Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Jak zaokrąglać podatki?

0
Podziel się:

Pracodawca wypełniając deklarację PIT 11, musi odpowiednio wyliczyć i zaokrąglić zapłacony w ciągu roku podatek.

Jak zaokrąglać podatki?
(EPA/PAP)

Pracodawca jako płatnik zobowiązany jest do naliczania i pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Zasady zaokrąglania określone przepisami Ordynacji podatkowej nakazują zaokrąglenie kwoty podstawy zaliczki na podatek oraz samej zaliczki przesyłanej do urzędu skarbowego do pełnych złotych. Zgodnie z tymi regulacjami końcówkę kwoty podstawy opodatkowania wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę tej kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

W ten sposób zaokrąglacie również należne zaliczki na podatek, ale pomniejszone już o odliczaną od podatku część składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek (jeśli taka kwota ma być odliczana od zaliczki na podatek).

Pamiętajcie, że zaliczek na podatek przed pomniejszeniem o te kwoty (tj. o część składki na ubezpieczenie zdrowotne i ulga podatkowa)
nie należy zaokrąglać do pełnego złotego (wyjaśnienia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego z 15 maja 2006 r., nr US.PD/415-9/MG/06). Zaokrąglana jest jedynie kwota przekazywana do urzędu skarbowego.

| PRZYKŁAD: |
| --- |
| Naliczenie zaliczki na podatek dla pracownika otrzymującego wynagrodzenie brutto wynoszące 1.200 zł miesięcznie (minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia 2008 r. to kwota = 1.126 zł): podstawa naliczania zaliczki na podatek to kwota brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne przekazywane do ZUS (w części opłacanej przez pracownika) oraz o kwotę zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu i zaokrąglona do pełnych złotych. Płatnik pobiera z wynagrodzenia brutto następujące składki: emerytalną, rentowe i chorobową, wynoszące odpowiednio: 9,76%, 1,5%, 2,45% wynagrodzenia brutto. Tak więc suma składek na ubezpieczenia społeczne w tym przypadku to kwota: 1.200 zł x 9,76% + 1.200 zł x 1,50% + 1.200 zł x 2,45% = 117,12 zł. + 18,00 zł + 29,40 zł = 164,52 zł Kwota miesięcznych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu od 1 stycznia 2008 r. wynosi albo 111,25 zł albo 139,06 zł (w zależności czy dotyczy pracownika mieszkającego w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy czy poza nią - i nie
otrzymującego dodatku za rozłąkę). Zakładamy, że nasz przykładowy pracownik mieszka w tej samej miejscowości w której znajduje się siedziba firmy. Wtedy naliczona kwota podstawy zaliczki na podatek wyniesie: 1.200 zł - 164,52 zł - 111,25 zł = 924,23 zł. Przed naliczaniem zaliczki kwota ta zaokrąglana jest do pełnych złotych i w tym przypadku wynosi 924 zł. Następnie obliczacie zaliczkę na podatek dochodowy. Zakładamy, że tego pracownika obowiązuje kwota wynosząca 19% podstawy opodatkowania: 924 zł x 19% = 175,56 zł Zanim jednak prześlecie zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego naliczoną kwotę pomniejszacie o: miesięczną kwotę zmniejszająca zaliczkę na podatek (586,85 zł /12 miesięcy, czyli 48,90 zł w miesiącu), część składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanej poprzez ZUS do NFZ. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, ale od naliczonej zaliczki na podatek odliczacie jedynie część stanowiącą 7,75% podstawy. Podstawa
obliczenia składki zdrowotnej wynosi: 1.200 zł - 164,52 zł = 1.035,48 zł Część składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek to kwota: 1.035,48 zł x 7,75% = 80,2497 po zaokrągleniu do groszy = 80,25 zł Tak więc zaliczka na podatek dochodowy wyniesie: 175,56 zł - 48,90 zł - 80,25 zł = 46,41 zł Wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych i w tym przypadku do urzędu skarbowego przekazujecie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości = 46 zł. Koniec przykładu |

Pamiętajcie, że w przypadku naliczania zaliczek na podatek dochodowy potrącanych z wynagrodzeń wypłacanych pracownikom nie możecie zliczać podstaw i od sumy naliczać kwotę zaliczki. Zobowiązanie podatkowe stanowi każda z zaliczek.

Tak więc, zasady zaokrąglania należy stosować przy naliczaniu poszczególnych wynagrodzeń, zaokrąglając oddzielnie w przypadku każdego z pracowników podstawę opodatkowania i kwotę zaliczki. Sumę takich zaliczek z całej listy płac (lub kilku list - z danego miesiąca) przekazujecie do urzędu skarbowego (wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z 16 maja 2006 r., nr 443/PD/41/415/123/11/06).

W sytuacji, gdy płatnik dokonuje naliczenia i poboru podatku wielu pracownikom przy zastosowaniu podanych zasad zaokrąglania, w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) należy wykazać sumy zaokrąglonych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Zasady te powinny być stosowane do wszystkich deklaracji oraz korekt deklaracji składanych po 1 stycznia 2006 r., dotyczących zobowiązań, których termin płatności upływa po tym dniu. W składanych informacjach o dochodach (np. PIT-11) lub rozliczeniach podatku za podatnika (PIT-40) po 1 stycznia 2006 r. kwota zaliczki na podatek pobrana przez płatnika powinna być zaokrąglona do pełnych złotych (wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Miechowie z 11 kwietnia 2006 r., nr PD/415-1/06).

W deklaracji PIT-11 nie podajecie podstawy opodatkowania, tak więc zaokrąglone do pełnych złotych są jedynie kwoty zaliczek na podatek. Kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podawane są w złotych i groszach.

wiadomości
porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)