Na skróty
Wcześniejsza emerytura dla kobiet
2007-07-10 11:12

Wcześniejsza emerytura dla kobiet


Kobiety, które chcą przejść na wcześniejszą emeryturę nie muszą śpieszyć się ze składaniem wniosku w ZUS. Wystarczy, że w tym roku spełnią wymagane warunki. Wniosek złożyć mogą później.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kobiety, które ukończyły lub do końca 2007 r. ukończą 55 lat, nie muszą składać wniosku o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2008 r.

Dzień 31 grudnia 2007 r. jest ostatecznym terminem na spełnienie warunków uprawniających do wcześniejszej emerytury, ale nie ostatecznym terminem na zgłoszenie wniosku o jej przyznanie.

Wniosek o to świadczenie można zgłosić w każdym czasie, jednak bardzo ważne jest, aby nastąpiło to nie później niż przed dniem ukończenia 60 lat. Emerytura ta przewidziana jest bowiem dla kobiet, które nie osiągnęły wieku 60 lat. Zgłoszenie wniosku przez kobietę, która ukończyła już ten wiek, oznacza przyznanie „nowej" emerytury, obliczanej na innych zasadach.

Dla kogo wcześniejsza emerytura

Wcześniejsza emerytura przysługuje kobietom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r. osiągną wiek 55 lat oraz udowodnią wymagany staż ubezpieczeniowy (składkowy i nieskładkowy).

Staż ten wynosi 30 lat lub 20 lat w przypadku kobiet uznanych za całkowicie niezdolne do pracy.


Warto podkreślić, że o ile całkowita niezdolność do pracy musi powstać najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r., o tyle orzeczenie stwierdzające tę niezdolność, może być wydane także po tej dacie.

Ponadto trzeba pamiętać także, że o wcześniejszą emeryturę mogą się starać panie, które objęte są ubezpieczeniem pracowniczym (czyli pracują na etacie) lub pozostawały w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu. O emeryturę tą mogą się starać również panie pobierające zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny itp., o ile ostatnim ubezpieczeniem, jakiemu podlegała kobieta ubiegająca się o emeryturę, było ubezpieczenie pracownicze.

Wcześniejsza emerytura nie zostanie natomiast przyznana kobiecie, która w okresie poprzedzającym zgłoszenie wniosku była ubezpieczona np. z tytułu wykonywania zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku ustalania prawa do wcześniejszej emerytury nie wymaga się rozwiązania stosunku pracy. Warto pamiętać jednak, że w przypadku, gdy stosunek pracy nie zostanie rozwiązany, wówczas prawo do emerytury zostanie zawieszone do czasu rozwiązania tego stosunku pracy i przedłożenia w ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy o zakończeniu pracy.

Przypominam także, że omawiana emerytura przysługuje tym kobietom, które nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego.
I jeszcze jedna ważna informacja - wysokość przedstawionej emerytury ustalana jest na starych zasadach, a więc na zasadach przewidzianych dla emerytur przysługujących osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Wysokość tej emerytury wynosi: 24 proc. kwoty bazowej, po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych oraz po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

 

Tagi:zus, ubezpieczenie, emerytura, kobieta, wcześniejsza emerytura, świadczenie
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Caffeteria / 83.23.166.* / 2014-07-08 17:34
....ech...chyba jeszcze musze popracować 17 lat,mimo że już mam przepracowane 30 lat...a co tam,młodzi niech poczekają,jeszcze zdąża nazbierać kilka lat ,n aumowę o pracę.....PS.żałosne..całe życie pracuję fizycznie/w fabryce i w tartaku/i niewiadomo czy doczekam emerytury..może o to chodzi?
 
wiwan / 2014-07-08 17:44 / Tysiącznik na forum
Artykuł traktuje o e. wcześniejszej tzw. pracowniczej.
To świadczenie już wygaszone.

Jeśli charakter Pani pracy nie daje/nie da podstaw do e. wcześniejszej z tyt. pracy w war.szczególnych lub w szczególnym charakterze ani e. pomostowej- może Pani (wg. obecnego stanu prawnego skorzystać w wieku min. 62 lat i przy stażu min. 35 lat z e. częściowej.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

ellżżbieta / 79.191.203.* / 2014-01-09 17:16
Obecnie mam emeryturę EWK- wychowuję syna niepełnosprawnego .W maju 2014 skończę 60 lat ,czy po ukończeniu wieku emerytalnego zmienić się może moja emerytura ,czy . pozostanie bez zmian
Proszę o odpowiedż.
Pozdrawiam!
 
wiwan / 2014-01-09 20:15 / Tysiącznik na forum
Pani e. wcześniejsza jest dożywotnia. NIE musi Pani w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego składać żadnego wniosku, ani ZUS też w Pani świadczeniu nie zmieni " z urzędu ". Poza oczywiście kolejnymi waloryzacjami.
Owszem- wraz z osiągnięciem wieku powszechnego może Pani złożyć wniosek o e. powszechną, a więc liczoną już wg. nowych zasad- z KP i składek zewidencjonowanych i zwaloryzowanych po roku 1998.

Co jest bez sensu finansowego- nowe zasady są mniej korzystne, nie pisze Pani o nabyciu nowych okresów ubepzieczenia (praca na e. wcześniejszej), a od 2013 r. takie 'przejście' z e. wcześniejszej na powszechną związane jest z pomniejszeniem podstawy obliczenia nowej emerytury o sumy kwot emerytury wcześniejszej dotąd pobranej przez cały okres jej pobierania ( art. 25, ust. 1b ustawy emerytalnej )

Ps. Pani powszechny wiek emerytalny to nie 60 lat, ale lat 60 i 6 miesięcy.
 
ellżżbieta / 79.191.137.* / 2014-03-27 20:31
Dziękuję za wyjaśnienie.Odebrał mi Pan nadzieję na trochę więcej niż te 810zł które obecnie otrzymuję.
Dziękuję mimo to.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Małgorzata136 / 46.215.85.* / 2013-12-19 20:50
brakuje mi 8 lat do emerytury urodziłam troje dzieci czy za urodzenie trójki dzieci mogę przejść na wcześniejszą emeryturę. ? 2 lata byłam na zusie a resztę lat na krusie. proszę o odpowiedz
 
wiwan / 2013-12-20 10:22 / Tysiącznik na forum
8 lat do e. rolniczej w wieku powszechnym, czy wcześniejszej e. rolniczej ?
Jaki jest rocznik Pani urodzenia ?

Sam fakt urodzenia dzieci jest bez znaczenia dla prawa do e. rolniczej, więc tym bardziej nie uprawnia do wcześniejszej e. rolniczej.

Jej warunkami są:

- uzyskanie wieku min. 55 lat
- uzyskanie stażu ubepzieczenia rolniczego min. 30 lat
- zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Do ww okresu ubezpieczenia poza okresem KRUS zalicza się też wcześniejsze okresy:

podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.

Jako osobie jak rozumiem młodszej niż z rocznika 1948 okresu ZUS nie można zaliczyć na potrzeby e. rolniczej- uprawniać on będzie po prostu do osobnej, ale symbolicznej emerytury z ZUS.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Tom283 / 2013-02-12 12:56
Jesli jestem urodzona09.06.1957 i pracowałam od 09.06.1974 do 30.12.1997i od 1997 do 1998 byłam na zasiłku dla bezrobotnych od 1998 do teraz oplacam składkę KRUS czy nalezy mi się wczesnieisza emerytura i kiedy.
 
jana57 / 46.205.8.* / 2013-09-12 11:40
Pracuję od 1976r bez przerwy w tartaku gdzie jest duży hałas i zapylenie z drewna twardego rakotwórcze mam grupę inwalicką w stopniu umiarkowanym czy przysługuje mi wcześniejsza emerytura
 
wiwan / 2013-10-10 12:37 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, że 1957 to Pani rocznik. Tylko w przypadku, w którym Pani pracę można zakwalifikować ( i tak zostanie wydane ś.pracy ) jako :
-Obsługa urządzeń do mechanicznego rozdrabniania drewna (produkcja rębków)lub
-Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych

to spełnia Pani już warunki e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych z art. 184 ustawy - tj. wiek 55 lat i posiadanie na dzień 1.01.1999 r. min. 15 lat pracy w war. szczególnych.

Tylko ww rodzaje prac związane obróbką drewna i pasujące do opisu są w wykazie A prac w war. szczególnych.

W innym przypadku- czeka Panią dopiero emerytura w wieku powszechnym, czyli 61 lat i 5 do 8 mc w zależności od kwartału urodzin.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest tu bez wpływu. Może warto spróbować uzyskać w ZUS orzeczenie o niezdolności do pracy i rentę, jeśli stan zdrowia na dalszą pracę nie pozwala.
 
wiwan / 2013-02-19 11:45 / Tysiącznik na forum
NIE. Pani wiek emerytalny to min. 61 lat i 6 miesięcy.
Nie wskazuje Pani na okoliczności pracy specyficznej- np. w war. szczególnych.
Nie zbierze Pani również przed ww wiekiem stażu KRUS ( 30 lat ) uprawniającego do wcześniejszej e. rolniczej.
 
Astro / 2013-02-19 15:48
Ja jestem jak najbardziej za wcześniejsza emeryturą dla kobiet.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

paleczka / 83.7.50.* / 2013-01-19 20:32
od1983r jestem wspolwlascicelem gospodarstwa rolnego jestemcaly tenczasubezpieczona w krusw tym czasie bylam7latna rencie chorobowej czy moge sie ubiegac o wczesniejsza emeryture mam57 lat
 
wiwan / 2013-01-28 13:08 / Tysiącznik na forum
Do uzyskania prawa do wcześniejszej e. rolniczej wymagany jest oprócz wieku 55 lat okres ubezpieczenia rolniczego wynoszący min. 30 lat.

Okres pobierania renty rolniczej NIE wlicza się do tego stażu, no chyba, że w tym czasie opłacała Pani KRUS emerytalno-rentowy dobrowolnie, czyli na swój wniosek.

Do owego ww. stażu ubezpieczenia wlicza się również:
- prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;

Trudno mi więc się wypowiedzieć co do owych 30 lat- czyli czy już je Pani osiągnęła, albo kiedy to nastąpi.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

jola2jola2 / 2012-10-26 00:06
Urodziłam się 03.09.1958r, pracę rozpoczęłam 22.08.1977 r mam przepracowane 20 lat w arunkach szczególnych. Od lipca 1982 do czerwca 1984 miałam płatny urlop wychowawczy. Czy w momencie uzyskania wieku 55 lat czyli to bedzie 03.09.2013 będę mogła przejść na wcześniejszą emeryturę?
 
wiwan / 2012-10-26 14:53 / Tysiącznik na forum
Odpowiedź niemożliwa bez podania;
- całkowitego stażu ubezpieczeniowego w dniu 1.01.1999 r
- stażu pracy w war. szczególnych w dniu 1.01.1999 r.
- rodzaju tych warunków jeśli są spoza 'wykazu A' z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze .

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

zofia1960 / 178.42.107.* / 2012-10-22 12:58
Aktualnie mam 52 lata. W 1991 roku urodziłam córkę z dwoma wrodzonymi schorzeniami (rozczep podniebienia miękkiego i brak prawej panewki w biodrze). Na komisji lekarskiej orzeczono, że jest dzieckiem specjalnej troski, na które pobierałam zasiłek pielęgnacyjny.
W 1997 roku miałam składkowych i nieskładkowych 21 lat i 9 miesięcy (wedle moich obliczeń), nie wiedziałam że z tego tytułu przysługuje mi prawo do emerytury. W 2003 roku dowiedziałam się o tym, więc złożyłam wniosek przekładając wszystkie dokumenty i dostałam decyzję odmowną, ponieważ stwierdzono, że mam przepracowane 16 lat i 6 miesięcy. Po otrzymaniu tej decyzji byłam w ZUS'ie z zapytaniem dlaczego mi nie wliczyli szkoły (była to szkoła zawodowa z której mam świadectwo pracy), odpowiedziano mi, że szkoły się nie wlicza.
Dzisiaj w 2012 roku złożyłam prośbę o wyliczenie mi kapitału początkowego i wyliczono mi, że mam 21 lat i 9 miesięcy przepracowane. Podkreślam, że w między czasie (odkąd urodziłam córkę) nigdzie nie pracowałam.
Skąd ta rozbieżność w latach?
Dlaczego teraz mi wliczają szkołę a wtedy nie?
Czuję się przez zus oszukana, bo gdyby wyliczono mi poprawnie lata to przyznano by mi emeryturę.
Do 16 roku życia mojej córki musiałam się nią zajmować, bo tego wymagała choroba, nie byłam w stanie podjąć żadnej pracy.
Czy mam jakieś prawo do odwołania się?
Czy ta sprawa jest już zamknięta?
Gdzie mam szukać jakiejś porady?
Córce w wieku 16 lat nie przyznano grupy, stwierdzono że jest zdolna do pracy.
 
wiwan / 2012-10-23 13:18 / Tysiącznik na forum
Z tego co Pani napisała ewidentny błąd ZUS, ale i Pani, że po prostu wtedy 9 lat temu się Pani nie odwołała, bo w sądzie jasno wykazano by, że staż ubezpieczeniowy Pani zaniżono.

Nie zamyka to jednak sprawy- pozostaje pozew do sądu ubezpieczeń społecznych.

Na początek proszę skontaktować się z;
- Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń
i Orzecznictwa w ZUS tel. 22 667 26 60
lub 22 667 27 60.

Jeśli nie ma Pani zaufania już do Zakładu- funkcjonuje w Polsce Rzecznik Ubezpieczonych.

www.rzu.gov.pl

Są dyżury telefoniczne, przyjmują skargi pisemne.

Ukierunkują Panią, ale i tak bez postępowania sądowego się nie obędzie moim zdaniem.
 
zofia1960 / 83.27.154.* / 2012-10-23 20:40
Dziękuję za konkretne informację

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Mirosława / 31.11.144.* / 2012-07-26 14:13
Mam 53 lata , 35 lat pracy w jednym zakładzie , chore dziecko [NIEPEŁNOSPRAWNE 2 GRUPA] i matkę obłoźnie chorą i pracowałąm 14 lat w telegrafie (szkodliwe warunki) . Czy mogę iść na wcześniejszą emeryturę
 
wiwan / 2012-07-26 21:11 / Tysiącznik na forum
TAK, ze względu na opiekę nad dzieckiem. 14 lat w telegrafie to za mało, by była to emerytura z tyt. warunków szczególnych.

O ile udowodni Pani brak możliwości dalszej pracy ze względu na obciążenie tą opieką właśnie. Jest to emerytura bez względu na wiek. Zacytuję ZUS, bo to zawiłe:


"na mocy przepisów przejściowych zawartych w ustawie emerytalnej (art. 186 ust. 3 tej ustawy) możliwość nabycia uprawnień do omawianej emerytury zachowały osoby, które do dnia 31 grudnia 1998r. spełniły wszystkie warunki wymagane w przepisach rozporządzenia z dnia 15 maja 1989r.

Oznacza to, że na dzień 31 grudnia 1998r. osoby te musiały mieć co najmniej 20 - letni okres składkowy i nieskładkowy (w przypadku kobiet) lub 25 - letni okres składkowy i nieskładkowy (w przypadku mężczyzn). Ponadto osoby te muszą opiekować się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) albo też całkowicie niezdolnym do pracy (dawna II grupa inwalidzka). W pierwszym przypadku nie miał znaczenia rodzaj choroby powodującej niezdolność, w drugim zaś niezdolność do pracy musiała być spowodowana określonymi w rozporządzeniu z dnia 15 maja 1989r. schorzeniami (m.in. dysfunkcją kończyn, niedowładem, porażeniami, upośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną). W obydwu przypadkach istnieje wymóg, aby niezdolność dziecka istniała od urodzenia lub też powstała przed ukończeniem 18 roku życia. Należy podkreślić, że w przypadku, gdy niezdolność do pracy dziecka została stwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS wydanym po dniu 31 grudnia 1998r. powinno ono zawierać stwierdzenie, że niezdolność ta istniała przed 1 stycznia 1999r. oraz istnieje nadal.

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub też orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające u dziecka niezdolność do pracy może być wydane zarówno przed końcem 1999r. jak też i po tej dacie. Jeśli zaświadczenie lekarskie zostało wydane po dniu 31 grudnia 1998r. wymaga się, aby wynikało z niego, że dziecko wymagało opieki przed dniem 1 stycznia 1998r. i nadal wymaga opieki ze względu na jedną z chorób wymienionych w rozporządzeniu z dnia 15 maja 1989r.

Osoby opiekujące się dzieckiem niezdolnym do pracy, które do dnia 31 grudnia 1998r. udowodniły wymagany staż ubezpieczeniowy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek tylko wówczas, gdy ostatnim ubezpieczeniem, jakim były objęte przed 1 stycznia 1999r. było ubezpieczenie z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Warunek ten uważa się za spełniony również wówczas, gdy osoba ubiegająca się o emeryturę przed dniem 1 stycznia 1999r.:

pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną,
opłacała składkę na ubezpieczenie społeczne (zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.11.1986r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych),
ośrodek pomocy społecznej opłacał za nią składki na podstawie art. 31b ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej.

Należy podkreślić, że omawianą emeryturę mogą również uzyskać osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r., o ile nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego"

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Mirosława / 31.11.144.* / 2012-07-26 14:09
Mam 53 lata , 35 lat pracy w jednym zakładzie , chore dziecko [NIEPEŁNOSPRAWNE 2 GRUPA] i matkę obłoźnie chorą . Czy mogę iść na wcześniejszą emeryturę

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

olaaa654 / 78.131.206.* / 2012-04-25 19:42
Mam 53 lata urodziłam 11 dzieci jedno z nich zmarło po narodzinach , a jedno jest niepełnosprawne.Mam 32 lata płacone , a 36 lat przepracowanych i prowadzę gospodarstwo na wsi z mężem , ale mąż ma emeryturę chorobową.Opiekuje się też starszą osobą.Czy jest taka możliwość abym dostała emeryturę z krusu chociaż wcześniejszą.Proszę o szybką i konkretną odpowiedź
 
wiwan / 2012-04-25 21:30 / Tysiącznik na forum
Dwa dni temu, gdy podpisała się Pani jako 'Małgorzta757' uzyskała Pani już odpowiedź.

Mogę jedynie dodać, że jeśli do tej ZUS-owej emerytury wcześniejszej brakło lat składkowych- praca w gospodrastwie może być doliczona, jeśli nie pokrywa się z okresem ubezpieczenia ZUS.

Z kolei na wcześniejszą emeryturę ( w wieku 55 lat ) z KRUS wymagane jest min. 30 lat ubezpieczenia rolniczego- czyli:
- ubezpieczenia KRUS od 1991 r.
- podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983 - 1990,
- prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Małgorzata757 / 78.131.206.* / 2012-04-23 14:21
Mam 36 lat przepracowanych w tym 32 lata płacone ,mam dziecko niepełnosprawne, które już jest dorosłe i opiekę nad dwiema osobami starszymi , chorymi , ale nie mam lat do renty w Krus czy mogę starać się o rentę chociaż wcześniejszą.Proszę o szybką pomoc
 
wiwan / 2012-04-23 14:37 / Tysiącznik na forum
Nie rentę, ale emeryturę. To zależy od tego jak Pani historia ubezpieczeniowa wyglądała na dzień 31 grudnia 1998 r.
Chodzi mianowicie o to, że emerytura ta dotyczy tych kobiet, które do tej daty:

udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn co najmniej 25 lat oraz
opiekują się dzieckiem, które zostało zaliczone do osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji bez względu na przyczynę chorobową lub zostało zaliczone do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu stanów chorobowych wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się wymagającymi stałej opieki (Dz. U. z 1989r. Nr 28 poz.149 z późn. zm.),
ostatnio przed dniem 1 stycznia 1999 r. były ubezpieczone z tytułu pozostawania w stosunku pracy,
udowodniły niemożność podjęcia pracy albo konieczność jej zaprzestania ze względu na stan zdrowia dziecka i konieczność sprawowania nad nim stałej (ciągłej) opieki.


Możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.) mają również osoby opiekujące się dziećmi wymagającymi stałej pielęgnacji, za które ośrodek pomocy społecznej opłacał składkę na ubezpieczenia społeczne przed dniem 1 stycznia 1999 r., jeżeli:

w dniu 1 stycznia 1999 r. ukończyły wiek co najmniej 45 lat,
posiadają okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Czynna zwodowo. / 83.26.56.* / 2011-08-28 08:35
Mam 49 lat.Pracuję już w tej samej firmie 29 lat. W roku 1986 urodziłam niepełnosprawną córcię która żyła 12 lat (stan ciężki) Wiem , że gdyby żyła to po 20 latach czynności zawodowej mogła bym starać się o świadczenie z ZUS tzw. EWK. Czy te lata mają wpływ na możliwość ubiegania się o wcześniejszą emeryturę??
 
wiwan / 2011-08-29 11:36 / Tysiącznik na forum
Nawet gdyby córka Pani nadal żyła nie spełniła by Pani warunku 20 lat składkowych i nieskładkowych na dzień 31.12.1998 r.- reforma emerytalna bowiem taki typ emerytury wygasza- uchylono
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Obecnie te lata ni dają Pani niestety uprawnień do wcześniejszej emerytury.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Elżbietab / 77.114.195.* / 2011-07-13 17:37
Mam 56 lat i przepracowałam 39 lat. W wrześniu kończy się moja umowa o pracę, nie będę posiadać prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Czy istnieje dla mnie możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę? Proszę o pomoc
 
wiwan / 2011-07-13 21:07 / Tysiącznik na forum
A dlaczego nie będzie niby mieć Pani tego prawa, czy we wrześniu nie spełni Pani warunku odprowadzania składek społecznych od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia przez 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy ?

Pani rocznik już na nową wcześniejszą emeryturę pracowniczą ( wynikającą tylko z wieku i stażu ) się nie "załapuje". Dotyczy ona bowiem tylko kobiet z roczników 1949-1953.
Jeśli więc nie ma w Pani historii pracy/ubezpieczeń pracy w war. szczególnych, w szczególnym charakterze, kolejowej, górniczej, artystycznej itd.- to wcześniejsza emerytura Pani nie przysługuje.
Jeśli jednak nabędzie pani prawo do zasiłku- po 6 miesiącach są szanse na świadczenie przedemerytalne z ZUS, ale zależeć to będzie od przyczyny rozwiązania umowy o pracę ( musi być po stronie pracodawcy lub wynikać z jego likwidacji/upadłości ).

W innej sytuacji- jeszcze 4 lata musi Pani na prawo do emerytury zaczekać.

Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Bożena W. / 83.30.99.* / 2011-02-18 19:55
Pobieram emeryturę i nadal pracuję ( nie zwalniałam się - 40 lat pracy ) , nie mam jeszcze wieku emerytalnego- 60 lat. Teraz pani minister Fedak karze mi się zwolnić a jutro przyjąć ponownie abym mogła dostawać te moje 1100zł emerytury. A kto mnie ponownie zatrudni , nie należę do klanu dyrekcji . Pani minister doskonale o tym wie i dlaczego tak podle postępuje w stosunku do tych ludzi , którzy mają niskie zarobki a jeszcze niższe emerytury. Ludziom z układami pani minister pozwoli pobierac emerytury i nadal pracować oni zostaną ponownie przyjęci . To jest ta Polska o którą walczyliśmy. Życze pomysłodawczyni tej ustawy aby Bóg je wynagrodził z nawiązką za naszą krzywdę .
 
siwstak / 79.175.198.* / 2011-12-01 18:26
prosz zrobic mlodym miejsce pracy bo pani kariery juz nie zrobi w tym wieku
 
siwstak / 79.175.198.* / 2011-12-01 18:13
t tak dlugo pani prtacowala i pobierala dodatkowe swiadczenie i chyba wystarcz
 
wiwan / 2011-05-17 12:16 / Tysiącznik na forum
Mimo rozgoryczenia bądźmy poważni.

Nowelizacja ustawy emerytalnej ( art. 103 ) przeszła proces legislacyjny. Nie jest to rozporządzenie, które sobie J. Fedak w gabinecie podpisała.
Poza tym, akurat w Pani przypadku- wcześniejszej emerytury- i tak skorzystała Pani z przywileju przejścia na emeryturę 5 lat wcześniej niż inne ubezpieczone.
 
brzydsl / 46.186.76.* / 2011-05-16 14:03
jest mi bardzo przykro ale proszę zrobić młodym miejsce pani już kariery nie zrobi.
 
czarnula / 94.40.88.* / 2012-05-31 19:43
Też tak uważam a potem protesty 67 lat na emeryture .Ale szkoda mi emerytow bo niestety wegetuja nie mogą życ normalnie bo nie każdy ma 2.500 emerytury
 
brzydsl / 46.186.76.* / 2011-05-16 14:03
jest mi bardzo przykro ale proszę zrobić młodym miejsce pani już kariery nie zrobi.

Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Hanna T. / 83.30.99.* / 2011-02-18 19:45
Mam59 lat i 42 lata pracy , otrzymuję 900 zł emertury od roku i teraz muszę sie zwolnić albo pobierać tylko emeryturę . Jak zwolnię się to drugi raz pracodawca mnie nie przyjmie.Jestem zdrowa , nie chodzę na L-4 dlaczego rząd mi nie pozwala pracować i pobierać emeryturę ? Z samej emerytry nie wyzyję . Przecież to są moje wypracowane lata i nikt darmo mi tej emerytury nie dał. Ponownie pracodacy zatrudniatylko swoich znajomych i całarodzinę jak to ma miejsce DPS w Szczytnie . Czy to jest sprawiedliwe.
 
pyzdra / 83.25.2.* / 2012-01-23 09:06
Albo pani chce być emerytką albo pracować a tak jest pani zachłanna.Może tak zrobić młodym miejsce pracy żeby nie wyjeżdżali za granicę?Sama pani pisze ,że jest zdrowa i nie chodzi na chorobowe.Zawieś pani emeryturę i będzie spoko.
 
wiwan / 2012-01-23 12:22 / Tysiącznik na forum
Nie ma ALBO. Zgodnie z ustawą emerytalną ubezpieczony ma prawo do ORAZ, z dodatkowymi jednak warunkami, w tym tym najświeższym obowiązującym od 1.10.2011 r., który objął Hannę T. mimo, że wszedł w życie PO nabyciu przez nią prawa do emerytury.

Stan zdrowia nie ma nic do tego, bo to nie jest ubezpieczenie rentowe.
Bzdury o "zachłanności" są nie na miejscu.
 
Melania52 / 77.255.42.* / 2011-11-04 02:20
Bo na pani miejscu bedzie pracował ktos kto nie ma emerytury i nie ma z czego żyć. Niestety taka smutna prawda jest.
 
marcel54 / 78.154.77.* / 2011-02-19 09:50
Szkoda wielka właśnie w tym czasie człowiek powinien miec pieniądze i poznawać świat , a nie liczyc od 1 do 1 pozdrawiam Marcel www.wszystkoopodrozach-marcel.blogspot.com

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Monikan / 83.13.87.* / 2011-02-10 11:20
Uważam ,ze kobieta majaca 40 letni staż pracy składki ZUS winna bez wzgl. na wiek dostać godną emeryturę od Państwa !
 
kAŚKA56 / 77.114.115.* / 2012-05-10 10:37
JA TEŻ TAK UWAŻAM TO JEST CHORE W TYM PAŃSTWIE ŻEBY KOBIETY PRACOWAŁY TAK DŁUGO 40 -LETNI STAŻ PRACY DLA KOBIETY TO STARCZY ZUS POWINIEN SAM PO TAKIM CZASIE WYSYŁAĆ NA EMERYTURY TAKIE KOBIETY, A TE KTÓRE CHCĄ PRACOWAĆ NIECH PRACUJĄ - POWINNO BYĆ PRAWO WYBORU

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Żona stoczniowca / 91.196.109.* / 2010-08-09 16:54
Przypominam kilka z 21 postulatów, ktore stały się podstawą zawarcia 31 sierpnia 1980 roku Porozumień Sierpniowych:
post. 12 - "wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynalezności partyjnej, oraz zniesienie przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bepieczeństwa i aparatu partyjnego"
post. 14 - "Obniżenie wieku emerytalnego-dla kobiet 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn".
30 lat minęło a władza swoje a ludzie swoje.

Nie chcemy przywilejów, chcemy prawa wyboru.
 
Pełna Emerytura dla Kobiet z 40 l. stażem / 95.51.218.* / 2011-01-12 08:35
kobiety ,które przepracowały 40 lat (udowodnione składkowe zusy) bez względu na wiek winny mieć PEŁNA EMERYTURĘ ! Nie wolno równać wieku emerytalnego z mężczyznami ! kobieta prowadzi dom prócz pracy !!!!rodzi dzieci !!!!!!bawi wnuki !!!!Sprawiedliwie winny mieć prawo wyboru praca lub pełna emerytura po przepracowaniu 40 lat !!!!!!bez wzgledu na wiek ! w pracy pełna ochrona kobiet ze stażem pracy 35 lat !!!!dodatek dla pracodawcy zatrudniającego kobiety do 60 roku życia z 35 letnim już stażem !

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

guldan / 83.7.198.* / 2010-01-26 20:35
piszemy i nic ,chociaż pojawiła si ę nadzieja ,bo Pani Minister Fedak proponowała
emerytury od składek ZUS ,dla nas które mamy ich dużo na koncie byłoby to
sprawiedliwe ,byleby wyliczenie emerytur było rzetelne i sprawiedliwe
ale znów cisza i gdy nas nikt nie obroni z roku na rok będziemy życ nadzieją
i dowleczemy się do upragnionej emerytury ,albo i nie
 
marcel54 / 188.33.131.* / 2011-02-23 10:35
Właśnie po to nam wcześniejsza emerytura,żeby korzystać z życia , a nie przymierac glodem chodzi o godziwe wynagrodzenie pozdrawiam Marcel54 www.wszystkoopodrozach-marcel.blogspot.com

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

kobieta rocznik 1954 / 213.25.69.* / 2010-01-22 16:34
premier przed wyborami obiecywał gruszki na wierzbie a teraz milczy .Pan Chlebowski powidział w 2008 r powiedział ,że nie można patrzyć na mniejszośc tylko na tych co mają większieś takimi kmiotami jak roczniki kobiety 54+ i mężczyżni 53 + mają gdzieś .
 
MATYLDA2 / 87.96.21.* / 2010-01-26 16:12
Popieram pomysł że pełna emerytura powinna się należeć po przepracowaniu 30-35lat Dodam też że powinno to dotyczyć wszystkich resortów i zawodów bez WYJĄTKU. Proponuję również opóżnić odejście na emeryturę nauczycieli z powodu zbyt długich wakacjii i dlatego też że pozwalają sobie wchodzić na głowę i nie wykonują rzetelnie swojej pracy
 
Halina 54 lat / 188.147.24.* / 2010-02-07 16:19
jestem z rocznika 56 majac obecnie 54 lat mam staz pracy 39 latlatwo policzyc ze od 15 lat pracowalam i zabierano mi na skladki zus a co gorsz czytalam ostatnio ze kiedy dozyje 60 lat bede miala emeryture naliczana po nowemy czyli gorzej dla mnie dostane mniej niz niektorzy co przeszli na emeryture w wieku 50 lat czy to nie jest SKANDAL
 
zmęczona pracą / 83.10.114.* / 2010-02-07 18:01
Ja tez mam 54 lata i przepracowane 37 lat i mam wszystkiego dość żyć się już niechce po tylu latach pracy a inne kobiety co miały mniej lat pracy są już na emeryturach i się śmieją że im się udoło to jest czysta dyskryminacja ze wzdględu na wiek tak nie powinno być tylko lata pracy powinny się liczyć czemu o tym nic nie mówią gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich czemu On nie bierze w obronę takich kobiet jak my

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Julia60 / 83.31.239.* / 2010-01-19 14:38
Witam,

W tym roku koncze 60 lat, rocznik 50-siaty. Mam przepracowanych 13,5 lat. Czy moge sie ubiegac o jakąkolwiek emeryture?
 
zezik / 89.231.255.* / 2011-11-04 20:16
Znam takie sześciedziesięciolatki i powyżej czyli urodzone po 1948r ,które mają emeryturę po już po 5 latach pracy...i to nawet niezłą ,jak myśle -bo ja po 35 nie mam od nich 7 x więcej...tylko 2x.
Melanio ,żreć to świnie lubią, a "zmora trupia główka" jest ćmą...
 
Halmir / 217.117.128.* / 2011-02-22 10:36
13,5 lat pracy śmieszne!! ja pracuję:mam 32 lata pracy, życia 52 i mglistą emeryturę.
 
juwenia / 83.27.64.* / 2010-01-19 18:45
13,5 lat pracy to za mało my maty po 35 lat pracy i nikt nam niechce dać emerytury
 
Melania52 / 77.255.42.* / 2011-11-04 02:36
Tu nie dogodzi sie żadnej zmorze bedą jeczeć nawet jak dupppe masłem by sie im smarowało. Najgorsze jest to ze jedna drugą zerzarła by z zazdrosci. Wstyd!

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

kobiety z dużym stażem pracy / 89.78.30.* / 2010-01-09 15:25
Dlaczego kobiety z 40-letnim stażem pracy, odprowadzające tylko składki do ZUS, bo do OFE nie należą muszą pracować do 60 lat lub dłużej? Czy po tylu latach pracy nie należy im sie godna emerytura? Czy nie mogą odejść wcześniej? Przecież w wieku 60 lat nie każdy będzie miał taki duży staż pracy. Czy to jest sprawiedliwe? Dlatego Rząd powinien zwracać uwagę na staż pracy a nie na wiek. Z 40-letnim stażem pracy bez względu na to w jakim wieku ktoś przechodzi na emeryturę, każdy powinien mieć taką aby godnie żyć !
 
graża123 / 83.1.254.* / 2013-10-17 10:49
CAŁKOWITA RACJA.LICZYĆ OKRESY SKŁADKOWE,A NIE OKRESY ZALICZANE.
 
wiwan / 2013-10-17 11:45 / Tysiącznik na forum
Zupełnie Pani nie przeczytała komentowanego wpisu, w którym forumowiczka uważa, że uzyskanie odpowiedniego wieku jako JEDYNE kryterium uzyskania e. powszechnej jest niesłuszne, gdyż powinna być alternatywa w postaci kryterium odpowiedniego stażu.

Od siebie dodam, że jest to jedyne kryterium przejścia na emeryturę powszechną dla roczników młodszych niż 1948, te starsze mają dwa łączne kryteria.
 
Elikbrun / 80.50.236.* / 2010-01-26 20:14
40 lat pracy to już wrak człowieka 35 lat pracy i godna emerytura bez wzgledu na wiek
 
menhit / 88.156.246.* / 2010-01-10 12:14
Uważam, że kobiety z 40-letnim stażem pracy powinny przejść na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek. Ile jest takich kobiet w Polsce, które mają przepracowane 40-lat przed osiądnięciem 60-roku życia?
 
brunatny / 80.50.236.* / 2010-01-26 20:31
kobiety z 35letnim stażem winny iść na emeryturę ponieważ płacili tyle lat składki, po 30 roku pracy winny być objęte ochroną, nie wolno ich zwolnić inaczej pracodawca winien zapłacić dużą karę. Więcej szacunku dla ludzi z takim stażem pracy oni zasłuzyli na szacunek a nie pomiatanie- gdzie w wieku 50 lat lub powyżej znajdą pracę ?
 
+50+ / 83.27.69.* / 2010-01-26 21:34
mało że już są wypracowani zawodowo to jeszcze po tylu latach pracy otrzymują jałmożnę w postaci świadczenia przedemerytalnego 700 ,-z ł po 35 latach pracy to poniżające żeby po tylu latach pracy być żebrakiem i wegetować a składki były płacone !

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

nicego / 2009-12-07 07:55
Mam bardzo wcześn.emeryturze, cieszyć się tym, jestem w końcu w sierpniu Zajac
Zagadnień i problemów. Może popracowalabym długo, ale jestem pewien, moje
Placa to stanowisko jest zgodne z pracy stanowiska i przyjęcie nowego systemu płatności
Może trzeba dobrze obejrzeć ubierać się w górę, można przyjść tu i spójrz. Oto tabela jest bardzo tanie, bardzo dobre. Marka imitacja High-zegarki imię, odpowiednie dla budżetu nie jest dużo zarabiających.
http://www.kaphwatches.com

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

pwaligora / 2009-04-28 21:31
Pracę rozpoczęłam 20 sierpnia 1979r po 2-letnim dziennym pomaturalnym Studium Wychowania Przedszkolnego. 31 grudnia 2008r mój staż nieprzerwanej pracy wynosił 29 lat 4 miesięce i 10 dni. Gdybym doliczyła dwuletnie dzienne studium byłby to staż 31 lat 4 mies i 10 dni. Czy takie dwuletnie dzienne pomaturalne studium wychowania przedszkolnego oraz 'obiecywaną w tamtych latach pracę na koloniach' można doliczyć do wcześniejszej emerytury jako okres nieskładkowy?? Bardzo proszę o odpowiedź:)

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

kobieta 55 lat / 217.113.228.* / 2009-04-24 12:05
Jestem już na wcześn.emeryturze- bardzo się z tego ciesz,mogę nareszcie zajac sie swoimi sprawami i problemami. Moze i dluzej popracowalabym,ale bylam zdeterminowana tym ze moja placa i stanowisko bylo identyczne ze stanowiskiem i placa osoby nowo przyjętej do pracy / zaznaczam ze przepracowalam 35 lat /.To ja bylam odpowiedzialna za prace w dziale, za terminowosc pism i jednoczesnie musialam uczyc i nadzorowac prace tej osoby.Nie widzialam sensu dalszej pracy a majac 55 lat nie bede szukac pracy u innego pracodawcy.
W taki oto sposob szanuje sie pracownikow z duzym stazem pracy.
 
oka / 83.25.149.* / 2010-01-12 18:11
racja.coraz częściej słyszymy takie opinie. jest to dla nas bardzo trudne. wychowaliśmy nie jednego dobrego następcę i płaca powinna btć tego zwieńczeniem. ola
 
Bib / 80.55.2.* / 2009-07-14 11:37
A ja kończę 55 lat za 3 mies. i mam staż pracy 35 pełne. Niestety emerytura będzie mi się należała dopiero jak skończę 60 lat. będę wtedy miała staż 40 lat, ale zdrowia to już nie mam do pracy od dawna. Nie mam taryfy ulgowej ze względu na wiek, nikt mnie w pracy nie oszczędza, nie wiem co będzie dalej. Moje wnuczki prawie nie mają babci. Całe lato muszą spędzać pod opieką jakichś cioć i obcych ludzi, bo dziadkowie pracują. ŻAL, wielki żal
 
GRAŻYNA. R.M. / 85.221.196.* / 2009-11-22 17:11
ja myślę że jeżeli przedłużyli wiek emerytalny kobiet do 60 lat to powinni też taki sam wiek wprowadzić dla wdów które pobierają rentę po zmarłym mężu a ta należy im się już w wieku 50 lat. Panie te wstawały z łóżka około południa, a później często plotkowały na ławce przed blokiem, natomiast dzień pracy dla kobiet pracujących zaczynał się często o 5 rano i teraz za karę mają pracować do 60 albo i dłużej?. Kobiety które nie pracowały całe życie mają siły by pójść do pracy. Ludzie starsi będą blokować miejsca pracy a następna fala młodych wyjedzie do pracy za granicę , wówczas emeryturą będą musiały całkowicie zniknąć bo w kraju zostaną starcy i zero składek od młodych. Ja wiem, że Rząd ma nadzieję że dużo z tych ludzi po prostu do emerytury nie dożyje.. bo gadanie że dłuższa praca wyższa emerytura jest bez sensu, tu w tym kraju nad Wisłą duże emerytury mają ci co dużo zarabiają, a ze średniej pensji zawsze będzie mało, choćby się pracowało do 80 lat. pozdrawiam
 
anad / 83.27.213.* / 2010-02-21 20:19
w pełni popieram - mam 54 lata i w tym 33 przepracowane ale mam też znajomą, która pracowała 10-12 lat i w wieku 50 lat przeszła na emerytueę /jak na nasze warunki sporą - ja dostanę w wieku 60 lat połowę tego świadczenia / po mężu - i gdzie tu choć minimum sprawiedliwości ? to wszystko jest chore - i jeszcze jedno - mam działalność gosp. na małej wiosce - z trudem zarabiam na ZUS bo chciałam działać uczciwie i nie przeszłam na KRUS - przykro jest słuchać,że ludzie z dużych miast mających własną działalność mają też kupione pola często nie wiedząc nawet dokładnie gdzie i płacą KRUS - w tym kraju uczciwość się nie opłaca

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

izabella1 / 2009-03-27 19:26
Witam
Jestem na świadczeniu emerytalnym od 2003r Staram się teraz o przyznanie emerytury ,czy dostane ją jeśli w 2008r pracowałam od marca do maja 2008 na umowne zlecenie?????
z góry dziękuje za pmoc

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

maria58 / 153.108.64.* / 2009-03-27 13:06
Mając 19 lat podjelam prace, to juz 32 lata i perspektywa nastepnych 10....to chyba ponad moje sily. Dlaczego jedni moga pracowac tylko 25 lat a inni ponad 40 to jest chore...
Powinnismy miec mozliwosc wyboru.
 
dela / 83.11.53.* / 2011-02-11 21:48
poperam,podpisuję się dwoma rękami że My spracowane kobiety powinnyśmy mieć MOŻLIWOŚĆ WYBORU!!! NIE MAMY JUŻ SIŁY PRACOWAĆ PO 30 LATACH PRACY!!!!!!

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Elżbieta 1954 r. / 83.5.252.* / 2008-12-26 21:05
Wcześniejsza emerytura dla kobiet to nie przywilej ale sprawiedliwość. Pracodawcy tylko dokładają obowiązków za te same pieniądze a siły coraz mniejsze. Będziemy zwalniane, nikt nie będzie szanował naszej pracy i nas, zmęczone z mokrymi plecani od pracy lub zaszczute będziemy wychodziły z pracy. Nie będzie już czasu na lekarza, zajęcie się wnukiem czy zainteresowania, o czym marzyłam oczekując emerytury. Mam poczucie ogromnej niesprawiedliwości i chcę walczyć z tak krzywdzącą decyzją.
 
józefa / 83.9.136.* / 2009-06-18 18:38
jestem za
 
hanio / 193.239.124.* / 2009-03-13 15:00
zgadzam się, że jest niesprawiedliwe,aby urodzone przed 1948 dostały wcześniejszą emeryturę. Ale odpowiem Pani na Pani pytanie: Kobietę za ladą nauczyciel może bez problemu zastąpić. Ale sprzedawca nie zastąpi nauczyciela.
 
Marko Polo / 194.187.72.* / 2010-07-03 08:27
Jest pan bardzo zarozumiałym człowiekiem . otóż w tym wszystkim nie chodzi o to kto kogo zastąpi tylko kto ma trudniejszą pracę.Czy potrafiłby Pan zastąpić energetyka , górnika,lekarza, niech Pan spróbuje, może wtedy zrozumie Pan na czym ta praca polega i jaka jest cieżka.
 
Zosia20 / 217.98.64.* / 2010-03-03 22:37
jesli nauczyciel to taki ciezki zawod to nie powinien w tych samych godzinach pracowac na 2 lub 3 etatach bo wtedy jest niewydajny w pracy a to jest w Polsce nagminne Obowiazuje go 40 godzinny tydzien pracy w tym 18/18 godz dydaktycznych a ktory pracyje tak do tego godziny ponadwymiarowe w tych samych godzinach . Dziwne to wszystko i te osoby mowia ze malo zarabiaja . Czy wladza jak Kuratoria nie widza tego. Nauczyciel mianowany czyli urzednik pracyje w tych samych godzinach w roznych zakladach . Taki to ciezki zawd . Dlatego państwo mu daje jeszcze emeryture bo sie bardzo spracowali .
 
DANIEL5 / 87.96.21.* / 2010-01-26 15:50
Uważam że bez względu na wykonywany zawód emerytura powinna przysługiwać po przepracowaniu 30-35lat .( No może nauczycielom , należałoby dodać do odpracowania miesiące wakacyjne)
 
fsetA / 213.17.223.* / 2009-06-02 07:40
A co uczą w szkołach mam 2 synów i żeby nie korepetycje tob y nic nie umnieli. A to widac jak występują w teleturniejach proste pyanie a robią z sieie gamoni i mają skończone studia wstyd może ta pani za ladą ma więcej wiedzy
 
anna 56 / 77.253.163.* / 2009-05-09 20:45
zapewne masz rację ze nauczyciel może zastąpiś sprzedawcę i tak powinno być jeśli nie możesz jużpracować w tym zawodzie to go zmień jest mnustwo propozycji na rynku pracy i przepracuj do stażu 35 - 40 lat (z 26 dniowym urlopem w ciągu roku
 
maria 1954r / 83.14.139.* / 2009-03-23 08:59
zgadzam się.Jak jest uczciwie przepracowane 30 lat,nie zapisałam się do OFE .Gdzie są moje pieniądze.Nikt mi łaski nie robi.Zabrakło mi 20 dni.Pan Premier niech popracuje uczciwie tyle lat to będzie inaczej mówił.Dziura w budżecie mnie nie interesuje,poniważ roztrwonili moje pieniądze to niech oddają.
 
dasia / 80.50.128.* / 2009-05-11 10:42
staram się o przedwczesną emeryturę ale dostałam odmowną decyzję gdyż nie uznali mi 2 lat pracy w zakładzie który już dawno nie istnieje. Mimo że wysłałam umowę o pracę jako dowód że pracowałam w tej firmie zus odpisał mi że muszę udowodnić ile mi płacili bo na umowie nie jest to dokładnie określone. Nie wiem gdzie mogę szukać takiego dokumentu. Jeżeli ktoś wie coś na ten temat i może mi w jakiś sposób pomóc lub doradzić proszę o jak najszybszy komentarz.
 
ono / 83.25.149.* / 2010-01-12 18:25
zus zaliczy te lata i policzy od minimalnego wynagrodzenia
 
mikrus / 83.7.137.* / 2009-03-28 00:38
To może tak policzmy
masz 55 lat - pożyjesz jeszcze 30 (jestem brutalny przepraszam).
Pracowałaś 30 lat (nie liczysz wychowawczych chorobowych itd....)
Na emeryturę odkładałaś 19.52 % pensji brutto.
I teraz policz, że Twoja emerytura powinna wynosić około 25% Twojej pensji brutto.
I powiem tak - JESLI - zarabiasz średnią krajową (3200), to te 25% bedzie prawie równe minimalnej emeryturze.
Zaraz napiszesz, że kobieta to dwa etaty - praca i dom - cóż od wielu lat sam wychowuję dzieci, i jakoś traktuję to jako FRAJDE. Pracuję dopiero 16 lat
 
ZOJKA / 79.187.243.* / 2009-09-22 11:06
PRZEZ 20 LAT ZUS LICZONO 45% RÓWNIEZ OD CHOROBOWEGO WIĘC TYCH SKŁADEK BĘDZIE WIĘCEJ NIŻ PISZESZ
 
JUWENIA / 83.4.29.* / 2009-03-23 18:30
Zgadzam się ja mam też 35 lat pracy i co muszę robić dalej a dają tym emerytury co mają 25 lat pracy czy to jest sprawiedliwe niech żona Pana Premiera czy innych mądrych doradców pracuje tyle lat i wychowie dwoje dzieci pracując to może by sie dowiedział czy miała by dość pracy. Chyba sobie wypracowałyśmy tą emeryturę a jak nie to niech oddadzą nasze składki i nie potrzebna jest ich łaska.
 
czarnula / 94.40.88.* / 2012-05-12 17:07
Żeby twój mąż zarabiał co te nieroby siedziała byś w domu wystarczy tylko obcięcie ich pensji na pół i dziura zalatana i niech nie mówią że średnia pensja wynosi 3200 bo to jest śmieszne ludzie większośc wegetuje a na ręke ma 140o
 
czarnula / 94.40.88.* / 2012-05-12 17:07
Żeby twój mąż zarabiał co te nieroby siedziała byś w domu wystarczy tylko obcięcie ich pensji na pół i dziura zalatana i niech nie mówią że średnia pensja wynosi 3200 bo to jest śmieszne ludzie większośc wegetuje a na ręke ma 140o
 
grażyna53 / 83.4.205.* / 2009-01-26 18:21
Popieram jest to krzywdzące dla wszyskich kobiet ciężko pracujących .Które przyjmując się do pracy wiedziały że przejdą na emerturę mając 55 lat .Czym się różni kobieta nauczyciel od kobiety pracującej za ladą lub obojętnie gdzie przy kliencie Chyba ,że nauczyciel ma więcej wolnego przed świętami wakacj gdzie jest ta sprawiedliwość w tym kraju co zwie się Polską dzieci popełniają samobójstwa bo nie mają pracy a rząd podnosi wiek emerytalny to kto ma pracować.
a rzą
 
Jaza50 / 82.160.49.* / 2010-02-20 19:26
Oto Polska wlasnie. Takie pieklo zgotowal nam rzad Donalda.Sprawiedliwosci w tym kraju sie nie doszukujmy. Zgodnie z dewiza wladzy mamy pracowac do smierci bo inaczej nie dostaniemy zasilku pogrzebowego.A co miesiac 1/3 pensji mam zabieraja.Zal mi tylko dziadka ktory za ten kraj oddal zycie.Dzis sie chyba w grobie przewraca.Skoro caly czas nam mowia ze mamy dluzej pracowac to otrzymamy wyzsza emeryture to dlaczego nie mozna przejsc na takowa po 35/40 latach pracy. Przeciez polowa zgromadzonego kapitalu wystarczy na nalezna emeryture az do smierci. Tylko z czego by budowali marmurowe palace? Zabrali pomostowki nie dajac nic w zamian. Nie zdaja sobie sprawy ze ludzie po 35/40 latach pracy sa juz wypaleni,nie produktywni i schorowani. ale ich los czlowieka nic nie obchodzi ,masz tyrac az padniesz na ryj a wtedy tylko zasilek i po klopocie.Kiedys taki pan z wasikiem napisal na bramie ze" praca czyni wolnym",a nasi rzadzacy za bardzo wzieli sobie to do serca i jest jak jest. Jesli ci panowie (i panie) nie byliby tak zajeci tworzeniem afer to mozna by im podpowiedziec ze emerytury powinny byc uzaleznione przede wszystkim od stazu pracy a nie od wieku. Na emeryture mozna by przejsc po wypracowaniu pewnego stazu, powiedzmy 20/25 lat ,tylko ze wtedy byloby to okolo 20/30 % i z kazdym rokiem procent ten by sie zwiekszal az 100% po 45 latach pracy. Mysle ze oni o tym dobrze wiedza, tylko udaja glupa.bo tak im latwiej i wyznaja zasade ze im narod biedniejszy ,tym oni maja wiecej.Az zal mi w tym momecie komuny.Tam przynajmniej sprawiedliwosc spoleczna byla leprza.Wiem cos o tym ,bo zylem w tych czasach. Zona moja musi pracowac do 60 . Dzis majac 54 lata utracila zdrowie ,a aby dostac rente trzeba przyjsc na komisje z glowa pod pacha. Placze , zbiera resztki sil i idzie, ale jak tak dlugo mozna? Jak to zmienic? Pokazujac czerwona kartke na wyborach.Tylko czy to cos zmieni. Przyjda nastepni i zrobia to samo. Czas umierac bo w takim kraju to zyc sie odechciewa. Amen.
 
Marko Polo / 194.187.72.* / 2010-07-03 08:39
Wszystko to szczera prawda tylko skreśliłbym słowa Donald i Komuna
 
zmęczona pracą / 83.10.116.* / 2010-02-21 15:05
tak to jest w tym naszym kraju jednym daje sie emerytury po 20 lub 25 latach pracy tylko dlatego że mają wiek emerytalny ale się zato wiele nie napracowali a ludzie co mają 35 lub 40 lat pracy to mają jeszcz dalej pracować czy to jest sprawiedliwe czy należy tych ludzi karać zato że pracując tyle let płacili składki a teraz kiedy są już zmęczeni latami pracy to jeszcze kazać im pracować dalej praecież oni są już wyeksploatowani tośmy się doczekali czasów 'sprawiedliwych"
 
ewa 120 / 77.253.96.* / 2009-01-21 19:22
WALCZYMY O WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY DLA UR 1949-1968 . WYBIERZ W
GOOGLE MOIMZDANIEM BLOG SUBIEKTYWNY. WEJDź NA STRONĘ I PODPISZ
PETYCJE DO PREMIERA. POINFORMUJ INNYCH I PODAJ INFORMACJĘ
NA INNYCH FORACH.
 
danka55 / 79.190.103.* / 2010-02-22 12:25
kobietypo przepracowaniu 35-40 lat stażu powinni odejść na godną emeryturę bez względu w jakim zawodzie praacowały
 
kisia / 83.26.69.* / 2009-12-28 00:01
ja bardzo chce isc na wczesniejsza emeryture nale to mie tem rocznik chociaz juz mam pomad 55lat i 40 lat pracy zus jest nie utrzyciwy w obec ludzi a przedewszystkim kobiet
 
pies z kulawą nogą / 217.70.48.* / 2009-01-23 12:48
szkoda nerwów bo pan premier ma wszystko w nosie, dziwię się tylko ludziom że tak wszystko przyjmują obojętnie, nikt nie stanie w obronie kobiet które przepracowały 35 lat i muszą tyrać do 60 -ciu lat a emerytury i tak będą niskie bo premier ma dziurę w budżecie
 
in / 83.27.73.* / 2009-01-23 18:29
no właśnie co to za premier co niedba o swoich uczciwych obywateli czemu ludzie to tak ze spokojem przyjmują

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Elżbieta 1954 r. / 83.5.252.* / 2008-12-26 21:05
Wcześniejsza emerytura dla kobiet to nie przywilej ale sprawiedliwość. Pracodawcy tylko dokładają obowiązków za te same pieniądze a siły coraz mniejsze. Będziemy zwalniane, nikt nie będzie szanował naszej pracy i nas, zmęczone z mokrymi plecani od pracy lub zaszczute będziemy wychodziły z pracy. Nie będzie już czasu na lekarza, zajęcie się wnukiem czy zainteresowania, o czym marzyłam oczekując emerytury. Mam poczucie ogromnej niesprawiedliwości i chcę walczyć z tak krzywdzącą decyzją.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Elżbieta 1954 r. / 83.5.252.* / 2008-12-26 21:05
Wcześniejsza emerytura dla kobiet to nie przywilej ale sprawiedliwość. Pracodawcy tylko dokładają obowiązków za te same pieniądze a siły coraz mniejsze. Będziemy zwalniane, nikt nie będzie szanował naszej pracy i nas, zmęczone z mokrymi plecani od pracy lub zaszczute będziemy wychodziły z pracy. Nie będzie już czasu na lekarza, zajęcie się wnukiem czy zainteresowania, o czym marzyłam oczekując emerytury. Mam poczucie ogromnej niesprawiedliwości i chcę walczyć z tak krzywdzącą decyzją.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Elżbieta 1954 r. / 83.5.252.* / 2008-12-26 21:05
Wcześniejsza emerytura dla kobiet to nie przywilej ale sprawiedliwość. Pracodawcy tylko dokładają obowiązków za te same pieniądze a siły coraz mniejsze. Będziemy zwalniane, nikt nie będzie szanował naszej pracy i nas, zmęczone z mokrymi plecani od pracy lub zaszczute będziemy wychodziły z pracy. Nie będzie już czasu na lekarza, zajęcie się wnukiem czy zainteresowania, o czym marzyłam oczekując emerytury. Mam poczucie ogromnej niesprawiedliwości i chcę walczyć z tak krzywdzącą decyzją.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Elżbieta 1954 r. / 83.5.252.* / 2008-12-26 21:05
Wcześniejsza emerytura dla kobiet to nie przywilej ale sprawiedliwość. Pracodawcy tylko dokładają obowiązków za te same pieniądze a siły coraz mniejsze. Będziemy zwalniane, nikt nie będzie szanował naszej pracy i nas, zmęczone z mokrymi plecani od pracy lub zaszczute będziemy wychodziły z pracy. Nie będzie już czasu na lekarza, zajęcie się wnukiem czy zainteresowania, o czym marzyłam oczekując emerytury. Mam poczucie ogromnej niesprawiedliwości i chcę walczyć z tak krzywdzącą decyzją.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

stasie023 / 83.28.75.* / 2008-12-25 18:50
Moim zdaniem mówienie o emeryturach dla kobiet i mężczyzn to bezsens każdy powinien mieć wysokość emerytury ustaloną tylko i wyłącznie o wparciu o zgromadzony kapitał na koncie emerytalnym. i faktyczną realną długość życia kobiet i mężczyzn.Przechodzę na emeryturę młody mały zgromadzony kapitał dostaję 100 zł przykładowo w starszym wieku inna wyższa kwota po co zabierać jednym aby dawać innym i wyrównywać.To chory system a komunizm wciąż żywy. Nikt nie będzie kosztem innych żerował i okradał uczciwie pracujących i walczył o wcześniejsze prawa do emerytur bo wcześnie to znaczy mieć mało.
 
mzaur ewa / 83.9.111.* / 2010-02-09 13:01
uważam że rząd jak zwykle oszukuje naród a tym bardziej kobiety.KObieta po przepracoweaniu 35 lat ma już odłożoną swoja skladkę bez względu na wiek powinna odejśc na emeruturę. To juz nie praca a męka. Po co męćzyc te kobiety które juz zapracowały na swoją emeruturę skoro tyle młodych luzi jest bez pracy.Oszustwo i nic więcej. NIech każda kobieta przeprcuje 35 lat, to poraomawiamy.
 
00-00 / 83.10.106.* / 2010-02-11 11:51
właśnie 35 lat kobieta przepracowane to wystarczy a tymbardziej powinna otzrymć emeryturę a nie świadczenie przedemerytalne jak zostanie zwolniona
 
lena+ / 83.10.111.* / 2010-02-09 15:57
właśnie niech każda kobieta przepracuje te 35 lat to i będą składki na emeryturę a nie jak obecnie 20 lat i starczy bo mają wiek a że o tyle lat mniej pracowały to sie nieliczy
co za rząd w tej Polsce co chce wykańcząć swoich obywateli

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

aaa54 / 213.17.216.* / 2008-12-17 14:50
WSZYSTKIE kobiety zacznijmy walczyc o swoje prawa nabyte jak nas moga ustawiac z facetami co oni polowe tego w domu nie robia co my .My mamy pracowac do 65 roku to z nas dozyje litosci i i to proponuje kobieta ferdek co prawda ona nie wie co to jest praca .Utworzy zwiazek kobiet 50+ i zacznijmy walke same . bo zwiazki zawodowe nie dadza rady
 
GRAŻYNA R.M. / 85.221.196.* / 2009-11-22 17:39
Zupełnie się z tym zgadzam, mowa że na nas nie ma kto pracować jest bez sensu, przecież my pracowałyśmy i składki były odprowadzane to nie jałmużna lecz nasz przywilej. Niech zaczną karać prywaciarzy którzy odprowadzają grosze do ZUS -u a resztę pensji dają w kopertę. A ilu młodych ludzi nie chodzi do pracy bo korzystają z opieki społecznej? dlaczego? bo pracować za najniższa krajową jeszcze z dojazdem się nie opłaca, dlatego że ktoś kto pracuje za grosze ma w rzeczywistości to samo to znaczy nic, za bezrobotnych płacą czynsz fundują obiady a pracownicy którzy pracują za jałmużnę muszą wstać rano biec z zegarkiem w ręku do pracy.,po pracy zakupy, obiad i po dniu.
 
józefa / 83.9.136.* / 2009-06-18 18:49
dolanczam sie mam 53 lata i35,5lat przepracowanych co raz czesciej przebywam na zwolnienniach zpowodu chorób idac do zusu jestem cud uzdrowiona
 
EWA 120 / 87.205.197.* / 2009-01-20 16:48
Walczymy o wcześniejsze emerytury dla ur 1949-1968. Wybierz w google moimzdaniem blog subiektywny. Wejdż na stronę i podpisz petycje do Premiera. EWA
 
kwiatkowska / 93.181.146.* / 2010-01-16 15:54
popieram pania ewe sama mam 38 lat i 55 lat zycia 55 rocznik skrzywdzony tylko staz pracy zadnych przywileji za przywileja jest wyzsze wynagrodzenieni i tak bedzie najbardziej sa co to za wymysl z ta pomostowka i znowu nas skrzywdzili nam sie nie naleprawiedliwe kobiety musza walczyc bo je skrzywdzono a zwlaszcz te roczniki 54 55 56 a co to za wymysl z ta pomostowka ja sie pytam czym rozni sie akrobatka ze idzie o 5 lat szybciej na emerytur od kobiety w fabryce za ladaw sklepie pielegniaeka ze nie moze odejsc gdzie ta sprawiedliwosc walczmy pozdrawiam kobiety z rocznika 54 55 56 babcia
 
juwenia / 83.10.79.* / 2010-01-16 17:44
Popieram tylko lata pracy powinny się liczyć a nie wiek lata pracy wykańczają ludzi a nie to że ktoś ma wypracowane tylko 20 lub 25 lat a resztę życia albo siedział w domu albo dorabiał sie za granicą a potem jak osiągnie wiek emerytalny to dostaje emeryturę . A my kobiety uczciwie pracujące przez 35 lat albo i więcej to musimy jeszcze dalej pracować TO WŁAŚNIE NAM POWINNA SIĘ NALEŻEĆ EMERYTURA BO MY UCZCIW2IE NA NIĄ PRACOWAŁYŚMY TYLE LAT JEST TO BARDZO DLA NAS KRZYWDZĄCE I NIESPRAWIEDLIWE NIECH WREŚCIE KTOŚ TO ZROZUMIE Z TYCH NASZYCH WYBRAŃCÓW NARODU ŻE KAŻDY POWINIEM SOBIE WYPRACOWAĆ EMERTYURĘ PRZEZ LATA PRACY TO WTEDY BYŁYBY PIENIĄDZE ŻE SKŁADEK NA EMERYTURY
Kobieta po 35 latach a chłop po 40 i dość niech młodi mają miejsca pracy
 
50 plus / 83.27.74.* / 2008-12-27 11:04
popieram coś musim zrobić
 
50 plus / 83.27.74.* / 2008-12-21 16:15
popieram trzeba coś z tym zrobć

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

aaa54 / 213.17.216.* / 2008-12-17 14:28
NIE ufajcie propagandzie rzadowej zeby nie składac wnioskow o emerytury zalezy wysokosc wskaznika od sredniej krajowej do naszych zarobkow jezeli .Nasze zarobki maleja i wskaznik nasz tez. dlatego proponuje wyliczyc i zabezpieczyc sie pod tym wzgledem .Pielegniarce w ciagu roku zmalał wskaznik o 1,5% to jest duzo w 2006 roku by miała o 1,5% wskaznik wyzszy niz w roku 2007 .Własnie nie znamy ustaw przepisow a rzad i redaktorzy karmia nas stekiem bzdur.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Veronika52 / 2008-12-15 19:09
Mam pytanie do wszystkich mądrych osób w Rządzie.... gdzie są moje składki, które
zabierano mi przez 36 lat pracy, we wrześniu ukończyłam 54 lata... to mało???? dziś nie mam pracy a zasiłek dla bezrobotnych jest na rok w dodatku głodowy, a co póżniej?
Z powodu głupich ustaw na pewno Państwo nie będzie mi płacić emerytury tyle ile pracowałam tzn. 36 lat bo tego nie dożyje.
Kto zatrudni chore kobiety w wieku 54 lata i więcej, które mają problemy zdrowotne np. ciśnienie, kręgosłup, cukrzyca kobiece i inne???
Na rentę te osoby wg ZUS się nie nadają więc z czego mamy żyć?
To chore Państwo ... należałoby zabrać posłom diety i inne przywileje ...polikwidować niepotrzebne komórki społeczne, zmniejszyć ilość pracowników w urzędach pracy, którzy i tak mało co robią, mieć kontrolę nad zarobkami wielu osób w Polsce którzy zarabiają powyżej 20.000 zł m/cznie a kasa się znajdzie dla biednych ludzi.
Veronika
 
zuz / 77.253.241.* / 2009-02-06 20:54
Popieram poprzednika. Jestem kobietą rocznik 1954, ponafd 30 lat pracy większość w terenie - pracowałam jako pilot wycieczek i przewodnik. Wyjazdy , z dala od domu. zmiana klimatu, kuchni,stres , ciagle inni ludzie i nowe problemy. Ma to bardzo duzy wpływ na zdrowie myślę, że nie muszę wyliczać bo chciałabym pracować jak najdlużej.
Jak slyszę o nauczycielach pracujacych w cieple kilkanaście godzin tygodniowo, wszystkie swięta wolne, długie wakacje a teraz doszły jeszcze wolne wekendy i ciągle im się coś należy to mnie trafia......A tu jeszcze pokazują jak to oni mają ciężko - oni nie wiedzą naczym polega praca.Ja tez muszę sie uczyc całe zycie mimo że jestem po studiach, a do każdej grupy muszę się przygotowac.
Uważam, że kazdy wybiera sobie pracę sam świadomie i albo to robi albo nie. Wszyscy mają takie same żołądki i jedno życie. Za pracę w trudnych warunkach dostaje się dodatki a nie przywileje. Dlaczego jest tak niesprawiedliwie, czy nikt tego nie widzi.
Uważam,że należy zabrać wszystkim przywileje i wszystkich traktować równo, a jak ktoś się nie nadaje to niech zmienia pracę. Całe życie moje to nadzieja na lepsze i całe życie jestem oszukiwana. Coś trzeba z tym zrobić to straszna choroba niesprawiedliwość w Państwie prawa. Każdy chce żyć !!!
 
Roycyarowana / 83.3.12.* / 2009-05-25 09:35
Popieram Pania.Jest wiele zawodow do ktorych trzeba sie przygotowywac i caly czas uczyc. Stad tez roznego rodzaju dodatki do placy, lub mala ilosc godzin pracy. Co do wieku emerytalnego nie ma to jednak zadnego rozsadnego uzasadnienia. Ja tez mialam nadzieje na lepsze zycie w Polsce, kiedys mialam okazje pozostac za granica i tam pracowac , warunki byly o wiele lepsze. Wybralam Polske i stale mowilam swoim dyiciom ye dokonalam dobrego wzboru.. Niestetz dyisiaj juy wiem, ye nie do konca.
 
jena / 83.27.68.* / 2009-02-07 19:37
tak to święta prawda w tym kraju tylko ci co umieją dużo krzyczeć to mają przywileje nie
liczą sie lata pracy a każda praca jest potrzebna i lata pracy też są szkodliwe dla zdrowia i po 35 latach pracy ma się już dość to chyba się emerytura należy.
 
bodi57 / 2009-02-09 17:51
Uważam,ze kazda kobieta, która przepracowała 35 lat powinna miec mozliwośc przejścia na emeryturę i to nie jest " wcześniejsza" emerytura . Prosze i powiedzieć , czy kobieta, kora ropoczęla pracę w wieku np. 30 lat i przechodzi na emeryture w wieku 60 lat to nik nie nie krzyczy, że krotki okres składkowy.To samo dotyczy młodych ludzi po studiach, którzy zaczynają prace w wieku 25 lat i im równiez wystarczy staż pracy 35 lat , a wiele kobiet ZMUSZONO pracować 40 lat aby otrzymac emeryturę . Gdzie tu równe traktowanie ludzi. i jaka kolwiek sprawiedliwość. To sie nadaje do Trybunału Stanu.
 
GRAŻYNA R.M. / 85.221.196.* / 2009-11-22 18:02
Zgadzam się z Panią powinno się liczyć lata pracy, ktoś kto zaczął pracować w wieku 35 lat niech pracuje dłużej, po 35 latach pracy decyzja powinna należeć do pracownika czy chce odejść na emeryturę czy nie, a oszczędności powinno się szukać w ograniczeniu przywilejów.
 
zmęczona po 50 -ce / 83.27.71.* / 2009-02-10 18:17
to święta prawda tylko inkt się za nami nie wstawia
 
zmeczony rocznik praca 1955 / 93.181.146.* / 2010-01-24 21:17
zgadzam sie rocznik 55 nasze kolezanki z rocznikow 52 53 juz po 25 30 latach na emeryturze a my czym sie roznimy mamy po 35 38 39 lat pracy i w nagrode nam sie doklada jeszcze po 5 lat pracy popieram pania ewe ze musimy same walczyc bo rzad nic nie robi i dziennikarze tez o tym nic nie pisza czy my jestesmy skazane na umieranie w pracy skonczyc z przywilejami popatrzec na zwyklych ludzi oni juz maja lata wypracowane a nie mlode chlopy juz po 15 latach na emeryturach jak i samorzadowcy kategorycznie zadnych przywileji tylko dla gornikow i to tych pod ziemia pracujacych zmeczony rocznik praca w polsce uczciwa 39 lat pracy1955
 
jedna / 83.4.103.* / 2008-12-15 20:15
bardzo słusznie takim ludziom z długim staże należy się emerytura a nie po 20 lub 25 latach jak niektórym długi staż pracy gorzej wyniszcza organizm niż szkodliwa praca

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

30-latek / 77.115.98.* / 2008-12-10 17:47
Kryteria medyczne przyjmować do kobiet po 35 latach pracy zawodowej? Dla kobiet 50, 55 letnich wyniszczonych warunkami życia w PRL, pracą zawodową i wychowywaniem obecych 30-laków? Kobiet, które dżwigały na swych barkach okres transformacji? Co za geniusz wymyślił kryteria medyczne obecne do warunków pracy jakie istniały 30 lat temu? Poziom tak przyjętego rozumowania jest żenujący! Dżentelmeni-Decydenci od emerytur wstydżcie się!

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Barbara 54 / 77.115.98.* / 2008-12-10 17:00
35 lat tem nie było wolnych sobót i pracowałam 6 dni w tygodniu, Podobie jak ja kobiety woziły o 6 rano dzieci do żłobków i przedszkoli autobusem stojąc z dzieckiem na ręku. W zakładach nigdy nie przestrzegano warunków bhp bo nic na półkach sklepowych nie było. Trzeba było wykonywać plany normy bez dyskusji i prawa do strajku. Teraz 27 latkowie po studiach za pieniądze rodziców, jeżdżą teraz samochodem do pracy tylko 5 dni w tygodniu, noszą "białe kołnierzyki", jeszcze się nie napracowali a już chcą decydowć i to o mojej emeryturze? Jakim prawem!!! Nie przyzwalam !
 
barbarella2803 / 77.254.124.* / 2011-01-17 17:30
BRAWO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podpisuję się pod tym prawą i lewą ręką.
2008-12-10 17:00:58 | 77.115.98.* | Barbara 54
Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet [2]35 lat tem nie było wolnych sobót i pracowałam 6 dni w tygodniu, Podobie jak ja kobiety
woziły o 6 rano dzieci do żłobków i przedszkoli autobusem stojąc z dzieckiem na ręku. W
zakładach nigdy nie przestrzegano warunków bhp bo nic na półkach sklepowych nie było.
Trzeba było wykonywać plany normy bez dyskusji i prawa do strajku. Teraz 27 latkowie po
studiach za pieniądze rodziców, jeżdżą teraz samochodem do pracy tylko 5 dni w tygodniu,
noszą "białe kołnierzyki", jeszcze się nie napracowali a już chcą decydowć i to o mojej
emeryturze? Jakim prawem!!! Nie przyzwalam !
 
-50- / 83.10.120.* / 2011-01-19 11:57
ja mam 36 lat pracy i mam już dość żyć mi się niechce że muszę jeszcze pracować to niejeden młody miałby miejsce pracy chyba liczą nato że nie dożyjemy do emerytury co to za kraj i taka polityka by młodzi decydowali kiedy ja mam już dośc pracy i należy mi się odpoczynek
 
hHalina 54 lat / 188.147.24.* / 2010-02-07 16:06
zgadzam sie z powyzszymi wypowiedziami jak ludzie ktorzy maja obecnie po okolo 30 lat moga decydowac omojej emeryturze niech mysla o sobie zeby tak jak ja majac 54 lat miec staz pracy 39 lat chyba im sie to juz nie uda ajak dozyja do 54 lat niech niech ich nastepcy podwyzsza im wiek pracy do 80 lat szczerze im tego ZYCZE
 
Bib / 80.55.2.* / 2009-07-14 11:31
No właśnie, nie pozwalam oddalać terminu mojego przejścia na emeryturę. Za 3 mies. kończę 55 lat i mam 35 lat pracy.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Krystyna b / 212.33.76.* / 2008-11-25 14:30
Bardzo prosze o odpowiedz, pogubiłam sie juz z tymi emeryturami.
Kiedy bede mogla odejsc na wczesnijsza emeryture. W tej chwili mam 54 lata zycia, oraz 33 lata pracy, w tym 12 lat w warunkach szczegolnych. Urodzilam sie w styczniu w 1954 roku nie zalapuje sie wiec na ustawowa wczesniejsza emeryture. Czy bede musiala pracowac do 60 lat?
 
Emancypant / 85.222.39.* / 2008-12-24 23:15
Krysiu mam nadzieje .ze wreszcie prawa konstytucji będą przestrzegane Prawa kobiet będą zrównane z męzczyznami.A więc pracować będziesz do 65 lat..
 
K.B. / 212.33.76.* / 2009-01-20 11:32
Emancypat dowcipiniś. Mam nadzieje, ze (w ramach emancypacji) Tobie zartownisiu przedłuża (dla dobra Twojej kariery oczywiście) do lat 70. Pozdrawiam ciepło i zycze milej pracy
 
jaga56 trocznik / 93.181.146.* / 2010-01-10 16:09
zadnych przywilejidlaczego 1 kobiety moga odchodzoc szybciej w wieku 55 majac lzejsza prace to jeszcze ich obejmuja szkodliwe warunki skonczyc z tymi szkodliwyi warunkami jedynie szkodliwe to jest dlugosc pracy jakim zafundowal rzad rocznikom 1954 1955 my juz may po 57 38 lat pracy i nie mozemy odejsc to my mamty warunki szkodliwe zadnych pomostowek i bedzie zus bogaty tylko staz pracy powinien sie liczyc jak maja prace niebezpieczna to wecej zarabiaja sami swiadomie tak wybieraja a jak nie daja rady to sie nich przekwalifikuja jak radzi pani fiedak kobietom z dlugim stazem pracy tym po 50 do dziennikarzy obudzcie sie i pomuzcie nam zreformowac ten system sprawiedliwie pomostowki dylko dla ludzi o dlugim stazu

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Teressa / 83.27.185.* / 2008-11-12 00:16
Po 30 latach cięzkiej pracy przeszłam na wczesniejszą emeryture i nareszcie znalazłam czas na lekarzy,, tylko koszmar 597zl jakie dostaje i jeszcze córcie utrzymywałam (teraz ma fundusz alimentacyjny) popadlam w dlugi czy warto było uczciwie pracowac ,żeby z upokorzeniem do MOPS-u musiała chodzic.
 
mikrus / 83.7.137.* / 2009-03-28 00:45
A może pora zrozumieć drogie panie, że emerytura bez 40 lat pracy i przed 65 rokiem życia oznacza nędzę? Płacicie 19,52% składki emerytalnej. I te 19,52% ma wam wystarczyć na resztę życia. By ono w miarę godnie wyglądało trzeba pracować przez 40 lat i być na emeryturze przez 20. Bo wtedy wyjdzie wam 40% pensji. I każdy kolejny rok to jakieś 5% emerytury więcej....
 
gypsy / 83.6.168.* / 2009-05-18 14:35
Trudno się z Tobą nie zgodzić...
Każdy rok mojej pracy,to wzrost emerytury o 50zł.
Pracuję 41-szy rok i zamerzam jeszcze trochę,bo mnie się to opłaca.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

całeżyciepracująca / 193.151.50.* / 2008-11-01 19:08
kobiety powinny mieć wybór, chce pracować, jest zdrowa, zakład chce ją trzymać, niech pracuje.Rząd nigdy nie będzie miał pieniędzy, na nic, choćbyśmy pracowały 100 lat bo nie umie nimi zarządzać! to mydlenie oczu ludziom że jak będziecie dłużej pracować to będziecie mieć większą emeryturę?!sic! kpina! poza tym /ur w 1955/ nie kazano się zapisywać do II filara, bo utraci się prawo do wcześniejszej emerytury i co oszukali nas, bo wydłużyli nam do 60 lat a mogłam sobie trochę naskładać grosza.
 
Zdesperowqna / 84.38.89.* / 2008-11-22 18:51
Emerytury uzależnić od stazu pracy bez względu na wiek ,- 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyżn.Bez żadnych przywilejów, kazdy decyduje sam o sobie w momencie wyboru zawodu. Ci bardziej zmęczeni z tyt. pracy w szczególnym charakterze niech się przekwalifikują w odpowiednim wieku i czasie i niech dopracują do wymaganego wieku w pozostałych zawodach. Piszę tak, gdyż zapomnieliśmy, że wszyscy dzisiaj są bardziej wypaleni właśnie z tyt. pracy w demokratycznym ustroju, że nie ma dzisiaj takiej pracy "czy się stoi czy się leży 1000 zł. się należy". W dzisiejszych czasach każda praca w każdym zawodzie ma szczególny charakter.. Z powazaniem. Zdesperowana.
 
graza123 / 83.1.254.* / 2013-10-17 10:44
całkowicie się z tym zgadzam.emerytury powinny być przyznawane po 35 latach pracy dla kobiet i 40 dla męzszczyzn.niech rząd uwzględni z tego cały okres skladkowy,bez chorobowych,bez wychowawczych,opiekuńczych i innych nieobecności w pracy.myślę,że takie okresy skladkowe powinny być uwzględniane do emerytur,a nie okresy pracy niezależnie od obecności i wykonywania tej pracy.dlatego teraz mamy: jedni są na emeryturach po 3olatach,w tym 6lat wychowawczych i innych zwolnień,a inni muszą pracować do 68lat,mimo ze mają same okresy składkowe 36lat,ale nie mają wieku.myślę,że warto to uwzględnić i ludzie byli by za.z poważaniem.graza
 
50 plus / 83.4.5.* / 2008-11-23 16:50
zgadzam się z tym tylko i wyłącznie lata pracy powinny się liczyć bez względu na wykonywany zawód bo przecież każdy zawód jest potrzebny skoro się pracuje czy
Ci co rządzą to wreście to zrozumią.
A może i my z długim stażem pracy zaprotestujemy.
 
Maria P / 92.244.57.* / 2009-11-12 19:36
popieram, że to lata pracy a nie wiek powinien liczyć się do emerytury. Mam 50lat, 32lata pracy, urodziłam 4 czieci, jestem juz zmęczona i nie wyobrażam sobie pracować jeszcze 10 lat. Bo 42lata pracy i wychowanie 4 dzieci to zbyt wiele jak dla kobiety.
 
Barbara 54 / 77.115.98.* / 2008-12-10 17:53
jestem na tak!
 
JEN / 83.4.35.* / 2008-11-04 18:34
tak krzywdzą nas bo ci co mają mniej lat pracy np. kobieta 30 lat pracy i wiek 55 lat to ma na dzień dzisiejszy prawo do emerytury a te kobiety które nają przepracowane 35 lat pracy a nie mają wieku to muszą dalej pracować aż do 60 lat. Jest to niesprawiedliwe tylko gdzie tu zaprotestować.
 
kobieta55 / 83.9.200.* / 2008-11-19 21:46
zgadzam się, kobieta po 35 lat ach pracy powinna mieć możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

kobieta_juz nie_ 010154 / 83.5.240.* / 2008-10-23 16:25
Dzien dobry!
Zachecam wszystkie Panie urodzone w końcu grudnia 1953 a zapisane na 1 stycznia 1954, NIE BÓJCIE SIE ISC DO SADU i zmiencie sobie date urodzenia na te prawdziwa.

Mnie sie udało . Własnie zmieniam sobie PESEL. I załapie sie, w ostatni dzien, na uprawnienia do wczesniejszej emerytury. Już nie musze sie wpisywać na fora z gorycza i zalem za ten jeden brakujacy dzien.

W tym miejscu szczególne podziękowanie "Dziennikowi Polskiemu " za artykuł pt." Rozpacz pechowych 55-latków" . To ten artykuł zmobilizował mnie ostatecznie do złozenia do sadu rejonowego wniosku o sprostowanie aktu urodzenia.
 
łukasz80 / 2009-03-14 18:42 / Bywalec forum
moja ciocia przepracowała 30 lat ,czy ma szanse na wczesniejsza emeryture ?

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

kornelka / 2008-09-14 11:40
DZIEŃ DOBRY Moja mama urodziła się w 1952 roku. Przepracowała 30 lat w górnictwie na powierzchni. Obecnie pobiera tzw. pomostówkę.Przepracowała też 6 miesięcy w czasie pobierania zasiłku, gdyż tak było wymagane. Teraz ciągle odmawiają jej przejścia na stałą emeryturę. Gdzie mogę zasięgnąć jakiejś porady jak jej pomóc?
 
Zusowiec:-) / 87.206.203.* / 2008-10-16 22:09
Witam!
Obecnie nie ma jeszcze świadczeń pomostowych, myślę że ma Pani na myśli świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Z danych które Pani podała, wynika że nabyła już w tej chwili prawo do emerytury, ale skoro dostaje odmowę, to nie rozumiem. Mam za mało danych aby sprawdzić prawidłowość wydanej decyzji odmownej. Nie rozumiem też zdania "Przepracowała też 6 miesięcy w czasie pobierania zasiłku, gdyż tak było wymagane". Miało by to uzasadnienie jeżeli ostatnio prowadziła działalność gospodarczą, ale Pani pisze że mama pracowała w górnictwie. ???

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

rozgoryczona / 62.87.223.* / 2008-08-25 22:28
Jak byście skomentowaly taki przypadek, kiedy po 37 latach rzetelnej pracy, otrzymuje się propozycję przejścia na zasiłek dla bezrobotnych na cztery (4) dni przed osiągnięciem wieku 55 lat?
 
Wania / 85.222.39.* / 2008-09-14 17:48
Cieszyła bym się ze nie jestem mężczyzną oni mają gorzej

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

basiulka / 91.123.163.* / 2008-08-20 21:01
masz rację kobiety tyle pracuja w domu że powinny mieć prawo wyboru jesli ktos chce to może pracowac nawet i do 100lat uwazam ze kobieta konczy 50lat i powinna isc na emeryturę
 
/ 213.17.216.* / 2008-10-14 10:53
popieram
 
zmęczona / 83.4.89.* / 2008-10-13 15:18
też tak uważam
 
Wania / 85.222.39.* / 2008-09-22 20:38
basiulka leniu a kto ma na ciebie pracować po 50 roku życia .do 25 roku na koszt mamusi a po50 ce na koszt narodu.Każdy Polak powinien najmniej przepracować40 lat.Jak dzieci wychowałaś niech cię utrzymują.
 
Pruszków / 83.24.22.* / 2011-06-14 13:19
My cie wychowamy
 
Romka / 158.75.246.* / 2008-12-16 22:54
Ciekawe Wania czy ty tak chętnie swoich rodzicow bys utrzymywał?Popracuj tyle co my(30 lat),wychowaj swoje dzieci i wtedy się mądruj!
 
BG. / 77.115.98.* / 2008-12-10 17:59
nie ware nawet komentarza.
 
Barbara 54 / 77.115.98.* / 2008-12-10 18:01
Wania nie miałeś/aś uderzenia w główkę?
 
zdecydowana / 80.53.53.* / 2008-08-21 23:18
Kobieta tak jak w moim przypadku 50 lat dzieci odchowane, ale rodzice mama 78 lat a ojciec 85 i co z nimi oddac do domu starcow bo ja musze jeszcze pracowac 10 lat .Na obecna chwile mam 28 lat skladkowych plus 4lata wychowawczego mysle,ze wypracowalam juz emeryture,a i wnuki tuz tuz.Dlatrgo jestem za indywidualnym podejsciem do kazdej osoby,skoro kobieta 60 lat i 20 lat skladkowych inieskladkowych otrzymuje emeryture TO ja jusz mam ja wypracowana i mi sie nalezy.
 
jedna / 83.4.89.* / 2008-10-13 15:26
dokładnie tak powinno być a jest tak że dostają emeryturę te osoby co pracowały 20 lub 25 lat na ci co mają więcej lat pracy i są już przepracowani to muszą jeszcze pracować bo nie mają wieku . I tu się pytam wiek czy praca męczy ludzi i wykańcza kto jest bardziej zmęczony życiem ten co pracował 20 lub 25 lat czy ten co ma 35 lub 40 lat pracy.
Nie wiek a lata pracy powinny być docenione i byłby problem z głowy było by mniej tych cco chcą emerytury.cy to nasi w rzadzie nie rozumią.
 
Romka / 158.75.246.* / 2008-12-16 23:06
Są kobiety,które przez całe życie nie pracowały.Wychowywały dzieci.Dzieci odchowaly,poszly do pracy,popracowaly 15-20lat,osiagnely wiek emerytalny i teraz odpoczywają.Ja pracuję od 16 roku życia,wychowałam 4 dzieci.Gdy czwarte było małe rozwiodlam się,więc praktycznie sama je wychowałam,Mam 50 lat i 30 lat pracy.Jestem schorowana i zmęczona życiem,Ale bedę musiala pracować do 60 roku życia.Czy ja dożyje emerytury?Niech mi ktoś odpowie na to pytanie.
 
jedna / 83.4.31.* / 2008-12-17 13:35
no i własnie komu się należy emerytura tej kobiecie co pracowała 20 lub 25 lat czy tej co pracowała 30 lub 35 lat . Każdy głupi by to wiedział a nasi w rzadzie nie.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Maria12 / 2008-07-14 22:39
W lipcu roku koncze 55 lat. Mam 20 lat składkowych i 2 nieskładkowe w zakładach uspołecznionych. Od '92 roku byłam ubezpieczona w KRUS-ie jako rolnik. Od 1999 jestem na rencie chorobowej. KRUS proponuje mi ubiegać się o wcześniejszą emeryturę w ZUS. Czy jest to możliwe, abym otrzymała emeryture z ZUS? Proszę o odpowiedź.

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

tulipan14 / 2008-07-04 19:24
skonczylam 55 lat i jestem na swiadczeniu przedemerytalnym. mam przepracowanych 19 lat 11m-cy skladkowych, 5 lat 1 m-ąc nieskladkowych. 0d 32.12.2003r jestem na swiadczeniu przedemerytalnym , jednak w pazdzierniku 2007r. , w lutym i marcu 2008r. pracowalam na umowe zlecenie, skladki na zus pracodawca odprowadzal. czy w twj sytuacji musze spelnic dodatkowe warunki aby przejsc na wczesniejsza emeryture? jesli tak to jakie?
 
Barbara W. 1954r / 62.21.7.* / 2010-08-26 22:18
Kobiety z rocznika 1954 i następnych są pokrzywdzone.
Po 35 latach nieprzerwanej pracy otrzymuję jałmużnę w wysokości 700,00 jestem singlem z czego mam się utrzymać pracy podjąć nie mogę bo muszę opiekować się chorą 87-letnią. mamą.Sytuacja i perspektywa 6 głodowych lat przeraża dołuje i zniechęca do życia może o to chodzi ale gdzie PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ!!!!!!!!
 
-60- / 83.26.72.* / 2010-08-27 07:49
właśnie kobieta po 35 latach pracy może dostać jedynie zasiłek przdemerytalny w wysokości 730,-zł. a osoby które mają po 20 lub 25 lat pracy dostają emerytury tylko dlatego bo mają wiek a powinno być odwrotnie tylko kto dba ten ma , kto pracował to mu się powinna należeć emerytura a zasiłek to dla tych co mają mało lat pracy bo sobie tej emerytury nie wypracowali należy podnieść lata pracy uprawniające do emerytury a nie wiek
 
PIĘĆDZIESIĘCOSZEŚCIOLATKA / 62.21.7.* / 2010-08-26 22:38
NA KOGO GŁOSOWALIŚMY?
Pracy nie ma już dla kobiet po czterdziestce.W sytuacji utraty stanowiska likwidacji firmy utraty zdrowia lub chorób najbliższych osób z rodziny itp.
TRAGEDIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Grażyna spracowana... / 83.9.232.* / 2008-07-04 10:19
Mam 29 lat pracy ...Ukończyłam 45 lat...W świetle nowych przepisów nie mogę przejsć na wcześniejszą emeryturę... Za 20 lat będę mogła przejsć na pełną emeryturę i będę wówczas miała 49 lat pracy (jeżeli ktoś pozwoli mi jeszcze tyle lat pracować...) i jak długo mam szanse pobierać tę emeryturę...gdyby jeszcze mój syn ją otrzymał...to zgadzam się...a jeżeli nie ...kto wówczas skorzysta z moich pieniędzy ...z mojego kapitału w ZUS...Ustawodawcy ...nie pozwólcie mnie okradać...Poza tym ...a może ja chcę mniejszą kwotę ale dziś...Przecież to moje pieniądze i dlaczego nie mogę nimi zarzadzić...Jak tak można?
 
Barbara Farjaszewska / 83.5.198.* / 2008-08-29 19:26
Jestem dosłownie w takiej samej samej sytuacji i zgadzam się z Panią w 100 %. Jak tak można?
 
spracowana / 212.191.153.* / 2008-08-19 23:06
jestem w podobnej sytacji i jestem w 100% za .Masz racje Grazyna
 
gigi / 195.16.88.* / 2008-09-21 12:48
jestem jak wy panie, tylko w kwietniu 2009 kończę lat, 33 lata pracy i całkowita niezdolność do pracy. zus przyznaje mi rentę a ja chcę emeryturę. Czy mi się teraz należy z uwagi na orzeczenie, i lata pracy
grazyna

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

bonia / 80.48.137.* / 2008-05-25 17:52
Czy należy mi się wcześniejsza emerytura?55..lat kończę za rok tj,w 2009 roku.Będę miała wtedy 29 lat przepracowanych.Do 1 stycznia 1999 mam 23 lata okresów składkowych i nieskładkowych ,z tego w warunkach szkodliwych 18 lat.Będę wdzięczna za odpowiedż.

Wcześniejsza emerytura dla kobiet

nieznajoma / 2008-05-24 10:16
Witam czy praca z rodzicami od 16 do 18 roku życia na roli skarbu państwa można zaliczyć do okresu nieskładkowego do lat pracy. W tym czasie chodziłam do szkoły rolniczej i pracowałam z rodzicami ,rodzice odprowadzali podatek i obowiązkowe dostawy w latach 1968-1971 .Dziękuje z góry i proszę o szybka odpowiedzi.
 
nieznajoma / 2008-05-24 14:12
jeszcze jedno czy renet chorobowe można doliczyć do lat pracy

Re: Wcześniejsza emerytura dla kobiet

josef / 91.44.227.* / 2008-05-08 23:35
===>30 lat pracy i na emeryture....od 55..luxus...
Aktualnie niemcy, musza robolic az 67 roku zycia.
tj. do pelnej emerytury 47 lat pracy!!!
Protestow nie bylo.
 
zmeczona / 83.27.126.* / 2008-10-30 21:18
kuda nam do niemcow
 
eva.wieczorek / 194.145.185.* / 2008-09-12 15:03
Jesteś głupi Józef ,mam rodzinę w Niemczech i jak ktoś chce to odchodzi
wcześniej na emeryture jego wola
 
melcha / 78.152.9.* / 2008-09-05 19:07
niemcy za to że napadli na nas powinni pracować do setki ja ich nie żałuję
 
zx / 83.26.159.* / 2008-05-20 21:10
Emerytura nie powina zależeć od wieku tylko od lat pracy ci co nie mają lat pracy a mają wiek powini iść na zasiłek a nie na pełną emeryturę.
 
wio / 83.4.38.* / 2008-05-25 16:09
zgadzam się z tym nie pracowali mają mało lat pracy to nie mają emerytury bo sie w życiu nie napracowali wystarczy im zasiłek.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
AXA OFE +10,17%
Metlife OFE +11,45%
PKO BP Bankowy OFE +11,47%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 90,33
PZU Złota Jesień 88,98
Pocztylion 88,28
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 39029,20
Aviva 35850,70
PZU Złota Jesień 21251,50
Otwarte fundusze emerytalne