wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2 259 100 1 902 300 1 926 200 1 844 400
203 000 204 000 176 400 186 000
196 000 187 300 176 100 163 200
76 700 81 700 77 300 65 600
364 200 -21 600 -464 200 33 300
343 000 262 100 69 800 208 300
-82 300 -204 400 -113 000 -83 900
103 500 -79 300 -421 000 -91 100
12 791 200 11 763 400 11 921 200 11 803 900
4 120 600 3 303 100 3 554 700 3 479 300
1 624 700 1 217 500 1 213 500 1 266 500
2 495 900 2 085 600 2 341 200 2 212 800
5 505 100 5 388 200 5 315 800 5 436 200
83 000 83 000 83 000 83 000
83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30
66,33 64,92 64,05 65,50
0,92 0,98 0,93 0,79
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
7 932 000 7 256 200 6 231 900 5 780 000
769 400 744 700 636 700 598 500
722 600 738 400 650 000 557 400
301 300 365 000 358 400 306 400
-88 300 206 100 190 700 42 700
883 200 846 000 686 400 751 800
-483 600 -380 900 -374 900 -388 300
-487 900 -259 000 -120 800 -320 800
12 791 200 12 057 500 10 683 700 9 968 500
4 120 600 3 729 600 2 710 300 2 543 900
1 624 700 1 345 000 991 100 877 600
2 495 900 2 384 600 1 719 200 1 666 300
5 505 100 5 360 700 5 282 900 5 247 500
83 000 83 000 83 000 83 000
83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30
66,33 64,59 63,65 63,22
3,63 4,40 4,32 3,69
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
ASSECO POLAND 54,70 +0,00 6,27
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
BUDOPOL 0,06 +20,00 0,00
B.A.C.D. 0,13 +18,18 0,00
AGROTON PUBLIC LIMITED 7,70 +10,79 2,98
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
FON 0,65 -24,42 3,56
ENERGOINSTAL 1,50 -15,25 0,18
HAWE 0,33 -10,81 0,11