Na skróty
Komu przysługuje renta rodzinna
2007-09-03 13:09

Komu przysługuje renta rodzinna

Komu przysługuje renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania tych świadczeń.

Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

ZOBACZ TAKŻE:

Renta rodzinna za wakacje
Do pobierania renty rodzinnej uprawnione są dzieci własne oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

Do ukończenia 16 roku życia dzieci mają prawo do renty rodzinnej bez żadnych warunków.
Natomiast po przekroczeniu tego wieku, renta przysługuje im jedynie pod warunkiem kontynuowania nauki - czyli tylko wtedy, gdy uczą się lub studiują i to tylko do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów).

Giełda na żywo

KGHM chce lubuskiej miedzi. Według eksperta jest szansa na wydobycie

Polska spółka ma jednak poważnego konkurenta. Lubuscy przedsiębiorcy chcą,...

Giełda na żywo

Nasdaq zapowiada wykorzystanie bitcoinowej technologii

Nowy system handlu akcjami powstanie na bazie rozwiązania, na który od 6 lat...

Prawo do renty rodzinnej mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne zmarłego, a ponadto zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego oraz nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach.

Rentę rodzinną pobierać może wdowa, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat, albo ma orzeczoną całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, a także wdowa wychowująca dzieci uczące się, ale tylko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Wdowa nabywa również prawo do renty rodzinnej, jeżeli wiek 50 lat osiągnie w ciągu 5 lat od chwili śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci uprawnionych do renty (tj. w ciągu 5 lat od ukończenia przez dzieci 18 roku życia).

Prawo do renty rodzinnej ma również małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie mieszkała z nim i nie prowadziła wspólnego gospodarstwa.
Osoba taka ma prawo do renty, ale tylko wtedy, gdy oprócz warunków wymienionych powyżej - czyli np. osiągnięcia odpowiedniego wieku - miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony.

Wszystkie warunki dotyczące wdów obejmują oczywiście także wdowców.

Również rodzice zmarłej osoby mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób.

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej związana jest z wysokością świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu.

Dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85 proc. wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. tego świadczenia, a dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95 proc.

Warto pamiętać, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje łącznie jedna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest na równe części.

Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej z tego tytułu dodatek, który wynosi 287,93 zł.

Od 1 marca 2006 r. najniższa renta rodzinna wynosi 597,46 zł.

Tagi:zasiłek, świadczenie, renta rodzinna, wysokość renty
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Henia.. / 31.61.140.* / 2015-05-20 22:39
Niedawno zmarł mi mąż ,który miał wysoką emeryturę. Moja emerytura wynosi zaledwie 800zł.
Czy mogę ubiegać się o emeryturę męża jednocześnie rezygnując ze swojej?
 
wiwan / 2015-05-21 10:05 / Tysiącznik na forum
Nie o jego emeryturę, ale o rentę rodzinną po nim. Owszem jej wysokość będzie ściśle związana z wysokością emerytury zmarłego.

Tak, będzie to oznaczało rezygnację ze swojego świadczenia.

Zwracam uwagę, że jeśli jest Pani jedyną uprawnioną to renta brutto wyniesie 85% emerytury brutto zmarłego. Jeśli zmarły miał poza emeryturą swoje dodatki do niej- to nie wchodzą one do obliczenia renty rodzinnej. Ale ewentualne Pani obecne dodatki do Pani emerytury Pani zachowuje.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

matka577 / 31.61.136.* / 2015-05-20 21:09
w chwili śmierci ojca nieletniego dziecka rodzice byli po rozwodzie a matka pobierała zasiłek z powodu choroby z mopsu.dziecku należy się renta rodzinna po ojcu czy matka ma prawo do swego zaslku w taj sytuacjii?
 
wiwan / 2015-05-21 10:06 / Tysiącznik na forum
Właściwy dział (bo to przecież nie jest kwestia ubepzieczeniowo-zusowa):

http://www.money.pl/forum/katalog,5,0,0,40,0,prawo.html

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

dziecko13 / 31.61.131.* / 2015-05-19 11:00
mój tata miał rentę socjalna czy po jego śmierci przysługuje mi renta rodzinna
 
wiwan / 2015-05-19 12:51 / Tysiącznik na forum
Odpowiedź krótka niestety- NIE.
 
dziecko13 / 31.61.131.* / 2015-05-19 15:18
czyli w tej sytuacji nic się dzieciom nie należy?a jeśli w tym czasie przez rok prowadził działalność gospodarczą
 
wiwan / 2015-05-19 18:13 / Tysiącznik na forum
Zarobkowanie poza r. socjalna, o ile podlega ub. społecznym- czy to obowiązkowo, czy na skutek dobrowolnego przystąpienia przez rencistę zmienia postać rzeczy- po prostu ewentualne prawo do r. rodzinnej po nim zależy od tej historii ubezpieczeniowej - czyli tak, jakby rencistą socjalnym nie był.

Renta socjalna jest tu bez znaczenia w sensie składek i stażu.
Chodzi o warunki stażu ogólnego i tego, czy śmierć nastąpiła w trakcie ubezpieczenia czy też nie później niż 1,5 roku od jego ustania.

Staż 1 roku jest wystarczający tylko w przypadku śmierci w wieku do 20 lat.
W wieku powyżej 30 lat jest to już min. 5 lat.
 
dziecko13 / 31.61.129.* / 2015-05-19 20:44
dziękuję za odpowiedź czyli nic nie można zrobić, pani z urzędu gminy powiedziała że zus może zrobić wyjątek niekiedy ale czy w takiej sytuacji?
 
wiwan / 2015-05-20 08:32 / Tysiącznik na forum
Miała na myśli rentę rodzinną 'w drodze wyjątku' jak to określa ustawa emerytalna. Przyznaje ją (formalnie) sam prezes ZUS. I jest to kwestia uznaniowa. By jednak w ogóle do takiego rozpatrzenia doszło:
1. najpierw wnioskujący musi złożyć normalny wniosek o rentę i uzyskać decyzję odmowną.
2. następnie złożyć wniosek o rentę w ww trybie.

Jednocześnie musi być jeszcze spełniona okoliczność taka, że wnioskujący nie ma środków do życia na skutek szczególnych okoliczności- w przypadku dziecka jest to np. nieletność, zupełne sieroctwo. Niemożność podjęcia zatrudnienia.
Duże znaczenie więc w Twojej sytuacji ma to, czy właśnie jesteś pełnoletnia, a jeśli nie- czy do renty byłaby uprawniona inna dorosła osoba z rodziny (np. matka-wdowa), gdyby zmarły spełniał swoje warunki ubezpieczeniowe.

Zwracam uwagę, że nawet w normalnych okolicznościach dzieci zmarłego mają prawo do renty do określonego momentu życia (kwestia nauki i wieku) o ile nie są całkowicie niezdolne do pracy (orzeczenie).
 
dziecko13 / 31.61.129.* / 2015-05-20 09:29
powiem tak dzieci jest 3 w wieku 6,7 i 12 lat,mama tych dzieci na trzy tygodnie przed śmiercią ojca wzięła z nim rozwód czyli już nie jako wdowa by była ,ona sama pracuje za najniższą krajow,czy jest wogóle sens składania odwołania
 
wiwan / 2015-05-20 10:07 / Tysiącznik na forum
No więc nie wdowa, ale gdyby zmarły spełniał swoje warunki, to:
- rozwódka taka miałaby prawo do r. rodzinnej z tyt. wychowywania dzieci uprawnionych do renty- jeśli zostały na jej rzecz ustalone (wyrok, ugoda sądowa) alimenty

Przy braku ww okoliczności rozwódka taka miałaby też prawo do renty okresowej przez 1 rok, jeśli nie miałaby środków do życia.

Jak widać to bardziej po stronie zmarłego jest niemożność uzyskania w trybie normalnym renty.

Co do wniosku- do złożenia wniosku o rentę w drodze wyjątku nie jest konieczne odwoływanie się od pierwotnej decyzji odmownej.

Co szkodzi spróbować ? Wniosek o rentę to nie komisja lekarska, więc raczej nie ma kwestii stresu, występu publicznego itp. okoliczności.
 
dziecko13 / 31.61.129.* / 2015-05-20 10:39
ok dziękuję no właśnie w zusie powiedzieli że rok w którym prowadził działalność to za mało żeby dzieci otrzymały po nim rentę rodzinną że musi być udokumentowane minimum 5 lat czyli nie spełnia tych warunków.szkoda jeśli dzieci jej nie otrzymaja bo jednak przed nimi jeszcze długi okres nauki a do tej pory mieli zasądzone 800zł alimentów co w zupełności wystarczało plus pensja matki bo w dzisiejszych czasach utrzynmać 4 osobową rodzinę z samej najniższej krajowej to raczej nierealne
 
wiwan / 2015-05-20 10:45 / Tysiącznik na forum
Poza kwestią ewentualnej renty proszę przyjrzeć się kwestii świadczeń rodzinnych- bo kryterium dochodowe bez alimentów będzie pewnie spełnione. Wskazana wizyta w MOPS/GOPS/PCPR.
 
dziecko13 / 31.61.129.* / 2015-05-20 12:53
panie z gopsu powiedziały że nawet dodatku dla samotnie wychowującej matki do zasiłku rodzinnego nie będzie skoro byli po rozwodzie to że jej sie nie należy nic oprócz świadczeń rodzinnych
 
dziecko13 / 31.61.129.* / 2015-05-20 13:20
bo przed śmiercią były zasądzone alimenty sądownie to teraz taki dodatek sie nie należy
 
wiwan / 2015-05-20 16:30 / Tysiącznik na forum
Jesteśmy już "daleko" od kwestii rentowych.
No ale sam zasiłek rodzinny na dzieci chyba przysługuje. Zawsze to jakaś pomoc.

Wracając do rzeczy- proszę próbować wnioskować o r. rodzinną w drodze wyjątku.
Powodzenia.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

albin91 / 31.61.131.* / 2015-05-13 15:05
Witam,
mój tata zmarl 22.11.2004 gdy mialem 13 lat, od tamtej pory pobieram rente rodzinna z KRUSu bo nadal sie ucze w szkole policealnej, jednak jest to mój ostatni rok, czy jezeli od wrzesnia dalej bym chcial sie uczyc czy renta nalezalaby mi sie do ukonczenia moich 25 urodzin?
Kolejne pytanie czy moja mama ma szanse przejsc na rente rodzinna, w tym roku skonczyla 50 lat?
Dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam serdecznie.
 
wiwan / 2015-05-13 18:10 / Tysiącznik na forum
1. Tak. Dalsza nauka (np. w kolejnej szkole policealnej) albo studia umożliwiłyby zachowanie prawa do renty do miesiąca ukończenia 25 lat.

2. Nie podałeś konkretnych dat urodzin swoich i matki. Tak z grubsza oceniam, że matka skończyła 50 lat później niż upływ 5 lat od Twoich 18 urodzin, więc prawa do renty już nie odzyska (miała je do Twojej 18).

Sprawa wygląda inaczej jeśli jest kwestia niezdolności do pracy w jej przypadku.
 
albin91 / 31.61.129.* / 2015-05-13 20:48
Zgadza sié mama ukonczyla w tym roku 50 lat (ur sié 11,03,1965) ja 14.02.1991. Co do niezdolnosci do pracy mamy, to od zawsze ma problemy z kregoslupem, i przez chyba 2 lata pobierala rente chorobowa, byly tez jakies zwolnienia lekarskie. Czyli gdyby byla niezdolna do pracy (zwolnie, renta chorobowa) to miala by mozliowsc przejsc na rente rodzinna? Dziekuje za odpowiedz.
 
wiwan / 2015-05-17 21:03 / Tysiącznik na forum
Chodzi o to, że trzecią opcją uzyskania renty przez wdowę poza ukończeniem 50 lat nie później niż 5 lat od śmierci męża lub nie później niż 5 lat od zaprzestania wychowywania dziecka do renty uprawnionego jest utrata zdolności do pracy w ww terminach. Niezdolność w sensie 'zusowym' tj. orzeczona. A więc taka, jaką miała przy tej rencie 'chorobowej'. Tyle, że skoro jej już nie ma, to znaczy że zdolność do pracy odzyskała.

Aby więc prawo do renty mama ponownie uzyskała- konieczne byłoby nowe orzeczenie wskazujące na ponowną jej utratę z datą przypadającą ww terminie 5 lat i trwającą obecnie.

tyle, z art. 70, ust. 2 ustawy emerytalnej.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

kika613 / 89.230.8.* / 2015-05-11 17:06
PRZEPRASZAM ŻLE WPISAŁAM MIESIĄC URODZENIA POPRAWNIE 8 MARCA 1965r. SYN URODZONY W CZERWCU 1991r.MA PRZYZNANĄ RENTĘ RODZINNĄ DO 30 CZERWCA 2015r. PO OJCU KTÓRY POSIADAŁ ORZECZENIE O CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ( RENTA Z ZUS ) .STUDIA MAGISTERSKIE.KAWALER CAŁY CZAS STUDIUJE ZAŚWIADCZENIA DO ZUS DOSTARCZANE PO UKOŃCZENIU KAŻDEGO SEMESTRU.MĄŻ GOSPODARSTWO DOSTAŁ AKTEM DAROWIZNY OD SWOICH RODZICÓW W CZASIE TRWANIA NASZEGO MAŁŻEŃSTWA KTÓRE PO ŚMIERCI ODZIEDZICZYŁAM PRACOWALIŚMY CAŁY CZAS NA ETACIE ODPROWADZAJĄC SKŁADKI DO ZUS .CZY POSIADANIE GOSPODARSTWA POWYŻEJ 2HA PRZELICZENIOWYCH DYSKWALIFIKUJE MNIE BYM MOGŁA OTRZYMAĆ RENTĘ RODZINNĄ PO MĘŻU.
 
wiwan / 2015-05-12 11:20 / Tysiącznik na forum
Zdarza się. Natomiast bardzo proszę pisać w wątku (tj. POD udzieloną odpowiedzią) i nie stosować tylko wielkich liter. To utrudnia.

1. Spełnia Pani warunki uzyskania r. rodzinnej po mężu- bo skończyła Pani 50 lat przed upływem 5 lat od jego śmierci. W związku z tym, że syn uzyskał rentę już jako pełnoletni- nie wpływa to na Pani prawo. Tj. nie ma kwestii warunku uzyskania przez Panią wieku 50 lat nie później niż 5 lat od zaprzestania wychowywania syna.

2. Pani gospodarstwo rolne jest BEZ wpływu na kwestię r. rodzinnej, bo chodzi o rentę z ZUS, a nie z KRUS. Zarówno w kontekście w ogóle prawa do niej jak i ewentualnego zmniejszania jej wypłaty w związku z uzyskiwanie dodatkowego przychodu- bo nie uwzględnia się w tych przychodach 'zysków' z prowadzenia dz. rolniczej, ani żadnych przychodów szacunkowych wynikających z areału gospodarstwa.

3. Jednocześnie Pani dochód netto z etatu jak rozumiem nie wskazuje na przekroczenie progu 70% przeciętnego wynagrodzenia ( obecnie 2759,90 zł brutto/mc ) co po uzyskaniu prawa do renty wpływałoby na zmniejszenie samej jej kwoty.

Jeśli ta odmowa z ZUS to normalna decyzja rentowa- odpowiedź na wniosek rentowy złożony już po uzyskaniu przez Panią 50 lat lub najwcześniej 30 dni przed owymi urodzinami- to należy się od niej odwołać zgodnie z pouczeniem. Jest błędna.
Jeśli ta odmowa- to jakaś ustna wypowiedź urzędniczki- to jest skandaliczna.

Argumentacja przytoczona wskazywałaby na to drugie, bo zwykła decyzja wskazywałaby na niespełnienie konkretnego artykułu, ustępu, paragrafu Ustawy emerytalnej. Argumentacja taka mogłaby się znaleźć w sytuacji, gdyby nie spełniała Pani ustawowych warunków uzyskania renty, uzyskała decyzję odmowną, a następnie wnioskowała (powtórnie) o rentę w drodze wyjątku- tj. przyznawaną nieco bardziej uznaniowo przez prezesa ZUS.
 
kika613 / 89.230.8.* / 2015-05-13 15:17
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedż i przepraszam za duże litery.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

kika613 / 89.230.8.* / 2015-05-10 21:58
UKOŃCZYŁAM 50 LAT UR 08.08.1965r.MĄŻ ZMARŁ 17. 05.2010r.SYN POBIERA RENTĘ RODZINNĄ Z ZUS ZŁOŻYŁAM WNIOSEK O PODZIAŁ RENTY DOSTAŁAM ODMOWĘ PONIEWAŻ PRACUJĘ ZAWODOWO I JEDNOCZEŚNIE STAŁAM SIĘ WŁAŚCICIELKĄ GOSPODARSTWA ROLNEGO POW 2 HA PRZELICZENIOWYCH ODZIEDZICZONYCH PO ZMARŁYM MĘŻU ARGUMENTACJA ZUS IŻ POSIADAM NIEZBĘDNE ŚRODKI UTRZYMANIA 1237 NETTO ORAZ MOŻLIWOŚĆ PRACY W GOSPODARSTWIE NADMIENIAM ŻE ANI JA ANI MĄŻ NIE PŁACILIŚMY KRUSU JESTEM ZAŁAMANA
 
wiwan / 2015-05-11 14:54 / Tysiącznik na forum
Skoro data Pani urodzin to 8.08.1965 to jeszcze Pani NIE ukończyła 50 lat. Ukończy je Pani jednak później niż 5 lat od dnia śmierci męża.

Jaki jest wiek syna ? Czy przez cały okres od śmierci ojca był do renty uprawniony ? Czy w międzyczasie wstąpił w zw. małżeński ?

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

magda810 / 78.10.232.* / 2015-05-06 16:39
Witam,
Będę wdzięczna za odpowiedź. Razem z mamą uzyskujemy rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Nadal studiuję (jestem an ostatnim roku, w październiku 2014 r. skończyłam 25 lat, więc renta przysługuje mi do końca września 2015 r.) oraz pracuję. Mój miesięczny przychód od stycznia do kwietnia br. to 2080 zł (1780 netto). Natomiast od maja będę zatrudniona na umowę o pracę za 3500 brutto (ok 2 500 netto). Czy zwiększona pensja będzie miała dla mnie jakieś skutki w roku 2015 (np. zmniejszenie renty lub konieczność zwrotu otrzymanej renty w przyszłym roku)?

pozdrawiam,
Magda
 
wiwan / 2015-05-07 10:40 / Tysiącznik na forum
Zatem korzystasz z przedłużenia prawa do renty do końca roku akademickiego mimo ukończenia już 25 lat.

Maj już jest, więc już jesteś zatrudniona z innym, wyższym wynagrodzeniem. Masz obowiązek informacyjny wobec ZUS na zgłoszenie tej zmiany wysokości dodatkowych przychodów. Zwykłe oświadczenie lub formularz RW-73 .

Dotychczas nie przekraczały one 70% przeciętnego wynagrodzenia krajowego (za przedostatni kwartał). Ale od maja już przekraczają, bo obecnie ( marzec-maj ) wynosi on 2759,90 zł brutto. Na kolejny okres (czerwiec- sierpień) nie jest jeszcze znany. Zatem od maja na podstawie Twojego zgłoszenia ZUS zacznie wypłatę świadczenia zmniejszać. A do końca lutego 2016 będziesz musiała dokładnie z ZUS-em się rozliczyć- tj. udokumenetować rzeczywiste (zaświadczenie od pracodawcy) przychody. Wtedy co do grosza zostanie ustalone, czy zmniejszenie nie było zbyt małe, czy zbyt duże i jaką kwotę ostatecznie i kto komu (ZUS Tobie, czy odwrotnie) jest winien.

Warto by zaświadczenie było z rozbiciem przychodów na poszczególne mc kalendarzowe, bo wtedy można dokonać zarówno rozliczenia w ujęciu poszczególnych miesięcy jak i ogólnorocznego za 2015 i wybrać wynik korzystniejszy dla rencisty.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

bbb1016 / 79.185.32.* / 2015-04-17 20:37
W tym roku kończę studia.Ne wiem czy podejmę dalej naukę.Biorę rentę rodzinną.Mam 24 lata jak będę się uczyła to do 25 lat mam pewną rentę.Ale gdybym nie zdecydowała się dalej na naukę to do jakiego miesiąca mogę brać rentę i chodzi mi tu o miesiące wakacyjne.
 
wiwan / 2015-05-04 10:21 / Tysiącznik na forum
Ostatnio na ogół ZUS już sam z siebie, bez odwołań wypłaca r. rodzinną do końca roku akademickiego (30 września dla większości uczelni) nawet gdy w czasie tego roku studia podlegają zakończeniu i następuje utrata statusu studenta.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

aka2110 / 212.106.160.* / 2015-04-15 14:03
ma 54 lata .Od 2007 kiedy zmarła moja żona dostaję częśc renty.Córka dostawała do 2008 bo się uczyła.Teraz ma 33 lata czy jej częśc powinienem dostać ja czy nie?
 
wiwan / 2015-05-04 10:26 / Tysiącznik na forum
Od utraty uprawnień przez córkę ZUS powinien był z urzędu ustalić nowy podział renty/ nową wysokość dla jednego uprawnionego, a więc powinien Pan uzyskać niemal jej podwojenie ( w kwotach brutto ).

Może obecne jak rozumiem nadal utrzymująca się 'połówkowa' jej wysokość wynika już z odrębnej kwestii- zmniejsznia wypłaty świadczenia na skutek jednoczesnego dorabiania przez Pana.
 
justyna530 / 46.205.191.* / 2015-04-08 14:26
Witam. Moja mama zmarła 9lat temu. Po jej śmierci ojciec złożył papiery na rente rodzinną i ją dostał pobierał ją aż do tamtego roku ponieważ teraz jest na emeryturze. I moje pytanie jest takie,czy ja mogę przejąć tą rente rodzinną???mam 33lata i pracuję
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-05-04 10:18 / Tysiącznik na forum
Ewentualne Pani prawo do renty rodzinnej w tym wieku byłoby związane z Pani całkowitą niezdolnością do pracy, która musiałaby powstać do ukończenia 16 lub później - do 25 jeśli w tym czasie jednocześnie Pani uczyła się/studiowała.

Bez tego warunku w wieku 33 lat jest Pani zdecydowanie 'za duża'.

Podstawa- art. 68, ust. 1, pkt. 3 ustawy emerytalnej
 
ekaz / 83.20.112.* / 2015-04-05 14:13
Witam. Bardzo proszę o informację czy dziecku przysługuje renta. 11.03.2015 wzięłam rozwód i zostały zasądzone alimenty na dziecko. 31.03.2015 mój już w tym momencie były mąż zmarł, w chwili śmierci był zarejesrtowany w UP jako bezrobotny bez prawa do zasilku
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-04-07 11:35 / Tysiącznik na forum
Rozwód i alimenty (dla byłej żony) mają znaczenie dla Pani prawa do renty rodzinnej po zmarłym, NIE mają dla prawa Waszego dziecka.
W tej sytuacji dla jego prawa do renty muszą być spełnione ogólne warunki prawa do renty rodzinne dla dziecka:
- po stronie dziecka- wiek, status ucznia/studenta
- po stronie zmarłego- minimalny staż ubezpieczeniowy (emerytalno-rentowy) w dniu śmierci i to, by śmierć nie nastąpiła później niż 18 miesięcy od ostatniego ubezpieczenia (emerytalno-rentowego).

Jedyne co wiem na razie, to to że były mąż nie był w ubezpieczeniu w dniu śmierci, skoro był bez prawa do zasiłku - no chyba, że był na stażu lub w trakcie przyuczenia do zawodu- tj. miał stypendium z PUP.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

nadir10 / 217.91.155.* / 2015-03-22 21:35
Proszę dokładnie określić co to są okresy nieskładkowe .Czy status bezrobotnego ,zwolnienie lekarskie itp.Konkretne przykłady bo niestety ja tego nie rozumiem
 
wiwan / 2015-03-23 15:52 / Tysiącznik na forum
Dokładnie określa to ustawa emerytalna w swoim art. 7 :

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2013,000,1440.html

Sam okres bezrobocia nie jest żadnym okresem wliczanym do stażu, okres zasiłku chorobowego jest okresem nieskładkowym, okres zasiłku dla bezrobotnych- zasadniczo składkowym, chyba że w tym czasie bezrobotny miał ZLA.

W przypadku np. urlopu wychowawczego- znaczenie ma to kiedy (w jakich latach przypadł).

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

kika613 / 89.230.8.* / 2015-03-17 21:17
PROSZĘ O INFORMACJE JA UR. 8 MARCA 65R. MĄŻ ZMARŁ 17 MAJA 2010R. BYŁ NA RENCIE SYN STUDIUJE POBIERA RENTĘ.POD KONIEC LUTEGO TAK JAK MI PANI RADZIŁA UDAŁAM SIĘ DO ZUS Z WNIOSKIEM O PODZIAŁ RENTY W ZWIĄZKU Z UKOŃCZENIEM 50 LAT .W ZUS Z UŚMIESZKIEM ZOSTAŁAM POINFORMOWANA ŻE RENTA MI NIE PRZYSŁUGUJE PONIEWAŻ WYDŁUŻYŁ SIĘ WIEK PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ DO 67 LAT I AUTOMATYCZNIE WYDŁUŻA SIĘ WIEK W KTÓRYM WDOWY MOGĄ PRZECHODZIĆ NA RENTY RODZINNE .PROSZĘ O PODPOWIEDZ I WYKŁADNIĘ NA JAKI PRZEPIS TA PANI SIĘ POWOŁUJE.NA STRONIE GŁÓWNEJ ZUS WSZYSTKO JEST PO STAREMU KTO MA RACJĘ CZY POZOSTAJE MI ODWOŁANIE CZY DROGA SĄDOWA .JESTEM NA WYPOWIEDZENIU PRACODAWCA ZAMYKA FIRMĘ PO 32LATACH PRACY MAM ZOSTAĆ BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA.
 
wiwan / 2015-03-18 10:48 / Tysiącznik na forum
Jest to totalna BZDURA. Art. 70 ustawy emerytalnej*, który reguluje prawo/warunki renty rodzinnej wdowy/wdowca NIE został zmieniony 'nowelizacją 67' **.

Nadal jest to m.in. ten warunek, który Pani już spełniła ( z par. 2 )- ukończenia 50 lat nie później niż 5 lat od śmierci męża.

Czy bezczelna urzędniczka odmówiła przyjęcia wniosku ?

Należało:
- nie zważając na te głupoty wniosek złożyć
- wezwać kierownika sali, zwierzchnika- by natychmiast sprawę wyjaśnić, bo to jest materiał na zw. dyscyplinarne.

Teraz tego Pani nie udowodni....

*USTAWA
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2013,000,1440.html

**

USTAWA
z dnia 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;11;maja,dziennik,ustaw,2012,000,637.html

Ps. Nie jestem panią :-)
 
kika613 / 89.230.8.* / 2015-03-18 18:53
WIWAN DZIĘKUJĘ BARDZO ZA WYCZERPUJĄCĄ PODPOWIEDŻ.JUTRO IDĘ DO ZUS I NIE DAM SIĘ SPŁAWIĆ.A TAK NA MARGINESIE TO MY WSZYSCY ZE SWOICH SKŁADEK I PODATKÓW UTRZYMUJEMY TAKICH NIEDOUCZONYCH URZĘDNIKÓW .JEDNAK ZUS TO INSTYTUCJA CUDÓW ZA NIC MAJĄCA PRAWA ZWYKŁEGO PETENTA.
 
wiwan / 2015-03-18 19:02 / Tysiącznik na forum
Zawsze na tym forum powtarzam- z urzędem niczego nie załatwia się na gębę. Ma przyjąć wniosek. Odmowy odbywają się na piśmie. Każdy urzędnik ma zwierzchnika.
Strach pomyśleć, czy nie ma ubezpieczonych, którzy nie mają jakiegoś świadczenia, dlatego że ta osoba ich zniechęciła do złożenia wniosku.
Może to jakaś kursantka była :-(((
 
Niki 25 / 83.24.119.* / 2015-03-09 21:15
Witam mam rente po tacie w msw i chciał bym się dowiedzieć czy mysze być na studiach żeby przedłurzyła mi się renta do 26 raku życia chodze do szkoły zaocznej policealnej technik kosmetologi i został mi rok.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-03-10 11:20 / Tysiącznik na forum
To, że to renta rodzinna mundurowa nie ma znaczenia- zgodnie z art. 24 ustawy emerytalnej MSW- stosuje się zasady 'zus-owskie' tj. takie jak przy powszechnym ub. społecznym.

Zatem aby prawo do renty rodzinnej dla dziecka ( które nie jest niezdolne do pracy ) przedłużyło się ponad 25 rok życia- muszą owe 25 urodziny nastąpić w czasie ostatniego roku studiów wyższych. Wtedy prawo do renty przedłuża się do końca owego roku akademickiego. Szkoła policealna to nie studia wyższe. Podyplomowe i doktoranckie też w tym rozumieniu.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

kom / 77.255.37.* / 2015-02-21 13:28
witam mam 28 lat i przez siedem lat otrzymywałam rentę socjalną która już ustała mam 1,5 roczną córkę więc czy mam teraz możliwość na jakieś świadczenia np. pielęgnacyjne czy kuroniówkę nie będąc samotną matką
 
wiwan / 2015-02-23 14:58 / Tysiącznik na forum
Zasiłek dla bezrobotnych związany jest z ustaniem zatrudnienia- o czym Pani nie pisze. Świadczenia rodzinne to kwestia MOPS/GOPS/PCPR a nie ZUS- kluczowe są tu warunki dochodowe.

W zakresie systemu ub. społecznych, rent i emerytur, czy ZUS w grę wchodziłoby jedynie zasiłek opiekuńczy z ub. chorobowego w czasie zatrudnienia, zlecenia, działalności gospodarczej w związku z chorobą dziecka lub nagłym zamknięciem żłobka, przedszkola itp. Czyli tzw. 'chorobowe na dziecko'

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wdowa63 / 79.185.36.* / 2015-02-10 22:14
Podstawe wymiaru swiadczenia jakie przysługiwalo zmarłemu stanowi kwota 2400.86
napisali"renta inwalidzka I gr od ktorej naliczana jest renta rodzinna stanowi 80% podstawy wymiaru zmarłego i wynosi kwote 1920.69
i dalej
renta rodzinna dla 2 osob wynosi 90% renty inwalidzkiej tj.1728.62
I dlatego moje pytanie poprzednie
czyli licza raz ze 100% 80% swiadczenia i od tego dopiero na 2 osoby 90 % swiadczenia?
 
wiwan / 2015-02-11 19:12 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, bo tego Pani nie napisała- zmarły był w systemie mundurowym, a nie w ZUS i będzie to renta rodzinna MSW albo MON.

Owe 80% od podstawy wymiaru (uposażeń) zmarłego czyli 1920,69 stanowi świadczenie jakie miałby zmarły.

Renta rodzinna dla dwu osób wynosi 90% tej kwoty.
Zatem w Waszym przypadku renta rodzinna wynosi tak jak napisano 1728,62 zł brutto i bedzie dzielona na dwie części. Córka 864,13 brutto i Pani 864,13 zł brutto.
Netto dla każdej- ok. 744 zł. (po odprowadzeniu PIT i skł. zdrowotnej)
 
wdowa63 / 79.185.31.* / 2015-02-11 19:36
Bardzo dziękuję.Jestem pod wrażeniem.
 
wiwan / 2015-02-11 20:15 / Tysiącznik na forum
A proszę bardzo :-)

Zwracam uwagę, że od marca waloryzacja - przy tej kwocie renty- o 36 zł brutto do 1764,62, a więc do 882,31 brutto zł dla każdej.
Oraz, że w razie utraty uprawnień przez jedną z Was (np. zaprzestanie nauki) powoduje, że dla jednej uprawnionej renta wynosi 85%, a nie 90% świadczenia, jakie miałby zmarły.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wdowa63 / 79.185.36.* / 2015-02-10 18:45
Bardzo prosze o sprawdzenie czy dobrze rozumiem wyliczenie renty rodzinnej dla dwoch osob uprawnionych dla matki i corki
_ze 100% najpierw 80%
_pozniej z tych 80% wylicza sie dopiero 85%(bo dwoje)?
np.z 1000 jest 800 zł
a 80%z 800 to 680 do wyplaty?
Czy to jest prawidłowa reguła?
 
wiwan / 2015-02-10 21:12 / Tysiącznik na forum
Skąd jakieś 80% ? To nie zasiłek chorobowy.

Przy dwu osobach uprawnionych renta (łącznie) w kwocie brutto wynosi 90% świadczenia jakie miał zmarły, albo jakie miałby, gdyby w dniu śmierci uzyskał rentę z tyt. niezdolności do pracy.

Technicznie jednak jest dzielona na dwie części, z których każda osobno już podlega zaliczce PIT i składce zdrowotnej.

Netto= 0,8075 brutto + 46,33 zł. Z grubsza, bo bez wdawania się w zaokrąglanie podstawy PIT i zaliczki do pełnych złotych.

RENTA po 25 r.ż.

renta25 / 46.112.176.* / 2015-02-08 11:54
Otrzymuję rentę po zmarłym tacie od października 2014 do czerwca 2015. W czerwcu kończę studia. Chciałam następnie podjęć studia podyplomowe. 19 stycznia 2016 ukończę 25 lat. I byłabym wtedy w trakcie kończenia I semestru podyplomówki, która ma 3 semestry. Czy podczas tych studiów będę mogła pobierać jeszcze rentę, czy tylko do ukończenia 25 r.ż.?
 
wiwan / 2015-02-09 14:40 / Tysiącznik na forum
Prawo do renty rodzinnej będzie tylko do stycznia (włącznie) 2016. Przepis o przedłużaniu do końca roku akademickiego dotyczy: tylko studiów wyższych, a nie doktoranckich czy podyplomowych, które nie są studiami wyższymi w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na co jest bogate orzecznictwo sądów.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

piotr365 / 91.239.247.* / 2015-02-02 17:07
dziekuje za odpowiedz zlozylem wniosek chociaz pani z zusu nie napawala optymizmem bo po obejrzeniu dokumentow powiedziala ze raczej przyjdzie odmowa ale mowila ze zawsze mozna sie odwolac do prezesa zus o rente w drodze wyjatku
 
wiwan / 2015-02-02 18:02 / Tysiącznik na forum
Wniosek o rentę w drodze wyjątku to jest osobna czynność prawna od odwołania się od decyzji odmownej w sprawie świadczenia.

Jednym z 4 warunków uzyskania świadczenia w drodze wyjątku jest brak niezbędnych środków do życia. Posiadanie prawa do renty socjalnej moim zdaniem wyklucza możliwość uzyskania renty rodzinnej w drodze wyjątku.
 
piotr365 / 91.239.247.* / 2015-02-02 19:14
no to tez mnie pan nie pocieszyl ale zobaczymy nie wszystko jeszcze stracone dziekuje bardzo za pomoc pozdrawiam
 
wiwan / 2015-02-03 10:45 / Tysiącznik na forum
Ja tu bardziej jestem od rozjaśniania przepisów. Lepiej być przygotowanym i wiedzieć dlaczego jakiś wniosek do ZUS kończy się wbrew oczekiwaniom.
 
piotr365 / 91.239.247.* / 2015-03-02 13:18
witam ponownie przyszedl mi dokument z zusu o przedlozenie dodatkowych dokumentow czyli druku n9 o stanie zdrowia i zaswiadcza szkolnego za okres nauki po ukonczeniu 16 roku zycia do 18 roku zycia mam takie pytanie co to moze oznaczac? i po co musza wiedziec w jakich dokladnie okresach sie uczylem po 16 roku zycia do 18?przeciez maja juz jedno zaswiadczenie aktualne ze sie ucze prosze o odpowiedz
 
wiwan / 2015-03-02 13:56 / Tysiącznik na forum
Z powodu, który już Ci padałem 2 lutego. Dla prawa do renty rodzinnej dla dziecka w wieku ponad 25 lat- ważne jest to kiedy powstała jego niezdolność do pracy.
 
piotr365 / 91.239.247.* / 2015-04-03 19:51
witam pana ponownie mam jeszcze jedno pytanie odnosnie orzeczenia lekarza orzecznika jestem juz po komisji lekarskiej mam orzeczenie na ktorym jest napisane ze jestem calkowicie niezdolny do pracy do 03.2018 lecz dzisiaj przyszlo mi pismo stwierdzajace wadliwosc orzeczenia czy to oznacza ze bede wezwany na jeszcze jedna komisje? w tym orzeczeniu doczytalem sie bledu w dacie z 2015 na 2105 czy moze chodzic wlasnie o ta wadliwosc? prosze o odpowiedz
 
wiwan / 2015-04-03 21:50 / Tysiącznik na forum
Jeśli podano podstawę prawną- art. 14, ust. 2d- to niestety oznacza, że prezes ZUS (formalnie, a w praktyce jakiś departament) zgłosił sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika, i będzie ponowne już komisyjne rozpatrzenie Twojej niezdolności do pracy.

Jeśli inną- to może być kwestia tej ewidentnej literówki w dokumencie.

Może ją po prostu przytocz- tj. art., ust, par. jakiej ustawy.
 
piotr365 / 91.239.247.* / 2015-04-04 08:35
no wlasnie tak jak pan napisal art.14 ust.2d ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczen spolecznych
 
wiwan / 2015-04-07 11:25 / Tysiącznik na forum
No więc niestety ponowne badanie lekarskie, tym razem w składzie trzyosobowym, bo z obecnym orzeczeniem lekarskim nie zgadza się 'sam ZUS'.

Poza stresem - odwleka to wydanie decyzji rentowej i niestety zwiększa prawdopodobieństwo- że będzie ona odmowna.....
 
piotr365 / 91.239.247.* / 2015-04-09 09:48
no tak ja na wiele nie licze jestem przygotowany takze na odpowiedz odmowna szkoda tylko ze zus zglasza sprzeciw wtedy gdy orzeczenie jest na korzysc drugiej osoby bo zapewne gdybym mial orzeczenie odmowne nikt by takiego sprzeciwu nie zglosil
 
wiwan / 2015-04-09 10:03 / Tysiącznik na forum
Wtedy na identycznej zasadzie, też w terminie 14 dni, z tego samego artykułu 14, ale z innego ustępu ( 2a ) to ubezpieczony, czyli Ty może złożyć sprzeciw do orzeczenia orzecznika, co też skutkuje komisją.

Sprzeciw wynika na 95% po prostu z deficytu FUS. Zwolnienia lekarskie też są teraz dużo bardziej prześwietlane czy podważane jest zasadność umów o dzieło (nieoskładkowane) zawartych zamiast (zdaniem ZUS) zleceń (oskładkowanych co do zasady)

Powodzenia.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

piotr365 / 91.239.247.* / 2015-01-30 21:41
witam mam 26 lat moj ojciec zmarl 3 lata temu ucze sie zaocznie i jestem na rencie socjalnej i mam takie pytanie czy nalezalaby sie dla mnie jeszcze renta po zmarlym ojcu?podkreslam ze ojciec nie mial przepracowanych 5lat w okresie ostatnich 10 prosze o odpowiedz
 
wiwan / 2015-02-02 14:32 / Tysiącznik na forum
1. O ojcu mam zbyt mało danych by stwierdzić, czy spełnił warunki uzyskania renty rodzinnej po nim, bo warunek 5/10 nie jest jedynym, a są inne okoliczności takie jak ogólny staż ubezpieczeniowy albo ogólny wymiar okresów składkowych zmarłego, które pozwalają z warunku 5/10 być zwolnionym.

2. To, że masz prawo do r. socjalnej oznacza, że Twoja niezdolność do pracy jest efektem naruszenia organizmu, które nastąpiło:
- przed ukończeniem 18. roku życia albo
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo
- w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

By mieć prawo do renty rodzinnej w swoim wieku- Twoja niezdolność do pracy musiała powstać :
- do ukończenia 16 lat;
- do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyłeś wtedy 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.

Jak widać nie są to warunki tożsame- nie wiem wiec na 100%, czy prawo do renty rodzinnej byś uzyskał.

3. Owszem można łączyć prawo do obu rent o które pytasz, ale jest limit łącznej kwoty obu świadczeń - 200% najniższej renty z tyt. niezdolności do pracy. Limit wynosi wiec obecnie 2 x 844,45 zł brutto/mc. W praktyce oznacza to zmniejszanie renty socjalnej w zależności od ustalonej kwoty r. rodzinnej.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

alinka18 / 2015-01-26 20:59
Odnośnie alimentów:życzę państwu powodzenia,moja córka też ma zasądzone alimenty od 17 lat ale ojciec nigdy nawet jednej raty nie zapłacił i nikt go nie może zmusić!!! Ja ponownie wyszłam za mąż ale drugi mąż szybko zmarł i nie przysposobił moich córek formalnie.Teraz mam nie lada problem z przeżyciem z dnia na dzień, więc poszłam do ZUS zapytać o rentę rodzinną.Tam pani mi powiedziała że mnie się nie należy taka renta ponieważ 50 lat skończę 18sierpnia 2016 roku - mąż zmarł 14 sierpnia 2011 roku.Natomiast powiedziała mi że mojej córce należy się taka renta i dała wniosek do wypełnienia.Kiedy dziś poszłam złożyć ten wniosek inna pani w ZUS stwierdziła że oczywiście nawet córce się nie należy renta???
Pniżej podstawa prawna wg. pracownika ZUS,która powinna być zastosowana w naszym przypadku?

"Dzieci ubezpieczonej osoby zmarłej - zarówno własne, jak i drugiego małżonka czy przysposobione - mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia 16 roku życia, a także po osiągnięciu tego wieku, do ukończenia 25 lat (o ile dalej się uczą)."

Jak to jest tak naprawdę??Która z tych pań miała rację? Jednak przyjęła mój wniosek z wielką łaską więc chyba dostanę decyzję?Taka renta pozwoliłaby nam wreszcie normalnie żyć,skromniutko ale byłoby chociaż na chleb.Mąż był emerytem.
 
wiwan / 2015-01-26 21:18 / Tysiącznik na forum
Jak rozumiem pytamy o rentę po DRUGIM Pani mężu ?
Dopytuję, i może na tej samej zasadzie dwie wersje z ZUS- bo nie do końca do urzędników docierało, o co Pani pyta.

Jeśli tak- to brak przysposobienia NIE jest tu żadną przeszkodą do uzyskania prawa do renty rodzinnej po ojczymie przez Pani córkę. Bo jest ona dzieckiem żony zmarłego. To wynika z zreferowanej przez urzędnika podstawy prawnej- czyli art. 68, ust. 1 Ustawy emerytalnej.

Pozostaje jeszcze kwestia tego, czy :
- zmarły po swojej stronie spełnił warunek uzyskania renty rodzinnej po nim (przez kogokolwiek)
- córka spełnia warunki wieku/nauki.

Warunku uzyskania 50 lat nie później niż 5 lat od śmierci Pani nie spełni. Ale jeszcze jest kwestia ukończenia owych 50 lat nie później niż 5 lat od zaprzestania wychowywania córki uprawnionej do r. rodzinnej. Być może (nie znam daty urodzin córki) jednak warunek renty spełni i Pani.
 
alinka18 / 2015-01-26 21:33
Dziękuję bardzo za odpowiedź,na taką liczyłam w głębi duszy.
Córka w listopadzie 2014 roku skończyła 16 lat(11.11.1998r),uczy się w szkole średniej w 1 klasie technikum.Jest dzieckiem z orzeczeniem,po operacji kolan i czeka ją kolejna ale mnie nie stać na nią. Ostatnią miała jeszcze jak żył mąż.
W chwili śmierci był emerytem od 2005 roku,wcześniej był rencistą.Nie wiem czy wystarczająco wyjaśniłam poniższą kwestię?

"zmarły po swojej stronie spełnił warunek uzyskania renty rodzinnej po nim (przez kogokolwiek)"
 
wiwan / 2015-01-26 21:49 / Tysiącznik na forum
Skoro zmarły miał już swoje świadczenie z ZUS, to zdecydowanie 'po jego stronie' warunek został spełniony.

Zatem teraz na złożony wniosek uzyska rentę rodzinną.
Pani jako osoba wychowująca dziecko do renty uprawnione- również może uzyskać prawo do renty. Wraz z jej 18 urodzinami* 'zaprzestanie' Pani ją wychowywać, zatem swoje 50 lat ukończy Pani przed upływem 5 lat od tego 'zaprzestania'. Czyli jak dobrze na szybko liczę nie nastąpi luka w Pani prawie do renty rodzinnej.

Zwracam uwagę, że to, że do renty będziecie uprawnione obie- kwotowo niewiele zmieni na plus, niż w przypadku gdy rentę będzie miała tylko córka.

* nastąpiłoby to wcześniej gdyby córka porzuciła naukę albo wyszła za mąż przed 18 urodzinami.
 
alinka18 / 2015-01-26 22:14
Ooo!!! Byłoby super!Będę z utęsknieniem czekać na dsecyzję ZUS.Chociaż pani w Zusie proponowała żebym ja jednak nie przyumowała renty rodzinnej tylko ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy i tak będzie korzystniej - no chyba że nie dostanę renty chorobowej wtedy podzielić się z córką rodzinną.Już kiedyś byłam na rencie chorobowej ale orzecznik uznał że jestem zdrowa w marcu a w maju trfiłam przypadkiem do tej samej pani doktor na badania wstępne do pracy ale mi nie podpisała zgody na pracę.Szepnęła mi natomiast żebym starała się nadal o rentę chorobową bo do żadnej pracy się nie nadaję -astma,nie mam prawego stawu barkowego,brak ścięgna,kręgosłupi szyjny i lędźwiowy,jestem po operacji narządów rodnych-podobno guz nie był złośliwy,zwyrodnienia stawów kolanowych,od roku depresja jeszcze.Pracuję ze stawką najniższej krajowej z tego jeszcze dojeżdżam do pracy 55km w jedną stronę,pracuję z bronią w ręku.Boję się- drugi miesiąc jestem na zwolnieniu lekarskim i jeszcze w styczniu złamałam rękę.Przepraszam !!
Odezwę sie zaraz jak tylko dostanę decyzję z ZUS .Dziękuję za odrobinę nadziei.
 
wiwan / 2015-01-26 22:23 / Tysiącznik na forum
No więc obecnie (zasiłek chorobowy) rzeczywiście niekoniecznie wnioskować o rentę rodzinną dla siebie.

Co do
nie przyumowała

Jeśli złożyła Pani wniosek w imieniu swoim i córki- i taka byłaby decyzja-to byłby to wniosek o wyłączenie z kręgu uprawnionych.
Jeśli złożyła Pani wniosek tylko w imieniu córki- w dowolnym czasie można złożyć kolejny wniosek- tym razem o rentę dla siebie.
 
alinka18 / 2015-01-26 22:32
Oczywiście złożyłam wniosek w imieniu swoim i córki.Na rentę chorobową owszem ale to potrwa ponieważ kolejki do lekarzy są potężne,więc nie zależy to tylko ode mnie. Podobno zawsze mogę przejść z jednej na drugą rentę bez problemu?Będę się martwić jak będzie decyzja.Dziękuję raz jeszcze.
 
wiwan / 2015-01-26 22:39 / Tysiącznik na forum
Nie do końca zawsze, bo orzeczenie o niezdolności do pracy może być przecież okresowe, a nie stałe.
Natomiast w czasie 'trwania' orzeczenia tj. w Pani konkretnym przypadku posiadania prawa do dwu świadczeń jednocześnie -można zmieniać to, które z nich realizuje się w postaci już pieniężnego pobierania pieniędzy.
 
alinka18 / 2015-01-27 13:21
Ależ oczywiście orzeczenie o niezdolności do pracy będzie pewnie okresowe i nie więcej niż rok jeżeli naturalnie będzie!
Natomiast podobno mogę wówczas wybrać pomiędzy wariantem dla mnie lepszym i zrzec się na córke renty rodzinnej na okres mojej renty chorobowej a sama pozostać przy chorobowej.Gdybym nie dostała kontynuacji chorobowej to wracam na rentę rodzinną?Ale to na razie abstrakcja,za daleko się zapędzam.poczekajmy,zobaczymy jak sytuacja się rozwinie.Dziękuję,odezwę się pewnie niebawem.
 
wiwan / 2015-01-27 13:26 / Tysiącznik na forum
Uściślijmy- nie 'zrzec na rzecz', ale złożyć wniosek o wykluczenie (siebie) z kręgu uprawnionych do renty, co spowoduje ponowne ustalenie jej wysokości dla pozostałych uprawnionych ( tu :1 ).
 
alinka18 / 2015-01-27 13:51
Ok, to chyba nie najlepszy wariant dla mnie.Mam rozumieć że w moim konkretnym przypadku najlepszym wyjściem byłoby żeby córka dostała prawo do renty rodzinnej,poczekać do ukończenia mojego 50 roku życia i wówczas również sama będę mieć prawo do takiej renty rodzinnej prawie bezterminowo? Chyba najbardziej bezpieczne wyjście? To tak podsumowałam w ogromnym skrócie.
 
wiwan / 2015-01-27 14:00 / Tysiącznik na forum
Raczej poczekać, aż prawo utraci córka- ze względu na osiągnięcie 25 lat.
Pani prawo wg. obecnego stanu prawnego i podanych dat będzie bezterminowe. Oczywiście wraz z wiekiem emerytalnym można 'przejść' na emeryturę, o ile w ogóle będzie miało to sens finansowy- tj. jeśli na rencie będzie Pani po prostu pracowała, brała zlecenia itd. Czyli jeśli uzyskana emerytura będzie większa niż Pani renta rodzinna w tym czasie.
 
alinka18 / 2015-03-04 17:10
Witam,rozmawialiśmy na forum końcem stycznia na temat renty rodzinnej i dziś dostałam decyzję z ZUS-u przyznającą rentę dla mnie i córki???Jestem zaskoczona że również dla mnie?Wprawdzie tylko do 11.11.2016 ale jednak również i dla mnie?Córka ma do 31.08.2018 roku?
 
wiwan / 2015-03-04 19:06 / Tysiącznik na forum
No więc tak jak pisałem.
Pani decyzja opiewa na okres do dnia pełnoletności córki, bo wtedy zaprzestanie Pani wychowywać dziecko do renty uprawnione. Pani prawo może ustać wcześniej- jeśli córka w tym czasie wyjdzie za mąż, albo utraci swoje prawo do renty na skutek zaprzestania nauki.
Jej decyzja opiewa do końca roku szkolnego, w którym kończy 25 lat.

Jej prawo może ustać wcześniej- na skutek zaprzestania nauki. Może się nieco wydłużyć w związku ze studiami.

I jak napisałem też wtedy- Pani prawo moim zdaniem przekształci się w dożywotnie w sierpniu 2016 r. ( nie wiem dlaczego obecna decyzja już tego nie uwzględnia ) bo skończy Pani 50 lat przed upływem 5 lat od zakończenia wychowywania córki do renty uprawnione

zasiłek dla bezrobotnego

weltes / 2015-01-25 03:34
witam chciałbym się dowiedzieć czy moge uzyskać status bezrobotnego(pobierać zasiłek) jeśli pobieram rente rodzinną(kontynuje nauke zaocznie) w kwocie brutto 844 zł ,na ręke jakieś 730zł
 
wiwan / 2015-01-26 11:19 / Tysiącznik na forum
TAK. Bo wysokość świadczenia nie przekracza* 1/2 aktualnej płacy minimalnej.

O ile oczywiście inne warunki uzyskania statusu bezrobotnego, a potem zasiłku są/będą spełnione.

* warunek z art. 2, ust. 1, pkt 2, ppkt. c) ustawy o promocji zatrudnienia.
 
weltes / 2015-01-27 21:58
chyba już straciłem możliwość uzyskania zasiłku czy jak byłem zatrudniony od 01.07.2013 do 05.07.2014 moge zarejestrować sie jako bezrobotny i w jakiś sposób starać się teraz o zasiłek.pozdrawiam
 
wiwan / 2015-01-28 11:21 / Tysiącznik na forum
A ja mam znać się jeszcze na prawie pracy ;-)))

Zarejestrować można się w dowolnym czasie, jeśli spełnia się warunki uzyskania statusu bezrobotnego- na stronie www każdego PUP je znajdziesz. Gotowość do podjęcia pracy, kwestia dochodów, niepobierania nauki (poza studiami niestacjonarnymi i szkołami dla dorosłych), brak zatrudnienia.

Wśród ww warunków nie ma kwestii czasowej tj. jakiegoś przedawnienia od ostatniego zatrudnienia.

Natomiast okres ten ma ma zdecydowanie znaczenie dla prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Chodzi o główny warunek ubezpieczenia społecznego (składki na FP) od podstawy nie niższej niż płaca minimalna w ciągu min. 365 dni w ciągu ostatnich 18 mc przed rejestracją. Jeśli więc po 5.07 nie miałeś już np. innego etatu, zlecenia- to upływ 1/2 roku sprawia, że nie da się już ww warunku spełnić.

Mimo to rejestracja w PUP ma sens - kwestia pozyskania stażu, przysposobienia zawodowego.
Nie ma sensu jedynie dla ub. zdrowotnego, bo to jest i tak z renty rodzinnej.
 
weltes / 2015-01-31 14:12
wielkie dzieki po raz drugi pomogłeś pozdrzawiam
:):)
 
Alicja164 / 94.254.128.* / 2015-01-24 14:21
Od 5 lat otrzymuje rentę rodzinną po ojcu z tego względu ze się uczę . Zaszłam w ciąże ale nie mam zamiaru rezygnować ze studiów . I tu moje pytanie . Czy rentę nadal będę otrzymywać jeżeli urodze dziecko i będę nadal się uczyć ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-02-04 10:58 / Tysiącznik na forum
Urodzenie dziecka samo z siebie niczego nie zmienia w prawie do renty rodzinnej, przy zachowaniu innych warunków jej otrzymywania.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Weronika527 / 46.112.224.* / 2015-01-21 04:36
Witam, mam 20 lat i w tym miesiącu rezygnuję ze studiów. Od października zamierzam studiować na innym kierunku, jednak w czerwcu kończę 21 lat. Moja mama uważa, że jeśli nie podejmę studiów przed ukończeniem 21 roku życia, renta rodzinna przestanie mi przysługiwać, niezależnie od tego czy w październiku podejmę kolejne studia. Czy to prawda? Będę wdzięczna za odpowiedź :)
 
wiwan / 2015-01-21 10:30 / Tysiącznik na forum
Uzyskanie wieku 21 lat nijak nie wpływa na zmianę prawa do renty rodzinnej. Jeśli chodzi o rentę dzieci- to znaczenie ma ich wiek 16 i 25 lat.
Jeśli chodzi o rentę wdowy to znaczenie ma jej wiek 45/50 lat i wiek dziecka 18 lat.

Zatem ponownie uzyskasz prawo do renty od października 2015 jeśli odpowiednio szybko doniesiesz zaświadczenie o studiów podjęciu.

Teraz oczywiście masz obowiązek poinformować ZUS o zaprzestaniu studiowania, renta za miesiące po zaprzestaniu będzie nienależna.
 
Weronika527 / 46.112.224.* / 2015-01-22 02:26
Zdaję sobie z tego sprawę i dziękuję za szybką odpowiedź :)

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

EWE... / 176.101.143.* / 2015-01-13 15:39
DZIEN DOBRY! MOJA SIOSTRA ZMARLA W TYM ROKU MAJAC 38 LAT ZOSTAWILA MEZA I DWOJE DZIECI 6 LAT I 2 LATKA. SIOSTRA PRZEZ OKOLO 10 LAT PRACOWALA NA 1/4 ETATU ZACZELA PRACE ZARAZ PO SZKOLE PO 10 LATACH PRZESTALA PRACOWAC BO ZASZLA W CIAZE Z PIERWSZYM DZIECKIEM POTEM JUZ NIE WROCILA DO PRACY. CZY DZIECIA NALEZY SIE RENTA RODZINNA PO MATCE??? PROSZE O ODPOWIEDZ, Z GORY DZIEKUJE.
 
wiwan / 2015-01-13 19:16 / Tysiącznik na forum
Nie podała Pani konkretnych dat, ale tak z grubsza już widać, że prawa do renty rodzinnej nie będzie, bo:
- zmarła nie miała w ciągu ostatnich 10 lat przed śmiercią min. 5 lat ubezpieczenia (emerytalno-)rentowego, a nie miała w chwili śmierci 25 lat składkowych, co z warunku "5/10" by zwalniało.
ANI
- śmierć nie nastąpiła w czasie ubezpieczenia (emerytalno-)rentowego ani do 18 mc od jego ustania, a nie miała 20 lat stażu ubezpieczeniowego, który zwalniałby z warunku "18 mc)
 
Ja22222 / 31.2.90.* / 2015-02-17 23:08
Witam :-)
Mam pytanie mój chłopak zmarł w wieku 21 lat gdy byłam z nim w 5 miesiącu ciąży
Czy mogę starać się o rente rodzinna dla córeczki ?
z dokumentów które otrzymałam od jego pracodawcy wynika że miał przepracowane 2 lata ale na umowe śmieciowca.
Niby dwa dni przed śmiercią została zapłacona za niego składkana Zus.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-02-18 14:30 / Tysiącznik na forum
To, że dziecko było nienarodzone nie powinno być przeszkodą. Bo z ustawy nie wynika takie wyłączenie dla 'nasciturusa' jak się prawnie taki podmiot prawa nazywa- nie wynika.

No i jest już orzecznictwo sądów w tym zakresie- głównie przytacza się uchwałę Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1987 r., sygn. akt. III PZP 36/87 , choć dotyczyła ona prawa do odszkodowania dla dziecka z tyt. śmierci jego ojca na skutek wypadku przy pracy, która nastąpiła przed jego urodzeniem.

W razie decyzji odmownej z tego powodu- odwołanie do sądu pracy/ub. społecznych. Potrzebne do wniosku będzie ustalenie ojcostwa. No i renta dopiero od urodzenia dziecka.
---------
Natomiast za mało wiemy o warunkach 'po stronie' zmarłego. Co to znaczy 'smieciowa' ?
Jeśli ma Pani na myśli zlecenie, to czy przypadło ono na czas, gdy zmarły był uczniem/studentem ? Dzieło ?

Czy śmierć nastąpiła w jej czasie, czy po zakończeniu. Jeśli tak- to jaki okres upłynął od zakończenia do śmierci ?
 
Aniaxx / 80.50.144.* / 2015-01-09 17:57
Witam. W kwietniu 2014 roku skończyłam technikum i postanowiłam zrobić sobie rok przerwy od nauki a we wrześniu 2014 roku zmarła mi mama. Rentę po niej dostaje mój młodszy brat. Ja w październiku 2015 roku chciałabym iść na studia i zastanawiam się czy mi także nalezałaby sie renta? Dziękuję za szybką odpowiedź
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-01-12 12:23 / Tysiącznik na forum
Tak, należałaby się. Bo jak rozumiem wieku 25 lat jeszcze nie osiągnęłaś i w październiku mieć nie będziesz.
Tyle, że spowoduje to obniżenie renty dla brata. W kwotach brutto- do 45/85 renty jaką będzie miał we wrześniu- czyli po tegorocznej marcowej waloryzacji. Twoja część będzie identyczna jak jego po tym obniżeniu.

w kwotach netto wygląda to inaczej, ze względu na odrębne opodatkowanie każdej z części renty.
 
Aniaxx / 83.23.251.* / 2015-01-15 22:45
Ale słyszałam, że prawo nie działa wstecz i skoro cała kwota została przyznana bratu to tej decyzji się już nie zmieni.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-01-16 11:45 / Tysiącznik na forum
To NIE będzie działało przecież wstecz. Renta po zmarłym jest formalnie jedna, dzielona technicznie na aktualną liczbę uprawnionych. Przecież nie będzie kwestii obniżania świadczenia brata za miesiące SPRZED Twojego włączenia do kręgu uprawnionych.

To, że decyzja dla brata opiewająca np. na okres do 30 września i na kwotę np. 844,45 zł brutto, nie oznacza- że kwota ta nie wzrośnie od marca (bo wejdzie waloryzacja), albo że renty tej nie utraci w kwietniu, jeśli ma skończone 16 lat i porzuci szkołę....

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

kkttoośś / 31.42.14.* / 2014-12-08 13:57
witam. Moja starsza siostra zrezygnowała w tym roku ze szkoły jak i zarówno z renty rodzinnej po ojcu. Czy renta będzie przysługiwała mi teraz w całej kwocie (moja+siostry) ?
 
wiwan / 2014-12-08 14:38 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, że Ty nadal jesteś do renty uprawniony, tj. dotąd ją pobierałeś.
Tak, będzie to "cała kwota", co nie oznacza prostej sumy dotychczasowych kwot netto.
Bo kwota brutto spadnie o 1/18 w stosunku do sumy kwot brutto pierwotnej, ale dla wyliczenia kwoty netto będzie już uwzględniana jedna kwota miesięczna zmniejszająca podatek, jedna składka zdrowotna.
 
kkttoośś / 31.42.14.* / 2014-12-08 14:56
A czy renta automatycznie przyjdzie większa? Czy trzeba iść do ZUSu ?
 
wiwan / 2014-12-08 15:05 / Tysiącznik na forum
Nie trzeba, jeśli jak napisałeś siostra zrezygnowała z renty- tj. zawiadomiła Zakład (do czego była zobowiązana) o przerwaniu nauki.
 
kkttoośś / 31.42.14.* / 2014-12-08 15:13
dziękuję za odpowiedź :)

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

kika613 / 89.230.8.* / 2014-12-04 22:35
Wiwan jeżeli dobrze zrozumiałam 9 marca składam wniosek o przeliczenie i podział renty, biorę przez 3 miesiące a następnie 1 lipca kolejny już tylko na siebie mimo że wtedy minie 5 lat od śmierci męża.Dziękuję za odpowiedż.
 
wiwan / 2014-12-05 10:45 / Tysiącznik na forum
Tak. W lipcu nie zmienia się Pani prawo do renty- zmienia się (tj. ustaje) prawo syna oraz zmienia się techniczny podział/kwota świadczenia.
W związku ze spełnieniem warunku uzyskania 50 lat nie później niż 5 lat od śmierci męża- Pani prawo będzie dożywotnie- lub do uzyskania i wybrania innego świadczenia (swojej emerytury, renty z tyt. niezdolności).

Ps. wniosek o rentę można złożyć nawet na 30 dni przed spełnieniem warunków uzyskania renty- a więc już w lutym.

Jak rozumiem wynagrodzenie z etatu ma Pani nie wyższe niż 2646,80 zł brutto
 
grazynamaus / 217.99.119.* / 2015-01-28 23:43
jak rozumie mozna zarobic 2646,80 pobierajac rente rodzinna
 
wiwan / 2015-01-29 10:55 / Tysiącznik na forum
Nie tak.
Można dorabiać ile się chce, tyle że dodatkowe przychody (podlegające co do zasady skł. społecznym, czyli np. nie wlicza się najmu garażu) jeśli przekraczają limit 70% przeciętnego wynagrodzenia- powodują zmniejszenie kwoty świadczenia, a limit 130%- całkowite zawieszenie wypłaty.

Obecnie (grudzień 2014- luty 2015) ten pierwszy próg to jest to właśnie 2646,80 zł brutto/mc. Co 3 miesiące w ślad za danymi GUS kwota ta się zmienia.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

kika613 / 89.230.8.* / 2014-12-04 20:54
Syn urodzony w czerwcu 1991r. Studia magisterskie renta przyznana do 30 czerwca 2015r.Mąż był na rencie z ZUS zmarł 17 maja 2010r. Ja pracuję ubezpieczona w ZUS ur. 8 marca 1965r.
 
wiwan / 2014-12-04 21:43 / Tysiącznik na forum
Tak, uzyska Pani prawo do renty rodzinnej po ukończeniu 50 lat, bo nastąpi to nie później niż 5 lat od śmierci męża- a taki jest warunek- z art. 70, ust. 2 Ustawy emerytalnej.

Zatem rzeczywiście możecie dzielić się rentą przez krótki czas 'na zakładkę'.

Ale zwracam uwagę, na kwestię zmniejszania/zawieszania jej wypłaty skoro Pani pracuje, a więc uzyskuje przychody podlegające ub. społecznym. Są tu limity kwotowe.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

kika613 / 89.230.8.* / 2014-12-04 00:26
Proszę o pomoc ,syn ma przyznaną rentę do 30 czerwca 2015r koniec studiów, ja kończę 50lat 8 marca 2015r ur. 8 marca 1965r.czy dostanę rentę po połowie z synem a od czerwca w pełnej wysokości
 
wiwan / 2014-12-04 11:14 / Tysiącznik na forum
Odpowiedź niemożliwa bez podania daty urodzin syna i daty śmierci męża (jak rozumiem).

Nie wspomina Pani o kwestii swojej niezdolności do pracy- zatem jej nie ma ?
 
renta dla wnuczku / 88.156.187.* / 2014-11-21 01:50
czy wnuczka moze dpstac rente po dziadku?mieszkala z nim pd urodzenia jej matka wychoeuje ja dziecko ma 4lata wiec matka jest z nia nie pracuje bo ciezko zdobyc jej prace ktora pogodzi z przedszkplem.nikt jej nie pomaga.dziecko ma zasadzone alimenty od ojca ktprych ten nie placi. to dziadek byl ojcem dla dziecka pomagal w utrzymaniu i zapewnial dach nad glowa wnuczce i jej matce
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-11-21 10:24 / Tysiącznik na forum
Niestety moim zdaniem nie, bo konieczny byłby warunek przyjęcia przez dziadka owej wnuczki na wychowanie (min. rok przed śmiercią)oraz warunek braku możliwości jej utrzymania przez rodziców. Obecność i jak sama Pani pisze wychowywanie wnuczki również przez jej matkę trudno uznać za sytuację przyjęcia na wychowanie przez dziadka. Z kolei alimenty stanowią jakieś utrzymanie.

Powyższe z art. 67 ustawy emerytalnej.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by wniosek rentowy złożyć.

Ps. Jeśli do renty uprawniona jest wdowa- babcia wnuczki i ją pobiera/będzie pobierać- to brak prawa do renty dla wnuczki tylko minimalnie zmienia kwestię finansową w rodzinie- bo dla dwu osób jest ona tylko o 1/17 wyższa niż dla osoby jednej.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Anaaaa / 178.37.28.* / 2014-11-19 23:11
Witam. Mam pytanie. Od wielu lat pobieram rente po zmarlym ojcu. W grudniu moja mama przejdzie na rente rodzinna wiec zostanie ona podzielona na pół. Chcialabym wziac kredyt, moim dochodem jest tylko renta. dowiedzialam sie ze moge go dostac lecz jak na razie podalam cala kwote ktora przypada mi. Jesli zostanie ona podzielona i ja dostane tylko pol tej kwoty to bedzie mialo to wplyw na kredyt? Dostane go? Bardzo prosze o odp.
 
wiwan / 2014-11-20 09:19 / Tysiącznik na forum
Ależ to nie jest kwestia emerytalna, ubezpieczeniowa tylko....bankowa. Czyli nagłe i stałe zmniejszenie dochodów w trakcie badania zdolności kredytowej. Więc "tutaj" tej odpowiedzi nie uzyska Pani szybko.

Pytanie na ten dział:

http://www.money.pl/forum/grupa,14,0,0,40,0,kredyty.html

lub

http://www.money.pl/forum/grupa,47,0,0,40,0,bankowe.html

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

TOSIA 2000 / 31.61.136.* / 2014-11-11 17:26
w lipcu 2012 roku zlozylam wniosek o rente rodzinna dla corki po zmarlym ojcu ale dostalam odmowe(kwiecien 2013),wiec od razu sie odwolalam i zlozylam ponowny wniosek o rente rodzinna w drodze wyjatku i czekalam do wrzesnia 2014 ,dostalam pismo z zus-u(IX'2014,iz nalezy sie jednak renta ale w trybie zwyczjnym a nie w drodze wyjatku i otrzymalam wyrownanie od maja'13.Moje pytanie ;dlaczego dostalam wyrownanie maja'13 a nie od dnia zlozenia wniosku do zus-u czyli od lipca 2012/
 
wiwan / 2014-11-11 22:43 / Tysiącznik na forum
Nie wiem, bo nie znamy sprawy np. tego z jakiego powodu pierwotna decyzja nie została wydana w sierpniu 2012 ? Skoro w trybie ustawowym było na to 30 dni, ewentualnie więcej- ale musiało dojść do wezwania przez ZUS do uzupełnienia dokumentacji itd.

Czy w okresie lipiec 2012- kwiecień 2013 córka na pewno spełniała warunek uzyskania renty rodzinnej ?
 
TOSIA 2000 / 31.61.140.* / 2014-11-12 21:43
okres ubezpieczenia w ostatnim dziesiecioleciu byl za krotki dlatego dostalam decyzje odmowna,wiec napisalam o rente w drodze wyjatku i w Warszawie w Departamencie Swiadczen Wyjatkowych stwierdzono,ze jednak nalezy sie corce normalna renta
 
wiwan / 2014-11-12 21:53 / Tysiącznik na forum
Jeszcze raz- co działo się w tej sprawie w okresie sierpień 2012- wydanie decyzji odmownej (kwiecień 2013).

Jeśli w trybie 'normalnym' to czy wskazano na konkretny artykuł ustawy oraz przyczynę błędu decyzji pierwotnej- tj. jednak zmarły miał owe 5 lat stażu w ciągu ostatnich 10 lat przed śmiercią, lub miał łącznie min. 25 lat stażu lub śmierć była następstwem wypadku w drodze do/z pracy.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

anna 29 / 82.160.111.* / 2014-11-10 18:20
Witam. W wieku 29 lat zginął mój mąż. Zostałam z dwójką małych( 2 tyg synem i 3 letnią córką)dzieci.Dzieci dostały rentę po ojcu.Ja w chwi;i śmierci męża byłam na urlopie macierzyńskim. Teraz ten urlop sie kończy i jestem zmuszona pójść na bezpłatny urlop wychowawczy ponieważ nie mam z kim zostawić dzieci. Czy mi przysługuje w tej sytuacji renta po mężu?
 
wiwan / 2014-11-11 22:38 / Tysiącznik na forum
Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracowniczym niezależnym od renty rodzinnej.

Jako wdowa wychowująca dziecko uprawnione do renty rodzinnej po swoim ojcu/Pani mężu ma Pani prawo do r. rodzinnej. Można ją łączyć z u. wychowawczym.

Tyle, że kwotowo niewiele Pani uzyska, bo renta brutto dla 3 osób będzie wyższa jedynie o 1/18 od tej dla dwu osób.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Paweł953 / 83.4.118.* / 2014-11-07 16:54
Witam,dostaję rentę rodzinną z racji faktu, że się uczę. Od listopada moja mama jako wdowa przechodzi również na rentę rodzinną. Czy w tym wypadku będziemy dostawać jedną wspólną rentę czy każde z nas z osobna?
 
wiwan / 2014-11-07 19:06 / Tysiącznik na forum
W sensie ubezpieczeniowym jest to jedno świadczenie wspólne, pochodna świadczenia osoby zmarłej.
Ale w sensie 'technicznym' podzielone na dwie transze, kwoty, przelewy. W sensie podatkowym i na potrzeby np. progu dochodowego dla stypendium- są to osobne dochody.
 
Paweł953 / 83.4.146.* / 2014-11-08 13:29
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie: czy kwota mojej renty po przejściu mojej mamy na rentę ulegnie zmianie? I czy konieczny jest jakiś wniosek o podzielenie renty i przesyłanie jej na konto każdego z nas z osobna? Czy po prostu renta nadal będzie przychodziła do mnie na konto?
 
wiwan / 2014-11-10 12:28 / Tysiącznik na forum
Tak, zmieni się zasadniczo bo w kwotach brutto razem dostaniecie o 1/17 więcej, ale podział sprawi, że Tobie pozostanie 9/17 dotychczasowej kwoty brutto. Netto przełożenie jest inne bo, wchodzi zaokrąglenie na potrzebę PIT no i osobne kwoty zmniejszające podatek (46,33 zł).

Matka we wniosku rentowym podaje co do zasady swoje konto.
 
Angela995 / 46.77.124.* / 2014-10-17 07:25
Witam, mam taki problem ze jestem w trakcie kończenia 4klasy technikum dalej chce isc do szkoly zaocznej lecz nie wiem czy wysokosc mojej renty rodzinnej zostanie zmniejszona czy w ogóle nie będzie mi się należała. Proszę o pomoc
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-10-17 11:25 / Tysiącznik na forum
Tryb szkoły- dzienna/ wieczorowa/ zaoczna, czy studiów- stacjonarne/ niestacjonarne jest BEZ wpływu na prawo do renty rodzinnej jak i na jej wysokość.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

pfffaga / 2014-10-14 19:34
Witam, Mam 24 lata do połowy przyszłego roku przysługuje mi renta rodzinna. Decyzja o jej przyznaniu została jednak wydana na podstawie zaświadczenia ze studiów które podjęłam w czerwcu zeszłego roku (2013) i powinny trwać do końca 2015 roku. W lipcu tego roku (2014) zostałam jednak skreślona z listy studentów, w międzyczasie w kwietniu (2014) podjęłam studia zaoczne na innej uczelni - drugi kierunek, z których dotychczas nie zostałam wyrzucona ale nie planuję dalszego kontynuowania nauki, więc również zostanę skreślona. Od października tego roku rozpoczęłam naukę na trzecim kierunku studiów, które zamierzam kontynuować. Stąd moje pytanie czy muszę zanosić do KRUSu zaświadczenia o skreśleniu z jednego kierunku, przyjęciu na inny itd. Skoro kontynuowałam cały czas naukę i nie było okresu kiedy nie byłam studentką. Nadmienię jeszcze, że w informacji dołączonej do decyzji o przyznaniu renty jest napisane jedynie że należy poinformować KRUS o zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę powyżej 16 lat, a także o skorzystaniu z urlopu dziekańskigo. Czy w takim wypadku powinnam donieść jakieś dokumenty? A jeśli tak to czy będzie stanowiło problem to, że dostarczę je dopiero teraz, a nie od razu po skreśleniu z pierwszego studiowanego kierunku? Z góry dziękuję za pomoc
 
wiwan / 2014-10-15 13:33 / Tysiącznik na forum
Co do zasady powinny były być chronologicznie dostarczane zaświadczenia o podjęciu studiów w nowych szkołach oraz oświadczenia o zakończeniu studiów w dotychczasowych.

Konsekwencji obecnie dla Twojej renty (prawo/wysokość) nie będzie- bo ustawowy warunek wieku i nauki był non stop spełniony.

Chodzi o to, że KASA może uzyskiwać informacje 'ponad' głową rencisty i inaczej byś się na tę kwestię zapatrywała, gdyby KASA uzyskawszy info o skreśleniu, a nie mając zaświadczenia podjęciu nowych studiów rentę... wstrzymała.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

gonia.pod / 82.139.15.* / 2014-09-22 09:45
Witam, w tym roku kończę 25 lat tzn w październiku, renta przysługuje mi do końca września. Chcuiałabym zapisać sie na studia podyplomowe czy renta zostanie mi przedłużona? zapisy sa do konca wrzesnia a zajęcia dopiero od października co w takiej sytuacji mam zrobić? w tym roku wyszłam za mąż czy przysługuje mi renta rodzinna czy zarobki męża będa brane pod uwagę?
 
wiwan / 2014-10-08 07:24 / Tysiącznik na forum
Dochody męża i stan cywilny nie mają znaczenia dla prawa dziecka (dorosłego) do r. rodzinnej jak i jej wysokości.

Co do studiów podyplomowych- nie są to studia wyższe w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a co za tym idzie nie dotyczy ich przedłużanie (do końca ostatniego roku) prawa do r. rodzinnej ponad 25 rok życia z art. 68, ust. 2 ustawy emerytalnej.

Pozostaje zatem kwestia prawa do renty jedynie za październik- moim zdaniem doniesienie do ZUS oświadczenia o podjęciu tych studiów + zaświadczenie o wpisie na listę studentów, a obecnie już zaświadczenia o rozpoczęciu studiów da prawo do r. rodzinnej za październik. Za listopad i kolejne miesiące już nie.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

ala675 / 83.14.161.* / 2014-09-19 14:11
Witam mam następujące pytanie:
w maju tego roku zmarł mój dziadek, który wspólnie z moją babcią mnie wychowywał.Mam matkę, która nigdzie nie pracuje, ojciec mieszka za granicą i płaci mi alimenty.Od najmłodszych lat mieszkałam u dziadków, a nie z matką, która sie w ogóle mną nie interesowała i nie interesuje,nadużywa alkoholu do dnia dzisiejszego.Mam 18 lat i jestem uczennicą Liceum Ogólnokształcącego. Babcia po śmierci dziadka poszła do Domu Pomocy Społecznej, bo jest osoba leżącą choruje na SM i wymaga całodobowej opieki. Ja chodzę do szkoły i nie jestem w stanie zapewnić jej wymaganej opieki. Alimenty otrzymuję w wysokości 400 zł miesięcznie. Mieszkam sama w mieszkaniu dziadków. czy moge ubiegać się o wyjatkową rentę rodzinną po dziadku? Nie mam żadnej bliskiej rodziny, oprócz matki, której bardziej zależy na facetach i alkoholu, a nie na mnie.
 
wiwan / 2014-10-08 07:34 / Tysiącznik na forum
Ustawowe wymogi (art. 69 ustawy emerytalnej) renty po dziadku nie są spełnione, bo jak rozumiem nie było formalnego przysposobienia/ustanowienia rodziny zastępczej, są alimenty.
Zawsze jest furtka wystąpienia o świadczenia w drodze wyjątku do prezesa ZUS (poprzez Twój właściwy inspektorat/oddział). Ale najpierw niezbędne jest wystąpienie o rentę na ogólnych zasadach i uzyskanie decyzji odmownej.

Realnie patrząc- pomyśl o wezwaniu ojca do podwyższenia wysokości alimentów, a w razie odmowy o formalnym pozwaniu go do sądu o taki podwyższenie. Przecież obecnie to 95 euro.
 
Xyzd / 94.254.193.* / 2014-09-18 14:49
Witam, mam następujące pytanie:
Mój tata zmarł w lipcu tego roku, złożyliśmy z mama wniosek o rente rodzinna, jednak gdy wyliczyliśmy nie miał on 5 lat skladkowych w ostatnim dziesięcioleciu , jednak miał on spora dokumentacje medyczna i postanowiłyśmy złożyć wszystkie karty ze szpitala do zusu. Wczoraj przyszła odpowiedz od lekarza orzecznika " jest pan trwałe czesciowo niezdolny do pracy od 2008 roku. " czyli wychodzi na to, ze gdyby starał sie o rente za życia , dostałby ja. Moje pytanie brzmi : czy jezeli był trwałe czesciowo niezdolny do pracy nalezy mi sie po nim renta? Czy należałaby sie dopiero wtedy gdyby był on całkowicie niezdolny do pracy? Bardzo proszę o odpowiedz i z góry dziekuje.
Dodam jeszcze ze mam 17 lat i sie uczę.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-18 20:10 / Tysiącznik na forum
Nie ma tu wymogu całkowitej niezdolności,
Jeśli w 2008 r. zatem zmarły spełniał warunek owych 5/10 lat lub miał mniej niż 30 lat- ów warunek, który wstępnie wniosek o rentę zdyskwalifikował został spełniony.

Pozostaje do sprawdzenia czy zatem w owym 2008 r. zmarły był w ub. emerytalno-rentowym lub czy nie minęło więcej niż 1,5 roku od takiego ubezpieczenia. To już po prostu uczyni Zakład przy powtórnym wniosku o rentę rodzinną przy którym dostarczycie to najnowsze orzeczenie.
 
Xyzd / 94.254.144.* / 2014-09-18 20:22
Czyli mamy jeszcze raz składać wniosek o rente z tym orzeczeniem?
Raczej nie miał ubezpieczenia emerytalne rentowego , lecz odprowadzał składki bo wtedy jeszcze pracował , myśle ze to 5 lat w ost dziesięcioleciu od 2008 roku byłoby.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-18 20:58 / Tysiącznik na forum
Niezupełnie do mnie dotarło co zrobiliście w lipcu.
Jeśli:
- złożyliście wniosek, decyzja ZUS była odmowna, nie odwołaliście się- kolejny wniosek.
- sami ów brak warunku 5/10 stwierdziliście, i dopiero złożyliście wniosek wraz z tą dokumentacją medyczną, a orzeczenie teraz otrzymane jest pierwszym odzewem z ZUS- czekacie na decyzję.

Nic o sądzie nie padło, więc nie ma 3 opcji ze wszczętą procedurą odwołania jak rozumiem.
 
Xyzd / 164.126.184.* / 2014-09-18 21:24
Tak właśnie to drugie . Złożyliśmy wniosek , a dzień po złożeniu wniosku dolaczylysmy jeszcze dokumentacje medyczna. Jest to pierwszy odzew od ZUSu.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-18 22:39 / Tysiącznik na forum
No więc to jest na razie orzeczenie lekarza orzecznika. Można w ciągu 14 dni złożyć sprzeciw. Po uprawomocnieniu- ZUS wyda decyzję uwzględniającą również kwestie stażowe/ubezpieczeniowe zmarłego.
 
Xyzd / 94.254.144.* / 2014-09-19 08:48
Ok, a proszę mi jeszcze powiedzieć , bo moje pytanie powstało po przeczytaniu tej informacji na stronie ZUS . " Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy."
Chodzi mi o ostatnie zdanie , o co w nim tak naprawdę chodzi , jeśli to bie jest wymóg do otrzymania renty, zeby osoba zmarla była całkowicie niezdolna do pracy?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-19 09:32 / Tysiącznik na forum
Oznacza to, że jeśli zmarły nie miał w chwili śmierci swojego świadczenia, to rentę rodzinną wylicza się jak hipotetyczną rentę z tyt. całkowitej niezdolności do pracy, jaką w dniu śmierci uzyskałby zmarły. Renta całkowita jest wyższa niż częściowa.

ps. przy tym drugim warunku tj. powstania niezdolności w czasie ub. em.-rent. lub nie później niż 1,5 roku po jego ustaniu. Skoro odprowadzał składki zmarły wtedy, to był "w ubezpieczeniu" ZUS. Nieważne czy z etatu, zlecenia, działalności gospodarczej, czy obowiązkowo-czy dobrowolnie.
 
ZOFIA658 / 79.190.158.* / 2014-10-07 08:22
Witam
mam pytanie-ile lat okresów składkowych i nieskładkowych jest wymagane do przyznania renty rodzinnej po zmarłym mężu w dn 15.06.2011r ,a wniosek został złożony 28.09.2011r. przy całkowitej niezdolności do pracy-25 lat czy 30 lat jak twierdzi ZUS.
 
ZOFIA658 / 79.190.158.* / 2014-10-07 14:01
Nadmieniam ,że sprawa w tej sprawie trwa już 3 lata
 
wiwan / 2014-10-08 07:47 / Tysiącznik na forum
Jak rozumiem zmarły miał ponad 30 lat.
Wystarczy więc jego ogólny staż ubezpieczeniowy...5 lat.

ALE rzeczywiście staż 25/30 pojawia się jako warunek dodatkowy.
Mianowicie;
1. owe ww min 5 lat musi przypaść w ciągu ostatnich 10 lat przed śmiercią. Z owego warunku zwalnia posiadanie przez zmarłego '30 lat okresów składkowych'
2. śmierć musi przypaść najogólniej w okresie ub. rentowego (lub posiadania już innego świadczenia) lub nie później niż 18 miesięcy od ustania owego ubezpieczenia/świadczenia. Z owego warunku zwalnia posiadanie '25 lat stażu tj. okresów składkowych i nieskładkowych'.

Więc najprawdopodobniej ZUS i Pani myślicie o innych okresach.
 
ZOFIA658 / 79.190.158.* / 2014-10-08 09:18
Mój mąż zmarł mając 57 lat. w tym czasie pracował. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy otrzymał już pośmiertnie. Ponieważ nie ma tych 5-ciu lat w ciągu ostatnich 10-ciu lat przed śmiercią, to muszę udowodnić całkowity staż. Ponieważ zmarł 15.06.2011 r. to jest pytanie ile lat muszę udowodnić? czy obowiązuje go już nowa ustawa, która weszła we wrześniu 2011 r? Ja myślę że 25 lat . Wniosek mogę złożyć w ciągu 5 lat, więc data złożenia wniosku nie powinna mieć znaczenia. bardzo proszę o podpowiedż
 
ZOFIA658 / 79.190.158.* / 2014-10-08 14:24
Dodam jeszcze że mój mąż przed śmiercią był zatrudniony na czas nieokreślony i pracował 2 lata 3 miesiące i27 dni
 
wiwan / 2014-10-08 09:54 / Tysiącznik na forum
Czyli chodzi o kwestię nr. 1. Nowelizacja weszła w życie 23 listopada 2011- tj. owe zwolnienie z warunku 5/10 jeśli suma okresów składkowych wyniosła min. 30 lat.
Nie ma ona przepisu przejściowego. Stąd sprawa w sądzie. Ja nie podejmuję się ocenić, czy decyduje data śmierci, czy wniosku.
Zwracam uwagę jednak, że wcześniej nie było zapisu w ustawie o 25 latach jako zwalniającym- było tak w jednostkowych sprawach na skutek indywidualnych orzeczeń sądów, podpierano się w tym uchwałą SN

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;siedmiu;sedziow;sn;izba;pracy;ubezpieczen;spolecznych;i;spraw;publicznych,ia,i,uzp,5,05,7669,orzeczenie.html
 
ZOFIA658 / 79.190.158.* / 2014-10-08 14:35
w pierwszej decyzji zaliczono 14lat pracy.obecnie 24 lata.w uzasadnieniu podano że przepisu podanego w pkt1 nie stosuje się dla ubezpieczonych całkowicie nizdolnych do pracy, którzy udowodnili okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 25lat
 
ZOFIA658 / 79.190.158.* / 2014-10-09 09:11
Art.57.1. renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełni łącznie następujące warunki:
1)jest niezdolny do pracy
2)ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy
3) niezdolność powstała..............
2. przepisu ust.1pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego .który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy dla mężczyzn-25lat
 
wiwan / 2014-10-09 13:13 / Tysiącznik na forum
To kiedy powstała niezdolność do pracy (a w przypadku r. rodzinnej- śmierć) to odrębna kwestia od kwestii 5 lat stażu w ostatnim dziesięcioleciu.
 
ZOFIA658 / 79.190.158.* / 2014-10-09 09:33
czy mam rozumieć -jeżeli mój mąż był całkowicie niezdolny do pracy w chwili śmierci i udowodnię ,że całkowity staż jego pracy wynosił 25lat to przysługuje renta?
 
ZOFIA658 / 79.190.158.* / 2014-10-09 13:57
proszę o podpowiedż
 
wiwan / 2014-10-09 19:20 / Tysiącznik na forum
Już ją, a raczej je Pani uzyskała.

Ustawowy warunek 25 lat stażu ubezpieczeniowego, który zwalnia z konieczności tej, by śmierć/niezdolność nastąpiła w trakcie ubezpieczenia lub nie później niż 18 mc od ustania ubezpieczenia w przypadku Pani męża jest w ogóle bezprzedmiotowa skoro zmarł będąc w zatrudnieniu, a więc w trakcie ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Pani problem z rentą rodzinną polega na tym, że zmarły nie spełnił DRUGIEGO warunku- tj. posiadania owych min. 5 lat stażu w ciągu ostatnich 10 lat przed śmiercią. Warunku tego nie musi spełniać ubezpieczony/zmarły który ma samych okresów składkowych łącznie min. 30 lat. I jest to jak już wiemy przepis w miarę nowy.

Przytoczyłem orzecznictwo SN- dość mocne (skład 7 sędziów) więc z większą szansą na jego zastosowanie w Pani procesie sądowym- że fakt posiadania 25 lat stażu (lata składkowe+nieskładkowe) już też do zwolnienia z warunku 5/10 wystarcza.

Ale nie ma tu automatyzmu- zapisu takiego nie ma i nie było w ustawie. To jest uchwała SN w konkretnej sprawie.

Zatem uzyska Pani prawo do renty jeśli owe 25 lat stażu Pani wykaże ORAZ jeśli sąd w Pani konkretnej sprawie podpierając się uchwałą SN wyda taki wyrok. Uchwała ta była wiążąca dla tamtej sytuacji, dla owego sądu okręgowego w Suwałkach.
 
ZOFIA658 / 79.190.158.* / 2014-10-10 07:31
Dziękuję bardzo, bardzo.
 
Xyzd / 94.254.144.* / 2014-09-19 10:20
Rozumiem,czyli chodzi tu o to ze będę miała niższa rente przez to ze był tylko czesciowo niezdolny do pracy? I wyliczona ona zostanie z 75% renty całkowitej jaka by otrzymał . Kurczę , teraz takie problemy gdyby die za życia starał o ta rente a nie pił nie miałabym żadnego problemu, a teraz starać sie musimy za niego .
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-19 10:23 / Tysiącznik na forum
Nie. Odwrotnie.
 
Xyzd / 31.175.253.* / 2014-09-19 11:00
To znaczy jak odwrotnie?

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Karcia95 / 2014-09-12 19:15
a co jeśli dostawaliśmy wcześniej alimenty (ja i moje rodzeństwo)? nie ma to już żadnego znaczenia?
będą z tego powodu jakieś konsekwencje, że kasa nie wstrzymała mi wcześniej tych pieniędzy? (gdy ukończyłam 18 lat)
 
wiwan / 2014-09-15 12:02 / Tysiącznik na forum
Alimenty mają znaczenie dla prawa do r. rodzinnej dla rozwódki/rozwodnika oraz dla prawa dla odszkodowania powypadkowego dla osób, które nie są dziećmi/małżonkiem zmarłego na skutek takiego wypadku.

