Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Gwarancja a rękojmia - różnice

0
Podziel się:

Udzielenie gwarancji nie jest obowiązkowe, natomiast rękojmia jest uregulowana prawnie. Dowiedz się z naszego poradnika, jak chroniony jest konsument.

Gwarancja i rękojmia to różne dormy ochrony konsumenta
Gwarancja i rękojmia to różne dormy ochrony konsumenta (Ostalski/REPORTER)

Gwarancja i rękojmia – definicje

Przez wielu konsumentów pojęcia gwarancji i rękojmi nie są dobrze interpretowane. Gwarancja jest udzielana dobrowolnie przez przedsiębiorcę. Jeśli już zdecyduje się na jej udzielenie, to trzeba wiedzieć, że ustawowa gwarancja to 2 lata. Termin ten liczony jest od dnia, kupujący otrzymał rzecz. Prawem gwaranta jest skrócenie lub wydłużenie tego czasu.

Rękojmia to drugi sposób ochrony konsumenta. W tej sytuacji odpowiedzialność za ewentualne wady przerzucona jest na sprzedawcę. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa przez dwa lata. Jeśli w tym czasie kupujący nie stwierdzi wady fizycznej produktu, to nie może skorzystać z rękojmi. W przypadku wad nieruchomości – okres rękojmi to 5 lat.

Jeśli kupujący wie o wadzie produktu w momencie transakcji, to zwalnia to sprzedawcę z odpowiedzialności wynikającej z rękojmi. Jeżeli kupującym jest konsument, który nabywa rzecz ruchomą, to odpowiedzialność sprzedawcy może być skrócona. Nie może to być jednak mniej niż 12 miesięcy.

Podsumowując, za towar odpowiada:

  • producent w ramach gwarancji (o ile oczywiście ją wystawił),
  • sprzedawca, który odpowiada w ramach rękojmi.

Udzielając gwarancji, producent zapewnia o jakości towaru. Jest to niezależne od tego, kto sprzedaje ten produkt. Gwarancja to dokument, w którym określa się, na jakich warunkach udzielana jest gwarancja.

Gwarancja a rękojmia

W ramach gwarancji i rękojmi istnieje zupełnie inna odpowiedzialność za towar. W przypadku sprzedawcy ta odpowiedzialność istnieje zawsze, w ramach rękojmi. W przypadku producenta odpowiedzialność pojawia się dopiero, gdy dołączy gwarancję do produktu.

Z perspektywy kupujące korzystniejsza jest oczywiście rękojmia Jej warunki określona bowiem prawo i żaden przedsiębiorca nie może zmienić ustaleń związanych z rękojmią. Gdy mamy do czynienia z gwarancją, to zakres odpowiedzialności ustalana jest przez gwaranta. Mogą być one całkowicie dowolne.

W sytuacji reklamowania produktu w ramach rękojmi z zasady uznaje się, że wada powstała jeszcze zanim towar został sprzedany. Konieczność udowodnienia nie leży po stronie klienta, a sprzedawcy, który ma za zadanie przekonać klienta, że wada powstała z powodu niewłaściwego użytkowania, a nie w trakcie produkcji. Najważniejsze, by wada ujawniła się w ciągu roku od zakupu.

Jeżeli konsument składa reklamację, to pismo reklamacyjne kieruje do sprzedawcy. Reklamację można zgłosić w przypadku każdego towaru.

Jeśli mamy do czynienia z towarami kupionymi przez internet albo z katalogu, to reklamować możemy towary niezgodne z opisem. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy towary wprawdzie nie mają wad, ale np. nie są takimi samymi produktami jak te, które omówiono w opisie na stronie internetowej lub w katalogu. Termin na zgłoszenie reklamacji to dwa lata, jednak w momencie, gdy wykryjemy wadę produktu, najlepiej niezwłocznie zgłosić się do sprzedawcy.

Jego dane najczęściej znajdziemy na paragonie, który otrzymaliśmy przy zakupie. To dlatego warto zawsze brać paragon.

Rękojmią są objęte wszystkie towary konsumpcyjne.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)