Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Renta i firma? Zawiadom ZUS!

0
Podziel się:

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o przychodach osiągniętych w 2006 r.

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o przychodach osiągniętych w 2006 r.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy zatrudniającego emeryta lub rencistę. Zaświadczenie to należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca świadczenie.

Informacja o dochodach potrzebna jest ZUS do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoby, których dodatkowy przychód mieści się w przedziale pomiędzy 70 proc. a 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale kalendarzowym, otrzymują swoje świadczenie w zmniejszonej wysokości (zmniejszenie obejmuje kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia). Przychód w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie emerytury lub renty, zaś przychód nie przekraczający 70 proc. nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.

| Maksymalne kwoty zmniejszenia: |
| --- |
| 413,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowej niezdolności do pracy, 310,05 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 351,38 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. Kwota graniczna przychodu w 2006 r. odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi: 20 732, 70 zł. Kwota graniczna przychodu w 2006 r. odpowiadająca 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi: 38 503, 40 zł |

Na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia wpływ ma każdy przychód z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc m.in. z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to również sytuacji, w których przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku odprowadzenia składek od przychodu ze względu na ich opłacanie z innego tytułu lub też z uwagi na ustalone prawo do emerytury lub renty.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób mających ustalone prawo do emerytury i ukończone 60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni, a także osób, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Informacje o dodatkowych dochodach należy przesyłać do ZUS do końca lutego.

wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ZUS
KOMENTARZE
(0)