wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniEURIBOR (EUR) -1,17% -1,11% -2,34% -4,88% -3,70% +0,07% +4,34% +2,43%
Data aktualizacji: 2017-05-22, Źródło danych: Notoria