Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - sekurytyzowane
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,79% -1,27% -1,42% -0,75% +0,43% +2,00% +2,63% +9,41%
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,50% +0,90% +1,10% +2,19% +4,87% +7,35% +10,10% +16,28%
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,81% +2,52% +2,52% +4,84%        
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,67% +1,26% +1,87% +4,07% +7,59% +10,82% +16,34% +28,87%
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,66% +1,33% +1,74% +3,97% +7,77% +10,80% +16,73% +27,61%
Data aktualizacji: 2017-06-28, Źródło danych: Notoria