wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Por闚nanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Por闚nanie st鏕 zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / pozosta貫 (安iat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu -0,15% +0,86% +1,42% +1,34% +6,22%      
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zr闚nowa穎ny -0,42% -0,33% -1,40% +2,13% +4,36% +6,68% +3,99% +14,42%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny -1,09% +2,67% +4,37% +6,33% +10,59% +9,16% +1,95%  
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu -0,10% +1,19% +1,90% +2,82%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny -0,56% +0,94% +0,94% +0,75%        
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red -0,10% +1,85% +1,06% -2,40% -12,70% -3,36% -20,84% -29,63%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -1,55% -0,82% -3,14% -5,18% -17,86% -14,42% -26,72% +2,61%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green -2,95% +0,46% -0,89% -9,52% -21,71% -18,56% -29,27% -5,44%
Superfund Trend Bis Powi您any Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -2,98% +0,29% -1,38% -10,12% -22,64% -19,34% -30,59% -7,24%
Superfund Trend Plus Powi您any Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -3,07% +0,14% -1,52% -10,26% -22,67% -19,57% -31,19% -7,77%
Data aktualizacji: 2017-03-23, 毒鏚這 danych: Notoria