wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus +0,37% +0,65% +0,04% -0,62% +0,18%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,51% +0,88% +0,53% -0,32% +1,02% +2,17% +0,21% +7,59%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny +0,04% +0,27% +0,56% +1,17%        
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych +1,26% +1,31% +0,24% -1,97% -0,95% +0,48% -1,51% +6,26%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych +1,29% +1,33% +0,31% -1,79% -0,72% +0,93% -1,19% +7,67%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,79% +0,65% +0,45% -1,20% -0,63% +1,09% -0,05% +6,53%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,79% +0,85% +0,32% -1,13% -0,48% +0,84% -0,46% +6,88%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,31% +0,45% +0,54% +4,10% +6,92% +3,87% -6,35%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +1,12% +1,22% +0,79% -1,39% +0,22% +3,51%    
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,35% +1,07% +0,71% +1,07% +2,90% +4,80% +5,58% +12,25%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta +0,31% +0,50% +0,21% -0,50% -0,77% +0,17% -2,27% +12,15%
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Obligacji +0,91% +0,84% +0,08% -2,12% -1,65% -0,20% -2,47% +6,11%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych +0,92% +1,02% +0,34% -0,67% +0,53% +1,67% +0,83% +9,90%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +1,27% +1,96% +1,34% -0,30% +1,68% +4,08% +2,35% +10,61%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,24% +0,47% +0,20% -0,52% +0,16% +1,65% +0,75%  
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,28% +1,86% -1,09% -4,17% -3,09% -0,23% -3,77% +6,26%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji +0,10% +0,50% -0,59% -3,00% -2,90% -2,24% -3,37% -0,40%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,81% +0,81% +0,45% -0,83% +0,23% +1,43% +0,81% +6,12%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,13% +0,13% +0,18% +0,21%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +0,53% +0,49% +0,51% -1,97% -2,01% +0,81% -0,55% +9,11%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,80% +0,56% +0,52%          
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +1,17% +0,95% +0,69% -0,97% +0,48% +1,29% +0,33% +8,55%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,40% -0,05% -0,25% +0,78% +3,94% +5,83% +8,00% +14,78%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,67% +0,25% +0,32% -0,53% -0,61% +0,62% -0,53% +4,25%
UniKorona Obligacje +0,56% +0,71% +0,47% -1,14% -0,61% +0,70% -0,65% +6,48%
Data aktualizacji: 2017-03-24, Źródło danych: Notoria