Nie mają znaczenia dla kwestii zawieszania renty. Nawet w przypadku, gdy Kasa na skutek swego błędu wypłacała świadczenie, które okaże się nienależnym - podlega ono zwrotowi nawet za 3 lata wstecz. Tyle, że bez odsetek.

Po prostu w Twoim przypadku należy skutecznie przekonać Kasę, o owym nieprowadzeniu dz. rolniczej w latach poprzednich i na przyszłość pamiętać, że jako współwłaściciel gospodarstwa o takiej wielkości podlegasz Ustawie o ub. społ. rolników, że ustawa ta stosuje domniemania, że posiadacz ziemię uprawia, a więc podlega KRUS. I tak naprawdę uwolnisz się od tego z Kasą związku zbywając trwale (darowizną, sprzedażą) swój udział.

Więcej:

http://msp.money.pl/wiadomosci/podatkip/artykul/kiedy;nie;trzeba;placic;krus,61,0,428349.html

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Karcia95 / 2014-09-12 16:35
oczywiście chodzi mi o rentę z KRUSu. Czy zostanie ona wstrzymana? (jest to ok. 230zł/os)
 
wiwan / 2014-09-12 17:03 / Tysiącznik na forum
Przeczytaj w tym wątku wczorajsze pytanie 'forever144' i udzieloną odpowiedź.

Nie jest przeszkodą Twój wiek skoro się uczysz, ale formalne ustawowe domniemanie, że jako (współposiadacz) gospodarstwa dz. rolniczą prowadzisz, a co za tym idzie renta powinna być wstrzymana już dawno- no chyba, że obowiązków informacyjnych dopełniliście i Kasa oświadczeń nie podważała.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

Karcia / 217.8.185.* / 2014-09-12 16:20
Witam, mam 19 lat. Moi rodzice byli współwłaścicielami pola 3.29 ha, po czym się rozwiedli a ojciec płacił nam alimenty. Gdy miałam 15 lat tata zginął w wypadku. Mama dostała 4/8 wspomnianego wyżej majątku a ja i trójka mojego rodzeństwa po 1/8. Czy mam prawo jeszcze do renty rodzinnej po zmarłym ojcu, jeżeli uczę się w ostatniej klasie technikum? Proszę o szybką pomoc
 
krystianooo / 95.41.46.* / 2014-09-12 12:56
Witam wszystkich chcialbym,sie dowiedzieć czy jak podejmę studia podyplomowe. Które zaczynaja sie od października a renete mam do grudnia tego roku to co wtedy przedluzaja renete czy juz nie bo nie wiem czy to ma sens dalszej nauki
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-12 13:11 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, że w grudniu masz 25 urodziny.
Zatem prawo do r. rodzinnej NIE zostanie przedłużone. Studia podyplomowe nie są studiami wyższymi w rozumieniu Ustawy prawo o szkol. wyższym, a co za tym idzie w rozumieniu art. 68, ust. 2 ustawy emerytalnej. A tylko studiów wyższych dotyczy owo przedłużanie prawa do renty ponad 25 lat- do końca roku akademickiego, jeśli jest on rokiem ostatnim studiów.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

forever144 / 79.185.127.* / 2014-09-11 18:40
Witam,
Proszę o pomoc. Otrzymuje rentę rodzinną po mamie, która zmarła gdy miałam 9 lat. Opiekował się mną tata. Dwa lata temu, gdy miałam 17 lat zginął w wypadku. Po jego śmierci otrzymałam spadek, który dzieli się także na dzieci z wcześniejszego małżeństwa (dom + ok 3 ha pola). Obecnie otrzymuję także dodatek jako zupełna sierota. Studiuję. Czy w takim przypadku KRUS może mi odebrać jedyne pieniądze z jakich się utrzymuję? Chce nadmienić, iż całe gospodarstwo od dwóch lat nie jest użytkowane.
 
wiwan / 2014-09-11 19:52 / Tysiącznik na forum
Odebrać z jakiego tytułu ???

Chodzi o składki za ub. rolnicze ? O niezaprzestanie dz. rolniczej? Renta rodzinna jest z KRUS czy z ZUS ?
 
forever144 / 79.185.127.* / 2014-09-11 19:58
KRUS.
 
wiwan / 2014-09-11 20:11 / Tysiącznik na forum
Czyli kwestia zawieszenia wypłaty renty na podstawie art. 28 ustawy o ub. społecznym rolników z powodu niezaprzestania dz. rolniczej.

Formalnie po roku od odziedziczenia gospodarstwa wypłata renty powinna była być zawieszona. No chyba, że wcześniej dz. rolniczej trwale się zaprzestało ( tu jak rozumiem w ogóle nie podjęło ). Miałaś obowiązek poinformować Kasę o nabyciu gospodarstwa oraz o tym, że dz. rolnicza nie jest prowadzona. Teraz KASA może domagać się udowodnienia tych faktów.

Sprawę komplikuje współwłasność- czyli wasza wzajemna odpowiedzialność za ww obowiązki informacyjne w zakresie sytuacji każdego z 3 współwłaścieli jak i waszej solidarnej odpowiedzialności za składki każdego z Was, jeśli Kasa uzna ich należność.
 
forever144 / 79.185.61.* / 2014-09-12 20:08
Dziękuje
 
mila849 / 95.40.180.* / 2014-09-08 15:59
Prosze o pomoc we wrześniu zaczynam szkole roczna a w listopadzie będę mieć 25lat czy renta zostanie mi przedluzona do czerwca ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
mila849 / 46.215.48.* / 2014-09-12 12:38
Ok a jeżeli podejmę studia podyplomowe ktore trwaja 3semestry od października to jak renta kończy mi sie w listopadzie to tez nie zostanie przedluzona ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-12 13:07 / Tysiącznik na forum
Też.

Przedłużanie prawa do r. rodzinnej do końca roku akademickiego dotyczy JEDYNIE studiów wyższych. Studia podyplomowe ani doktoranckie nie są studiami wyższymi w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. I SN zresztą też się wielokrotnie w tej kwestii wypowiedział (np. w orzeczeniu z dnia 13 stycznia 2006 r.
 
wiwan / 2014-09-08 21:01 / Tysiącznik na forum
Nie, bo szkoła ta nie jest uczelnią wyższą, a rok szkolny nie będzie ostatnim rokiem studiów wyższych.
Przedłużanie prawa do renty kształcącego się rencisty ponad 25 rok życia dotyczy jedynie ostatniego roku STUDIÓW wyższych.

Oczywiście pomijamy tu kwestię posiadania przez niego orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy.
 
PaJe1265 / 82.145.220.* / 2014-09-05 23:21
A co związku z ciągłości nauki. Jak przerwę naukę na 1 rok a później zacznę się uczyć dalej mi przysługuje renta? Albo jak mam ciągłośc nauki ale opuściłem 1 rok pobierania renty później mogę wznowić pobieranie właśnie tej renty?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-06 10:02 / Tysiącznik na forum
Tak, prawo do renty rodzinnej w tym sensie jest odnawialne. Tj. ponowne spełnienie warunków ( w tym przypadku wieku i nauki/studiów ) jej otrzymywania i złożenie wniosku o jej wznowienie skutkuje wznowieniem właśnie wypłaty świadczenia.
 
kamil601 / 178.180.8.* / 2014-09-04 17:56
Renta zostala wstrzymana na mój wniosek, co to oznacza dla mnie? Czy zus dalej będzie wyplacac mi rente po podjeciu nauki? I co musze zrobić by dalej otrzymywac rente?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-04 20:17 / Tysiącznik na forum
Konieczny będzie Wniosek o ponowne ustalenia prawa do r. rodzinnej. Zdaje się można to zrobić na formularzu takim, na jakim w ogóle o tę rentę się występuje tj. ZUS-Rp2 .
By był skuteczny w dniu jego złożenia musisz już spełniać warunek uzyskania renty tj. mieć status studenta/ucznia i dokument to stwierdzający.
 
kamil601 / 46.204.155.* / 2014-09-03 13:07
Witam mam 21 lat i dwa lata temu zawiesilem rente rodzinna w zusie . Czy jesli teraz rozpoczne nauke dalej będzie mi przyslugiwac renta?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-03 21:58 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, że byłeś/jesteś dzieckiem zmarłego, a nie mężem.

Tak, podjęcie nauki/studiów pozwoli ponownie uzyskać rentę. Formalności zależeć będą od tego, czy 'zawiesiłem' oznacza zaprzestanie nauki i wstrzymanie renty decyzją ZUS, czy złożyłeś swój wniosek o wykluczenie z kręgu uprawnionych do renty,np. ze względu na uzyskiwanie dodatkowych przychodów, a w efekcie zmniejszanie wypłaty świadczenia.
 
PaJe1265 / 82.145.220.* / 2014-08-31 21:03
Witam
Mam 20 lat, skończyłem średnia szkole i zacząłem pracować (umowa o pracę) od sierpnia o wynagrodzeniu do października 2300zł brutto i później 2600zł brutto. Jakbym zaczął naukę w szkole zaocznej dalej mi przysługuje renta rodzinna po ojcu?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-01 13:21 / Tysiącznik na forum
Jak rozumiem w czasie szkoły średniej prawo do renty było.

Tak, ponowne podjęcie nauki w tym wieku ponownie dałoby prawo do renty rodzinnej. To, że nauka zaoczna nie ma znaczenia.

Co do kwoty przychodu dodatkowego- obecnie nie spowoduje ona żadnego zmniejszenia samej kwoty wypłaty renty, bo obecnie ( wrzesień -listopad ) owe graniczne 70% przeciętnego wynagrodzenia wynosi 2618,00 zł.
Jak będzie wyglądał nowy limit od grudnia jeszcze GUS nie wie. Ale zmiana nie będzie radykalna, najwyżej będziesz miał świadczenie lekko zmniejszane. Obowiązek poinformowania ZUS o zarobkowaniu, uzyskiwanych z niego przychodach będzie istniał jednak bez względu na to, czy limit będzie przekroczony czy nie.
 
PaJe1265 / 82.145.222.* / 2014-09-01 23:42
Mam jeszcze jedno pytanie, czy młodsze rodzeństwo które również dostaje rentę zostanie im zmniejszona, ponieważ nie dawno im została zwiększoną, myślę że to moja renta rozdzielona została pomiędzy nimi. Może mi pan/pani wyjaśnić jak jest z tym?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-09-02 09:03 / Tysiącznik na forum
Tak, została 'rozdzielona' - mniej więcej.

Chodzi o to, że podstawą renty rodzinnej po zmarłym jest świadczenie, które on sam w dniu śmierci już pobierał, albo hipotetyczne, jakie by uzyskał w dniu śmierci- tu przyjmuje się, że byłaby to renta z tyt. całkowitej niezdolności do pracy- wyliczona ze stażu ubezpieczeniowego i zarobków zmarłego.

Tak wyliczona kwota- 100%- nie trafia do rodziny uprawnionej do renty. Ustawowe zmniejszenie wygląda tak, że
- 1 osoba uprawniona uzyskuje 85% ww kwoty,
- 2 osoby uzyskują łącznie 90%
- 3 i więcej uzyskuję 95%.

Większa niż 1 liczba osób oznacza równy podział pomiędzy uprawnionych.

Skoro w Waszym przypadku :
-było uprawnionych 3 osoby, łącznie renta wynosiła 95%, co dla każdego dawało 31,66%
-są uprawnione 2 osoby, łącznie renta wynosi 90%, dla każdego zatem po 45%

Ponowne zwiększenie liczby uprawnionych powoduje ponowny podział na nową liczbę rencistów, więc owszem Twoje przystąpienie do renty zmniejszy wypłaty dla rodzeństwa.

Dlatego- na przyszłość warto pamiętać, że jeśli jeden z uprawnionych zarobkuje i przekracza swoim przychodem ów próg 70% przeciętnego wynagrodzenia, co powoduje zmniejszenie jemu wypłacanej renty- warto przekalkulować, czy nie powinien on złożyć wniosku o wykluczenie z kręgu uprawnionych- bo cała rodzina w sumie traci z renty więcej na skutek zmniejszenia jemu wypłaty, niż straciłaby, gdyby zmniejszyła liczbę uprawnionych. Innymi słowy jeśli są 3 osoby uprawnione, w tym Ty, i zarobkujesz i uzyskasz sporą podwyżkę i Twoja renta zacznie być zmniejszana np. o 200 zł brutto, a stanowi to więcej niż 5% świadczenia zmarłego, to 'kalkuluje' się by Cię wykluczyć z kręgu uprawnionych, bo 90% dla dwojga pozostałych będzie kwotowo więcej niż 95% dla trojga pomniejszone o owe 200 zł, z Twoich 31,66%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
PKO BP Bankowy OFE +10,42%
Metlife OFE +10,60%
Warta OFE +4,09%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 90,33
PZU Złota Jesień 88,98
Pocztylion 88,28
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 39029,20
Aviva 35850,70
PZU Złota Jesień 21251,50
Otwarte fundusze emerytalne