Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Obligacji Korporacyjnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)
Inwestycje funduszu: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)
Typ funduszu fundusze papierów dłużnych - dłużne polskie korporacyjne
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna -
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) +0,20% +0,81% +0,41% +0,07% +1,40% +3,28% +5,77% +10,71%
Prowizje pobierane przez fundusz: Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Obligacji Korporacyjnych
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta od 0 do 6 mies. powyżej 6 mies.
0,00 - PLN 1,00 % -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.