wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - sekurytyzowane
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,16% -0,56% -0,20% +0,83% +2,18% +3,41% +4,87% +12,98%
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,39% +0,63% +0,70% +4,34% +7,09% +9,71% +17,16%
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,95% +1,50% +2,26%          
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,95% +1,54% +2,24% +4,23% +7,64% +11,74% +16,17% +29,47%
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,40% +1,31% +2,02% +3,89% +7,43% +10,87% +15,20% +27,87%
Data aktualizacji: 2017-04-27, Źródło danych: Notoria