wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2 535 100 2 387 800 2 442 900 2 364 000
389 900 449 100 407 500 422 800
240 700 334 900 252 100 205 700
349 900 278 200 237 700 175 500
221 900 157 300 -618 700 50 000
743 800 764 900 929 200 446 800
135 400 -274 100 -839 800 -24 900
-657 300 -333 500 -708 100 -371 900
27 729 300 27 493 100 27 581 100 28 355 500
16 351 700 16 459 600 16 819 500 17 950 300
12 670 500 13 004 800 13 316 100 13 787 700
3 681 200 3 454 800 3 503 400 4 162 600
11 299 600 10 947 400 10 667 100 10 427 600
25 600 25 600 25 600 25 600
639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02
17,67 17,12 16,68 16,31
0,55 0,44 0,37 0,27
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
9 729 800 9 823 000 7 409 900 2 910 800
1 669 300 1 985 800 1 442 400 789 900
1 033 400 1 332 400 314 200 590 000
1 041 300 1 163 400 292 500 525 500
-189 500 -225 600 1 403 800 72 400
2 884 700 2 887 700 1 973 900 802 700
-1 003 400 -726 600 972 800 -133 800
-2 070 800 -2 386 700 -1 542 900 -596 500
27 729 300 26 490 100 27 338 700 5 676 200
16 351 700 16 240 000 18 260 500 2 675 100
12 670 500 7 773 500 14 093 300 1 700 300
3 681 200 8 466 500 4 167 200 974 800
11 299 600 10 250 100 9 078 200 3 001 200
25 600 25 600 25 600 13 900
639 546,02 639 546,02 639 546,02 348 352,84
17,67 16,03 14,20 8,62
1,63 1,82 0,46 1,51
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
CYFROWY POLSAT 24,29 +0,16 13,24
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
BUDOPOL 0,06 +20,00 0,00
KREZUS 1,49 +10,37 0,93
SADOVAYA GROUP 0,32 +10,34 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
FON 0,42 -22,22 11,76
HAWE 0,27 -15,62 0,25
MEDIATEL 1,16 -12,12 0,02