Notowania

finanse
08.07.2015 14:14

BOŚ Bank skupił ponad 4 tysiące akcji

"Akcje własne nabyte przez bank mogą zostać przeznaczone do zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka banku".

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zakończył program skupu akcji własnych, w ramach którego nabył łącznie 4 680 walorów, stanowiących 0,0205 proc. kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu banku. Średnia cena nabytych akcji w ramach tych działań wyniosła 27,94 zł.

Program był realizowany na podstawie uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia z 10 czerwca 2015 r. Łącznie Bank posiada 37 775 akcji własnych które reprezentują 0,17 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do 0,17 proc. głosów na WZ.

"Akcje własne nabyte przez bank mogą zostać przeznaczone do zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka banku" - czytamy dalej.

Bank nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z tych akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Powołano nowego prezesa

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała na początku lipca Dariusza Daniluka - dotychczasowego wiceprezesa zarządu i pełniącego obowiązki prezesa zarządu - na stanowisko prezesa zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Pod koniec maja bank informował, że rada nadzorcza odwołała Mariusza Klimczaka ze stanowiska prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Dariuszowi Danilukowi. W komunikacie bank nie podał powodów odwołania dotychczasowego prezesa.

Tagi: finanse, bankowość, bos, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz