Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Obligacji Korporacyjnych
Dane nie są aktualizowane, ostatnia aktualizacja 31 stycznia. Dane nie są aktualizowane, ostatnia aktualizacja 31 stycznia. Trwają prace nad przywróceniem informacji w nowej odsłonie.
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)
Inwestycje funduszu: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)
Typ funduszu fundusze papierów dłużnych - dłużne polskie korporacyjne
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna -
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) -0,32% -0,42% -0,24% -0,20% +0,70% +2,14% +4,94% +8,28%
Prowizje pobierane przez fundusz: Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Obligacji Korporacyjnych
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta od 0 do 6 mies. powyżej 6 mies.
0,00 - PLN 1,00 % -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.