Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Agnieszka Zawadzka
|

Jak oprotestować przetarg?

0
Podziel się:

Od wykluczenia z przetargu, jego wyniku a także innych czynności podjętych w ramach przetargu przez zamawiającego można wnieść protest.

Jak oprotestować przetarg?
(Otnaydur/Dreamstime.com)

Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych sprawiły, że procedura przetargowa stała sie znacznie mniej sformalizowana. Nie są już odrzucane oferty, w których startujący popełnił drobne błędy (przykładowo: brak pieczątki czy podpisu) - powinien w takim przypadku ofertę uzupełnić.

W związku z tym warto odwoływać się w każdym przypadku, gdy wykluczono ofertę nie spełniającą wymogów formalnych bez wezwania do jej uzupełnienia.

Odwołać należy się także w przypadku, gdy wyboru zwycięskiej oferty dokonano niezgodnie z zawartymi w specyfikacji kryteriami.

Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Przetargi mniejsze oprotestować można w terminie 7 dni od momentu, gdy wykonawca dowiedział się o okolicznościach, które zamierza oprotestować, lub też, przy zachowaniu należytej staranności mógł taką wiedzę zdobyć.

Przykładowo więc - jeśli zamawiający poinformował w sposób ogólnie dostępny o przebiegu postępowania przetargowego czy jego wyniku, termin liczy się od daty tej informacji.
Limity, które decydują, czy obowiązuje termin 7- czy 10-dniowy są to kwoty, od których ogłoszenie trzeba przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Na oprotestowanie przetargu na większe kwoty przysługuje termin 10-dniowy.
Ostateczną datą, do której protest musi być wniesiony, jest moment zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

Zgłoszenie przystąpienia do postępowania protestacyjnego powinno zawierać:

  • - wskazanie interesu prawnego wykonawcy w przystąpieniu do protestu,
    • - określenie żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście.

Protest wnoszony jest do zamawiającego, który ma obowiązek niezwłocznie przekazać jego kopię wszystkim uczestnikom. Wzywa ich równocześnie do udziału w postępowaniu protestacyjnym. Wziąć udział w postępowaniu może każdy, kto może wykazać, że ma interes prawny w osiągnięciu określonego efektu protestu.
Przystępujący do postępowania musi zgłosić to zleceniodawcy.

Postanowienie o rozstrzygnięciu protestu, wydane przez zamawiającego, można oprotestować, wnosząc odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:

  • - jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;
    • - jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania;
    • - w przypadku wniesienia odwołania - z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby.
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)