Na skróty
Nowe zasady w kasach fiskalnych
2004-12-30 11:32

Nowe zasady w kasach fiskalnych


Ukazało się już oczekiwane od dawna nowe rozrządzenie w sprawie kas rejestrujących. Przypomnijmy, iż tylko do końca roku obowiązywać będą przepisy dot. kas fiskalnych wydane na podstawie „starej” ustawy o VAT.
Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

O tym, kto zobowiązany jest do ewidencjonowania swojej sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej mówi art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).
Zgodnie z tym przepisem ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są prowadzić podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz:
- osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Nowe rozporządzenie – podobnie jak obowiązujące dotąd przepisy – zwalnia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej tych podatników, u których poziom obrotów w poprzednim roku nie przekroczył określonych limitów.

I tak, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia - do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.
Podatnicy rozpoczynających sprzedaż w 2005 r. nie będą musieli instalować kas fiskalnych do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.
Nowe przepisy dokładnie opisują moment utraty prawa do zwolnienia w związku z przekroczeniem wspomnianych wyżej limitów.
Zgodnie z ogólną zasadą zwolnienie utraci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2005 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł.

Podobnie jak obecnie, również i w przyszłym roku zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej objęci zostaną niektórzy podatnicy rozliczających podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W tym przypadku podstawowym warunkiem zwolnienia nadal będzie wykonywanie określonego rodzaju działalności samodzielnie, tj. bez zatrudniania pracowników (z wyjątkiem małżonka).
W 2005 roku ze zwolnienia dla „kartowiczów” wykluczeni zostaną pozłotnicy, lakiernicy, introligatorzy oraz tapicerzy.
Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku:
- zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub
- niedotrzymania warunku zwolnienia (niezatrudniania pracowników za wyjątkiem małżonka)
- prawo do zwolnienia od stosowania kas wygaśnie po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2005 r. obrotów w wysokości 40 000 zł.


Nowe przepisy wprowadzają również zwolnienie przedmiotowe, tj. uzależnione od rodzaju wykonywanej działalności. Według § 3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania odnosi się do podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika był większy niż 70 proc.
W stosunku do stanu w 2004 r. ze zwolnienia przedmiotowego nie mogą skorzystać następujące rodzaje działalności:
- wykonywanie zdjęć i obróbki fotograficznej i inne usługi fotograficzne
- usługi związane z wyświetlaniem filmów i taśm wideo
- usługi fryzjerskie i kosmetyczne
- usługi parkingowe
- utrzymanie ulic i placów

UWAGA!
Rozporządzenie wyznaczyło terminy zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas. I tak, na podstawie § 2 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:
- do dnia 30 kwietnia 2005 r. - czynności objęte do 31 grudnia 2004 r. zwolnieniem od ewidencjonowania
- do dnia 30 września 2005 r. - czynności dotyczące usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach (PKWiU 92.13)
- do dnia 31 grudnia 2005 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Zarówno wielkość obrotów jak i terminy zwolnień nie dotyczą:

- podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego
- przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem określonych w poz. 6 i 7 załącznika (przewozy rozkładowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę)
- przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami

Czynności te już od początku 2005 r. należy ewidencjonować w kasach fiskalnych; w przypadku podatników sprzedających gaz – ewidencji podlega cała ich sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących taką działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.
Tagi:podatki, vat, kasy fiskalne
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Nowe zasady w kasach fiskalnych

Bogdan / .* / 2005-02-08 15:23
Jestem na karcie podatkowej. Prowadze działalnosc samodzielnie - firma jednoosobowa. Prowadzę działalność z zakresu Instalacji sanitarnych, wod. kan. gaz. Czy obowiązuej mnie kasa fiskalna czy jestem zwolniony?
 
olek / 83.31.47.* / 2005-12-28 22:08
czy jesli przejde z podatku ewidencjonowanego na karte podatkowa nadal obowiazuje mnie kasa fiskalna

Re: Nowe zasady w kasach fiskalnych

Karolina / .* / 2005-02-08 13:07
czy w Domu Kultury musi byc kasa fiskalna?? prosze o pomoc
 
bama / 83.30.185.* / 2010-02-03 11:55
Czy ktoś na to pytanie odpowiedział?
 
ZulkaM / 2010-02-03 16:11 / Bywalec forum
Powtórz pytanie, bo to dość stary wątek i pytających było wielu.

Re: Nowe zasady w kasach fiskalnych

EWA / .* / 2005-01-24 09:40
WAŻNE PYTANIE CZY JAK JEST PROWADZONA SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ SPRZEDAZ DOKONYWANA NA PODSTAWIE FAKTUR VAT TO NIE JEST POTZRBA KASY A JAK W TYM ROKU MAM PRZEJSC NA PRZEDAZ DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZA CYCH DZIAŁANOŚCI TO PO JAKIM CZASIE POWSTAJE OBOWIAZEK WPROWADZENIA KASY?

Re: Nowe zasady w kasach fiskalnych

Buba / .* / 2005-01-15 10:48
pomocy!zakończyłam działalność gospod.z końcem 2004 imuszę zwrócić vat za kasę kupioną w 1999 r. czy to prawidłowe?po odczycie kasa pójdzie na śmietnik!w biurze rach. twierdzą że to ok.
 
rysia / .* / 2005-01-18 23:21
nie musisz nic zwracać US ponieważ używasz tę kasę powyżej 3 lat ,ona sie zamortyzowała , jej wartosc wynosi zero,te 50%również nie oddajesz.Twoje biuro nie ma racji , niech się doszkolą.Rysia(księgowa i servis kas fiskalnych)
 
bb / .* / 2005-01-15 12:23
spróbuj odsprzedać co się da, ale vat cie nie ominie :-(
 
bb / .* / 2005-01-15 12:20
jeśli byłaś vat-owcem i idliczałaś vat to niestety tak
 
m.t. / 91.94.189.* / 2008-10-06 14:19
nie musisz oddawać podatku vat.w 1999r kupiłam kasę,odliczyłam vat.w 2005r zakończyłam działalność i nie ujełam kasy w remanencie,u.s. podał mnie do sądu stawiając dwa zarzuty art.56/3 k.k. s.i 57/1 k.k.s. wygrałam ,

Re: Nowe zasady w kasach fiskalnych

Ada / .* / 2005-01-12 21:48
bb nie masz racji .Nie trzeba być Vatowcem ,żeby mieć obowiązek posiadania kasy.zep ma rację i zamiast go rugać sam się weź do nauki a nie głupoty ludziom przekazujesz.Pozdrawiam
 
bb / .* / 2005-01-15 12:22
a kto ci powiedział, że ZEP pod ten obowiązek podpada? w wypowiedzi ZEP'a tego nie widać, nie wiadomo też kiedy dokładnie rozpoczęta jest ta działalność (1 stycznia? czy 18 kwietnia, a może w sierpniu?????

Re: Nowe zasady w kasach fiskalnych

Krystyna / .* / 2005-01-11 17:28
jestem w ryczałcie VAT { wideofilmowanie uroczystości } dodatkowo wykonuje zdjecia nie w studjo{nie posiadam zakładu fotograficznego}zdjęcia są drukowane w innym załadzie z wystawianiem faktury Vat. Potem sprzedaje wystawiajac paragon lub fakturę z komputera.2004 nie przekroczyłem dochodu 20000 czy muszę kupić kasę fiskalną??
 
Piotrek / .* / 2005-01-17 16:30
A jakim prawem rozliczasz się ryczałtem jak od 1.01.2004 wideorejestracja jest wykluczona z ryczałtu ?

Re: Nowe zasady w kasach fiskalnych

taxi-fryzjer / .* / 2005-01-07 20:24
Ja mam pytanie kiedy zostanie nałożony obowiązek posiadania kas fiskalnych dla lakarzy adwokatow i notariuszy, czyżby oni nie przekraczali w/w kwot,
 
Marleneczka perełeczka / 83.20.95.* / 2008-08-05 04:24
Dzisiaj właśnie musiałam zrezygnować z porady radcy prawnego, ponieważ: po pierwsze spóżnił się do kancelarii prawie 40 min
po drugie - nie raczył poinformować, że np stoi w korkach, czy jest u klienta czy coś tam dla zasady, zadzwonić do kancelarii i poprosić oczekującego tam petenta o cierpliwość, nie mówiąc o przeproszeniu.
po trzecie - czekająć na "pana i władcę" próbowałam się dowiedzieć jaki poniosę koszt tej wizyty. Zona pana radcy poinformowała mnie, że to będzie zależeć od mecenasa, , on wyceni koszt swojej pracy w trakcie rozmowy ze mną. POwiedziałam, że to nie jest sprawa, którą ma prowadzić, tylko proszę o krótką informację w sprawie kas fiskalnych. Pani, powiedziała, że taka wizyta, będzie mnie kosztowała 200 zł. Co.....? za 10 min rozmowy. Tak odpowiedziała pani, bo zeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba było się 10 lat po maturze uczyć. Ale najważniejsze jest to, że oni w ogóle nie mają cenników, a ceny podają z kapelusza, a forse zgarniają pod stołem. Zdenerwowałam się, bo mówię nie będzie mi tu taki gadał o kasach fiskalnych, jak on sam ewidencjonuje może co setny przychód z takiej wizyty i to niemały przyznacie aństwo .Majka
 
Marleneczka perełeczka / 83.20.95.* / 2008-08-05 04:24
Dzisiaj właśnie musiałam zrezygnować z porady radcy prawnego, ponieważ: po pierwsze spóżnił się do kancelarii prawie 40 min
po drugie - nie raczył poinformować, że np stoi w korkach, czy jest u klienta czy coś tam dla zasady, zadzwonić do kancelarii i poprosić oczekującego tam petenta o cierpliwość, nie mówiąc o przeproszeniu.
po trzecie - czekająć na "pana i władcę" próbowałam się dowiedzieć jaki poniosę koszt tej wizyty. Zona pana radcy poinformowała mnie, że to będzie zależeć od mecenasa, , on wyceni koszt swojej pracy w trakcie rozmowy ze mną. POwiedziałam, że to nie jest sprawa, którą ma prowadzić, tylko proszę o krótką informację w sprawie kas fiskalnych. Pani, powiedziała, że taka wizyta, będzie mnie kosztowała 200 zł. Co.....? za 10 min rozmowy. Tak odpowiedziała pani, bo zeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba było się 10 lat po maturze uczyć. Ale najważniejsze jest to, że oni w ogóle nie mają cenników, a ceny podają z kapelusza, a forse zgarniają pod stołem. Zdenerwowałam się, bo mówię nie będzie mi tu taki gadał o kasach fiskalnych, jak on sam ewidencjonuje może co setny przychód z takiej wizyty i to niemały przyznacie aństwo .Majka
 
agnieszkadu / 83.20.95.* / 2008-08-05 04:21
Dzisiaj właśnie musiałam zrezygnować z porady radcy prawnego, ponieważ: po pierwsze spóżnił się do kancelarii prawie 40 min
po drugie - nie raczył poinformować, że np stoi w korkach, czy jest u klienta czy coś tam dla zasady, zadzwonić do kancelarii i poprosić oczekującego tam petenta o cierpliwość, nie mówiąc o przeproszeniu.
po trzecie - czekająć na "pana i władcę" próbowałam się dowiedzieć jaki poniosę koszt tej wizyty. Zona pana radcy poinformowała mnie, że to będzie zależeć od mecenasa, , on wyceni koszt swojej pracy w trakcie rozmowy ze mną. POwiedziałam, że to nie jest sprawa, którą ma prowadzić, tylko proszę o krótką informację w sprawie kas fiskalnych. Pani, powiedziała, że taka wizyta, będzie mnie kosztowała 200 zł. Co.....? za 10 min rozmowy. Tak odpowiedziała pani, bo zeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba było się 10 lat po maturze uczyć. Ale najważniejsze jest to, że oni w ogóle nie mają cenników, a ceny podają z kapelusza, a forse zgarniają pod stołem. Zdenerwowałam się, bo mówię nie będzie mi tu taki gadał o kasach fiskalnych, jak on sam ewidencjonuje może co setny przychód z takiej wizyty i to niemały przyznacie aństwo .Majka
 
agnieszkadu / 83.20.95.* / 2008-08-05 04:21
Dzisiaj właśnie musiałam zrezygnować z porady radcy prawnego, ponieważ: po pierwsze spóżnił się do kancelarii prawie 40 min
po drugie - nie raczył poinformować, że np stoi w korkach, czy jest u klienta czy coś tam dla zasady, zadzwonić do kancelarii i poprosić oczekującego tam petenta o cierpliwość, nie mówiąc o przeproszeniu.
po trzecie - czekająć na "pana i władcę" próbowałam się dowiedzieć jaki poniosę koszt tej wizyty. Zona pana radcy poinformowała mnie, że to będzie zależeć od mecenasa, , on wyceni koszt swojej pracy w trakcie rozmowy ze mną. POwiedziałam, że to nie jest sprawa, którą ma prowadzić, tylko proszę o krótką informację w sprawie kas fiskalnych. Pani, powiedziała, że taka wizyta, będzie mnie kosztowała 200 zł. Co.....? za 10 min rozmowy. Tak odpowiedziała pani, bo zeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba było się 10 lat po maturze uczyć. Ale najważniejsze jest to, że oni w ogóle nie mają cenników, a ceny podają z kapelusza, a forse zgarniają pod stołem. Zdenerwowałam się, bo mówię nie będzie mi tu taki gadał o kasach fiskalnych, jak on sam ewidencjonuje może co setny przychód z takiej wizyty i to niemały przyznacie aństwo .Majka
 
agnieszkadu / 83.20.95.* / 2008-08-05 04:21
Dzisiaj właśnie musiałam zrezygnować z porady radcy prawnego, ponieważ: po pierwsze spóżnił się do kancelarii prawie 40 min
po drugie - nie raczył poinformować, że np stoi w korkach, czy jest u klienta czy coś tam dla zasady, zadzwonić do kancelarii i poprosić oczekującego tam petenta o cierpliwość, nie mówiąc o przeproszeniu.
po trzecie - czekająć na "pana i władcę" próbowałam się dowiedzieć jaki poniosę koszt tej wizyty. Zona pana radcy poinformowała mnie, że to będzie zależeć od mecenasa, , on wyceni koszt swojej pracy w trakcie rozmowy ze mną. POwiedziałam, że to nie jest sprawa, którą ma prowadzić, tylko proszę o krótką informację w sprawie kas fiskalnych. Pani, powiedziała, że taka wizyta, będzie mnie kosztowała 200 zł. Co.....? za 10 min rozmowy. Tak odpowiedziała pani, bo zeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba było się 10 lat po maturze uczyć. Ale najważniejsze jest to, że oni w ogóle nie mają cenników, a ceny podają z kapelusza, a forse zgarniają pod stołem. Zdenerwowałam się, bo mówię nie będzie mi tu taki gadał o kasach fiskalnych, jak on sam ewidencjonuje może co setny przychód z takiej wizyty i to niemały przyznacie aństwo .Majka
 
agnieszkadu / 83.20.95.* / 2008-08-05 04:21
Dzisiaj właśnie musiałam zrezygnować z porady radcy prawnego, ponieważ: po pierwsze spóżnił się do kancelarii prawie 40 min
po drugie - nie raczył poinformować, że np stoi w korkach, czy jest u klienta czy coś tam dla zasady, zadzwonić do kancelarii i poprosić oczekującego tam petenta o cierpliwość, nie mówiąc o przeproszeniu.
po trzecie - czekająć na "pana i władcę" próbowałam się dowiedzieć jaki poniosę koszt tej wizyty. Zona pana radcy poinformowała mnie, że to będzie zależeć od mecenasa, , on wyceni koszt swojej pracy w trakcie rozmowy ze mną. POwiedziałam, że to nie jest sprawa, którą ma prowadzić, tylko proszę o krótką informację w sprawie kas fiskalnych. Pani, powiedziała, że taka wizyta, będzie mnie kosztowała 200 zł. Co.....? za 10 min rozmowy. Tak odpowiedziała pani, bo zeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba było się 10 lat po maturze uczyć. Ale najważniejsze jest to, że oni w ogóle nie mają cenników, a ceny podają z kapelusza, a forse zgarniają pod stołem. Zdenerwowałam się, bo mówię nie będzie mi tu taki gadał o kasach fiskalnych, jak on sam ewidencjonuje może co setny przychód z takiej wizyty i to niemały przyznacie aństwo .Majka
 
agnieszkadu / 83.20.95.* / 2008-08-05 04:21
Dzisiaj właśnie musiałam zrezygnować z porady radcy prawnego, ponieważ: po pierwsze spóżnił się do kancelarii prawie 40 min
po drugie - nie raczył poinformować, że np stoi w korkach, czy jest u klienta czy coś tam dla zasady, zadzwonić do kancelarii i poprosić oczekującego tam petenta o cierpliwość, nie mówiąc o przeproszeniu.
po trzecie - czekająć na "pana i władcę" próbowałam się dowiedzieć jaki poniosę koszt tej wizyty. Zona pana radcy poinformowała mnie, że to będzie zależeć od mecenasa, , on wyceni koszt swojej pracy w trakcie rozmowy ze mną. POwiedziałam, że to nie jest sprawa, którą ma prowadzić, tylko proszę o krótką informację w sprawie kas fiskalnych. Pani, powiedziała, że taka wizyta, będzie mnie kosztowała 200 zł. Co.....? za 10 min rozmowy. Tak odpowiedziała pani, bo zeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba było się 10 lat po maturze uczyć. Ale najważniejsze jest to, że oni w ogóle nie mają cenników, a ceny podają z kapelusza, a forse zgarniają pod stołem. Zdenerwowałam się, bo mówię nie będzie mi tu taki gadał o kasach fiskalnych, jak on sam ewidencjonuje może co setny przychód z takiej wizyty i to niemały przyznacie aństwo .Majka

Re: Nowe zasady w kasach fiskalnych

zep / .* / 2005-01-07 17:15
w 2004 r rozpocząłem działalność na własny rachunek po osiągnieciu 20000 zł zainstalowałem kasę Fiskalną teraz czytam ,że jeżeli nie osiągnąłem obrotu w 2004 r. 40000 złotych to powinienem z tego obowiązku być zwolniony czy tak???
 
rysia / .* / 2005-01-18 23:28
Ponieważ przekroczyłeś 20 tys.obrotu (detalicznego),miałeś obowiązek zainstalować kasę fiskalną i niestety to tak jak w małzeństwie , klapka zapadła i pomimo ze nie przekraczasz40 tys.obrotu(przychodu) to ta kasa cie obowiązuje.rysia(księgowa i servis kas fiskalnych)
 
Jenny / .* / 2005-01-10 08:46
Dla osób rozpoczynających działalność obowiązuje kwota 20.000,00 i po jej przekroczeniu czy się jest "vatowcem" czy nie kasa obowiązkowa i to juz w chwili przekroczenia tych 20.000,-, więc prosze sie nie przejmować, postapił Pan prawidłowo.
 
bb / .* / 2005-01-10 12:42
Jenny podaj podstawę prawną do tego cuda bo chyba coś nie tak!!!jeżeli zaczął w ciągu roku podatkowego, to przypada mu cztylko częśc 10 tys eur, odpowiednio do ilości miesięcy, ale ciągle podstawą jest 10 tys eur a nie jakieś cuda niewidy
 
rysia / .* / 2005-01-18 23:34
uszi ma rację , nalezy jednak dodać ,że VAT oblicza się proporcjonalnie do miesięcy , czyli w skali roku 10 tys eur.
 
bb / .* / 2005-01-08 01:05
ty jesteś zep czy cep? jeżeli nie osiągasz 10 tys EUR obrotu to nie wchodzisz w VAT, ajak nie wchodzisz w VAT i nie deklarowałeś na początku natychmiastowej chęci rozliczania VATu to nie nie musisz kupowac tej cholernej kasy... jak się coś zaczyna to trzeba choć trochę poczytac na ten temat... może
 
uszii / .* / 2005-01-18 21:45
ciekawe kto jest cepem, on czy Ty? Vat a kasa to dwie różne sprawy i różne limity. By mieć obowiązek rejestracji obrotu na kasie wcale nie trzeba być Vat-owcem. Obowiązek rejestracji obrotu na kasie fisk. powstaje dla firmy rozpoczynającej działalność po przekroczeniu 20.000 tys. sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności. Faktycznie przydałoby się trochę poczytać ...
Narzędzia