum
Za cały. Renty rodzinnej nie* dzieli się proporcjonalnie do liczby dni spełniania warunków jej pobierania. Wystarczy 1 dzień w miesiącu kalendarzowym by renta była należna.

Oczywiście mówimy o sytuacji gdy w tym miesiącu jednocześnie będziesz uczennicą/studentką.

*obliczenie proporcjonalne miałoby miejsce, gdyby dochodziło do zastąpienia renty rodzinnej innym świadczeniem- np. rentą z tyt. niezdolności do pracy.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

k.drop / 213.158.222.* / 2014-01-27 21:47
Syn niepełnosprawny intelektualnie posiada rentę socjalną. Pytanie czy można się ubiegać o rentę rodzinną dla niego pomimo, że od śmierci jego ojca upłynęło trzy lata?
wiwan / 2014-01-28 13:48 / Tysiącznik na forum
Upływ czasu nie jest tu przeszkodą. Byłby w przypadku dziecka nie niezdolnego do pracy- bo takie ma ograniczenia wiekowe związane z pobieraniem nauki/studiowaniem - a więc z wiekiem traci prawo do r. rodzinnej.

W tym konkretnym przypadku prawo syna do r. rodzinnej zależy od tego, kiedy powstała jego niezdolność do pracy. Warunkiem uzyskania r. socjalnej było powstanie niezdolności do pracy, na skutek naruszenia sprawności organizmu, która musiała przypaść :
- przed ukończeniem 18. roku życia albo
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo
Nie są to pojęcia tożsame. Z kolei dla prawa do r. rodzinnej konieczne jest powstanie niezdolności do pracy 1) do ukończenia 16 lat;
2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.

Czyli warunki obu rent nieco się różnią.

Jeśli niezdolność powstała we wskazanym wyżej okresie- syn ma prawo do r. rodzinnej.
Szczęśliwie oba świadczenia można łączyć, ale z ograniczeniem kwotowym:

" Osobie uprawnionej do renty socjalnej zostanie przyznana renta rodzinna, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku jednak, gdy łączna wysokość tych dwóch świadczeń przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, obniżeniu podlega wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10% kwoty najniższej renty"

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

imaginexx / 178.43.101.* / 2014-01-25 20:45
Witam.
Mam pytanie odnośnie renty rodzinnej po zmarłym rodzicu.
Dostałam niedawno pewne pismo z KRUSu, które postanawia; że będę dostawać rentę do 28.02.2014r. ponieważ kończę w tym miesiącu 16 lat.
Moje pytanie brzmi: czy powinnam składać do KRUSu jakieś zaświadczenie o nauce w gimnazjum? Czy bez tego zaświadczenia zostanie wycofana moja renta rodzinna? Czy po decyzji kontynuowania nauki w liceum też będę musiała wybrać się do KRUSu z następnymi papierami?
Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję za wszystkie rady.
Pozdrawiam.
wiwan / 2014-01-27 13:38 / Tysiącznik na forum
Tak, będą konieczne kolejne zaświadczenia ze szkół, bo bez warunku pobierania nauki/studiowania renta rodzinna dla dziecka jest możliwa właśnie tylko do ukończenia 16 roku życia albo w przypadku gdybyś była całkowicie niezdolna do pracy.

Kolejne decyzje rentowe będą więc okresowe. A mimo to, gdybyś np. została skreślona z listy uczniów/studentów w tym czasie miałabyś obowiązek poinformowania o tym KRUS, a w efekcie renta byłaby wstrzymana od następnego miesiąca po skreśleniu. Kolejne wznowienie- znów na wniosek i nowe dokumenty poświadczające podjęcie nauki.

I tak maksymalnie do ukończenia 25 lat, lub nieco dłużej- do końca roku akademickiego na którym owe 25 urodziny przypadną, jeśli będzie on ostatnim rokiem (planowo) tych studiów.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

kassi / 31.2.55.* / 2014-01-20 12:04
witam.. mam takie pytanko posiadam rente z krusu po tacie bo mi zmarł i się uczę,mam 18 lat i czy dostane zwrot podatku?
wiwan / 2014-01-20 12:14 / Tysiącznik na forum
A co to ma wspólnego z rentą jako taką. To kwestia stricte podatkowa. Zwrot i jego wysokość zależy od tego, czy poza rentą miałaś inne dochody w 2013 r. podlegające PIT, a jeśli tak- to czy ich płatnika poinformowałaś o tym, że rentę pobierasz.

Jeśli nie było takich dochodów, zwrot zależy od tego ile łącznie tej renty z KRUS dostałaś. Jeśli dochód był nie wyższy niż 3091 zł- będzie zwrot pobranych wszystkich zaliczek PIT od renty.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

jarek7915 / 2014-01-18 15:35
Witam.

W maju 2014 roku będę miał 25 urodziny ( rocznik 89 ). Mam rentę do końca maja 2014 ponieważ się uczę w rocznej szkole policealnej, która właśnie w maju się kończy.
Moje pytanie brzmi : Czy jeśli zapisze się od września 2014 na inny(trwający rok - tzn. do maja 2015)kierunek, to czy należy mi się dalej renta ?
Dziękuję za odpowiedź.
wiwan / 2014-01-20 12:05 / Tysiącznik na forum
Nie, bo kwestia przedłużania prawa do renty poza 25 urodziny- do końca roku, dotyczy roku akademickiego, a więc studiów i to roku ostatniego i to tego, na którym owe urodziny przypadły.
Tu mówisz o szkole policealnej oraz o przerwaniu prawa do r. rodzinnej.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Ania....88 / 91.205.72.* / 2014-01-09 16:14
Witam,
Mój tata zmarł w 2004 roku miał prawo do renty, w związku z czym ja i mój brat nabyliśmy praw do renty rodzinnej (jednocześnie staliśmy się współwłaścicielami ziemi). W chwili śmierci taty miałam (16 lat a mój brat 13) cały czas się uczyliśmy ale mieszkaliśmy w domu z mamą która prowadziła dalej gospodarstwo. Moje pytanie brzmi czy w tym okresie kiedy się uczyliśmy i pobieraliśmy rentę rodzinną byliśmy jednocześnie zobowiązani do opłacania składek w KRUS? Jeżeli tak to z jakiego tytułu prawnego? Bardzo proszę o odpowiedź
wiwan / 2014-01-09 20:31 / Tysiącznik na forum
Nie, nie podlegaliście obowiązkowi rolniczego ub. społecznego (KRUS) właśnie z powodu posiadania prawa do r. rodzinnej. I nie ma znaczenia to, czy była ona z KRUS, czy z ZUS. Co więcej brat dodatkowo do 16 r. życia nie mógł być uznany za domownika, a więc podlegać temu ubezpieczeniu nawet gdyby renty nie miał.
Nawet gdy Ty, a potem brat wraz z pełnoletniością staliście się rolnikami w rozumieniu ustawy o KRUS, a nadal mieliście prawo do renty- zwalniało to Was z ub. rolniczego.

Powyższe z art. 6, pkt. 1 i pkt. 2, art. 7, ust. 1 oraz art. 16, ust. 3 USTAWY
z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
Ania....88 / 91.205.72.* / 2014-01-10 14:20
Bardzo dziękuję za pomoc:)
Pozdrawiam

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Dariaaaaa / 2014-01-09 11:18
Witam,
Jestem mamą syna(19L.) uczącego się z orzeczeniem o niepełnosprawności, całkowicie niezdolnego do pracy z powodu niedowidzenia, obecnie jest na rencie z ZUS. Czy po mojej(62L.) śmierci lub ojca(79L.) jest możliwość pobierania dożywotniej emerytury po rodzicach? Z góry dziękuje za odpowiedz
wiwan / 2014-01-09 12:15 / Tysiącznik na forum
Syn będzie w takiej sytuacji uprawniony do r. rodzinnej po JEDNYM z rodziców, gdy nastąpi śmierć drugiego, będzie mógł wystąpić o zmianę renty rodzinnej już pobieranej na rentę rodzinną po drugim rodzicu. Co będzie miało oczywiście sens, jeśli drugi umierający rodzic będzie miał w dniu śmierci wyższe swoje świadczenie, lub gdy wszystko nastąpi przed jego (drugiego rodzica ) emeryturą - wyliczona hipotetyczna renta z tyt. całkowitej niezdolności do pracy będzie wyższa.

Oczywiście należy uwzględnić to, że jeśli uprawniona jest jedna osoba- to renta rodzinna stanowi 85% świadczenia, które pobierał zmarły ( bez wliczenia dodatków, jakie miał zmarły ) lub ww hipotetycznej renty z tyt. niezdolności do pracy.

Śmierć drugiego rodzica da dodatkowo synowi do jego renty rodzinnej dodatek dla sieroty zupełnej ( obecnie 382,50 zł ).


Dodatkowo znaczenie ma to, jaką rentę obecnie ma syn.
Jeśli jest to renta z tyt. niezdolności do pracy ( bo zdążył nabyć 1 rok stażu ubezpieczeniowego ) to przejście na rentę rodzinną wymaga rezygnacji z renty z tyt. niezdolności do pracy.
Jeśli jest to jednak renta socjalna można ją łączyć ( częściowo ) z renta rodzinną.

"Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku jednak, gdy łączna wysokość tych dwóch świadczeń przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, obniżeniu podlega wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10% kwoty najniższej renty"

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Sabina23 / 2013-11-30 22:56
Witam, bardzo proszę o pomoc,mój tata zmarł w lutym 2012 roku,posiadał prawo do renty,ja od września 2013roku zapisałam się do policealnej i posiadam prawo do renty po tacie ale mam pytanie czy mimo tego iż się nie uczyłam po śmierci ojca tylko dopiero teraz mam prawo się starać o zwrot renty za ten okres? z góry dziękuje za odpowiedź,
wiwan / 2013-12-02 12:08 / Tysiącznik na forum
NIE, bo w tym czasie nie spełniałaś warunków uprawniających Cię do uzyskania prawa do r. rodzinnej z art. 68 ust. 1, pkt. 2 ustawy emerytalnej- czyli łącznie bycia w wieku 16- 25 lat ORAZ pobierania nauki.

Warunku drugiego w tym okresie nie spełniałaś, a nie piszesz nic o posiadaniu orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, które z warunku pobierania nauki oraz wieku by Cię zwalniało.
Sabina23 / 2013-12-02 15:10
Nie nie posiadałam orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,dopiero teraz podjęłam naukę,pytam dlatego bo znajoma mówiła żebym się dowiedziała czy jest możliwość takiego zwrotu ponieważ nieraz takie przypadki się zdarzają.
wiwan / 2013-12-02 17:22 / Tysiącznik na forum
Zdarzają się, gdy ubezpieczony spełnia warunki do uzyskania/otrzymywania świadczenia i dopełni wymogów np. terminowego złożenia wniosku- a na skutek BŁĘDU Zakładu świadczenia nie ma przyznanego lub ma wstrzymane. To, czy dzieje się to na skutek orzeczenia sądu czy na skutek wykrycia swego błędu przez zakład czy na skutek odwołania, które nie trafia do sądu pracy i ubezpieczeń- to już kwestia wtórna.
Sabina23 / 2013-12-02 19:23
No tak teraz już rozumiem znajoma po prostu miała taki przypadek i dlatego się dopytuję ale dziękuję bardzo za pomoc.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

roza11435 / 89.74.78.* / 2013-11-25 14:22
od roku jestem rozwiedziona,otrzymuję od byłego męża alimenty -na mnie.mam nie wysoką rentę,czy po śmierci męża mogę liczyć na rentę rodzinną .mam 55 lat.
wiwan / 2013-11-25 15:06 / Tysiącznik na forum
TAK, o ile alimenty te już są, albo do jego śmierci będą oficjalne, tj. będą ustalone wyrokiem sądu rodzinnego lub będą wynikać z ugody sądowej.

Podstawa- art. 70, ust. 3 Ustawy emerytalnej.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

ewel83 / 2013-11-23 23:37
witam,
pytanie w imieniu mamy: mama w chwili śmierci ojca w 2004 roku miala 42 lata, moja 21 letnia siostra pobiera po ojcu rente rodzinną z ZUS do dnia dzisiejszego ponieważ sie uczy (przedtem pobierałam ją ja przez kilka lat do chwili ukonczenia szkoly.) mam pytanie, czy w chwili ukonczenia szkoly przez siostrę moja mama bedzie miala prawo przejąc rentę po siostrze? czy jest mozliwośc np podziału renty po ojcu między mamą a siostrą?
wiwan / 2013-11-25 12:26 / Tysiącznik na forum
Czyli mama ma lat 51, i z opisu sytuacji wynika, że 50 lat mama osiągnęła ok 3 lat po uzyskaniu przez siostrę 18 lat. Spełnia zatem podstawowy warunek prawa do renty rodzinnej po mężu dożywotnio- bo wiek 50 lat uzyskała nie później niż 5 lat o zaprzestania wychowywania dziecka uprawnionego do renty rodzinnej po tym samym zmarłym- czyli z art. 70, ust. 2 Ustawy emerytalnej.

Wcześniej też, okresowo -do pełnoletności siostry miała takie prawo.

Może więc już teraz złożyć wniosek- wraz z siostrą będą dwiema uprawnionymi, renta sumarycznie wzrośnie o 1/17 i będzie dzielona na dwie jednakowe kwoty (brutto).
Może też zaczekać do zakończenia nauki przez siostrę i "przejąć" rentę w identycznej wysokości jak będzie ostatnia wypłacona siostrze.

Zawsze rencista rodzinny podlega jednak ograniczeniom kwotowym w dorabianiu- jeśli więc mama teraz pracuje, wykonuje zlecenie, prowadzi DG i przekracza próg dochodowy 70% przeciętnego wynagrodzenia to jej wniosek o rentę może być bez sensu finansowego dla rodziny, bo jej połowa renty może zostać zmniejszona o kwotę większą, niż wzrost renty o ww 1/17.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

terunia / 2013-11-21 19:25
Witam ! mam trochę podobne pytanie i nie wiem czy jest sens składać wniosek o rentę rodzinną czy jestem bez szans?.Mąż zmarł w 23.01 .2013r. przepracował 33lata składkowe,ale ostatnie 8 lat był bezrobotny zarejestrowany w U.P więc nie miał 5 lat przepracowanych w ostatnich 10 latach . czasami w w ciągu tych 8 lat pracował na umowę o pracę ostatnia umowa była od 25.05. -2011 do 31.07. 2011, więc upłyneło od śmierci 17m.i 23 dni ,moje pytanie jest czy mogę składać wniosek na rentę r., jaką szansę mam ją uzyskać ? Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję
terunia / 2013-11-21 19:50
Bardzo przepraszam ,ale byłam niedokładna ,nie napisałam ile mam lat ,mam 58 lat mą ż miał 60 l.
wiwan / 2013-11-21 21:51 / Tysiącznik na forum
To, że od ostatniego ubezpieczenia społecznego ( ostatni dzień umowy o pracę ) do dnia śmierci Pani męża minęło nie więcej niż 18 miesięcy NIE ma znaczenia, bo z owego warunku maks. 18 miesięcy i tak był zwolniony posiadając staż ubezpieczeniowy nie mniejszy niż 25 lat. Mi wyszło, że było to o 1 dzień więcej niż Pani. Czyli nawet gdyby było to np. 19 miesięcy nie wpłynęło by negatywnie.

Z kolei z warunku min. 5 lat ubezpieczenia w ciągu ostatnich 10 lat życia mąż nie musiał spełnić, zwalniało go z tego to, że miał nie mniej niż 30 lat składkowych. Wynika to z w miarę nowego zapisu ustawy emerytalnej- art. 50, ust. 4.

Zatem - ma Pani prawo do r. rodzinnej po mężu, bo zarówno mąż spełnił swoje warunki, a Pani spełnia swój warunek (wieku) by uzyskać r. rodzinną.
Jak najbardziej można składać wniosek rentowy.
terunia / 2013-11-22 16:09
bardzo dziękuję za szybką odpowiedź , tylko nie wiem czy to nie chodzi o art.58 ust. 4 , przeczytałam tę ustawę i mam takie wrażenie , ale może się mylę..i jeszcze jedno małe pytanko . Przyznana renta r, będzie mi przysługiwałą od dnia złożenia wniosku czy może jest inaczej. jestem mile zaskoczona szybką i konkretną odpowiedzią ,jeszcze raz serdecznie dziękuję
wiwan / 2013-11-22 20:03 / Tysiącznik na forum
Tak, art. 58. Trafiła mi się literówka.
__
Renta jest wypłacana za cale miesiące, od miesiąca w którym złoży Pani wniosek (art.129). Nie ma tu proporcjonalnego obniżenia np. o 1/3 z powodu złożenia wniosku dopiero 11 dnia miesiąca.

Tyle, że technicznie- jeśli np. będzie trzeba uzupełnić dokumentację itp. pierwsza wypłata może być opóźniona, ale za w kwocie to za dwa miesiące. Decyzja będzie zawierać też termin wypłaty- stały w każdym miesiącu- wktórm świadczenie będzie wypłacana. Tak jak przy emeryturach jest to 5, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca.

W Pani przypadku renta ta będzie dożywotnia, oczywiście po uzyskaniu swojego powszechnego wieku emerytalnego będzie mogła Pani złożyć wniosek o emeryturę i przejść na nią- tracąc prawo do renty.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Halina1053 / 109.231.8.* / 2013-11-18 20:53
Jestem na rencie po zmarłym mężu czy jak nabędę prawa emerytalne tzn.60 lat i zostanę na męża rencie czy będę miała zniżki jak dla emerytów dziękuję za odpowiedz
wiwan / 2013-11-18 22:55 / Tysiącznik na forum
Ulgi ustawowe (komunikacja publiczna międzymiastowa) są identyczne dla emerytów i rencistów. W komunikacji miejskiej- decyduje uchwała rady gminy/miasta. Nie sądzę by często zdarzały się gminy różnicujące emerytów i rencistów pod tym względem.

Tyle, że nawet jakby różnice były- to samo osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego przez rencistę rodzinnego nie oznacza zmiany statusu na emeryta.

Ps. Już nie 60 lat- wiek powszechny przecież jest podwyższany. Obecnie dla kobiet wynosi już 60 lat i 3 miesiące- tzn. w takim wieku przechodzą kobiety, gdy przechodzą najwcześniej jak to możliwe dla swego rocznika i kwartału urodzin.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Ewelina9006 / 37.8.255.* / 2013-10-22 15:43
Witam. Mam 23 lata i w czerwcu skończyłam szkołę policealną. Postanowiłam iść na studia. Pani w KRUSie powiedziała, że będzie mi przysługiwać wyrównanie za miesiąc wrzesień. Poinformowałam KRUS jeszcze podczas wakacji, że zapisałam się na studia i zamierzam się dalej uczyć (zaświadczenie o złożeniu papierów na studia). We wrześniu nie dostałam renty rodzinnej bo była wstrzymana. Zaczął się październik i od razu na początku miesiąca zawiozłam do KRUSu zaświadczenie o statusie studentki. Dziś jednak przyszła decyzja z KRUSu. Chodzi w niej o okres od 1.09-31.10 i pisze w niej tak:
"Z renty przysługującej do wypłaty 1110zł potrąca się kwotę zł 10 miesięcznie z tytułu na składki ubezpieczeniowe"
a dalej:
"Należność za czas od 1.09 do 31.10 wynosi kwotę 1099zł, i wraz z przysługującymi odsetkami z tytułu opóźnienia od [puste pola] tj. za [puste pola] dni w kwocie zł [puste pola] została pomniejszona o zaległe należności z tytułu składek w kwocie zł [puste pola], a pozostała kwota zł 1099 będzie przekazana na rachunek bankowy w najbliższym czasie.

Przelew na konto dostałam wczoraj ale wynosi 1099, czyli tak jakby tylko za jeden miesiąc(kwota jest taka bo otrzymuje dodatek dla sierot zupełnych). Czy KRUS wypłaci mi za drugi miesiąc w drugim przelewie czy byłoby od razu na jednym?
Proszę bardzo o pomoc bo nie wiem czy czekać jeszcze na wyrównanie za wrzesień czy co w ogóle robić:(
wiwan / 2013-10-22 19:13 / Tysiącznik na forum
Należy się od decyzji odwołać zgodnie z pouczeniem pod nim zawartym. Z opisu sytuacji wynika pełne Twoje prawo do r. rodzinnej za wrzesień i kolejne miesiące, ze względu na spełnienie warunku ustawowego kontynuowania edukacji jak i formalne- dostarczenie obu zaświadczeń z uczelni w terminie. Podejrzewam zwykły techniczny błąd decyzji tj. to, że opiewa ona na dwa miesiące kalendarzowe, a nie uznanie przez Kasę braku prawa do renty za 1 miesiąc.
Ewelina9006 / 37.8.255.* / 2013-10-22 20:46
A czy istnieje możliwość, że wyrównanie przyjdzie kilka dni później? Bo z tego pisma wynika jakby mi przyznali za te dwa miesiące pieniądze moim zdaniem
wiwan / 2013-10-22 21:02 / Tysiącznik na forum
Z tego pisma ( twoich cytowań ) wynika kwota 1099 za DWA miesiące :

"Należność za czas od 1.09 do 31.10 wynosi kwotę 1099zł...." ,a więc z niewiadomej przyczyny pomniejszona o jednomiesięczne świadczenie, skoro dotąd tyle otrzymywałaś co miesiąc, a we wrześniu nie miała miejsca sytuacja pojawienia się drugiej uprawnionej, np. siostry, a więc podziału renty.
Ewelina9006 / 37.8.255.* / 2013-10-23 20:20
A w jaki sposób można się odwołać od tej decyzji? Istnieje w internecie może jakiś wzór pisma?
wiwan / 2013-10-24 12:59 / Tysiącznik na forum
Trudno o wzór, kiedy w każdej sprawie inne są przyczyny odwołania.

Musi być podane;
- dane odwołującego się- czyli strony
- dane odpowiedniego (jest w decyzji) sądu, do którego za pośrednictwem placówki KRUS wnosimy
- dane tej placówki

Formuła - 'odwołuję się od decyzji nr.... z dnia ....
Podanie powodu odwołania ( brak przyznania renty za miesiąc )
Podanie żądanie- jej wypłata.

Uzasadnienie- zgodnie z ustawą się należy, bo... spełnione były warunki kontynuowania nauki i terminowo zawiadomiono Kasę.

+ ew. załączniki- kopie zaświadczeń ze szkoły, albo potwierdzenia ich przyjęcia przez Kasę.

Podpis.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

683 / 2013-10-20 18:39
witam , mam pytanie dotyczace renty rodzinnej. W tym roku w sierpniu skonczyłam szkołe nastepną zaczełam we wrzesniu, Chodzi o to ze zaswiadczenie otrzymałam dopiero pod koniec wrzesnia jednak dostarczyłam go do ZUSu dopiero w pazdzierniku gdyz nie wiedziałam wtedy jeszcze ze ma znaczenie miesiac złożenia wniosku o rente. W rezultacie dostałam odpowiedz ze wzamiaja rente od 1 pazdziernika. Z doswiadczenia wiedziałam ze renty i dak nie zdaza mi naliczyc na wrzesnie i bedzie wyrównanie w pazdzierniku i dlatego sie nie spieszyłam z dostarczeniem zaswiadczenia. Mam pytanie czy istnieje jakakolwiek możliwosc odzyskania renty za wrzesien? Dodam tylko ze status słuchacza posiadam od 1 wrzesnia a wiec nie przerwalnie od momentu ustania ostatniego.
wiwan / 2013-10-21 14:04 / Tysiącznik na forum
Co innego techniczne naliczenie, a co innego ustawowy termin obowiązujący rencistę i ZUS w zakresie podjęcia/wznowienia wypłaty.

Art. 135, ust. 1 ustawy emerytalnej jest jasny:
"W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu..."

odwołanie miałoby sens, gdyby opóźnienie wynikało z winy ZUS- np. Zakład zgubiłby zaświadczenie, kazał donieść nowe i uwzględnił termin tego doniesienia, zamiast pierwotnego dostarczenia.
683 / 2013-10-24 18:50
tak też myslałam ale jeszcze zadwoniłam do ZUSu i pani z wydziału rent powiedziała mi zebym na razie napisała w tej sytuacji wniosek o ponowne naliczenie renty a nie odwołanie...

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

kaaa1990 / 89.77.30.* / 2013-10-19 10:28
Witam , mam pytanie : moja siostra pobiera rentę około 24 dnia każdego miesiąca, czy ja będę tak samo ją pobierał, czy mogę dostać pożniej lub wczesniej?
wiwan / 2013-10-21 13:55 / Tysiącznik na forum
Terminy wypłaty świadczenia to 5, 10, 15, 20, 25
dzień miesiąca, za który jest ono należne i jest on podany w decyzji.

Formalnie więc może to być inny termin, ale technicznie, jeśli renta rodzinna jest wypłacana 2 i więcej uprawnionym- jest to ten sam termin.

Sporo więc zależy od tego, czy 'dołączysz' do siostry jako drugi uprawniony/a do tej samej renty, czy też zanim powstanie Twoje prawo do renty straci je siostra.
kaaa1990 / 89.77.30.* / 2013-10-22 22:09
w mojej decyzji nie ma napisane do ktorego dnia miesiaca dostaję rentę.
wiwan / 2013-10-23 08:43 / Tysiącznik na forum
W decyzji ustawowo MUSI być podany termin jej wypłaty, bo za każdy dzień spóźnienia można dochodzić odsetek. A te nalicza się od następnego dnia po terminie, termin musi być jasno określony.

Dotyczy to zarówno KRUS jak i ZUS.
Renty mundurowe mają tylko 1 termin, 5 dzień miesiąca, nie wiem czy w związku z tym pojawia się on w decyzji, ale nie jest to 24/25.

Zatem- termin jest jednak w decyzji, albo nie jest to decyzja rentowa.
kaa1990 / 89.77.30.* / 2013-10-23 12:40
w mojej decyzji jest napisane ze wydano ją 10.09.2013 . pierwszą rentę dostałem dnia 17.09 a w tym miesiącu jej nie dostałem
nie wiem o co chodzi.
wiwan / 2013-10-24 13:02 / Tysiącznik na forum
Ja też nie wiem, całą swoją wiedzą w tym zakresie się podzieliłem. Termin wypłaty wskazuje na "20". Problem jest jeszcze taki, że jeśli otrzymałeś ją też tak dawno, to na odwołanie się jest za późno- bo jest na to miesiąc od otrzymania.

Wskazany osobisty kontakt z placówką ubezpieczyciela.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Maria T / 83.8.19.* / 2013-10-10 15:19
Witam
Dzis dostalam wiadomosc z KRUSu o zwroct renty rodzinnej od 2007 roku do 2013 poniewaz dopiero teraz dopatrzyli sie że bylam współwłascicielem ziemi wielkosc 1ha ,ktora byla wydzierzawiana lecz nie zostalo to zgloszone o czym nie mialam pojecia czy istnieje jakies wyjscie z tej sytuacji ? prosze o pomoc
kaaa1990 / 89.77.30.* / 2013-10-23 12:23
jest napisane,że decyzję wydano dnia 10.09.2013 pozniej dostałem ją 17.09 a teraz nie dostałem , a wiem że moja siostra ma około 24. to nie wiem co sie dzieje. Jakby wstrzymali mi rentę to miałbym pismo prawda?
wiwan / 2013-10-14 13:56 / Tysiącznik na forum
Tak- odwołanie do sądu pracy/ub. społecznych wskazanego w decyzji i we wskazanym terminie tj. miesiąca od jej (odpisu) otrzymania.

Sąd rozstrzygnie czy samo niedopełnienie obowiązku zgłoszenia/rejestracji umowy dzierżawy może skutkować tak samo jak jej w ogóle niezawarcie.

Chodzi o definicję zaprzestania prowadzenia dz. rolniczej i to, że stanowi ona warunek wypłaty części świadczeń KRUS- z art. 32 w nawiązaniu do art. 28 Ustawy o ub. społ. rolników.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

LIK / 46.170.62.* / 2013-10-09 11:53
witam , mam 23 lata pobieram rentę rodzinną po ojcu , planuję wziąć ślub , czy po zawarciu związku małżeńskiego przysługuje mi renta?
wiwan / 2013-10-10 13:37 / Tysiącznik na forum
Zamążpójście rencistki rodzinnej jest BEZ wpływu na jej prawo do r. rodzinnej. Nadal znaczenie ma warunek wieku i pobierania nauki/studiowania.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Iwona458 / 213.76.160.* / 2013-09-20 11:45
Witam. mam 20 lat. pobieram rente rodzinna po zmarlym ojcu. mojej mamie brakuje do 50 lat cztery lata i dwa msc. czy aby dostala rente na stale musze uczyc sie do jej 50 roku zycia?
wiwan / 2013-10-08 13:06 / Tysiącznik na forum
Nie. Zakończenie nauki przez dziecko uprawnione do r. rodzinnej jest bez wpływu na prawo matki/wdowy do renty, o ile nie następuje przed 18 urodzinami owego dziecka. Warunek wdowy to ukończenie 50 lat nie poźniej niż 5 lat od śmierci męża lub zaprzestania wychowywania dziecka uprawnionego. To drugie następuje wraz z jego 18 urodzinami lub wejściem w związek małżeński lub zakończeniem edukacji- w zależności co nastąpi wcześniej.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Agata P. / 89.229.192.* / 2013-09-11 11:56
Witam,
chciałabym się zapytać czy mojej mamie będzie przysługiwała renta rodzinna, jeżeli w grudniu ukończy 50 lat. Zapis mówi, że "Wdowa nabywa również prawo do renty rodzinnej, jeżeli wiek 50 lat osiągnie w ciągu 5 lat od chwili śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci uprawnionych do renty (tj. w ciągu 5 lat od ukończenia przez dzieci 18 roku życia)."
Czy jeżeli otrzymywałam rentę do 25 r.ż. ponieważ się uczyłam (tj. do 2011 r.) czy od tego momentu będzie się liczyło te 5 lat?
wiwan / 2013-10-08 13:00 / Tysiącznik na forum
Sama sobie odpowiedziałaś- NIE- bo zaprzestanie wychowywania miało miejsce w twoim przypadku w wieku 18 lat.

Cytat jest nieprecyzyjny- zaprzestanie wychowywania dziecka uprawnionego do renty rodzinnej może nastąpić wcześniej niż w dniu jego 18 urodzin_
- jeśli wcześniej wstąpi w związek małżeński
- jeśli wcześniej zakończy naukę i nie podejmie nowej do dnia swoich 18 urodzin.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Aneta M / 85.221.174.* / 2013-08-28 13:29
Dzień dobry mam takie pytanie , ja z dwoma córkami otrzymuje rentę rodzinną ,jedna z nich ma 20 lat ale nie będzie kontynuować dalszej nauki .Czy jej część renty będzie podzielona na nas , natomiast ja mam do końca stycznia 2014 co dalej się robi . Pozdrawiam
wiwan / 2013-08-28 22:57 / Tysiącznik na forum
Będzie podzielona, ale łącznie jako dwie uprawnione uzyskacie nieco mniej kwotowo, niż obecnie we trójkę. Trzy osoby uprawnione pobierają łącznie 95% hipotetycznego świadczenia zmarłego. Dwie- 90%. Zatem 'strata' wyniesie 1/19.

Decyzja dla Pani prawdopodobnie opiewa na okres do uzyskania przez młodszą córkę 18 lat, bo wtedy ustaje prawo do renty młodej* i zdolnej do pracy wdowy.
Jeśli skończy Pani 50 lat nie później niż 5 lat od zaprzestania** wychowywania córki uprawnionej do renty- Pani prawo do renty powstanie ponownie i będzie dożywotnie.

*czyli mającej w chwili śmierci męża mniej niż 45 lat.

**oznacza jej 18 urodziny lub zaprzestanie nauki lub jej wyjście za mąż- w zależności co nastąpi wcześniej.

Powyższe może się zmienić jeśli pojawi się u Pani orzeczona niezdolność do pracy.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

eew / 79.185.125.* / 2013-08-23 14:29
Witam.Dostaje czesciowa rente po mezu z KRUS poniewaz mam pole.Czy moge je oddac w dzierzawe synowi aby pobierac calosc renty?
wiwan / 2013-08-23 22:38 / Tysiącznik na forum
NIE. Takie przekazanie nie spełnia definicji zaprzestania działalności rolniczej ze względu na bliskie pokrewieństwo potencjalnego dzierżawcy.
Nie może to być: małżonek, dziecko, wnuk, prawnuk, pasierb, osoba pozostająca z rencistą we wspólnym gosp. domowym, ani mąż/żona ww osób.

Podstawa- art. 32 w powiązaniu z art. 28, ust. 4, pkt. 1 Ustawy o ub. społ. rolników.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

ulqa / 91.196.14.* / 2013-08-14 20:37
Witam mam pytanie ukonczylem 25 lat w mysl zcego skonczyla mi sie renta ,moja matka w liscie w ra z z moim zakonczeniu wyplaty dostala podjecie wyplaty i tj.rente na stale,wyzsza kwote a nie ma ukonczonych 50 lat ,ojciec był górnikiem nie zmarl w pracy . czy mojamam bdzie otrzymywac rente na stale?
wiwan / 2013-08-15 12:40 / Tysiącznik na forum
Skoro ojciec zmarł nie w pracy i jak rozumiem nie był również w dniu śmierci na emeryturze, rencie górniczej, to nawet jeśli śmierć nastąpiła przed 1999 r. to nie jest to renta rodzinna górnicza. Ustalenie więc prawa do renty na stałe dla matki przed ukończeniem 50 lat musi wiązać się z tym, że stała się niezdolna do pracy nie później niż 5 lat od śmierci ojca lub zaprzestania wychowywania dziecka uprawnionego, czyli w tych okolicznościach- Twoich 18 urodzin. No i orzeczona niezdolność jest trwała.

Wynikałoby to z art. 70 ustawy emerytalnej.

Jeśli jest inaczej- proszę o datę śmierci ojca i fakt, czy czy dotychczas obie pobierałyście po 1/2 renty, czy też matka była wyłączona na skutek swego wniosku i tylko Ty ją pobierałaś.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

monichulka / 109.243.169.* / 2013-08-11 21:28
Witam! Pobieram rentę rodzinną w KRUS za zmarłą mamę, właśnie zmarł mój tata, on pobierał już emeryturę. Czy ja mogę złożyć podanie do KRUS żeby pobierać i za tatę rentę? Dodam, że jeszcze się uczę..
wiwan / 2013-08-14 13:08 / Tysiącznik na forum
NIE. Nie można łączyć dwu rent rodzinnych. Można złożyć wniosek o rentę po ojcu i wybrać ją zamiast dotychczasowej renty po matce, co oczywiście ma sens, gdy kwota wyliczona nowego świadczenia będzie wyższa.

Niezależnie od powyższego będzie Ci należny obecnie dodatek dla sieroty zupełnej jeśli złożysz wniosek o ten dodatek. Obecna kwota to 382,50 zł brutto.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Klaudia19_2012 / 46.204.44.* / 2013-08-04 20:17
Witam.
Pobieram rentę rodzinną po zmarłym ojcu.
Chciałam zapytać bo szkołę zaczynam od października,czy jak w październiku przyniosę do zus-u zaświadczenie,że się dalej uczę to nadpłacą mi w październiku za wrzesień?
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
wiwan / 2013-08-05 12:14 / Tysiącznik na forum
Jeśli chodzi o to, że poprzednia decyzja rentowa kończy się na sierpniu- to co do zasady TAK, jeśli w międzyczasie nie doszło do utraty statusu ucznia.

Rozumiem, że nowa szkoła to studia- jeśli przed październikiem dostarczysz oświadczenie o podjęciu studiów/przyjęciu na nie, a w październiku już zaświadczenie, to renta będzie wypłacona już we wrześniu, nie będzie potrzeby wyrównania.

Jeśli okoliczności są jednak inne- tj. np. nowa szkoła zaczyna rok szkolny od 1 września, to zaświadczenie dopiero w październiku pozbawi renty za wrzesień, jeśli wcześniej nie miałaś prawa do renty-również za wrzesień nie będzie należna.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

joanna_69 / 178.159.161.* / 2013-08-03 18:49
Witam!
Jestem wdową po zmarłym policjancie od 10 lat.Ja również pracuje w pełnym wymiarze godzin. Otrzymujemy razem z dwójką dzieci rentę rodzinną. Chciałam się dowiedzieć czy będzie mi się należała dożywotnia renta rodzinna jeśli w wieku 51 lat mój syn będzie mieć 18 lat?
wiwan / 2013-08-05 12:36 / Tysiącznik na forum
Ustawa ubezpieczeniowa mundurowa MON ( art. 24 ) co do zasady odsyła w tej kwestii do ustawy cywilnej- powszechnej Ustawy emerytalnej.

No chyba, że śmierć męża nastąpiła w czasie pełnienia służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do realizacji zadań, o których mowa w art. 145a
ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji lub była w związku ze służbą następstwem czynu karalnego - wtedy renta przysługuje Pani bez względu na wiek i stan zdrowia - czyli bez ograniczeń 'zusowych', a więc też i dożywotnio bez 'warunku 5o lat'.

Jeśli okoliczności śmierci męża były inne- dotyczą Panią warunki z art. 70 Ustawy emerytalnej powszechnej- czyli renta rodzinna będzie dla Pani dożywotnia, jeśli wiek 50 lat albo orzeczenie o niezdolności do pracy uzyska Pani nie później niż 5 lat od zaprzestania wychowywania dziecka uprawnionego do r. rodzinnej po tym samym zmarłym. Zaprzestanie wychowywania oznacza owszem uzyskanie przez syna 18 lat, ale może nastąpić WCZEŚNIEJ, jeśli wejdzie on w związek małżeński przed 18 urodzinami (co wynika z KRO) albo utraci rentę z powodu porzucenia szkoły.

Skoro więc jest Pani od syna 33 lata starsza, warunek zostanie w 100% spełniony.-
Ola... / 37.108.6.* / 2013-07-23 09:25
Witam,miesiąc temu Zus przyslal mi list z dolaczonym formularzem,mialam wypelnic jaka mam umowę w pracy,czy renta podlega zawieszeniu itd i mialam im to odespać do 14 dni od dnia doręczenia,ale zapomnialam,minal juz miesiąc,czy w związku z tym Zus moze mi zawiesić rentę w tym miesiącu? Proszę o szybka odpowiedz
wiwan / 2013-07-23 09:50 / Tysiącznik na forum
Tak, jeśli na podstawie swoich informacji- np. składek odprowadzonych z tej umowy o pracę wynika, że podstawa ubezpieczeń (wynagrodzenie brutto) powoduje już przekroczenie progu 70% (zmniejszenie) lub 130% przeciętnego wynagrodzenia (zupełne zawieszenie).
Emila2479 / 217.212.231.* / 2013-07-20 15:05
Witam. Mam pytanie czy należy mi się reta po ojcu gdy w wieku 18lat przerwałam naukę i wzięłam ślub teraz jestem po rozwodzie i chce pójść do szkoły mając 21lat
wiwan / 2013-07-23 09:54 / Tysiącznik na forum
Dla dziecka uprawnionego do r. rodzinnej po zmarłym rodzicu NIE ma znaczenia to, czy wstąpi/jest w związku małżeńskim. Warunki brane pod uwagę dla prawa do renty to wiek, pobieranie nauki/studiowanie lub kwestia całkowitej niezdolności do pracy.

Więc podjęcie nauki i jej kontynuowanie do 25 urodzin ( ew. dłużej- na ostatnim roku studiów ) przywraca prawo do r. rodzinnej. Oczywiście będzie potrzebny wniosek o wznowienie + zaświadzcenie ze szkoły o przyjęciu.

renta rodzinna

Ania44 / 95.49.148.* / 2013-07-16 22:27
Witam, 4 moich dzieci dostaje rentę rodzinna po zmarłym w 2010 roku mężu, ich ojcu. Mąż był ubezpieczony w KRUS od 1988 roku do chwili śmierci. Jednocześnie w latach 1991-1994 prowadził własną działalność i odprowadzał składki do ZUSu. Mam pytanie, Czy mam prawo ubiegać się do ZUSu o choćby jakiś dodatek dla dzieci do renty rodzinnej?
Z góry Dzięuję. Pozdrawiam
wiwan / 2013-07-17 11:44 / Tysiącznik na forum
Do ZUS- nie- bo w chwili śmierci mąż nie spełniał warunków uzyskania r. z tyt. niezdolności do pracy, tym samym dzieci nie uzyskałby r. rodzinnej z ZUS.

Ale okres ub. w ZUS powinien być uwzględniony przy wyliczaniu wysokości r. rodzinnej z KRUS.
Powinna była Pani w czasie składania wniosku na dzieci przedstawić dokumenty na ub. męża w ZUS.

Jeśli tego Pani nie uczyniła- należy złożyć wniosek o powtórne ustalenie wysokości świadczenia- z dołączeniem dokumentacji ZUS.

Uwaga- niekoniecznie musi to dać podwyżkę świadczenia- jeśli zarówno bez okresu ZUS, jak i z nim wyliczone świadczenie było/będzie niższe niż rolnicza emerytura podstawowa- bo r. rodzinna korzysta z gwarancji wysokości minimalnej w tej kwocie właśnie.

Zwiększenie byłoby po 1 % e. podstawowej za każdy rok ZUS- w części składkowej renty.

Podstawa prawna- art. 30 w powiązaniu z art. 25, ust. 2a Ustawy o ub. społecznym rolników.
Ania44 / 83.31.144.* / 2013-07-17 15:10
Dziękuję bardzo za podpowiedź.
Pozdrawiam

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

ada134 / 5.185.224.* / 2013-07-16 10:34
Witam!
Mam 35lat i mam 10letnią córkę dotąd brałam rentę po zmarłym mężu czy wychodząc drugi raz za mąż muszę to gdzieś zgłaszać?
wiwan / 2013-07-16 10:44 / Tysiącznik na forum
Powtórne zamążpójście wdowy- rencistki rodzinnej niczego nie zmienia w jej prawie do r. rodzinnej po zmarłym poprzednim mężu.

Jedyne zgłoszenie może dotyczyć zmiany nazwiska, jeśli do niego na skutek ślubu dojdzie.
Marta650 / 94.254.198.* / 2013-07-10 23:05
Witam. Mam pytanie dotyczące renty rodzinnej. Mój tata zmarł 6 i pół roku temu, miał 50 lat, w chwili śmierci nie pracował i był zarejestrowany od 6 lat w UP jako bezrobotny, wczesniej pracował 22 lata. Po jego śmierci mamie odmówiono renty rodzinnej (skończyła 50lat pół roku po jego śmierci), czy w chwili obecnej powinna Sie ponownie o nią ubiegać? I czy jeśli tak może ubiegać Sie o wyrównanie za poprzednie lata? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
wiwan / 2013-07-11 09:25 / Tysiącznik na forum
Matce odmówiono r. rodzinnej z powodu niespełnienia warunków przez zmarłego w chwili śmierci tj.
- tego, że zmarł później niż 18 miesięcy od ostatniego ub. społecznego lub innego okresu ściśle wymienionego w art. 57, ust. 1, pkt. 3.

Warunku tego nie musiałby spełnić, gdyby w chwili śmierci miał staż ubepzieczeniowy min. 25 lat
- tego, że nie spełnił warunku posiadania min. 5 lat stażu ubezpieczeniowego w ciągu ostatnich 10 lat życia ( art. 58, ust.2 )
Nie musiałby go spełnić, gdyby miał staż min. 30 lat ( art. 58, ust. 4 ).

Zatem by teraz ponownie wnioskować o r. rodzinną musiałaby zajść nowa okoliczność- tj. udowodnienie, że zmarły ww warunki w chwili śmierci spełnił tj. np. odnaleźć świadectwa pracy dające zwiększenie stażu zmarłego lub poświadczające choć 1 dzień ubezpieczenia w ciągu 18 miesięcy przed śmiercią.

Sam upływ czasu niczego nie zmienił, nie było też przez lata w tym zakresie większej zmiany (poza dodaniem ww art. 58, ust. 4), które w sytuacji Pani mamy coś by zmieniły.
wiwan / 2013-07-11 09:26 / Tysiącznik na forum
Ps. przywołałem zapisy USTAWY
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

praca zarobkowa a renta rodzinna

karolcia21052 / 37.7.182.* / 2013-07-10 20:09
Witam
Mam 21lat studiuję,pobieram rentę po zmarłym ojcu.Chciałam się zapytać czy w okresie wakacji mogę podjąć pracę zarobkową (jeśli tak to jaką i do jakiej kwoty wynagrodzenia).Boję się że jeśli się podejmę takiej pracy renta zostanie mi odebrana przez ZUS.. i stąd moje pytanie : czy mogę się zatrudnić przy jednoczesnym pobieraniu co miesiąc renty w wysokości1415zł..
Proszę o jak najszybszą odpowiedz.
Z góry dziękuję.
wiwan / 2013-07-10 20:17 / Tysiącznik na forum
Już to w tym wątku padło wielokrotnie. Są limity dodatkowego przychodu, których przekroczenie przez rencistę powoduje zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia. Ale chodzi o przychody będące tytułem do ub. społecznych, a więc podlegające oskładkowaniu.

Kwota renty jest bez znaczenia.
Te limity to 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie ( czerwiec- sierpień) te limity to odpowiednio 2618,10 zł i 4862,10 zł brutto/mc.

Zarobkowanie na etacie podlega tym limitom, na umowie cywilno-prawnej ( zlecenie albo dzieło ), umowie agencyjnej - nie, bo dzieło co do zasady nie jest oskładkowane tak jak zlecenie ucznia/studenta do 26 roku życia.

Powyższe z art. 105 Ustawy emerytalnej.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

kkoooj / 89.228.8.* / 2013-07-09 11:52
Witam, mam rentę po zmarłym rodzicu, mam 18 lat i uczę się. Tu moje pytanie(może głupie), czy renta(KRUS) jest wypłacana również na wakacjach?
wiwan / 2013-07-09 12:16 / Tysiącznik na forum
Tak, również. Co do zasady. Inaczej jest w sytuacji gdy w czasie wakacji rencista nie ma już statusu ucznia- tj. został np. skreślony w maju, złożył dokumenty do nowej/innej szkoły i został/zostanie przyjęty.

Wtedy r.rodzinna nie jest należna za czerwiec- sierpień.

Tu jeszcze nieco na temat ( zasady KRUS i ZUS w tym zakresie są jednakowe ):

http://www.money.pl/forum/renta-przez-okres-wakacji-t3537691.html

http://www.money.pl/forum/renta-rodzinna-przez-wakacje-t3258140.html

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Violaaa / 188.47.70.* / 2013-07-08 12:08
Witam w tym roku zaczynam studia oraz pobieram rentę rodzinną i mam pytanie czy w związku z tym przysługuję mi stypendium socjalne ?
wiwan / 2013-07-08 12:35 / Tysiącznik na forum
Pytanie raczej na dział prawny. R. rodzinna na pewno wchodzi do dochodów, których wysokość decyduje o prawie studenta do stypendium socjalnego.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Jadwiga2013 / 87.205.52.* / 2013-07-01 10:31
Mam 62 lata, jestem wdową i pobieram rętę rodzinną po męzu ponieważ jest ona wyższa od mojej emerytuty.W niedługim czasie wyjdę poraz drugi za mąż, Mam pytanie czy po zawarciu nowego związku małżeńskiego będę mogła nadal korzystać z renty rodzinnej po pierwszym mężu? czy muszę przejść na moją emeryturę zdecydowanie niższą. Proszę o poradę
wiwan / 2013-07-01 20:58 / Tysiącznik na forum
Wstąpienie przez Panią w związek małżeński będzie BEZ wpływu na Pani prawo do renty rodzinnej czy jej wysokość.

Ustawa emerytalna przewiduje taką utratę jedynie w okolicznościach, gdy prawo do r. rodzinnej powstało w wyniku czasowej niezdolności do pracy wdowy/wdowca i odzyskania tej zdolności oraz gdy r. rodzinna dla wdowy była wynikiem wychowywania dziecka uprawnionego do renty i doszło do zaprzestania wychowywania takiego dziecka.
Jadwiga2013 / 2013-07-03 08:41
Bardzo dziękuje za odpowiedż. Pozdrawiam serdecznie.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

hela / 89.231.68.* / 2013-06-11 20:11
czy jak dostałam rete rodzinna to moge to moge wypłacic z axa pieniodzie
wiwan / 2013-06-11 21:11 / Tysiącznik na forum
Jakie pieniądze ?

Pytanie jest o :

- środki z Pani OFE,
- środki z OFE zmarłego,
- polisę na życie/dożycie zmarłego
- polisę NNW ?

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wdowa 22843 / 79.185.33.* / 2013-06-08 18:44
Witam!
Pobieram rentę rodzinną razem z córką, która studiuje i ma 22 lata.
Czy jak wyjdzie za mąż dochód jej męża będzie brany pod uwagę?
wiwan / 2013-06-10 09:12 / Tysiącznik na forum
Wyjście za mąż pełnoletniego dziecka uprawnionego do r. rodzinnej niczego NIE zmienia w kwestii r. rodzinnej.

Tym bardziej w kwestii zmniejszania/zawieszania jej świadczenia w związku z uzyskiwaniem przez nią innych przychodów podlegających ub. społecznym- bo jak rozumiem o to Pani pyta.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

jarek7915 / 2013-06-07 14:08
Witam.

Moja siostra ukończyła 25 lat i 30 czerwca przestanie mieć rentę po zmarłym ojcu.
Ja mam 24 lata i kończę studia w lipcu ale mam zamiar zacząć kolejne w październiku.
Od maja zacząłem pracę na pół etatu.

Czy w tej sytuacji przysługuje mi renta do ukończenia 25 roku życia?
A jeśli tak to czy również należy mi się renta mojej siostry?
wiwan / 2013-06-10 09:18 / Tysiącznik na forum
Jeśli zmarły ojciec siostry był również Twoim ojcem lub ojczymem- tak, masz prawo do r. rodzinnej po nim.

Tyle, że prawo miałeś to prawo już wcześniej i obecna sytuacja z siostrą w tym prawie niczego nie zmieni.

Zmiana dotyczyłaby kwoty łącznej wypłaty r. rodzinnej.
Jako dwie osoby uzyskalibyście tylko o 1/17 więcej, niż w sytuacji, gdy uprawniona jest 1 osoba.

W takim sensie r. siostry 'przeszłaby' na Ciebie. Inaczej jest z kwestią zawieszania r. z powodu uzyskiwania przychodów. Jeśli ze swojej pracy- wymiar etatu nie gra roli- uzyskujesz więcej niż 70 % przeciętnego wynagrodzenia ( obecnie 2618,10 zł brutto/mc ) Twoja r. zostanie zmniejszona.
interesantka / 188.147.5.* / 2013-07-20 14:27
Czy w tych latach po osiągnięciu 18 lat otrzymując rentę są to lata liczące się na posredniqku do lat pracy
ewa747 / 79.190.158.* / 2013-08-14 12:25
Witam
mam pytanie- czy będąc na zasiłku przed emerytalnym mogę podjąć pracę.
wiwan / 2013-08-14 13:22 / Tysiącznik na forum
Chyba na świadczeniu przedemerytalnym. Zasiłki przedemerytalne były przyznawane do maja 2004 r, więc już chyba wszyscy uprawnieni przeszli po prostu na emeryturę.

Tak, można dorabiać do świadczenia bez utraty prawa do niego. Natomiast kwota uzyskiwanego przychodu może powodować zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia. Dzieje się to na zasadach jak w przypadku rent, ale z zastosowanie progów przychodu wynoszących 25% i 70% przeciętnego wynagrodzenia. tj. przekroczenie pierwszego powoduje zmniejszenie, drugiego- zupełne zawieszenie wypłaty świadczenia. Obecnie( od marca 2013) to odpowiednio 880,50 zł i 2 465,20 zł brutto/mc.
wiwan / 2013-07-23 10:02 / Tysiącznik na forum
NIE.
Okres pobierania r. rodzinnej nie jest okresem ub. społecznego wliczanego do okresu od którego zależy prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ani okresu od którego zależy wysokość (80%/100%/120%) tego zasiłku.

Ps. rencista rodzinny, którego renta przekracza 1/2 minimalnego wynagrodzenia w ogóle nie może się zarejestrować jako bezrobotny.

Powyższe na podstawie art. 2, 71 i 72 Ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Asia720 / 85.198.249.* / 2013-06-07 06:18
Witam, mam 22 lata uczę się i pobieram rentę. Dzisiaj dostałam pismo z ZUS-u, że renta zostanie podzielona na dwie części, ponieważ moja mama złożyła o to wniosek. Ojciec zginął 22 lata temu, mama ma teraz 52 lata. Czytałam, że wdowie zostanie przyznana renta do 5 lat od śmierci męża, jeśli osiągnie wiek 50 lat. Dlaczego więc doszło do tego podziału dopiero teraz? I czy mogło do niego dojść?
Pozdrawiam.
wiwan / 2013-06-07 09:17 / Tysiącznik na forum
Do r. rodzinnej jest prawo, a nie obowiązek- ZUS sam z siebie jego nie ustala. Ustala NA WNIOSEK ubezpieczonego. Dopiero teraz, bo:
- teraz matka złożyła wniosek.
Niewykluczone, że wcześniej matka już pobierała r. rodzinną wraz z Tobą, ale jej prawo wygasło wraz z uzyskaniem przez Ciebie pełnoletności albo ze względów czysto kalkulacyjnych matka nie złożyła wniosku na siebie lub z czasem złożyła wniosek o wykluczenie jej z kręgu uprawnionych- po prostu ze względu na uzyskiwane przez nią przychody (np. z etatu) jej część byłaby i tak w całości zawieszona lub znacznie zmniejszona- summa summarum- w efekcie uzyskiwałyście więc z ZUS więcej kwotowo, gdy tylko Ty byłaś uprawniona, niż gdybyście były uprawnione obie.

Tak- warunkiem uzyskania dożywotniego prawa do renty rodzinnej jest ukończenie przez nią 50 lat nie później niż 5 lat od śmierci męża. Ale jest druga opcja- przysługuje również, gdy uzyskuje ten wiek nie później niż 5 lat od zaprzestania wychowywania dziecka uprawnionego do r. rodzinnej po tym samym zmarłym. Co na ogół oznacza po prostu 18 urodziny dziecka- i tak było pewnie w Waszym przypadku. pozostałe przypadki- gdy dziecko gamoń przed 18 porzuca szkołę i traci z tego powodu rentę albo wstępuje w związek małżeński- co oznacza zaprzestanie wychowywania przez rodzica.

Reasumując- mogło do tego dojść.

Podstawa- art. 70 i 105 ustawy emerytalnej:
(uwaga, tekst od tego czasu nowelizowany, ale akurat nie w zakresie ww artykułów)

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2009,153,1227.html

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wdowa22843 / 79.185.34.* / 2013-05-31 22:04
Witam!!
Długo nie pisałam, bo od marca. Przypomnę, ze miałam problem z waloryzacją renty.
Nareszcie po trzech miesiącach przyznano mi racje. Renta została przeliczona jeszcze raz i ma być wyrównana.
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi i obliczenia.
Najpopularniejsze
  • (link spons.)
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Warta OFE +10,14%
Pekao OFE +10,67%
ING OFE +11,16%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pocztylion 94,77
Pekao 90,14
PZU Złota Jesień 88,25
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 36605,50
Aviva 33828,10
PZU Złota Jesień 20410,50
Otwarte fundusze emerytalne