wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Darowizna w rodzinie

Czy otrzymanie w 2007 r. darowizny w kwocie 20.000 zł od brata jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?

 

Takie pytanie skierował podatnik do Krajowej Informacji Podatkowej.

Jak wyjaśnili pracownicy KIP, na mocy art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) zwalnia się od podatku nabycie m.in. w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych przez:

 1. małżonka
 2. zstępnych
 3. wstępnych
 4. pasierba
 5. rodzeństwo
 6. ojczyma
 7. macochę

pod warunkiem:

 1. zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz
 2. udokumentowania - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy czyli kwotę 9.637 zł - ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Obowiązek zgłoszenia darowizny wskazany powyżej nie obejmuje przypadków, gdy (art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn):

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn czyli kwoty 9.637 zł lub
 2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W sytuacji, gdy obdarowany dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego ww. zwolnienie stosuje się, gdy (art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn):

 1. nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz
 2. uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

W związku z powyższym przedmiotowa darowizna kwoty 20.000 zł dokonana na rzecz brata objęta jest zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn jednakże po spełnieniu ww. warunków - informuje KIP.

(mig) 

Źródło: www.kip.gov.pl

 

podatek, informacja, darowizna, spadki i darowizny
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Mira119
84.149.218.* 2015-06-23 17:57
Mam pytanie , moje rodzenstwo ma problemy finansowe .Wpadli wiec na pomysl, zeby nasza matka podarowala mi mieszkanie 38m2( bedzie tam mieszkac dozywotnio) a ja zrobie na nich darowizne w formie pienieznej (tz kazdy 1/3 wartosci). .Proponuja zeby umowa byla napisana miedzy nami a pieniadze chca do reki. Nie mieszkam w Polsce i nie jestem w Polsce zameldowana, bazuje tylko na wiadomosciach internetowych a one nie zawsze sa jasne. Pytanie jaki i kto placi podatek? I jakie bylaby najlepsze rozwiazanie ?
dziekuje
Katarzyna807
157.158.183.* 2015-06-09 22:12
Witam,
Mam pytanie, czy jeśli w tym samym czasie dostanę dwie darowizny: jedną od ojca a drugą od brata ( w sumie 100 000zł) na zakup mieszkania, to czy gdy zgłoszę obie i udokumentuję, że pieniądze zostały przeznaczone na zakup mieszkania to są zwolnione od podatku?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Fedrus
149.156.54.* 2015-06-08 15:50
35 lat temu mój wuj wraz z żoną, korzystając z "odwilży" w komunistycznym kordonie władzy udaje się na wakacje do Jugosławii i ucieka wraz z żoną i dziećmi najpierw do Austrii, a następnie do Kanady. Zostawia w Polsce mieszkanie i warsztat samochodowy, które w tamtym systemie politycznym nie stanowią dla niego rzeczowych wartości wedle zachowanej korespondencji. Początkowo aktami notarialnymi upoważnia moich rodziców do sprzedaży tego majątku i postąpienia z pieniędzmi "wedle woli". Ostatecznie spisuje dwa nowe akty notarialne, na mocy których ojciec ma dzierżawić jego warsztat (płacąc dzierżawę jego rodzicom), a mieszkanie zostaje "przepisane" na mnie jako darowizna z woli obojga małżonków (wuja i ciotki). Mieszkam już w nim 30 lat. W między czasie wuj rozwiódł się z ciotką (jest teraz dla mnie obcą osobą), sprzedał też warsztat w Polsce, rozwiązując umowę dzierżawy z mym ojcem. Mieszkaniem, ani mną mimo kilkukrotnego pobytu w kraju w okresie 35-u lat nie interesuje się. Aż do tego roku, gdy będąc już na emeryturze, odrzucony prze całe swoje kanadyjskie i polskie środowisko (dzieci, braci oraz drugą partnerkę,nagle przypomina sobie o mieszkaniu pozostawionym mi w darowiźnie ponad pół wieku temu. Mieszkaniu, którego jestem wedle papierów spółdzielczych i wpisu do ksiąg wieczystych jedynym właścicielem. Wuj bombarduje Sąd różnymi pismami argumentując, że akt darowizny był "lewizną" spreparowaną dla władz komunistycznych w celu zapobieżenia utraty tej nieruchomości na rzecz państwa, a on jakoby zawarł umowę ustną, na podstawie której moi rodzice mieli to mieszkanie dla niego przechować, aż on nie wróci dokonać żywota w kraju. Wuj ma dość ciężki charakter, powiedziałbym psychopatyczny,jest bardzo konfliktowy nie stroni również od kieliszka. Jest zdesperowany aby zamieszkać ze mną lub w całości mieszkanie odzyskać. Obawiam się prowokacji, nawet samookaleczenia z jego strony byle tylko wykazać moją niewdzięczność. Tu chciałbym zapytać znawców tematu jakie są jego szanse i jak ja mam najlepiej postąpić.
Zobacz więcej komentarzy (344)