Na skróty
Money.plGospodarkaWiadomości gospodarczeBudżet NFZ zatwierdzony. W 2013 roku na zdrowie wydamy...
2012-07-26 16:37

Budżet NFZ zatwierdzony. W 2013 roku na zdrowie wydamy...

1 / 2
Budżet NFZ zatwierdzony. W 2013 roku na zdrowie wydamy...
[fot: juhansonin / Flickr (CC BY SA 3.0)]

Rada NFZ pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego Funduszu na 2013 r. Zakłada on, że przychody wyniosą 67,029 mld zł, z czego ponad 96 proc. stanowić będą wpływy ze składek zdrowotnych. Na świadczenia Fundusz przeznaczy ponad 63 mld zł.

W środę pozytywnie zaopiniowała projekt sejmowa komisja zdrowia, a w czwartek sejmowa komisja finansów publicznych.

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz, która przedstawiała projekt na posiedzeniach sejmowych komisji zapewniała, że został on przygotowany w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Nominalny wzrost przychodów wyniesie w stosunku do planu na 2012 r. ponad 2,5 mld zł (3,91 proc.).

Według projektu przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS+KRUS) wyniosą ponad 64,5 mld zł i stanowić będą 96,28 proc. przychodów ogółem. W porównaniu do planu na 2012 r. prognozowany nominalny wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie blisko 2,4 mld zł, czyli 3,85 proc.

Giełda na żywo

GPW: Wielki Czwartek, niewielkie obroty

W pierwszej fazie handlu na warszawskiej giełdzie aktywność inwestorów była...

Planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej wynoszą 63,271 mld zł, co stanowi 94,39 proc. kosztów ogółem, a łącznie z kosztami realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 97,14 proc. Oznacza to nominalny wzrost w stosunku do planu na 2012 r. (pierwotnego) o ok. 2,3 mld zł, tj. o 3,83 proc. NFZ podkreśla, że wydatki na administrację stanowią 1,02 proc. i należą do najniższych w Europie.

Z projektu planu wynika, że na 2013 rok wszystkie oddziały będą miały do dyspozycji większe środki finansowe niż w planie na rok 2012. Największe nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej otrzyma oddział mazowiecki (ponad 8,8 mld zł), śląski (7,6 mld zł) oraz wielkopolski (5,5 mld zł). Środki rozdzielane są według algorytmu uwzględniającego m.in. liczbę pacjentów oraz wskaźniki ryzyka zdrowotnego dla poszczególnych grup ubezpieczonych.

Na drugiej stronie czytaj, na na co NFZ wyda pieniądze

Tagi:nfz, służba zdrowia, szpitale
Zobacz więcej:Budżet NFZ
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl