Na skróty
Fraza

"odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności"

została znaleziona (19 wyników)
 • 2009-05-11Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności

  (...) Pytanie: Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczając nieletnią do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Matka w imieniu (...)
 • 2009-01-13Orzeczenie o niepełnosprawności-odwołanie

  (...) Pytanie: Osoba po ukończeniu 16-go roku życia została zakwalifikowana do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Odwołanie od orzeczenia okazało się nieskuteczne. Wojewódzki Zespół do spraw (...)
 • 2009-08-06Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoś

  (...) i przerwanych nerwów strzałkowych. Powiatowy zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaliczył mężczyznę do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności na okres roku. Po roku ZDSOoN przedłużył orzeczenie o kolejne (...)
 • 2009-05-12Orzeczenie o niepełnosprawności-kompetencje sądu

  (...) Pytanie: Matka reprezentująca małoletnią córkę złożyła do sądu odwołanie od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który zaliczył dziecko do umiarkowanego stopnia (...)
 • 2009-05-12Ustalenie niepełnosprawności-zaległe świadczenia

  (...) niepełnosprawności. Matka w odwołaniu wnosi o uchylenie decyzji Zespołu w całości i zaliczenie córki do znacznego stopnia niepełnosprawności. Czy w razie korzystnego orzeczenia sądu świadczenie będzie wypłacone wstecz (...)
 • 2013-06-13Czas pracy niepełnosprawnych łamie prawo? Jest wyrok

  (...) niepełnosprawnych. Przepis ten został zmieniony ustawą z 29 października 2010 r. i wprowadził od 1 stycznia 2012 r. zasadę, że osoby niepełnosprawne o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powinny (...)
 • 2011-09-19I SA/Gd 457/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-07-21

  (...) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej (...)
 • 2011-09-16III SA/Kr 236/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-14

  (...) . nr [...] po rozpatrzeniu odwołania J. Z. działającej jako przedstawiciel ustawowy ucznia A. Z., od orzeczenia Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr [...] z dnia [...] 2008 roku (...)
 • 2011-09-16III SA/Kr 236/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-14

  (...) . nr [...] po rozpatrzeniu odwołania J. Z. działającej jako przedstawiciel ustawowy ucznia A. Z., od orzeczenia Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr [...] z dnia [...] 2008 roku (...)
 • 2011-08-17Utrata prawa jazdy za alimenty? Jest furtka

  (...) , jeżeli przeciętny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł (583 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o co najmniej (...)
 • 2011-09-19II FSK 1373/05 - Wyrok NSA z 2006-10-17

  (...) , jednakże podatnik nie jest zwolniony w konieczności uprawdopodobnienia korzystania z tych zabiegów. Tymczasem przedstawione przez skarżących orzeczenie o niepełnosprawności jest jedynie dowodem na posiadany (...)
 • 2011-08-05Senat za nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych

  (...) nie przekracza kwoty 504 zł (583 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Nowela (...)
 • 2011-09-16II SA/Wa 514/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-19

  (...) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w S. orzeczeniem Nr [...] z dnia [...] września 2006 r. zaliczył zainteresowanego do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do dnia 30 (...)
 • 2011-09-16II SA/Wa 514/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-19

  (...) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w S. orzeczeniem Nr [...] z dnia [...] września 2006 r. zaliczył zainteresowanego do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do dnia 30 (...)
 • 2011-09-16V SA/Wa 1558/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-04

  (...) studiów, wyciąg z rachunku bankowego, akt notarialny potwierdzający ustanowienie odrębnej własności lokalu ..., jak również, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności matki, ksero jej dowodu, ksero (...)
1| 2|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? Zadaj pytanie na forum o odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności