Na skróty
63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu
2008-08-05 07:00

63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu
[fot: PAP/Jacek Turczyk ]

Ponad 3,1 mld złotych wydamy w tym roku na polskie więzienia. Dzienny koszt utrzymania jednego skazanego wynosi 63 złote.

Polskie więzienia są przeludnione i w złym stanie - większość powstała przed I Wojną Światową. Zatrudnionych jest w nich zbyt mało pracowników, a służba więzienna nie jest zadowolona z zarobków. To główne bolączki polskiego więziennictwa. Już wkrótce może pojawić się kolejna - lawina spraw o odszkodowania za odsiadkę w złych warunkach.

Jednak wydatki na więziennictwo co roku rosną. W 2006 roku z budżetu przeznaczono prawie 2,5 miliarda złotych. Rok później o 330 milionów złotych więcej. Wydatki na 2008 roku będą wyższe od tych w 2007 roku o około 366 milionów złotych.

 


Źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Największa suma więziennego budżetu przeznaczana jest na wynagrodzenia (w 2007 roku pochłonęły one blisko 40 procent z 2,8 miliarda złotych). Zakupy towarów i usług pochłonęły prawie 0,5 miliarda złotych.

 


Źródło Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Dzienny pobyt jednego skazanego kosztował w 2007 roku prawie 64 złote (63,8), miesięcznie 1940 złotych, czyli roczne koszty wynoszą 23 287 złotych. Dla porównania miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w rodzinnym domu dziecka kosztuje budżet państwa od 1500 -1800 złotych.

W polskich więzieniach zatrudnionych jest prawie 26 tysięcy funkcjonariuszy służby więziennej (25 917). Pracownicy cywilni stanowią liczbę około 1,5 tysiąca zatrudnionych, część z nich pracuje na pół etatu. Na jeden etat funkcjonariusza Służby Więziennej przypada ok. 3,1 osadzonego. Dla porównania w 1998 roku na jeden taki etat przypadało ok. 2,3 osadzonego.

Obecnie przeciętne wynagrodzenie funkcjonariusza wynosi 3700 zł brutto (wraz z nagrodą roczną, bez nagrody około 3400 złotych brutto). Przykładowo rozpoczynający pracę strażnik zarabia wraz z należnymi dodatkami 2200 brutto, oddziałowy 3100, wychowawca ok.3850 brutto. Pracownik cywilny zarabia 2849 złotych brutto (wraz z nagrodą roczną).

 


Źródło Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

W Polsce mamy 70 aresztów śledczych i 86 zakładów karnych. Dysponują one 79 tysiącami miejsc. Obecnie wyroki odsiaduje w nich 85,4 tysiąca skazanych. Prawie 41 tysięcy osób oczekuje na obycie kary. Średni wskaźnik zaludnienia w polskich więzieniach wynosi 109,6 procent.

95 więzień zostało wybudowanych przed I wojną światową. Tylko 37 jednostek powstało po II wojnie światowej. O W 1938 roku w Polsce działały 344 więzienia i areszty.

Największe więzienie znajduje się we Wronkach. Jest w stanie pomieścić 1474 skazanych, obecnie przebywa w nim jednak o 240 skazanych więcej. Przeludnienie więzień to obrazek powszechny w Polsce. W siedmiu polskich więzieniach przeludnienie przewyższało 130 procent (przykładowo w zakładzie karnym w Grodkowie, Białej Podlaskiej i Łowiczu).

 


Źródło sprawozdanie na temat sytuacji więziennictwa zaprezentowane Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przez wiceministra sprawiedliwości Mariana Cichosza w maju tego roku

 

Sam minister Ćwiąkalski przyznał, że system by się załamał gdyby wszyscy skazani zgłosili się do odsiadki. Summa summarum minister choćby nie chciał, musi budować nowe więzienia.

Norma: 3 metry dla jednego więźnia

W Polsce, zgodnie z przepisami, skazanemu przysługiwać powinno co najmniej 3 metry kwadratowe celi. Jednak, dyrektor więzienia może zagęścić zaludnienie na tzw. czas określony. Co to dokładnie oznacza? Nie wiadomo. Przepisy nie precyzują maksymalnego czasu zmniejszenia limitu 3 mkw. W rezultacie standardy te są nagminnie zaniżane. Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski apelował do ministra resortu sprawiedliwości o to, by zainicjować taką zmianę przepisów, które określiłby maksymalny czas zagęszczenie w celach.

Polska norma 3 metrów jest jedną z najniższych w Europie. W innych państwach na więźnia przypada po 6 - 9 mkw. W Norwegii, Irlandii i Holandii normy te wynoszą po 10 mkw.

Sami więźniowie zaczynają występować do sądów skarżąc się na niehumanitarne warunki w więzieniach. Echem odbiło się przyznanie przez sąd odszkodowania jednemu ze skazanych. Po tysiąc złotych za każdy miesiąc odsiadki przyznał skarżącemu się więźniowi Sąd Najwyższy w Katowicach.

Tego typu wyroków może być więcej, bo Trybunał Konstytucyjny (26 maja 2008) orzekł, że przepis pozwalający dyrektorom na zagęszczanie cel powyżej 3 mkw. na osobę jest niezgodny z konstytucją. Trybunał dał półtora roku na zmianę przepisów. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2008 r. sygn. SK 25/07).

Jak podaje Rzecznik Praw Obywatelskich na 27 państw UE w 17 więzienia są przeludnione. Polska zajmuje 12 miejsce. Na pierwszym niechlubnym miejscu w tym rankingu (wg norm danego kraju) znajduje się Cypr (170 proc.). na Węgrzech (139,6 proc.), we Włoszech (138,9 proc.).

Trybunał uznał, że przeludnienie w więzieniach, na skutek stosowania zaskarżonego przepisu może powodować niehumanitarne traktowanie więźniów. Zmniejszanie przepisowych 3 mkw. powinno mieć charakter absolutnie wyjątkowy i ograniczać się do nadzwyczajnych i tylko tymczasowych sytuacji (np. bunt więźniów w zakładzie karnym) - argumentował Trybunał.

