wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus +0,21% +0,45% +1,00% +0,57% +0,64%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,35% +0,74% +1,25% +2,02% +2,09% +2,26% +3,37% +6,39%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny +0,35% +0,55% +0,60% +1,43%        
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych +0,67% +1,24% +2,37% +2,27% +0,52% +0,81% +1,98% +5,43%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych +0,70% +1,25% +2,44% +2,39% +0,86% +1,27% +2,48% +6,85%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,30% +0,71% +1,49% +1,75% +0,41% +1,11% +1,77% +5,45%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,50% +0,96% +1,75% +1,84% +0,73% +0,99% +2,13% +6,01%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,26% +0,62% +0,95% +3,70% +6,14% +1,41% -8,70%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +0,75% +1,43% +2,51% +3,52% +1,57% +3,49%    
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,35% +0,70% +1,06% +2,14% +3,25% +4,76% +6,32% +11,72%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta +0,39% +0,67% +0,91% +1,92% -0,13% +0,75% +0,85% +9,83%
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Obligacji +0,59% +0,92% +1,77% +1,87% -0,19% -0,15% +1,00% +5,06%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych +0,43% +0,82% +1,70% +2,15% +1,65% +1,70% +3,10% +8,61%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,49% +1,12% +2,31% +3,31% +2,79% +3,94% +5,58% +9,41%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,19% +0,56% +0,80% +1,41% +0,86% +1,77% +2,79% +7,89%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -1,20% -0,43% -0,71% -0,77% -3,83% -3,86% -3,97% +1,80%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji -0,30% -0,10%   -0,10% -2,34% -3,09% -2,53% -1,57%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,44% +0,91% +1,65% +1,98% +1,32% +1,56% +2,94% +5,82%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,07% +0,15% +0,26% +0,38%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +1,16% +1,69% +2,26% +2,57% +0,73% +0,41% +2,82% +7,90%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,81% +1,27% +2,11% +2,13%        
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +0,52% +1,39% +2,44% +2,42% +1,75% +2,08% +3,22% +7,92%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,51% +0,51% +0,91% +0,78% +4,12% +5,94% +7,59% +14,55%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,40% +0,58% +1,25% +2,02% +0,17% +0,45% +1,85% +4,03%
UniKorona Obligacje +0,54% +1,57% +2,14% +2,17% +1,23% +1,41% +2,25% +5,62%
Data aktualizacji: 2017-05-26, Źródło danych: Notoria