wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - sekurytyzowane
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,04% +0,68% +0,93% +2,01% +2,95% +4,01% +5,40% +14,63%
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,44% +1,08% +0,36% +2,92% +5,70% +7,79% +10,07% +18,09%
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,95% +1,50% +2,26%          
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,59% +1,22% +2,15% +3,89% +7,23% +11,78% +16,26% +31,06%
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +1,61% +2,19% +2,82% +4,85% +8,80% +13,32% +15,92% +28,49%
Data aktualizacji: 2017-03-24, Źródło danych: Notoria