Resort sprawiedliwości ma 18 miesięcy na podjecie działań legislacyjnych jak i rozwiązanie problemu przeludnienia w więzieniach. - Wymaga to zmian organizacyjnych, większych nakładów finansowych oraz upowszechniania kar o charakterze nieizolacyjnym - mówi Maciej Bernatt, z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W przeciwnym wypadku należy się spodziewać, że budżet państwa będzie musiał wypłacać kolejne odszkodowania dla skazanych, którzy będą wnosić pozwy do sądów. - W momencie wejścia w życie wyroku TK fakt umieszczenia na powierzchni mniejszej niż 3 mkw będzie równoznaczny ze stwierdzeniem bezprawności działania państwa. To zaś powinno przesądzać o uznaniu odpowiedzialności Skarbu Państwa - pod warunkiem jednakże wykazania szkody (w sprawach majątkowych) lub naruszenia dóbr osobistych - uważa Bernatt.

Więźniowie weekendowi i w elektronicznych obrączkach?

Rozwiązaniem sytuacji ma okazać się zwiększenie liczby więzień. Do 2009 r. planowane jest powiększenie liczby miejsc w zakładach karnych o kolejne 17 tysięcy. W sumie ma to kosztować 1,69 miliarda złotych. Przez pierwsze dwa lata w budynkach przyjętych od samorządów i wojska udało się stworzyć ponad 8,5 tysiąca miejsc. Co roku ma przybywać około 4 tysiące nowych miejsc do odsiadki.

Zbigniew Ćwiąkalski zachęca też do częstszego stosowania kary ograniczenia wolności, która ma być alternatywą dla krótkiej odsiadki. Problemem może jednak być brak etatów dla kuratorów i chętnych do zatrudnienia skazanych podczas kary ograniczenia wolności.

Kuriozalne jest to, że o wcześniejsze warunkowe zwolnienie mogą się ubiegać skazani, którzy odsiedzieli już pół roku. W tej sytuacji uprzywilejowani są przede wszystkim groźniejsi przestępcy, skazani na więcej niż 6 miesięcy.

Inne pomysłów na zmniejszenie obłożenia cel - elektroniczny dozór skazanych i więzienia weekendowe - pojawiały się wcześniej, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Obecnie powróciły na wokandę.

Elektroniczny dozór pozwoli skazanemu na kontynuowanie pracy czy nauki. Ma być stosowany tylko wobec niegroźnych przestępców. Początkowo systemem tym objętych ma być 3 tysiące skazanych, docelowo 15 tysięcy. Najwcześniej elektroniczne obrączki pojawią się w 2009 roku.

Nad projektem o więzieniach weekendowych posłowie debatowali w lipcu kiedy odbyło się pierwsze czytanie ustawy. Dwa dni w więzieniu, pięć w pracy lub szkole to także propozycja dla osób skazanych za drobne przestępstwa (pobicia, wypadki, kradzieże, drobne wyłudzenia, bójki), skazani maksymalnie na karę do sześciu miesięcy więzienia. Na taki rodzaj kary nie będą mogli liczyć recydywiści, tylko osoby które rokują, że kara w tym systemie dobrze na nich wpłynie. To jednak dopiero propozycja, która zresztą nie zyskuje jednomyślnego poparcia wśród ekspertów. Wskazują oni na to, że pomysł niewiele różni się od kary ograniczenia wolności.

Tylko co czwarty skazany pracuje
Zatrudnionych jest obecnie prawie 30 tysięcy skazanych (29 188). Z tego odpłatnie 21,6 tys. w przywięziennych przedsiębiorstwach i gospodarstwach, 10,9 tys. przy pracach porządkowych. Kontrahenci zewnętrzni zatrudniają 7,2 tysiąca więźniów. Nieodpłatnie pracuje 7,5 tys. osób, w tym przy pracach publicznych (2,2 tys.), przy pracach porządkowych (4,8 tys.) oraz pracujących na cele charytatywne (465 osób). Resort sprawiedliwości planuje wprowadzenie redukcji kosztów zatrudniania więźniów przez przedsiębiorców.

ZOBACZ TAKŻE:

LEPIEJ BUDOWAĆ NOWE WIĘZIENIA CZY ZAKŁADAĆ SKAZANYM ELEKTRONICZNE OBROŻE?
PODYSKUTUJ NA FORUM

63 złote kosztuje jeden dzień w więzieniu
- kliknij i pobierz raport w pliku pdf

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

asiaaaaaaaaaa / 81.190.32.* / 2013-11-20 14:59
Sad Najwyższy w Katowicach? A od kiedy to? ;-)

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

ofiara wieźnia / 178.183.228.* / 2012-01-24 17:10
pytam się co te parchy robią całymi dniami? dlaczego taki wisi na telefonie ciągle, ma kontakty z ludzmi z zewnątrz? to jakiś cyrk a nie wiezienie!!!

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

Wapniak / 83.28.121.* / 2008-09-22 15:07
Bardzo ładnie. To tak jak za Sanatorium.

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

lissa / 79.184.43.* / 2008-08-24 22:24
To jest tylko liczba która kompletnie nie odzwierciedla stanu faktycznego- większość więźniów pracuje i to ciężko- za mies 8h na dzień pracy dostają ok 150 zł. Poza tym więzień dostaje jakieś tam jedzenie co wcale nie oznacza, że mu to starcza i nie chodzi głodny, musi się w coś ubrać, potrzebuje jakieś art pierwszej potrzeby, kartę telefoniczną itd- bez pomocy rodziny- cięzko przetrwać- zarabia te wspomniane 150zł- chodzi codziennie do pracy na budowie do godz 16, to trzeba dołożyć jeszcze do tego co najmniej 500zł mies- więc gdzie są te pieniądze na utrzymanie więźniów?! Trzeba na te statystyki wziąć dużą poprawkę- w te 63zł wchodzi pensja SW, utrzymanie więźień- woda, prad itd i nie wiem co tam jeszcze- ale nie wyobrażajcie sobie państwo, że więźniowie mają jakieś luksusy bo ktoś im wyliczył 60 zł na dzień...
 
zgredzica59 / 193.238.200.* / 2008-08-30 01:06
Kobieto tobie chyba cos odbiło lub swojego ,,faceta,, lub męża masz w więzieniu .Gdzie pracują pokaz gdzie?????? 63zł. dziennie to wynosi 1890zł .no szlak człowieka trafia ,ja tyle nie zarobię przez miesiąc a ten bandzior dostaje 63 zł dziennie .Powinien ciężko pracowac a nie żrec za darmo za nasze podatki!!!!!Więźniowie pracują i to ciężko !!ha,ha,

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

astrolog / 2008-08-12 16:19 / Bywalec forum
ja byn z********* tych z********* w t********* i p********* u********* na j*********.g*********
I wogóle U********* im f*********.
Byłoby mniej przestępstw. Jak w Iranie.
Z********* się r********* aż włos się jeży.

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

belfegor65 / 193.200.133.* / 2008-08-11 18:37
Chyba nadszedł czas na tak dawno oczekiwaną chyba przez wielu amnestię. Uwolnić tych najłagodniejszych i zniknie problem przepełnienia, panowie ministrowie do dzieła.

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

andowc / 83.30.116.* / 2008-08-09 16:22
Proponuję 50 zł na dzień,-(taniej).
Nie wychodzę z domu, nie trzeba mnie pilnować, itd..., - tylko potrzebuję wyroku "sądu".
Niech inni na mnie "pracują".

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

żeby tylko nie padało / 193.111.166.* / 2008-08-07 11:06
mam swietne rozwiązane. Przy każdym wyroku skazującym na karę więzienia, będzie orzekana również kara grzywny czy coś w ten deseń, ma poczet kosztów , które wygeneruje pobyt skazańca w więzieniu. I tak ktoś dostaje 3 lata, bedzie musiał zapłacić za to ze bedzie siedział. Jak nie ma pieniędzy to się powinno wysłać komornika, zeby te paredziesiąt tysięcy znalazł.
 
bbasia17 / 82.139.10.* / 2008-08-07 14:25
powinnas stuknąc sie mocno w głowe! ta twoja metoda nic by nie dala , bo skoro złodziej trafia do wiezienia - kradł bo nie mial pieniedzy, jak komornik przyszedlby po pieniadze za pobyt w ZK to on i tak nie zaplaci bo nie ma z czego.Wiec znów go wsadza za niepłacenie.MĄDRALO!
 
patison / 77.115.87.* / 2008-08-09 14:45
jestes chora - bandyta ktory zostal skazany powinien w ZK pracowac - na zasadzone kary, na lepsze jedzenie i przyjemnosci - "fajki". co Ty pindolisz ze zlodziej na wolnosci kradnie poto zeby zyc - sam zamykalem kolesi i to nieraz i wiem ze pieniadze pochodzace z kradziezy przeznaczane sa na zabawy - hazard, dziwki, prochy, itp... wiec zastanow sie co piszesz. WIEZIENIE NIE POWINNO BYS MIEJSCEM SANATORYJNYM - TYLKO MIEJSCEM GDZIE CZLOWIEKOWI SIE ODECHCE ZYCIA I PO WYJSCIU BEDZIE ROBIL WSZYSTKO ABY NIE TRAFIC DO PUDłA!!!!!!!!!
 
krata skresla zycie niejednego malolata / 77.115.129.* / 2010-06-10 01:33
straszne to!!!wy umiecie tylko zamykac i nic wiecej i marnowac ludziom lata...
ci co kogos zabija dostaja mniej od tych co zrobia 10 albo kogos pobija no ale co na sprawiedliwosc zawsze mozna lizyc hhaha
chodzi wlasnie oto ze sprawiedliwosci nie ma i nie bedzie za takie wsadzanie ludzi macie wiecej kasy niz co warte!!
krata skresla zycie nie jednego malolata!!!
!!!
ale co was to wy macie podjare ze kogos do puchy pokrecicie!!
 
mr. xyz / 83.12.64.* / 2008-08-10 09:11
gówno prawda przepełnione więzienia prodokują jeszcze gorszych przestępców niż ci którzy weszli do więzienia po paroletniej odsiadce w przepełnionym więzieniu gdzie przeludnienie powoduje agresję i konflikty w którym nie ma mowy o jakiej kolwiek resocjalizacji więzień i tak musi kiedyś wyjść, a gwarantuję ci to że tu nie ma już mowy o przestępcy z więzień wychodzą zwyrodnialcy, a potem i tak cierpi na tym społeczeństwo

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

:-P / 89.78.35.* / 2008-08-07 00:21
63 zł ?? - to drożej niż w szpitalu! proponuję zamianę!

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

a kaczorek ma motorek / 79.184.38.* / 2008-08-06 20:20
To niewielka kwota z której korzysta np. tymczasowo aresztowany Są to raczej koszty pilnowania Skazanych i tymczasowo aresztowanych
Gdyby w Polsce nie nadużywano tymczasowego aresztowania lub co gorsze nie słusznie umieszczano w Aresztach osób co do których nie ma dowodów żadnych ,a dalej skazywano te osoby na wyroki skazujące [sfingowane na podstawie pomówień ] by uniknąć płacenia odszkodowania .Takie przypadki nie są rzadkością brakuje tu odpowiedzialności cywilnej sędziów i Prokuratorów .Robią co chcą ,są nie do ukarania Chroni ich własna ustawa ,posiadają na jej podstawie immunitety silniejsze niż posłów sejmu Np. żeby ukarać sędziego to nie może tego zrobić zwykły Sąd Może to zrobić ale [ tylko teoretycznie] specjalny Sąd w skład którego wchodzą sędziowie prokuratorzy i z Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury . Posiedzenie takiego sądu może się tylko odbyć przy drzwiach zamkniętych
W Polsce nie mamy Wymiaru Sprawiedliwości a raczej Wymiar Podłości
 
Kalios / 83.6.74.* / 2008-08-07 18:28
Masz rację. To co robi prokuratura i sędziowie z tymczasowym aresztowaniem jest totalnym bezprawiem pod płaszczykiem "sprawiedliwości". Żyjemy w państwie, w którym do aresztu można wsadzić na skutek pomówienia, najczęściej osób ratujących w ten sposób swoja skórę. W naszym kraju obowiązuje zasada "najpierw zamknąć a potem szukać dowodów". Prokuratura z sądami poszukuje dowodów, przetrzymując ludzi w aresztach, nie po to żeby udowodnić winę, tylko po to aby uniknąć odszkodowań. I co gorsza, nic nie możemy zrobić.
W takiej sytuacji jest w Polsce kilka tysięcy ludzi, za których państwo płaci 63 zł dziennie. No cóż, ale to nie są pieniądze prokuratury i sądów. A szkoda, może wtedy by zastanowili się nad tym, czy wsadzić człowieka tylko na podstawie tego, że jakiś przestępca wskazał go, aby dostać lżejszy wyrok i lepsze warunki.
Żyjemy w kraju w którym prokuratura i sądy naginają prawo dla obrony własnych interesów.
 
michal 12 / 82.29.129.* / 2009-08-28 02:15
masz racje powinni pociagac do odpowiedzialnosci sendziuw chociaz ich zawieszac za apsurdalne sprawy w kturych orzekaja.znam sprawe w kturej 2 gosci tluklo chlopaka ktos zadzwonil na policje,a oni powiedzieli ze sie wlamal im do samochodu.technik policyjny stwierdzil ze wlamania nie bylo.malo to bylo paru swiatkuw kturzy widzieli ze go zaczepili i pobili.i wiesz jak sie sprawa potoczyla sad uchylil wnioski tego chlopaka wszystkie jak jeden,miedzy innymi o powolanie na swiadka technika policyjnego ktury mnial jednoznacznie stwierdzic czy wlamanie do samochodu mialo mniejsce,i czu jest wogule fizycznie mozliwe w ten sposub co podaja ci dwaj.malo uchylil wszystkich swiadkuw naocznych zdazenia po pierwszym ktury zaczol opisywac zdazenie, sendzia nawet nie podyktowal tego do protokolu.sad okrengowy niedopatrzyl sie niczego.np prawa do obrony i powolywania swiadkuw. czyli muwienie o pomuwieniu to za duzo trzeba by bylo zaczonc od sanduw. podam jeszcze jeden przyklad jeden sendzia prowadzil sprawe o napasc poszkodowana wskazywala sprawce ze jest pewna ze to on. ale ten zekomy winny mnial niepodwazalne alibi zostal uniewinniony.ten sam sendzia prowadzi nastepna sprawe ta sama pokrzywdzona podaje kogos innego ze znowu jest pewna ze to on.i co dostaje 3 lata i nastepne 5 lat sie sadzil zaczym go uniewinnili.kto za to placi pomijajac moralnosc i sprawiedliwosc tych sendziuw. jesli chodzi o przepelnienia to polska jest jedynym krajem co tak kara w europie.wesmy fracje tam co roku na dzien niepodleglosci daja amnestie dla niegroznych przestepcuw a rescie zdejmuja po 3 mc z kazdego roku odsiadki. ogulnie muwiac dalej glemboka komuna.

A może ubezpieczenie?

Pilsener / 2008-08-06 13:11 / Sofciarski Cyklinator Parkietów
Mam kolejny pomysł - obowiązkowe ubezpieczenie od utraty wolności. Z niego finansowany byłby ewentualny pobyt obywateli w więzieniu - niekarani i wzorowi obywatele płaciliby oczywiście śmiesznie małe składki. Kto nie wykupiłby ubezpieczenia a trafił do paki, musiałby pracować albo można by mu uprzykrzyć życie na wiele innych sposobów. Firma ubezpieczeniowa rozliczałaby się z więzieniem i tyle - więzienia konkurowałyby o osadzonych obniżając koszty. Moim zdaniem trzeba też wsadzać do więzień jak najmniej osób - zapudłować kogoś to najprostsza droga, by zrobić z niego zatwardziałego przestępce. Mamy XXI wiek - można stosować dozór elektroniczny i przestępca niekoniecznie musi spłacić swój dług siedząc w pace - można pomyśleć nad innymi sposobami. Wsadzać tylko tych, co stanowią realne zagrożenie, myślenie odwetowe nie jest przyszłościowe.

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

Erelci / 2008-08-06 10:14
Zgroza po prostu. Moim zdaniem polskich więźniów powinno się zaciągnąć do roboty, tak jak to jest w USA. Tam więźniowie sprzątają ulice, wykonują inne prace porządkowe. Przecież ci ludzie powinni zarobić na siebie, zwłaszcza że w Polsce nie ma za dużo siły roboczej i tą pracę można by im zorganizować.

Pozdrawiam i zapraszam na mojego bloga:
www.drogadosukcesu.blox.pl

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

Stanley025 / 2008-08-06 09:17
Chyba mnie szlag trafi. To ja po 40 latach pracy mam mniejszą emeryturę niż Państwo miesięcznie wydaje na 1 bandytę w więzieniu.
 
wikol / 2008-08-06 12:00
Rzeczywicie smutne zestawienie liczb. Popieram, że jak zawsze coś/ktoś u nas szwankuje.
Jestem za tym, żeby więźniowie odpracowywali te koszty.
Ps. Ten komentarz może przejdzie, bo manipulacja informacją w PL jest zatrważająca, nawet na tym forum.

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

cccccccc / 89.171.118.* / 2008-08-06 09:15
A może hostesy zatrudnić Panom więźniom i oczywiśce pojedyńcze cele z saunom !!!
 
hingi / 78.8.89.* / 2010-03-03 09:25
zaden wiezien nie dostaje kasy 63 zł na swoje potrzeby, jedynie koszt utrzymania w obliczeniach siędzacych grubasuw za biurkiem,te piniądze są na wypłaty jedzenie wode prąd jesli sie skruci kwote to klawisze dostanom po kieszeni, a jak piszesz ze to hotel i niewarto pomagać to wejć tam za gacie zmienisz zdanie ze to hotel :)
 
tammi / 91.150.139.* / 2010-06-08 14:05
nie są na wakacjach zeby im pomagdac, skoro cos zrobili to niech nawet glodni chodzą, obozy pracy w takim momencie bylyby najlepszym wyjsciem... i wyslac takich nad jakąś rzekę wały budować przynajmniej by się na coś przydali i na siebie trochę zarobili. Powiedz hingi czy woda prąd odzież jedzenie to za mało dla kogoś kto zgwałcił małe dziecko lub zabił matkę?

3700 zł brutto na f-sza- jakie to mylące.

lolo111 / 195.117.22.* / 2008-08-06 03:56
Proszę przyjąć się do służby i sprawdzić ile zarabia szarak w tej służbie.

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

ekkw1724 / 82.152.203.* / 2008-08-05 22:16
Kto takie glupie prawo ustanawia???? Biednemu zawsze wiatr w oczy. a glupi ma szczescie!! A co im zle w wiezieniu?Tyle kasy panstwo da i wszystko na gotowe !!!
Szkoda gadac...
 
jhfi / 82.29.134.* / 2008-09-21 21:28
proponuje, przestepcow ktorzy popelnili przestepstwo zdrowiu i zyciu zamykac...!!!. Reszte drobnych zlodzieji, prace spoleczne lub grzywne. 63 zlote jest na dzien dzisiejszy a kwota bedzie rosla poniewaz struktury wieziennictwa rozbudowuja sie i trzeba bedzie jakos to utrzymac. kraje cywilizowane np. Anglia zlodzieja sklepowego nie trzyma dluzej niz 3 tygodnie... a pozniej z obrożą wypuszczaja do domu..a u nas.. dostaje 1.6 - 2 lata

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

"bardzo zadowolony ze swojego pięknego kraju obywatel" / 81.168.247.* / 2008-08-05 20:15
Nie rozumiem! Ktoś robi krzywdę społeczeństwu i w zamian za to, owo społeczeństwo funduje mu 63 zł dziennie by mógł wygodnie wypoczywać przed telewizorem.
Mało tego - jak się obrazi, bo mu za mało miejsca przydzielono, to społeczeństwo dodaje mu 1000zł za każdy przewałkoniony miesiąc.
Ludzie! To Państwo jest chore. My pracujemy po to by zbrodniarze i złodzieje mieli wygodne cele.
No chyba, że Ci co ustanawiają takie prawo myślą o sobie - tak na wszelki, jakby się miał zdarzyć "wypadek przy pracy"
Puki co to jesteśmy fundatorami, nawet ten biedny emeryt też.
"bardzo zadowolony ze swojego pięknego kraju obywatel"
 
kobieta / 91.196.9.* / 2008-08-05 20:55
Nie ma Pan pojęcia jak łatwo można zostać skazanym na te 63 zł, więc proszę się mieć na baczności..., bo nie tylko zbrodniarze odbywają kary. Życzę szczęścia w naszym pięknym, ale niestety nie całkiem sprawiedliwym kraju!
 
Przeciwnik płacenia podatku na więzieńnictwo / 81.168.247.* / 2008-08-05 22:12
Domyślam się, że jest Pani zdania: "dajcie mi człowieka, a ja mu paragraf znajdę"

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

zdradziecki pies / 85.31.233.* / 2008-08-05 18:55
"Raczejjj" ciebie do psychologa bo coś nie masz pojęcia o czym piszesz a kryminałów do roboty i miska zupy-jak na filmach.Więzienie ma być karą a nie wczasami!!!

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

Raczejjj / 77.253.112.* / 2008-08-05 13:40
A renty jakie państwo polskie (roz)daje na lewo i prawo, ludziom zdrowym i chorym, w zależności od dyspozycji dnia i humoru - to wielokrotność tych 3 mld przeznaczanych na więźniów! Gdzie Rzym, gdzie Krym - panowie redaktorzy z Money.pl !!! Co nie znaczy, że więźniowie nie powinni płacić za swój pobyt w więzieniu albo po oprostu pracować. Z drugiej strony w normalnym kraju nie ma takiego faszystowskiego systemu podatkowego jak w Polsce i skutkiem tego w kryminale siedzą osoby które zalegają z jakimś tam podatkiem, którego w normalnym kraju by nei zapłacili. W więzieniu powinni siedzieć złodzieje i kryminaliści,a nie ludzie, którzy pracują na siebie i nie życzą sobie aby oddawać 75% swoich dochodów faszystowskiemu państwu !

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

Howard Webb / 2008-08-05 12:37 / Bywalec forum
A ja proponuje otworzyć dodatkowe oddziały więzienne w podziemnych nieczynnych kopalniach i przestrzeni więcej i trudno uciec, a wartownik wystarczy jeden przy każdym szybie, no i pracy nie braknie przy utrzymaniu bezpieczeństwa na dole, a kto by chciał to jeszcze coś ufedruje i zarobi grosza
 
adam222 / 77.88.184.* / 2008-08-05 21:52
Tylko że prawo skazuje na więzienie a nie pracę. Po za tym warunki odbywania kary nie mogą spowodować pogorszenia zdrowia. Myślę, że lepiej byłoby aby zwolnić część więźniów niż ponosić takie koszty. Oczywiście tych skazanych za nie przestrzegania bandyckiego prawa jakie u nas obowiązuje.

Re: 63 zł kosztuje jeden dzień w więzieniu

cyna / 83.13.177.* / 2008-08-05 11:07
No.. 63 zł * 31=1953 zł!!!!!!!!!!!!
Tyle mniej więcej zarabiam..
To jakaś paranoja jest.
 
elkabaska / 79.175.223.* / 2008-08-05 17:17
a ile maja samotni rodzice na dziecko na miesiac?? dali 170 zl i z tego jest na wszystko dla dziecka???
 
niesamowite / 213.158.196.* / 2008-08-05 16:31
i przyznajesz się publicznie do takiego dziadostwa?
 
Naukowiec / 212.51.204.* / 2008-08-05 11:33
jestem pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk i zarabiam 1280zł miesięcznie!!! 1280zł/31= 41,3zł dziennie!!!! I właśnie to jest następny dowód jak to "państwo" funkcjonuje!!! Rząd ma nas gdzieś bo co z tego jak się będziemy buntować nikomu na nas nie zależy! Tylko bardzo mało osób zdaje sobie sprawy że rozwój nauki przyczynia się do rozwoju państwa! Nic więcej dodać - następny powód żeby się spakować i wyjechać stąd gdzie będzie człowiek szanowany za swoją prace.
 
zmęczony/a/ / 83.5.89.* / 2008-08-17 15:21
Ma Pan rację , pakować się nawet trzeba.Gdybym miała obecny rozum nawet 10 lat temu dzis nie pamiętałabym ,gdzie na mapie jest RP.Teraz jest juz dla mnie za póżno ,ale jestem pewna,że jeszcze wiele lat upłynie zanim coś w tym naszym kraju zmieni sie na lepsze.Ludzie nauki powinni być doceniani,a młodzież powinna mieć szansę edukacji w normalnych warunkach,gdzie rodziców stać na podręczniki ,rozwijanie zainteresowań i talentów swoich dzieci.
Wsadza się do więzień małych kieszonkowcówl lub niewinnych ludzi ,a wielcy złodzieje chodza po wolności .
 
--s / 85.89.162.* / 2008-08-05 12:07
Ale brutto, prawda? A tak przy okazji: dlaczego tam jeszcze pracujesz? Dobrym pracownikom naukowym biznes daje większe pieniądze niż uczelnie, no ale skoro sam tak wygrałeś to nie narzekaj
 
Naukowiec / 85.128.44.* / 2008-08-06 19:49
zajmuje sie biotechnologia, przemysl ktory w polsce ledwo istnieje... wiec niestety nie mam wyboru

Zamiast trzymać s********** w lochach

astrolog / 2008-08-05 10:46 / Bywalec forum
to się im instaluje telewizory w celach, słownie, czytelnie. Bierzcie przykład z Irańskich więzień - tam jest porządek. Przestępcy wiedzą że źle zrobili. Moi kolesie wybijali szyby żeby pójść do więzienia na zimię. Tak tam jest wygodnie i z*********.
 
zmęczony/a/ / 83.5.89.* / 2008-08-17 15:24
Człowieku o czym Ty piszesz?
Dołącz do kolesi i walnij w szybkę ,ale główką !

Wizienia to powinien byc biznes....

dsdds / 217.74.68.* / 2008-08-05 08:27
Praca za jedzenie, ciuchy i dach nad glowa... czemu by tego nie sprywatyzowac ? Przeciez model businessowy jest idealny ! Jeszcze by poszkodowani co nieco mogli dostac w ramach dodatkowej rekompensaty.
 
Pilsener / 2008-08-05 08:39 / Sofciarski Cyklinator Parkietów
Dokładnie, firma wygrywa przetarg na separację jednostek aspołecznych, a gdy jakiś ucieknie to jeszcze z tego tytułu budżet mógłby dostać odszkodowanie. Więźniowie byliby wyzyskiwani, ale czy gorzej niż np. pracownicy marketów? Zasady łatwo ustalić - firma może przejmować np. maks 25% poborów więźnia, a zachęcić więźniów do pracy łatwo - pracujesz, masz większe przywileje. Ja bym jedno-dwa prywatne więzienia chętnie stworzył w ramach eksperymentu, niestety nie mam takich możliwości.
 
adam222 / 77.88.184.* / 2008-08-05 21:57
Prosta droga do stworzenia łagrów i państwa totalitarnego. Za pisanie głupich komentarzy dwa lata pracy w więzieniu. Rodzinę i krewnych też zamknąć. Tak jak w Chinach.
 
dwawda / 82.210.146.* / 2008-08-05 09:33
No tak ale Poczta Polska ma 500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dyrektorów i tu jest ok:? a tacy sami złodzieje jak ci w p********. Polska paranoja.

Nawet Hermaszewski był dyrektorem na poczcie od TERRORYZMU!!! paranoja!!!!!!!!!
 
Pilsener / 2008-08-05 13:35 / Sofciarski Cyklinator Parkietów
W polsce jest około 50 tysięcy ważnych i intratnych stanowisk rozdzielanych z klucza partyjnego - nikomu to nigdy nie przeszkadzało - bardziej z tym walczyła PZPR niż kolejne rządy po 89. Politycy potrzebują zaplecza i boją się związków zawodowych jak ognia.
 
Olio / 195.47.239.* / 2008-08-05 10:45
No cóż , w USA chyba większość więzień jest prywatnych. Może oprócz kilku dla niebezpiecznych skazańców. I jakoś od lat to dobrze funkcjonuje.

Wcale nie zwiększał bym załogi więzień , wręcz przeciwnie. Za to dał bym im większą swobodę działania , lepsze zabezpieczenia i broń.... Na zachodzie jednego bloku potrafi pilnować 2-3 strażników i jakoś nic sie nie dzieje...
 
astrolog / 2008-08-05 10:47 / Bywalec forum
zbrodniarze są rozpieszczani niczym grzeczne dzieci. Żołnierze to również zbrodniarze - tyle że legalnie
 
Elly / 85.89.191.* / 2008-08-05 22:30
Ciekawa jestem, ile kosztuje jeden dzień w Domu Dziecka?
 
realista / 89.76.52.* / 2008-08-06 00:03
Ale jak w artykule podano - wiekszosc tej kasy idzie na niemale pensje ! Jesli liczba wiezniow spadnie o polowe to wtedy dopiero wyjda koszty na 1 skazanego :-) Ja bym psow nie wieszal na skazanych - oni nie maja wplywu na ilosc personelu i pensje SW.
 
jshf / 195.117.22.* / 2008-08-06 04:20
masz racje nie wieszajmy psow coz one winne sam sie powies
 
diablica / 90.141.40.* / 2008-08-25 19:19
poprostu oczom nie wierze co Wy tu piszecie!! Boże drogi przeciez piszecie o ludziach ktorzy zbłądzili, ja nie pisze o tych najciezszych przestepstwach, mowie o tych lżejszych. Przeciez oni maja prawo w miwre godnie życ mie posiłek, miec w co sie ubrac itd .widze ze wszyscy no moze wszyscy moi przedmowcy sa czysci jak łza, nikt z was nie przeszedł na czerwonym swietle? nikt nic nie zrobił? ponadto wielu wieznow chciało by pracowac ale nie ma pracy dla nich,a jak juz pracuja to albo nieodpłatnie albo za naprawde smieszne kwoty, z czego i tak wieksza czesc jest zabierana na roznego rodzaju rzeczy w wiezieniu wiec taki wiezien pracuje na wiezienie. i ostatnia rzecz ludzie nie przekreslajcie osob ktore kiedys były karane nie wszyscy sa tak zli zeby trzeba było ich potepiac czy wytykac i nikomu nie życze pobytu w tym miejscu aha i zeby była jasnosc nigdy w takim miejscu nie byłam jako wiezien lecz jako osoba odwiedzajaca meza
 
skazany / 85.145.8.* / 2008-09-07 19:39
63zl bylem w więzieniu prawie 2 lata 6 miesięcy jako tymczasowo aresztowany w areszcie sledczym i 13miesięcy w zakładzie karnym po około 3 miesiacach poszedłem pierwszy raz na swietlice i do biblioteki na 1 godzine na swietlicy byly 2 stoly do tenisa ale nie byllo rakietek i ping-pongów a w bibliotece była umyta podłoga i nie mozna było wejść ZK KŁODZKO pozdrawiam dostałem przez 6 miesiecy 2 koperty i 2 kartki papieru wcześniej pracowalem i zarabiałem około 4000zł brutto miesięcznie i płaciłem podatki z tych 63zł do samego więznia dociera może 4zł dziennie wliczajac jedzenie prąd i ogrzewanie (jeśli w ogóle jest) żaden pracownik więzienia nie kupuje jedzenia do domu jakiś materiałów potrzebnych do remontu mieszkania czy domu tylko bierze to właśnie z "pracy" telewizory owszem są ale to są prywatne skazanych i to jeśli wychowawca,oddziałowy się zgodzą siedziałem w 8osób na około 12-14m2 i w tym był "kacik"-toaleta trzebabylo jesć spać prać suszyć... 8 osób i nie płaczę że było zle i ciężko bo sam doprowadzilem się do tego miejsca chociaż z wielka pomocą innych osób... ale te brednie o telewizorach rarytasach i 63zł dziennie to uszy więdną jest 21wiek elektronika monitoring wystarczy kilka kamer i nie trzeba aż tylu strazników którzy zarabiają po 4000zł brutto i drugie tyle wynoszą z pracy poza pieniędzmi od skazanych za załatwienie różnych spraw w zakładzie karnym we wrocławiu pracowałem dostawałem za prace około 130zł miesięcznie i paczke papierosów dziennie od firmy w której pracowałem nie palę więc za papierosy kupowałem u kucharzy lepsze jedzenie firma płaciła zakładowi karnemu za jednego pracownika około 700zł w ciągu 13miesięcy pobytu uciekło z pracy 3 skazanych z tego 2 złapano w nastepny dzień i jednego po tygodniu a 85% osadzonych chce pracować tylko administracja robi problemy byl przypadek ze więzien za przeklinanie nie dostal pracy nie wyzywanie czy obelgi tylko za to że przeklinał i dostał za to "kwita" w szkole dzieci przeklinają na ulicach... jak w każdej sprawie sa dwie strony medalu więzienia muszą być ale powinna byś do nich trochę trudniejsza droga i same więzienia powinny być bardzie zautomatyzowane bo utrzymanie stu kamer jest tansze od 1 funkcjonariusza który i tak nie jest w stanie nic zrobić... a dla tych co im tak ciężko w zyciu to proponuje zróbcie kominiarki na drutach i latajcie a jak wpadniecie to i tak traficie do lepszego świata i bedziecie mieć 63zł dziennie i zero zmartwień a dla tych co naprawde są nieskazitelni i sumienie im nie pozwala to mogę zatrudnić was w holandii bo jestem własnie tutaj mam firme i w zalezności od posiadanych umiejętności mogę zaproponować od 8 do 14 euro na godzine tylko ze wtedy na innym forum bedziecie płakać o wyzysku polaków itd. płaczek zawsze bedzie płaczkiem a naród polski jest taki ze zawsze narzeka zamiast konstruktywnie myśleć, kara powinna być karą ale niech ludzie wiedzą co naprawde się dzieje i jak jest a pózniej się na ten temat wypowiadają i osądzają innych
 
Obywatel Płacący Podatki / 83.20.140.* / 2010-01-22 12:06
Każdy p********* więzień powinien zarobić na swoje utrzymanie, gówno mnie obchodzi jak by to zrobił, chociażby wysłać s******** do kamieniołomów albo do kopalni węgla brunatnego i nich na taczkach wożą towar przez 12 godzin na dobę. NIKT NIE KAZAŁ NIKOMU ŁAMAĆ PRAWA!!!! Każdy kto popełnił przestępstwo powinien odpokutować. Nic mnie nie obchodzi że będzie zmęczony, albo coś, jeśli nie zarobiłby na swoje utrzymanie podczas wykonywania kary powinien otrzymać rachunek z więzienia i spłacić go po wyjściu, np. odciągając mu z wypłaty lub odebrać majątek który posiada. To jest śmiech na sali że na dzieci w domach dziecka, które znalazły się tam z nie swojej winy, wydaje się mniej niż na p*********** więźniów, którzy żyją z naszych podatków!!!!!!!!!
 
klotka / 87.206.225.* / 2008-11-27 23:21
brawo

2008-09-07 19:39:26 | 85.145.8.* | skazany
63zl bylem w więzieniu prawie 2
lata 6 miesięcy jako tymczasowo
aresztowany w areszcie sledczym i
13miesięcy w zakładzie karnym po
około 3 miesiacach poszedłem
pierwszy raz na swietlice i do
biblioteki na 1 godzine na
swietlicy byly 2 stoly do tenisa
ale nie byllo rakietek i
ping-pongów a w bibliotece była
umyta podłoga i nie mozna było
wejść ZK KŁODZKO pozdrawiam
dostałem przez 6 miesiecy 2
koperty i 2 kartki papieru
wcześniej pracowalem i zarabiałem
około 4000zł brutto miesięcznie i
płaciłem podatki z tych 63zł do
samego więznia dociera może 4zł
dziennie wliczajac jedzenie prąd i
ogrzewanie (jeśli w ogóle jest)
żaden pracownik więzienia nie
kupuje jedzenia do domu jakiś
materiałów potrzebnych do remontu
mieszkania czy domu tylko bierze
to właśnie z "pracy" telewizory
owszem są ale to są prywatne
skazanych i to jeśli
wychowawca,oddziałowy się zgodzą
siedziałem w 8osób na około
12-14m2 i w tym był
"kacik"-toaleta trzebabylo jesć
spać prać suszyć... 8 osób i nie
płaczę że było zle i ciężko bo sam
doprowadzilem się do tego miejsca
chociaż z wielka pomocą innych
osób... ale te brednie o
telewizorach rarytasach i 63zł
dziennie to uszy więdną jest
21wiek elektronika monitoring
wystarczy kilka kamer i nie trzeba
aż tylu strazników którzy
zarabiają po 4000zł brutto i
drugie tyle wynoszą z pracy poza
pieniędzmi od skazanych za
załatwienie różnych spraw w
zakładzie karnym we wrocławiu
pracowałem dostawałem za prace
około 130zł miesięcznie i paczke
papierosów dziennie od firmy w
której pracowałem nie palę więc za
papierosy kupowałem u kucharzy
lepsze jedzenie firma płaciła
zakładowi karnemu za jednego
pracownika około 700zł w ciągu
13miesięcy pobytu uciekło z pracy
3 skazanych z tego 2 złapano w
nastepny dzień i jednego po
tygodniu a 85% osadzonych chce
pracować tylko administracja robi
problemy byl przypadek ze więzien
za przeklinanie nie dostal pracy
nie wyzywanie czy obelgi tylko za
to że przeklinał i dostał za to
"kwita" w szkole dzieci
przeklinają na ulicach... jak w
każdej sprawie sa dwie strony
medalu więzienia muszą być ale
powinna byś do nich trochę
trudniejsza droga i same więzienia
powinny być bardzie
zautomatyzowane bo utrzymanie stu
kamer jest tansze od 1
funkcjonariusza który i tak nie
jest w stanie nic zrobić... a dla
tych co im tak ciężko w zyciu to
proponuje zróbcie kominiarki na
drutach i latajcie a jak
wpadniecie to i tak traficie do
lepszego świata i bedziecie mieć
63zł dziennie i zero zmartwień a
dla tych co naprawde są
nieskazitelni i sumienie im nie
pozwala to mogę zatrudnić was w
holandii bo jestem własnie tutaj
mam firme i w zalezności od
posiadanych umiejętności mogę
zaproponować od 8 do 14 euro na
godzine tylko ze wtedy na innym
forum bedziecie płakać o wyzysku
polaków itd. płaczek zawsze bedzie
płaczkiem a naród polski jest taki
ze zawsze narzeka zamiast
konstruktywnie myśleć, kara
powinna być karą ale niech ludzie
wiedzą co naprawde się dzieje i
jak jest a pózniej się na ten
temat wypowiadają i osądzają
innych
 
praktyk prawa / 83.7.58.* / 2009-02-03 21:33
Wieszość wpisów pochodzi od ludzi, którzy albo nie wiedzą co piszą , albo piszą by zabłysnąć. Tacy włąsnie ludzie zawzięci, rzekomi katolicy w niedzielę do kościoła na pokaz, a po mszy chętnie by drugiemu nóż wpibli w serce za to ze ma lepiej niż oni. A ciekawe jakie byłoby ich zachowanie i słowa, kiedy w zakłądzie karnym zamknięto by jednego z najbliższych członków ich rodziny, wówczas nie byłoby ich tutaj. Więzienie ma służyć resocjalizacji , a niestety dzięki systemowi służy demoralizacja. Wystarczy zwolnić mniej groźnych przestępców i zwolnić cele dla przestępców groźnych i recydywy, wówczas w kraju byłoby mniej groźnie. Zasad winna byc prosta ;
Ukradłeś bracie to odpracuj i zwróć , napraw szkodę. Nie płacisz alimentów, trudno nie bedziesz jeździł autkiem zakupionym na kolegę lubciotkę,
Większość osób wpisujących nie ma zielonego pojęcia o systemie penitencjarnym oraz o rzeczywistych warunkach pobytu ludzi skazanych. Polacy jako katolicy, zawzięci , powinni wreszcie zauważyć że skazany tez jest człowiekiem i nie można go obskubać z całej godnosci i warunków , tylko dlatego ze popełnił w życiu błąd. Ale jak chcesz bracie poznać polaka, zerknij na jego zachowanie , odpowiedź sama zostanie udzielona. Mściwy i zawistny naród.
J.P. II człowiekowi który chciał go zabić, wybaczył, dla polaków to słowo jest bardzo obce.

Szkoda słów i czasu na polemikę. Skazany masz świętą rację.
 
mam wyj...ne / 89.67.133.* / 2013-01-04 21:19
nawet tego nie czytam. popełniłeś przestojowemu idź siedzieć ale na za podatki. Zdychaj z głodu, z choroby nie ważne ale nie żryj naszych podatków nie zasługujesz. jesteś ścierwem i niewartym tego margines. szlak mnie trafia kiedy zamykają jakieś szpital bo niema kasy a ty j****** macie co żreć.