wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus +0,24% +0,79% +0,90% -0,17% +0,45%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,39% +0,90% +1,34% +0,22% +1,67% +1,90% +1,47% +7,10%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny +0,21% +0,26% +0,50% +1,32%        
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych +0,57% +1,69% +1,94% -0,71%   +0,38% -0,28% +6,00%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych +0,55% +1,73% +2,00% -0,58% +0,25% +0,87% +0,11% +7,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,31% +1,10% +0,96% -0,36% -0,15% +0,69% +0,61% +6,29%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,46% +1,24% +1,44% -0,19% +0,19% +0,59% +0,44% +6,72%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,36% +0,70% +0,83% +4,76% +5,48% +0,44% -5,80%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +0,68% +1,74% +1,95% -0,31% +1,32% +3,34%    
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,35% +0,71% +1,06% +1,06% +3,26% +4,78% +5,56% +12,20%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta +0,28% +0,53% +0,78% +0,17% -0,51% -0,03% -1,23% +11,65%
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Obligacji +0,33% +1,16% +1,23% -0,82% -0,91% -0,46% -1,33% +5,75%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych +0,39% +1,26% +1,46% +0,29% +1,36% +1,56% +1,51% +9,51%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,64% +1,82% +2,73% +0,81% +2,39% +3,64% +4,00% +10,34%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,36% +0,61% +0,96% -0,16% +0,83% +1,67% +1,41%  
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,78% +0,50% +3,85% -2,32% -3,19% -1,80% -2,80% +4,64%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji +0,20% +0,30% +0,80% -2,04% -2,33% -2,52% -2,71% -0,59%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,46% +1,20% +1,35% +0,09% +0,86% +1,35% +1,55% +6,23%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,08% +0,20% +0,21% +0,26%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +0,52% +1,09% +1,08% -0,31% -0,31% -0,63% +0,68% +8,23%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,46% +1,28% +1,22%          
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +0,86% +1,91% +1,95% +0,16% +1,43% +1,78% +1,57% +8,71%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,23% +0,41% +0,63% +0,49% +3,84% +5,64% +7,30% +14,25%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,17% +0,84% +0,33% -0,08% -0,38% +0,03% +0,22% +3,85%
UniKorona Obligacje +1,02% +1,59% +1,82% +0,19% +0,42% +1,08% +1,13% +6,71%
Data aktualizacji: 2017-04-26, Źródło danych: Notoria