Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plPodatkiPIT 2015Poradniki PITUlga na internetUlga na internet - jakie dokumenty, jaki PIT
 • Ulga na internet - jakie dokumenty, jaki PIT

  Przy odliczaniu od dochodu wydatków na dostęp do sieci do rocznej deklaracji PIT musimy dołączyć PIT-O z informacją o wykorzystanych ulgach.


  Ulgę na internet rozliczać mogą podatnicy, którzy rozliczają się z podatku według skali, czyli na zasadach ogólnych - wypełniając PIT - 37, przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych z PIT-36 oraz płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - czyli wypełniający deklarację PIT-28.


  Do odpowiedniej deklaracji dołączyć muszą załącznik PIT-O. Wykazują w nim kwotę faktycznie poniesionych wydatków, nie wyższą jednak niż ustawowy limit, czyli 760 złotych.


  Podatnik nie dołącza do składanej deklaracji dowodów zapłaty za dostawę internetu. Musi jednak, w przypadku wezwania lub kontroli z urzędu skarbowego okazać je kontrolerowi.


  W przypadku zagubienia takich dokumentów należy zwrócić się do operatora, który świadczył usługę dostępu, o wystawienie duplikatów faktur lub dowodów zapłaty. Zazwyczaj wystawienie duplikatu faktury jest dodatkowo płatne.

  UWAGA:

  Składając PIT za rok 2015 nie każdy może skorzystać z ulgi internetowej. Większość osób, które dotychczas korzystały z odliczenia, utracą takie prawo.

  Od 2014 roku (czyli rozliczenia PIT za 2013 rok) z ulgi korzystać można tylko przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, czyli w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach.

  Jeśli w poprzednich latach podatnik korzystał z ulgi na internet dwukrotnie, nie może tego zrobić w PIT za 2015 rok. Jeśli odliczał ulgę po raz pierwszy z PIT za 2014 rok, ma do niej prawo po raz ostatni.

  Podatnik, który nie skorzysta z ulgi w PIT za 2015 rok i nie korzystał z niego wcześniej, może w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Gdy zrobi to po raz pierwszy, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę